Glas Javnosti

UPRKOS INFLACIJI, ŠTEDNJA IPAK RASTE: Koliko novca građani Srbije čuvaju u bankama?

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Ekonomska kriza i inflacija ne pogađaju sve jednako, pa dok jedni jedva sastavljaju kraj sa krajem, ima onih kojima i pretekne od plate da mogu da uštede. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da su građani poverili bankama na čuvanje do sada 14,8 mlrd EUR i da štednja raste u odnosu na prošlu godinu. U NBS kažu da ima otvorenih više od milion dinarskih naloga, dok je onih u evrima čak 4,7 miliona

- Najveći deo štednje odnosi se na deviznu štednju koja iznosi 13,9 mlrd EUR, dok je vrednost dinarske štednje 107,9 milijardi dinara. I pored višestruke globalne krize i posledično prisutne pojačane neizvesnosti na finansijskim tržištima, zabeležen je rast i dinarske i devizne štednje, s tim što je rast dinarske štednje bio dinamičniji. Od početka godine, dinarska štednja povećana je za 11,6 milijardi dinara, odnosno 12,1%, dok je devizna štednja povećana za 164,8 mil EUR ili 1,2% - navode iz Narodne banke.
U NBS napominju da je rast štednje rezultat ostvarene i očuvane makroekonomske i finansijske stabilnosti zemlje i pokazatelj očuvanog poverenja u stabilnost domaćeg bankarskog sistema.

- Važno je istaći da štednja, i dinarska i devizna, predstavlja važan izvor finansiranja kreditne aktivnosti banaka i jedan je od značajnih faktora finansijske stabilnosti zemlje. Rastu štednje poslednjih godinu dana značajno je doprineo i rast kamatnih stopa, što je delom rezultat pooštravanja monetarne politike NBS i Evropske centralne banke, a delom i rezultat promotivnih ponuda i aktivnosti banaka u periodu uoči i nakon "Svetskog dana štednje", koje su pojedine banke zadržale i u narednim mesecima - navode u centralnoj banci.
"Rast štednje pokazuje poverenje u bankarski sistem"
Profesor Beogradske bankarske akademije Mališa Đukić kaže za RT Balkan da sa rastom štednje građani pokazuju i poverenje u bankarski, odnosno finansijski sistem.
- Sa rastom kamatnih stopa, koje ne podrazumevaju samo rast kamatnih stopa na kredite, već paralelno i na postepeni rast kamatnih stopa na depozite, vraća se atraktivnost ulaganja u štedne uloge što je onda podsticaj za sve one koji imaju neki višak novca da ga usmere ka bankama. To ranije nije bio slučaj zbog ekstremno niskih kamatnih stopa - objašnjava profesor Đukić.
U NBS kažu da su rastu štednje doprineli i bolji uslovi koje sada finansijske institucije nude, jer su kamate na štednju porasle u odnosu na prethodne godine, kada su bile izuzetno niske.
- Posmatrano od aprila prošle godine, kada je NBS započela povećanje referentne kamatne stope, prosečna kamatna stopa na novopoloženu štednju u dinarima povećana je za 3,34 procentna poena, na 5,10% krajem aprila 2023. godine. Kamatne stope na štednju u evrima su niže u poređenju sa dinarskom štednjom (2,66% u aprilu), ali takođe beleže povećanje (za 1,77 procentnih poena u aprilu 2023. godine u poređenju sa aprilom 2022. godine), na šta je, pre svega, uticalo povećanje osnovne kamatne stope Evropske centralne banke od jula 2022. godine. U ovom periodu, od kraja aprila prošle godine zaključno sa 2. junom ove godine, devizna štednja povećana je za 949,2 mil EUR, odnosno za 7,3% - kažu u NBS.

Oni ističu da je, zahvaljujući relativnoj stabilnosti kursa dinara prema evru, višim kamatnim stopama na dinarsku u odnosu na deviznu štednju, kao i povoljnijem poreskom tretmanu s obzirom na to da se kamata na dinarsku štednju ne oporezuje, štednja u domaćoj valuti i dalje isplativija od štednje u evrima, bez obzira na period oročenja, odnosno i u kratkom i u dugom roku.
Većoj profitabilnosti štednje u domaćoj valuti doprineli su postignuta i očuvana makroekonomska i finansijska stabilnost duži niz godina (relativno stabilan kurs dinara, visok nivo deviznih rezervi); relativno više kamatne stope na štednju u dinarima u odnosu na štednju u evrima i povoljniji poreski tretman štednje u domaćoj valuti (kamata na dinarsku štednju se ne oporezuje, a kamata na štednju u evrima se oporezuje po stopi od 15%) i adekvatne i pravovremeno donete mere monetarne i fiskalne politike, koje su pomogle da se očuva makroekonomska stabilnost u uslovima krize.
Profesor Univerziteta Singidunum, Nikola Stakić, kaže da je u poslednjih desetak godina dokazano da se dinarska štednja više isplati, najpre zbog stabilnog deviznog kursa i zbog mnogo više kamate kada se uporedi sa onom koju banke nude za štednju u devizama.
- Ako gledamo trenutne okolnosti i nivo inflacije, kada pogledate kamate na štednju u dinarima one su 5% do 6%, a inflacija je 15%, dok je u evrozoni rast cena iznad 6%. U ovom trenutku nam to govori da taj novac koji je "zaključan" gubi na vrednosti zbog vrlo visoke inflacije, ali treba uzeti u obzir da je to sada samo jedna godina. Ako stavite novac na štednju na duži period, prvo imate akumuliranu kamatu, a ono što je sigurno je da će stopa inflacije padati, tako da su prognoze da će se u narednom periodu štednja isplatiti. Građani ne gledaju samo ekonomsku isplativost. Trenutno, možda su na neki način zabrinuti, ne ulažu toliko više u tržište nekretnina zbog visokih cena kvadrata i samim tim novac preusmeravaju na štednju - kaže Nikola Stakić.
Devizna štednja u proseku oko 2.915 EUR
Prema podacima, NBS, prosečan iznos dinarske štednje po partiji iznosi 101.000 dinara, dok građani na deviznim računima u proseku čuvaju oko 2.915 EUR.

Ukupan broj dinarskih štednih partija iznosi 1.050.467, a čak 87% čine partije na kojima građani čuvaju manje od 10.000 dinara. Više od trećine, odnosno 37%, štednje odnosi se na partije čija je vrednost između milion i pet miliona dinara, koliko ima na 19.122 računa. Broj partija u kategoriji od pet do 10 miliona dinara iznosi 2.445, a broj partija većih od 10 miliona dinara iznosi 889, pri čemu štednja u ovoj kategoriji iznosi 25,3 milijarde dinara.
Kada je reč o deviznoj štednji, ukupan broj štednih partija iznosi 4.750.867. Pri tome, najveće je učešće partija do 500 EUR, koje čine 79,2% ukupnog broja uloga, ali koje po vrednosti sa 98,8 mil EUR, učestvuju sa svega 0,7% u ukupnoj deviznoj štednji.
Gotovo polovina štednje odnosi se na partije čija je vrednost između 10.000 i 50.000 EUR (42,9% ukupne devizne štednje) koje, posmatrano prema broju štednih partija, učestvuju sa 5,6% u ukupnom broju štednih partija (268.069 partija). Broj partija u kategoriji od 50.000 do 100.000 iznosi 33.281, dok ukupna štednja u ovoj kategoriji iznosi 2,2 mlrd EUR . Broj partija većih od 100.000 EUR iznosi 13.286, pri čemu štednja u ovim kategorijama iznosi 3,3 mlrd EUR, prenosi T03S.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR