Glas Javnosti

SANU MULJANJE: ANOMALIJE U TOKU POSLEDNJIH IZBORA U SANU 4. NOVEMBRA 2021. GODINE

Vesti
Autor: Glas javnosti

Starost novoizabranih članova

Od 13 novoizabranih članova, samo dvojica su mlađa od 60 godina, 8 imaju preko 60 godina (60,62,62,64,64, 65,66,68), dvojica su starija od 70 godina (75,76), a jedan stariji od 80 godina (87). Dakle, prosečna starost novoizabranih članova je 65,53 godine. Ako se zna da su to godine odlaska u penziju, izbor dopisnih članova SANU za sada je „privilegija“ samo penzionera.


Rodna neravnopravnost

Tokom izbora nije izabrana ni jedna žena, premda su odeljenja dala podršku za ukupno 11 kandidatkinja. To znači da tokom izbora članovi Skupštine SANU nisu bili upoznati od strane predsednika SANU da treba poštovati usvojena načela eliminacije diskriminacije polova, u situaciji kada su kandidatkinje već dobile podršku svojih odeljenja. Načela  ravnopravnosti polova utvrđena su pravnim legislativama i pozitivnim pravnim propisima: 1) Ustava RS (Član 15 Ustava Republike Srbije država jemči ravnopravnost); 2) zakona (Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o nauci i istraživanjima, Zakon o ratifikaciji Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije, Zakon o ratifikaciji međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima); 3) uputstava i preporuka za unapređenje ravnopravnosti polova (Zaključak Saveta EU o unapređenju ravnopravnosti polova u evropskom istraživačkom prostoru,  Uputstva za rodnu ravnopravnost Horizon 2020).

Nepotizam

Dvojica izabranih članova su u direktnom srodstvu sa članovima SANU, pri čemu je zet Predsednika SANU izabran za dopisnog člana, a brat redovnog člana izabran je za redovnog člana.

Uvredljive političke konotacije u sredstvima javnog informisanja

Jedan od najuvredljivijih novinskih članaka je objavljen u ilustrovanoj novini „Nin“, dana 10. juna 2021, broj 3676 (strane 26-27), a autor neistina i najvećih uvreda je Radmila Stanković. Crvenim slovima boldirano idu podnaslovi poput ovog citata: „Upućeni kažu da nikada nije bilo kandidata sa manjim naučnim delom, a većom konotacijom političkog pokroviteljstva, nego što je bilo ove godine na Odeljenju medicinskih nauka“, gde je, navodno, kandidaturu kandidatkinje „Ujedinila formalna pripadnost nekadašnjem JUL-u, kao i formalno-neformalna pripadnost SNS i SPSu“. Reč je o kandidatkinji koja je dobila apsolutnu podršku jer je imala daleko veći broj radova, patenata i nagrada. Ako je dokumentacija bila dostupna svima, pitanje je da li onaj ko piše na ovu temu može stručno da proceni scientometrijski (naučni) doprinos, ako nije stručan za to? Smisao ograničenja slobode medijskog izražavanja regulisani su Ustavom RS (član 46) a to je pravo na integritet, pravo na dostojanstvo, pravo na zaštitu od govora mržnje. Da li je ovakvo istupanje osmišljeno isključivo sa jasnom namerom uvrede i klevete izabranog kandidata, ili da  izazove, da se nekome osveti ili da zapreti da u SANU nema mesta onima koji imaju patriotska osećanja, koja se automatski pripisuju pripadnosti aktuelnoj politici. Nije teško pretpostaviti ko time zapravo pokušava da politizuje izbore u SANU. Naravno, ovakav nastup se ozbiljnije može tumačiti u članu 170. KZ-a, da se karakter ispoljenih misli, verbalno može ceniti prema shvatanjima sredine gde je uvreda nastala, odnosno prema koncepcijama dostojanstva samih učesnika (okrivljenog i oštećenog) događaja. Ostaje da se proceni da li je SANU institucija u kojoj se predstavljaju ljudi na bazi svojih naučnih kvaliteta, tj da li su zaslužili ovakve uvrede? Niko od rukovodećih struktura SANU se nije nakon objavljenog članka ogradio od ovih neistina ne želeći da zaštiti niti članove SANU (njih 15), niti kandidata od kleveta.


Stav SANU po pitanjima od nacionalnog interesa

Preteče SANU, kao što je Društvo srpske slovesnosti osnovano 19. novembra 1841, ispunjavalo je svoje naučne, kulturno-istorijske i nacionalne zadatke, ali je zbog izvesnih nesuglasica privremeno prekinulo sa radom, a nastavak je bilo  Srbsko učeno društvo 1864. godine, kome je bio zadatak da se „bavi naukama i veštinama koje se tiču srbstva“. Ovo društvo je promenilo naziv u Srpsku kraljevsku akademiju 1886. godine.

Stav aktuelnog predsednika SANU o Kosovu datira još od oktobra 2015. Vladimir Kostić je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako "sa elementima dostojanstva" napustiti Kosovo jer ono ni de fakto ni de jure nije u rukama Srbije". Tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić tražio je od SANU da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsednik Akademije. Slične izjave od strane predsednika SANU se ponavljaju, ali sada pod „drugom zastavom“ takozvanog slobodnog građanina, ali nailaze na tolerantniji stav aktuelnog predsednika Republike Srbije. Javno istupanje o „nacionalnim  interesima“ koje protivureči polaznim stavovima Ustava RS da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, iskazano retorikom „prvog čoveka SANU“ deluje protivustavno,  ali ne povlači očigledno nikakvu ni krivičnu, niti moralnu odgovornost, verovatno zato što se ovakvi stavovi tumače kao mišljenje, ali  ne i delovanje. Da li čovek može da jedno misli a drugo radi?

Zabrinuti akademici

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR