Glas Javnosti

PRILAGOĐAVANJE NOVOM SISTEMU JOŠ TRAJE: Da li su validne odštampane e-fakture?

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Sistem elektronskih faktura (SEF) u potpunosti je zaživeo od 1. januara 2023. godine, kada je postao obavezan za sve PDV obveznike u Srbiji. Međutim, još uvek traju prilagođavanja novom sistemu i neke nedoumice oko njegovog korišćenja. Često pitanje privrednika je da li "važi" odštampana elektronska faktura i kako u izvršnom postupku dokazati da je dužnik primio elektronsku fakturu. - U skladu s

Verodostojnost porekla i integritet sadržine elektronske fakture obezbeđuje se od njenog izdavanja do isteka roka do kojeg postoji obaveza čuvanja. To se čini izdavanjem u formatu propisanom ZEF, kao i čuvanjem u formatu pogodnom za elektronsko čuvanje dokumenata.

- Subjekt privatnog sektora koji je izdao, odnosno primio elektronsku fakturu, može je odštampati u jednom ili više primeraka do isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura (deset godina od isteka godine u kojoj je izdata), na način koji obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine odštampane fakture - navode advokati.


U skladu sa zakonom, odnosno uredbom o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura u papirnom obliku, smatra se da preuzimanje i štampanje elektronske fakture od strane subjekta privatnog sektora, odnosno dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura, koje je izvršeno do isteka roka za obavezno čuvanje, obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine, ali pod određenim uslovima.

Da bi odštampana e-faktura bila verodostojna potrebno je da papirni oblik sadrži sve elemente koje je sadržao i elektronski oblik kao i oznaku da je elektronska faktura generisana u sistemu, odnosno da ima jedinstveni identifikator fakture, kao i datum i vreme slanja.

Takođe, neophodno je da papirni oblik elektronske fakture prikazuje sve elemente na čitak način i da je preuzimanje i štampanje elektronske fakture izvršeno u skladu sa odredbama o preuzimanju i štampanju primeraka elektronskog dokumenta iz propisa kojim se uređuje elektronski dokument.

- Posledično bi izvezenu elektronsku fakturu iz sistema u PDF formatu trebalo potpisati kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika koji ima izvorno ovlašćenje da registruje pravno lice u sistemu elektronskih faktura, odnosno ovlašćenog lica - naglašavaju advokati.

Dokaz o dostavljanju elektronske fakture u izvršnom postupku

Za potrebe dostavljanja sudu predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (elektronske fakture) u praksi je potreban potpis dužnika da je fakturu primio, i to u pet primeraka, od čega jedan primerak u originalu, odnosno na jednom primerku je neophodno da stoji originalni potpis dužnika.


Elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku izdavanja.

- Kada je reč o verodostojnosti odštampanih e-faktura postoji pitanje na koje odgovor treba da pruži izvršni sud o tome da li će se sudska praksa u ovoj situaciji promeniti i neće više biti potrebno da se nalazi potpus dužnika na verodostojnoj ispravi – elektronskoj fakturi, jer se ona smatra dostavljenom u trenutku izdavanja – momenat izdavanja i momenat dostavljanja su isti, te nije potrebno da se dužnik potpiše na već izdatu elektronsku fakturu - zaključuju iz advokatske kancelarije Stojković Advokati, prenosi D01S.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR