Glas Javnosti

NEZADOVOLJNI PROFESORI MEDICINSKOG FAKULTETA TRAŽE PONIŠTENJE ODLUKE SENATA UNIVERZITETA: „Tajno i mimo zakona odlučivalo se o važnim pitanjima“

Društvo
Autor: Glas javnosti

Profesori Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji imaju niz primedbi na proceduru, kako ističu, nezakonitog postupka produženja radnog odnosa za dve godine za troje profesora tog fakulteta koji ove godine ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, obratili su se Senatu Univerziteta zahtevom, potkrepljenim brojnim argumentima, da odluke o produženju budu poništene.

Za Glas javnosti nezadovoljni profesori posebno ističu da nije dokazano da su ispunjeni propisani uslovi za produženje radnog odnosa i da postoji potreba za nastavkom rada troje profesora. Tvrde, takođe, da su na samom Medicinskom fakultetu postupci i odluke u vezi sa ovim pitanjima, uz nepoštovanja propisane procedure, sprovedeni u tajnosti, u okviru veoma male grupe interesno povezanih ljudi, pri čemu je isključena ogromna većina ostalih profesora.  

Da podsetimo, na sednici Senata Univerziteta u Beogradu (UB) održanoj marta ove godine prihvaćen je zahtev Medicinskog fakulteta (MF) da se produži radni odnos profesorima tog fakulteta koji tokom godine stiču uslov za odlazak u penziju: dekanu Lazaru Davidoviću, kao i Nebojši Laliću i Mariji Đurić. Tada je, uoči sednice Senata, grupa profesora MF uputila primedbe, odnosno prigovor u vezi sa tačkom dnevnog reda koja se odnosila na odlučivanje o toj temi, tvrdeći da ne postoje zakonski uslovi da se to pitanje razmatra. U prigovoru su ocenili da su u proceduri utvrđivanja zahteva za produženje radnog odnosa učinjene, kako su naveli, namerne greške i nisu ispoštovani statuti MF i Univerziteta i Zakon o visokom obrazovanju.

Nezadovoljni što je, uprkos tome, odluke o produženju radnog odnosa za troje profesora Senat tada ipak doneo, ne razmatrajući pomenute primedbe, grupa nezadovoljnih profesora je ovih dana Senatu uputila zahtev da odluke poništi, tvrdeći da je sednica Senata na kojoj su pomenute odluke donete, sprovedena na nezakonit način.

Obrazlažući zahtev, nezadovoljni profesori, između ostalog, navode da nije pravilno sproveden postupak za davanje saglasnosti ili mišljenja drugog organa, da nisu pravilno primenjeni zakon i propisi, da odluka uopšte ne sadrži uputstvo o pravnom sredstvu, da je doneta na sednici Senata koja je pogrešno vođena i uz glasanje koje je nepravilno sprovedeno i evidentirano...

Kako navode, „glasanje po ovoj tački je izvršeno na način da je rektor Univerziteta u Beogradu samo paušalno utvrdio da za donošenje takve odluke postoji potreban broj glasova, dok se iz priloženog snimka može nesumnjivo utvrditi da prilikom glasanja rektor nije utvrdio ko je pristupio glasanju, koliko je lica glasalo za, koliko protiv, a koliko je bilo uzdržanih“. Postupanje rektora bilo je nezakonito, dodaju, i zbog toga što nije upoznao članove Senata, niti je uzeo u razmatranje ranije dostavljene primedbe, odnosno prigovor grupe redovnih profesora.

Postupak za davanje prethodne saglasnosti i mišljenja drugog organa (nadležne katedre, Naučno nastavnog veća Univerziteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta i Veća medicinskih nauka UB) nije pravilno sproveden, a akta prethodnih zahteva, saglasnosti, mišljenja koja bi trebalo da sadrže detaljna obrazloženja ne postoje ili su pogrešna, odnosno nezakonita, ističe se u zahtevu za poništenje odluka.

Ne postoje, kako se ukazuje, ni zahtevi pomenutih profesora za pokretanje postupka produženja njihovog radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za penzionisanje, što je neophodan zakonski uslov.

Veće medicinskih nauka UB, Nastavno – naučno veće MF i nadležna katedra su u potpunosti propustili da ocene da stvarno postoji potreba za nastavkom rada troje profesora na način kako je to definisano Zakonom o visokom obrazovanju, statutima Univerziteta i Medicinskog fakulteta i aktom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, odnosno da je to potrebno radi „nesmetanog i kvalitetnog obezbeđivanja svih oblika nastave“, navodi se u zahtevu i ističe da na katedrama na kojima tri profesora drže nastavu – hirurgiji, internoj medicini i anatomiji radi mnogo više od tri nastavnika, što je neophodan minimum predviđen statutom.

Svi akti sačinjeni na Medicinskom fakultetu u postupku donošenja odluke Senata, doneti su od strane interesno povezanih - zainteresovanih lica, što je suprotno odredbama Kodeksa profesionalne etike Univerziteta, tvrde ogorčeni profesori. Kako objašnjavaju, sastav Naučno – nastavnog veća fakulteta čini oko 10 odsto ukupnog broja nastavnika, uključujući docente i vanredne profesore, i to lica koja je imenovao upravo dekan da obavljaju određene funkcije u svojim organizacionim jedinicama ili nastavnim bazama, za šta dobijaju i dodatnu mesečnu naknadu. Stoga je, kako zaključuju, nesumnjivo da ova lica imaju interes da postupaju na način koji će im omogućiti da obavljaju tu funkciju, dok je ostalih 90 odsto nastavnika isključeno u potpunosti iz rada i odlučivanja Veća. Slično je, napominju, i sa Komisijom za razmatranje zahteva za produženje radnog odnosa nastavnika, koju je takođe imenovao dekan i koju ponovo čine uglavnom isti ljudi.

Zanimljivo je da se u zahtevu za poništenje odluke o produžetku radnog odnosa prof. dr Lazaru Davidoviću navodi da sednica Katedre hirurgije sa anesteziologijom radi razmatranja tog pitanja nikada nije održana. Sednica te katedre je, kako se dodaje, navodno održana 18. decembra 2022. godine, u nedelju, i to telefonskim putem. Dakle, određeni članovi katedre, njih 21, su se „dogovorili“ da telefonom razgovaraju nedeljom i donesu odluku u ime i za račun cele katedre, odnosno bez prava ostalih članova katedre da učestvuju u ovom postupku, budući da ne postoji dokaz da ova lica imaju ovlašćenje drugih članova da donose odluke u njihovo ime, navodi se u zahtevu i konstatuje da ta katedra ima ukupno 282 člana, te da je tom prilikom odlučivalo svega 7,44 odsto članova, što znači da nisu bili ispunjeni uslovi za održavanje sednice i odlučivanje, jer je za to neophodno prisustvo više od polovine članova.

Telefonski je, prema navodima iz zahteva za poništenje odluke o produženju radnog odnosa prof. dr Nebojši Laliću, 16. decembra prošle godine održana i sednica Katedre interne medicine, pri čemu je odlučivalo svega osam od 220 članova katedre, odnosno 3,63 odsto.  

Što se tiče produžetka radnog odnosa prof. dr Mariji Đurić, u obrazloženju zahteva za poništenje te odluke navodi se da je prof. Đurić, iako nije šef Katedre anatomije, predsedavala sednicom te katedre na kojoj pitanje produžetka njenog radnog odnosa nije bilo tačka dnevnog reda, niti je dostavila zahtev u vezi sa tim, već je tu tačku dodala samoinicijativno, dovodeći članove katedre u zabludu, a potom dopis o tome, koji je neovlašćeno potpisala, poslala dekanu.  

To su samo neki od argumenata i primedbi u zahtevima upućenim drugog juna ove godine Senatu Univerziteta u Beogradu, koje su u ime grupe profesora potpisali profesori Nina Žigon, Valentina Arsić Arsenijević, Valentina Blagojević i Drago Đorđević. Prema zakonu, Senat je u obavezi da odgovori u roku od 60 dana.

Da podsetimo, u vezi sa primedbama grupe profesora, Glasu javnosti je ranije, nakon održavanja sednice Senata, iz kabineta dekana Medicinskog fakulteta prof. dr Lazara Davidovića odgovoreno da je sprovedena potrebna procedura.

– Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu je apsolutnom većinom glasova na sednici održanoj 26.1.2023. god. podržalo inicijativu Komisije za razmatranje zahteva za produženje radnog odnosa nastavnika o produžetku  radnog odnosa prof. dr Lazaru Davidoviću, prof. dr Nebojši Laliću i prof. dr Mariji Đurić, redovnim profesorima Medicinskog fakulteta u Beogradu. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju ustanovljeno je da pomenuti nastavnici ispunjavaju uslove za produženje radnog odnosa propisane u čl. 93. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 181. st. 3a. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu – navedeno je, između ostalog, u odgovoru iz kabineta dekana, uz napomenu da je tim profesorima produžen radni odnos do isteka školske godine u kojoj imenovani navršavaju 67 godina života, odnosno do isteka školske 2024/2025. godine.

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR