Glas Javnosti

Advokati traže: Tetkicama da se oproste sudski troškovi

Društvo
Autor: Glas javnosti/n1

Prvo im je rečeno da imaju pravo na topli obrok i regres za godišnji odmor mimo minimalca koji primaju iz državne kase. Onda su pokrenule sudske sporove da to svoje pravo i ostvare.

Potom je taj isti sud - Vrhovni kasacioni - odlučio da ipak nemaju pravo ni na topli obrok, ni na regres, odnosno - da su ga već dobile u okviru minimalca koje su primile. Sada su te tetkice koje rade u školama i vrtićima, ali i ostali radnici zaposleni na minimalcu kao pomoćno i tehničko osoblje u javnim službama koji su podneli tužbe - u velikom problemu. Finansijskom. Jer im sada sudovi redom odbijaju tužbene zahteve i traže od njih da od tog istog minimalca plate parnične troškove koji, prema navodima advokata - idu i do hiljadu evra


 Advokat Ivan Ječmenica kaže za portal N1 da su se punomoćnici zaposlenih na mestima pomoćno-tehničkog osoblja tim povodom obratili predsedniku Aleksandru Vučiću sa molbom da se svojim autoritetom zauzme da tužene ustanove oproste parnične troškove ovim najsiromašnijim sugrađanima. Sa druge strane, predlažu da zaposleni povuku tužbe. Sa istim zahtevom advokati su se obratili i na adrese ministara pravde i prosvete, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Državnog pravobranilaštva, kao i gradonačelniku Beograda.

„Nakon što je VKS dana 5. jula 2022. g. doneo Zaključak da zaposleni u javnim službama koji primaju platu u visini minimalca nemaju prava na topli obrok i regres, prvostepeni i drugostepeni (apelacioni sudovi) su doneli desetine presuda gde su odbili tužbene zahteve i obavezali zaposlene da plaćaju tuženoj ustanovi parnične troškove (troškove zastupanja od strane advokata) u iznosima od 40.000 do 60.000 dinara“, navodiI Ivan Ječmenica. 

Uz to, plaćaju se i sudske takse koje se kreću od 30.000 do 60.000 dinara.

Punomoćnici (advokati) zaposlenih na mestima pomoćno-tehničkog osoblja su se tim povodom, kako objašnjava, obratili 4. avgusta predsedniku Srbije.

„Obratili smo se sa molbom da se svojim autoritetom zauzme da naši najsiromašniji sugrađani – zaposleni u javnim službama (domovi zdravlja, bolnice, škole, vrtići i sl.) koji preko deset godina primaju platu u visini minimalne zarade ne budu dovedeni u stanje apsolutnog siromaštva i nesnošljiv materijalni položaj usled promene pravnog stava VKS. U pismu je opisan kratak istorijat problema, uz molbu da se Aleksandar Vučić zauzme da tužene ustanove oproste tetkicama parnične troškove“, navodi Ječmenica.

Punomoćnici su takođe predložili da zaposleni povuku tužbe

„S obzirom da je VKS svojim ranijim stavom da zaposleni u javnim službama na minimalcu imaju pravo na posebnu isplatu naknade na ime toplog obroka i regresa, uputio svojevrsan poziv ovim ljudima da podnose tužbe, to je nepravda da usled kopernikantske promene stava suda ovi ljudi dolaze ne rub egzistencije. Teško nam je da poverujemo da će država dopustiti da tetkice koje primaju minimalac od oko 33.000 dinara mesečno plate i do 80 hiljada dinara na ime parničnih troškova. Nažalost, za sada nismo dobili nikakav odgovor od strane predsednika Vučića, niti nam se bilo ko obratio u cilju rešavanja ovog ogromnog socijalnog problema“, navodi naš sagovornik.

Takođe, punomoćnici tetkica i drugih zaposlenih na mestima pomoćnog i tehničkog osoblja su 5. septembra poslali dopise na još nekoliko adresa: ministra pravde, ministra prosvete, Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, Državnog pravobranilaštva, kao i gradonačelniku Beograda, sa molbom da svako u skladu sa svojim ingerencijama učini da tužene ustanove (domovi zdravlja, bolnice, škole, vrtići i sl.) oproste tetkicama nastale parnične troškove.


„Pisma su adresirana na ovaj način s obzirom da se škole i vrtići nalaze u nadležnosti Ministarstva prosvete, Grad Beograd osnivač večeg broja tuženih ustanova, a Državno i gradska pravobranilaštva zastupaju ustanove pred sudom i potražuju troškove. Sada, kada su sve relevantne institucije upoznate sa potencijalnom socijalnom katastrofom koja preti našim najsiromašnijim sugrađanima i njihovim porodicama, nadamo se da će se hitno rešiti ovaj problem tako što će javne ustanove oprostiti parnične troškove tužiocima“, ukazuje Ječmenica.

O kolikim iznosima je reč

Sagovornik portala N1 navodi da su zaposleni u javnim službama na poslovima pomoćno-tehničkog osoblja pred sudovima Republike Srbije, za poslednje tri godine, potraživali iznose od oko 200 hiljada dinara na ime toplog obroka i regresa.  

Tetkice su sada obavezane da plaćaju parnične troškove ustanovama u kojima su zaposlene, kao što su bolnice, škole, vrtići i sl. Pod parničnim troškovima se podrazumevaju troškove zastupanja ustanova od strane gradskog ili Državnog pravobranilaštva odnosno advokata (za ustanove koje zastupaju advokati), a ti troškovi se kreću između 40 i 60 hiljada dinara. Pored toga, tetkice su dužne da plaćaju sudu pred kojim su pokrenule postupak sudske troškove – taksu na tužbu, taksu na presudu, taksu na žalbu i sl.) – a ti troškovi se kreću između 30-60 hiljada dinara“, navodi Ječmenica.

Na pitanje da li tetkice, ako sada odustanu od tužbi, mogu eventualno kasnije da pokrenu nove postupke Ivan Ječmenica kaže da su se punomoćnici zaposlenih državnim institucijama obratili sa predlogom da se povuku tužbe, a da tužene ustanove oproste parnične troškove.

„Ako zaposleni povuku tužbe oni teoretski mogu ponovo pokrenuti postupke, pri čemu će imati pravo da potražuju topli obrok i regres samo za tri godine unazad. Međutim, zaposleni su konsternirani postupanjem pravosuđa tako da samo razmišljaju kako da se izvuku iz opasnosti snošenja parničnih troškova koji bi ih odveli u materijalnu bedu“, ističe on.


Do donošenja Zaključka Vrhovnog kasacinog suda pred sudovima u Srbiji se, dodaje Ječmenica,  nalazilo oko pet hiljada tužbi gde zaposleni u javnim službama na minimalcu potražuju isplatu naknada za topli obrok i regres.

„Međutim, promena stava VKS po ovom pitanju je izazvala veliki talas povlačenja tužbi, pri čemu se ne može još uvek sa sigurnošću reći o kojem se broju radi. Činjenica je da većina advokata koji zastupaju tetkice čeka pozitivan signal države da će opraštati parnične troškove, nakon čega će uslediti masovno povlačenje tužbi“, zaključuje naš sagovornik.

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR