Glas Javnosti

SANU MULJANJE (DRUGI DEO): Glavu dajem, glasačke kutije ne dajem!

Vesti
Autor: Glas javnosti

Konferencija SANU održana 15 marta 2023.godine, imala je najznačajniju tačku 
dnevnog reda predstavljanje budućih časnika SANU, a povodom 23. po redu izbora za časnike 
od osnivanja ove institucije. Izbor časnika SANU- predsednika, dva potpredsednika, 
generalnog sekretara i konstituisanje predsedništva, je zakazano za 30. mart tekuće godine.
Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) je najstarija srpska naučna institucija, stožer koji 
objedinjuje i zastupa izvrsnost u nauci i umetnosti, baveći se istovremeno i pitanjima od interesa 
za društvo i ljudsku zajednicu u celini. Pomalo neočekivano je da nisu u impresiji ostala 
predstavljanja časnika, već diskusija, a posebno pitanje procedure njihovog izbora, koje je 
ostavilo brojne nedorečenosti.


Diskusija se nastavila obraćanjem akademika Vladimira Kanjuha, člana sa najdužim 
stažom u SANU – 49 godina. Da li je akademik Kanjuh pokušao da pruži korak napred ka 
demokartiji, osećajući je snagom svog doslednog i poštenog uma kao težnju da Akademija 
izađe proceduralno „čistog obraza“ iz cele izborne kampanje, poštujući nepristrastnost i 
demokratke principe izbora, ili se „pravno“ potkovao preporukama sadržanim u Priručniku za 
Posmatranje Izbora (OSCE i IDIHR) OEBSA, nije sada pitanje. Tek, neverovatno je sa kolikom 
je kritičkom anticipacijom mogućih posledica razmatrao svaki korak u izbornoj proceduri. 
Njegov govor, poklapa se sa tačkom 2 Misije za procenu izbora tako eminentnog izdavača, 
kakav je Izdavač „OEBS Kancelarija za demokratske institucije 2006“. Slobodna parafraza 
teksta je misija kako bi se procenila demokratičnost izbora i fokusiranje na specifična pitanja i 
primenu najboljih rešenja u praksi. Nije kamen spoticanja bio procedura tajnog glasanja, iako 
je aktuelni predsednik pokušao da koncept diskusije svede na nepoznavanje Statuta i 
nemogućnost da se Statut preko noći izmeni. Možda je taj vešti manevar zabašurivanja i 
zamagljivanja ideje sadržane u predlogu imao za cilj da se ignoriše i stvori iskrivljena slika 
predloga. A predlog je bio jednostavan i sadržan u premisi: glasanje tajno, brojanje glasova 
javno! Pledoaje akademika Vladimira Kanjuha ’’Pledoaje za posebnu transparentnost 
izbora u SANU koji garantuje bezpogovornu tačnost’’ ne izražava sumnju u ličnosti 
Izborne komisije (pa se zato po predsedniku Kostiću odbacuje) već, naprotiv, otklanja 
svaku sumnju svih učesnika Izbora jer omogućava bezpogovornu i apsolutnu tačnost 
Izbora. 


Ponovo se možda treba pozvati na Priručnik OEBSA (OSCE) za posmatranje izbora, 
posebno na delove poglavlja 9, koje nosi naziv „Posmatranje i prebrojavanja glasova“. 
Citiramo: „Prebrojavanje glasova je veoma važna faza izbornog procesa i trebalo bi da bude 
pažljivo praćena i dobro posmatrana. Kako se glasanje približava kraju, i prebrojavanje glasova 
započinje, od svih se traži da posmatraju proces prebrojavanja. Prebrojavanje glasova se obično 
dešava na nivou biračkog mesta“. Ne upirući prst u bilo koju izbornu komisiju, ovo je samo 
utisak kreatora ovog priručnika da „iskustvo pokazuje da će se izborna prevara pre desiti za 
vreme prebrojavanja glasova ili tabelarnog prikaza rezultata nego za vreme samog glasanja“, 
čak upozorenjima da li glasački listići sadrže neka neobična obeležja čime bi se narušila tajnost 
glasa, da li je broj nevažećih glasačkih listića neuobičajeno visok“ i slično. Ali ono što je 
najvažnije je poslednji stav: „Da li su se članovi biračkog odbora na biračkom mestu složili 
oko procedure prebrojavanja glasova i oko rezultata, i ukoliko nisu, koja akcija je 
preduzeta u slučaju neslaganja“. 

Ukoliko se pođe od premise koju je iskazao Vladimiri Kostić da je predlog Akademika 
Kanjuha potpuno legitiman, to bi značilo da je zakonit, opravdan, i da odgovara propisima i 
pravnim normama. Pozivajući se na Statut SANU (Oktobar 2020) Akademik Kostić verovatno 
misli na određene stavove člana 77 Statuta SANU, koji predviđa da se izbor časnika SANU vrši 
tajnim glasanjem. Dakle, taj deo niko ne osporava, a „kratkoća vremena“ čini se da nije 
opravdanje da se ovo pitanje ne pokrene, jer se odnosi na proceduru brojanja glasova, a ne 
proceduru tajnosti glasanja. U svom maniru „nepristarsnosti i poštovanja“ čini se da vešto 
prikriva svoj osnovni moto „starijima ustupam mesto samo u autobusu“, a o proceduri će 
odlučivati oni koje ja želim da pitam. Jer kako drugačije objasniti da nije bilo ni pomisli da se 
zakazivanjem vanredne Skupštine SANU razmotre ovakvi predlozi i stavi na glasanje stav svih 
članova SANU o predlogu, ako je ipak legitiman?


Gradacija autokratije aktuelnog predsednika SANU nastavlja se nakon diskusije 
verovatno sledećeg po stažu u SANU, Akademika Jovana Hadži-Đokića. Neverovatno je koliko 
jedna odmerena diskusija, sa preciznim pitanjem gde u Statutu piše o proceduri brojanja 
glasova, nailazi na neprimereno neprijatan komentar, koji ne sadrži očekivani odgovor, kako bi 
tebalo da glasi: da ili ne, ukoliko da, onda navesti precizno član i stav u Statutu. Štaviše, ponovo 
se aktuelni predsednik služi poricanjem i/ili marginalizovanjem istine da različite priče kruže u 
medijima, umesto da preuzme odgovornost za to. A pitanje koje postavlja tada je čini se dobar 
primer vešte zamene teze, jer nije istinit stav da se predlogom Akademika Kanjuha stavlja pod 
sumnju rad izborne komisije, već se na osnovu komentara Kostića stavlja pod sumnju zbog 
čega se ovaj predlog odbacuje. Zbog čega ga odbacuju „pristalice demokratije“?
Kada se učinilo da je Vladimiru Kostiću ponestalo argumenata i municije za odbranu,
stupa na scenu Akademik Kosta Čavoški, koji je, pozivajući se na svoju (neospornu) užu pravnu 
vokaciju, nedvosmisleno izrazio protivljenje stavu da se brojanje glasova vrši javno, sa 
argumentacijom da je moglo da udje u budući Statut SANU. Ponovo je vešto izbegnut odgovor 
koji član i stav Statuta definiše brojanje glasova, a koje su možda svi prisutni članovi očekivali. 
Umesto toga, izrazio je svoj lični stav, koji je potkrepio snagom dokaza da se ni pred TVom ne 
broje glasovi na parlamentarnim izborima, misleći verovatno da su milionski listići isto što i 
stotinak listića, odnosno hiljade izbornih mesta, uključujući udaljena sela, isto što i svečana sala 
SANU. Snagu svojih argumenata bolje je bilo da je obazložio Priručnikom OEBSA (OSCE) za 
posmatranje izbora.


Ako je demokratizacija i potpuno ostvarivanje prava glasa, bolje funkcionisanje sistema 
transparentnosti i odgovornosti, očito je kod koga je zastupljen obrazac konzervativizmima, a 
gde je okretanje ka budućnosti. I, kako dalje reče Borislav Pekić: “demokratija zahteva 
odricanje od prirodnih instikata, žrtvovanje osionog ubeđenja da smo od drugih vredniji, 
sposobniji, pa prema tome zaslužniji od drugih da budemo bogatiji, moćniji, srećniji,“..... reći 
ćemo i zaslužniji za svoje parče istine. I umesto čuvenih reči velikana Hajduk Veljka „glavu 
dajem Krajinu ne dajem“, braneći parče svoje otadžbine, sada se u vazduhu SANU oseća zadah 
baruta i reči „glavu dajem, glasačke kutije ne dajem“ ...jer o tome kako se odnose prema delu 
svoje otadzbine nije predmet ovog teksta.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR