Glas Javnosti

NOVA PRAVILA KOD KUPOVINE POLOVNJAKA! Šta je obaveza za kupca i koliki su porezi?

Auto-moto
Autor: Glas javnosti

Kada kupuje polovni automobil, novi vlasnik više neće morati da čeka na rešenje Poreske uprave Srbije za plaćanje poreza da bi automobil preveo na sebe.

Najavljenim izmenama zakona, poreski obveznik u slučaju prometa polovnjaka između građana, biće kupac.

Novine koje donose ove izmene trebalo bi da, po usvajanju u parlamentu i početku primene od poslednjeg dana marta 2022, ubrzaju proceduru preregistracije vlasništva na novog vlasnika, prenosi potrošač.info.

Zakonom se, za kupoprodaju između građana, ukida sadašnja procedura podnošenja poreske prijave, a uvodi se samooporezivanje.

Dokaz da je plaćen ovaj porez, po stopi od 2,5 odsto, i dalje će biti potreban da bi se automobil preregistrovao na novog vlasnika, tj. podneo zahtev za promenu saobraćajne dozvole.

Postoji samo jedan izuzetak.

kad navedeni obveznici imaju pravo na poresko oslobođenje, porez će se i dalje utvrđivati rešenjem poreskog organa, pa će se promena saobraćajne dozvole vršiti uz taj dokaz (bez plaćanja poreza) - pojašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Vrednost polovnog vozila iz kataloga AMSS više se neće uzimati kao osnov za obračun ovog poreza.

Kako će se računati porez

Vrednost polovnog vozila iz kataloga AMSS više se neće uzimati kao osnov za obračun ovog poreza.

„Izmenama se predlaže da osnovicu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu ne čini tržišna vrednost, već vrednost koja se utvrđuje primenom elemenata koje čine radna zapremina motora vozila, snaga motora vozila i koeficijent starosti vozila, po formuli: (320 X radna zapremina + 6400 X snaga motora) X koeficijent starosti vozila“, objašnjava Ministarstvo finansija kao predlagač zakona.

Pri ovom obračunu, u pomenutu formulu unosi se radna zapremina motora vozila izražena u kubnim centimetrima, snaga motora izražava se u KW, dok se koeficijent starosti vozila precizira zakonom, tako da se za polovnjake stare do i preko jedne navršene godine starosti računa 100%.

Za vozila preko navršene dve godine starosti koeficijent je 90%, zatim preko tri godine starosti 80%, preko navršene četiri godine starosti 70%, preko pet navršenih godina starosti 60%.

Sledi koeficijent od 50% za polovnjake preko navršenih šest godina starosti, 45% za vozila preko navršenih sedam godina starosti, 40% za vozila preko navršenih osam godina starosti, 35% za vozila preko navršenih devet godina starosti.

Najniži koeficijent, od 10%, računa se za vozila preko navršenih deset i više godina starosti.

Dobijeni dinarski iznos predstavlja osnovicu za oporezivanje po nepromenjenoj stopi od 2,5 odsto.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS

POVEZANE VESTI
KOMENTAR 


AKTUELNE VESTI S MREŽA


HOROSKOP