Glas Javnosti

DA SE NE ZABORAVI! STRANAČKO-DRŽAVNI TEROR: Kako su demokrate naterale vlasnika GLASA JAVNOSTI i štamparije da im OPROSTI dug od 10 miliona evra!

Najnovije
Autor: Glas javnosti

Kompanija Glas javnosti je po Šešeljevom zakonu o informisanju tužena 42 puta i kažnjena ukupno sa tadašnjih 4.578.800 dinara.

Zakon je propisivao da se postupak po tužbi u Prekršajnom sudu mora okončati u roku od 24 sata po prispeću i da se kazna mora platiti u roku ne dužem od 24 sata od trajanja postupka ili sledi prinuda naplata i prodaja imovine na licitaciji u roku od sedam dana. Žalba na prvostepeno rešenje ne odolaže izvršenje!

Od uvođenja višestranačja i demokratije dvedesetih oni na vlasti, od Miloševićevog režima preko DOS-a, demokrata do naprednjaka, svim raspoloživim sredstvima pokušavaju da sve medije stave pod svoju kontrolu i stvore ambijent u državi u kome je istina privilegija samo onih koji njome upravljaju.

Ovih dana svedoci smo da naprednjačka vlast istim metodama, orkestriranom hajkom u "svojim" novinama i TV stanicama i optužbama za navodnu utaju poreza pokušava da stavi pod kontrolu "Adriju medija grupu", jedinu medijsku kuću koja nije u njihovim rukama.


Štamparija Glasa javnosti

Da se vlast i danas služi istom, oprobanom praksom davljenja medija najočigledniji je primer uništavanja privatne kompanije ABC produkt sa kraja prošlog i početka ovog veka.

U to vreme kompanija ABC produkt je bila trn u oku Miloševićevom režimu jer je bila jedina privatna štamparija u Srbiji i u njoj su se štampale gotovo sve opozicione novine - "Demokratija", "Naša Borba", "Blic", "24 časa", nedeljnici "NIN", "Vreme", "NT plus", "Evropljanin"...

Uz to ABC produkt je u proleće 1998. godine pokrenuo i svoj dnevni list "Glas javnosti" koji je za samo osam meseci izlaženja postao druga najčitanija novina u Beogradu i koji nije "mazio vlast, niti ulepšavao stvarnost", što je bila i njegova deviza.


Nekoliko meseci posle bombardovanja Jugoslavije, u jesen 1999. godine, ABC produkt je štampao bilten opozicionog bloka Saveza za promene. I pored toga što je firma posle svakog oštampanog broja(ukupno 36) u Tužilaštvo i Ministarstvo informisanja uredno nosila po tri primerka biltena i plaćala porez za propagandni materijal, vlast se "dosetila" da bi to mogla da bude sjajna prilika da se ekonomski oslabi i "stavi pod kontrolu" privatni štampar.

Naime, Ministarstvo za informisanje na čijem je čelu bio danas aktuelni predsednik Srbije, Aleksandar Vučić "odlučilo" je da je bilten javno glasilo i na osnovu Šešeljevog Zakona o javnom informisanju tužilo kompaniju ABC Produkt i njenog direktora Slavoljuba Kačarevića za štampanje "neregistrovanog javnog glasila".


Radisav Raja Rojić, osnivač i vlasnik Glasa javnosti  (Foto: Jutjub)

Šešeljev zakon je propisivao da se postupak po tužbi u Prekršajnom sudu mora okončati u roku od 24 sata po prispeću (ČLAN 72.) i da se kazna mora platiti u roku ne dužem od 24 sata od trajanja postupka (ČLAN 73.) ili sledi prinuda naplata i prodaja imovine na licitaciji u roku od sedam dana (ČLAN 74.). Žalba na prvostepeno rešenje ne odolaže izvršenje!

Na slučaju "bilten" radila je skoro polovina sudija Prekršajnog suda. Podneto je 36 tužbi, za svaki broj biltena, i razrezano isto toliko drakonskih kazni koje su ukupno iznosile 3.009.800 dinara!

     Broj predmeta    Kazna u dinarima    Sudija
1.    Up.br.-210026/99    85.000,00    Ljiljana Đukić Mitrović
2.    Up.br.-210027/99    75.000,00    Snežana Mirković
3.    Up.br.-210028/99    70.000,00    Milena Pešić
4.    Up.br.-210029/99    90.000,00    Rodoljub Lazić
5.    Up.br.-210030/99    76.800,00    Stojanka Stijačić Petrović
6.    Up.br.-210031/99    70.000,00    Jasna Miljković
7.    Up.br.-210032/99    80.000,00    Gordana Murganić
8.    Up.br.-210033/99    85.000,00    Dragana Benić
9.    Up.br.-210034/99    80.000,00    Bratislava Stanković
10.    Up.br.-210035/99    75.000,00    Snežana Aleksić
11.    Up.br.-210036/99    75.000,00    Ana Milovanović
12.    Up.br.-210037/99    72.000,00    Olga Botić - Pančić
13.    Up.br.-210038/99    78.000,00    Zorica Prokić
14.    Up.br.-210039/99    80.000,00    Milić Slađana
15.    Up.br.-210040/99    87.000,00    Leposava Krstić Srejić
16.    Up.br.-210041/99    92.000,00    Radovan Bjelobaba
17.    Up.br.-210042/99    80.000,00    Gordana Mihailović Polovina
18.    Up.br.-210043/99    80.000,00    Ljiljana Mijalković
19.    Up.br.-210044/99    75.000,00    Slobodan Timanić
20.    Up.br.-210045/99    80.000,00    Đorđe Vujić
21.    Up.br.-210046/99    93.000,00    Bojana Gudalović
22.    Up.br.-210047/99    93.000,00    Vera Nikolić Kujović
23.    Up.br.-210048/99    83.000,00    Vukoman Obradović
24.    Up.br.-210049/99    88.000,00    Borislav Petrović
25.    Up.br.-210050/99    93.000,00    Mirjana Spasojević
26.    Up.br.-210051/99    96.000,00    Emilija Mićić
27.    Up.br.-210054/99    95.000,00    Maja Komadinić
28.    Up.br.-210055/99    98.000,00    Marina Golubičić
29.    Up.br.-210056/99    85.000,00    Stanica Korićanac
30.    Up.br.-210057/99    70.000,00    Magdalena Anđić
31.    Up.br.-210058/99    96.000,00    Slavica Đaković
32.    Up.br.-210059/99    93.000,00    Kornelija Tatalović
33.    Up.br.-210060/99    93.000,00    Ljiljana Stanisavljević
34.    Up.br.-210061/99    85.000,00    Nikola Petričević
35.    Up.br.-210062/99    93.000,00    Lidija Filipović
36.    Up.br.-210064/99    70.000,00    Svetlana Planojević
Ukupno    3.098.000 dinara     
 
Kompanije nije mogla u tako kratkom roku da plati kazne pa je sledila prvo jedna, pa druga zaplena imovine zbog prinudne naplate. Predstavnici Uprave javnih prihoda oduzeli su i na licitaciji prodali brojnu elektronsku opremu za pripremu štampe i jednu mašinu za štampanje u vrednosti od preko pet miliona dinara.

Vlast je organizovala i pokretanje tužbi zbog tekstova u listu "Glas javnosti". U šest postupaka protiv lista ukupno su izreče kazne od 1.480.000 dinara (jedna nemačka marka zvanično je bila šest dinara).


Kazne zbog tekstova u "Glasu javnosti":

1. Up. br. 284606/98 - 21.11.1998.
Okrivljeni    Kazne
NIP ”Glas” d.o.o.    220.000,00
M. Vukotić    100.000,00
V. Baćović    60.000,00
Ukupno    380.000,00 dinara
Podnosilac zahteva dr. Vojislav Šešelj
Zbog objavljivanja izjave R. Vujačića u listu "Glas javnosti” br. 176/19.11.1998.
Sudija: Milomir Žunjić

2. Up. br. 210008/98 -12.3.1999.
Okrivljeni    Kazne
NIP ”Glas” a.d.    100.000,00
M. Bečejić    50.000,00
Ukupno    150.000,00 dinara
Podnosilac zahteva Ljiljana Blagojević
Zbog teksta Vlada za Beograd optužuje Gradski sekretarijat za kulturu
Sudija: Svetlana Jovanović

3. Up. br. 210022/99 - 28.9.1999.
Okrivljeni    Kazne
NIP ”Glas” a.d.    130.000,00
S. Petrić    70.000,00
Ukupno    200.000,00 dinara
Podnosilac zahteva dr. Predrag Canić iz Valjeva
Zbog teksta "Humanitami paket za prekovremeni rad”
Sudija: Slobodan Radovanović

4. Up. br. 210024/99 -12.10.1999.
Okrivljeni    Kazne
NIP ”Glas javnosti”    150.000,00
S. Kačarević    60.000,00
S. Petrić    60.000,00
Ukupno    270.000,00 dinara
Podnosilac zahteva Zoran Lilić
Zbog teksta Lilić igrao šah sa Gelbardom
Sudija: Slavica Kajganić

5. Up.br. 07-6-2892/99 - 5.11.1999.
Okrivljeni    Kazne
NIP ”Glas” a.d.    100.000,00
M. Bečejić    50.000,00
S. Kačarević    50.000,00
Ukupno    200.000,00 dinara
Podnosilac zahteva Milenko i Vinka Vasić iz Novog Sada
Zbog teksta ”Crna sedmica na putevima”
Sudija: Kamenko Kozarski.

6. Up.br.200033/00 - 20.6.2000.
Okrivljeni    Kazne
NIP “Glas javnosti” d.o.o.    200.000,00
S. Kačarević    80.000,00
Ukupno    280.000,00 dinara
Podnosilac Zoran Anđelković
Zbog teksta Srbi Jenkijima ne veruju od 14.6.2000. godine
Sudija: Zorica Prokić.

Rukovodstvo štamparije i "Glasa javnosti" saopštili su da će, uprokos svemu, štamparija nastaviti da radi a list da izlazi.

Pošto se otimanje opreme pokazalo neefikasnom merom, po nalogu vlasti Privredni sud je pokrenuo stečajni postupak za Štampariju, čiji je račun bio u blokadi šest meseci.Advokat "ABC Grafike" ukazivao je da u Srbiji ima mnogo većih i značajnijih firmi čiji su računi blokirani i po dve godine, i da nad njima nije pokrenut stečaj, ali to nije mnogo vredelo.

Nije pomoglo ni to što su se poverioci Štamparije u predstečajnom postupku saglasili sa prinudnim poravnanjem. Početkom januara 2000. godine u firmu ušao stečajni upravnik koji je stalno novim privremenim merama polako otimao privatno vlasništvo, da bi na kraju sudskom odlukom o iseljenju iz zgrade bili poništeni svi ugovori o većinskom vlasništvu "ABC Produkta".


Prema toj odluci suda sva imovina preduzeća prelazi u ruke države Srbije i njome se poništavaju svi ugovori i briše vlasništvo u zemljišnim knjigama "ABC Produkta" (firme-majke koja je većinski vlasnik "ABC Grafike") nad zgradom Vlajkovićevoj 8, u strogom centru Beograda.

Privredni sud je početkom leta iste godine pokrenuo predstečajni postupak i za "ABC Produkt", što je samo potvrdilo da je država odlučila da temeljno uništi privatnu kompaniju koja "štampa drugačije mišljenje" (ona je po kapacitetima mogla da konkuriše državnim štamparijama "Borbe" i "Politike") i istim udarcem onemogući izlaženje opozicionih dnevnika koji su se štampali u Vlajkovićevoj broj 8 – "Glasa javnosti", "Blica", nedeljnika "NIN", "Vreme", "Srpske reči", "Beogradskih novina", "Pravoslavlja", "Književnih novina".

Opozicija koja se spremala za konačnu bitku sa Miloševićevim režimom na dešavanja oko "ABC produkta" reagovala je samo sa nekoliko mlakih saopštenja.

Ni posle 5. oktobra 2.000. godine stvari se nisu bitno promenile za kompaniju "ABC Produkt". Dugovi države iz vremena Miloševića su ostali. Obe garniture vlasti, i ona DOS-ova i one posle, uglavnom su obećavale da će vlasnik i zaposleni u kompaniji biti obeštećeni, ali se na pričama sve i završavalo.Sve što je oteto radi naplate drakonskih kazni po Šešeljevom Zakonu o jevnom informisanju nikad nije vraćeno.Višegodišnjim šikaniranjem država je uspela da ugasi "ABC Produkt" i "Glas javnosti" 2009. godine. Ostaće upamćena proročanska izjava osnivača i vlasnika Radisava Raje Rodića 2000. godine, u jeku napada na njegovu kompaniju:

- Sud je državni, a kad se državi sudi i sud i država očigledno imaju isti interes ili se sud plaši države. Bojim se da nas na kraju ne zadesi sudbina španskog "Dijarija", lista koji je, zajedno sa još nekim medijima, rušio Frankov fašistički režim, a zatim se, kad je režim srušen, a uspostavljena demokratija, i sam "srušio" i voljom te nove demokrtatske vlasti ugasio.Glas javnosti

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR