Glas Javnosti

Ovo su svi DETALJI žalbe koje su NOVAKOVI advokati poslali sudu u Melburnu

Tenis
Autor: Glas javnosti

Novak još uvek ne zna da li će biti deportovan iz Australije, ali javnost sada može da se upozna sa žalbom koju je podneo na odluku vlasti da mu se ukine viza.


4) Đoković je takođe dobio, 1. januara 2022, dokument Odseka unutrašnjih poslova (OUP) povodom njegove "Australijske putničke deklaracije" (APD). U toj APD se navodi da je "gospodinu Đokoviću dozvoljena putnička deklaracija" te da "sve indikuje da je izašao u susret svim neophodnim zahtevima za putovanje i dolazak u Australiju bez boravka u karantinu, što je dozvolila nadležna institucija njegovog dolaska", u ovom slučaju savezna država Viktorija.

Imajući u vidu da je:

1) imao vizu koju nije uslovljavala nijedna relevantna stvar 2) imao je sertifikat o medicinskom izuzeću od vakcinacije, izdat od organizatora turnira, a koji je izdat posle pregledanja od odbora koji je formirala Vlada države Viktorije 3) da je dobio dokument Odseka unutrašnjih poslova da je ispunio uslove za putovanje bez smeštanja u karantin

Đoković je shvatio situaciju tako da ima pravo da uđe u Australiju, i u njenu saveznu državu Viktoriju, i da učestvuje na Australijan openu", navodi se na početku žalbe.

Segment drugi: Greške u procesu

U žalbi se potom ističe da je predstavnik Odseka za unutrašnje poslove (u daljem tekstu "Delegat) na aerodromu Melburn prilično maltretirao Novaka Đokovića, navodeći ga i na pogrešne poteze, onemogućavajući mu valjanu pravnu pomoć i slično.

Evo nekih detalja iz žalbe:

- Oko 04.11, 6. januara, Đoković je obavešten da postoji namera da mu se otkaže viza po članu 116 Akta o migracijama 1958. (u daljem tekstu "Obaveštenje") - Razgovor sa Đokovićem je počeo oko 06.07 - Oko 7.29 Delegat je doneo pomenutu Odluku (o oduzimanju vize) - Oko 7.42 Đoković je o tom eobavešten - Posle toga je Đoković odveden u Park hotel, gde je i do sada zadržan, uz odbijanje njegovih zahteva da se izmesti u neko pristojnije mesto koje bi mu omogućilo da trenira za Australijan open ako žalba urodi plodom. - Ministar unutrašnjih poslova je, otkazujući vizu, prekršio član 119, stav 1, Akta o migraciji jer nije o tome valjano izvestio Đokovića, niti, kako to Akt predviđa, dobio povratnu informaciju od Đokovića da je razumeo sve što mu se stavlja na teret i to prihvatio, ili, ako nije prihvatio, da je objašnjenje zašto mu se viza uskraćuje racionalno i razumno, što Đoković tvrdi da nije bio slučaj. - Konačno, odluka Ministra da otkaže Đokoviću vizu može biti pravno valjano samo ako je doneto u vremenskom roku koje dozvoljava Akt, ili, u suprotnom, u sklopu dobre pravne prakse (za šta Đoković tvrdi da nij ebio slučaj), kao i u sklopu valjanog proceduralnog donošenja odluka, uključujući i dužinu razgovora i tajming donošenja odluke (što Đoković tvrdi da, kada se o valjanosti tog postupka tiče, nije bio slučaj), prenose Novosti.

O tome kroz šta je sve Đoković prolazio tokom ispitivanja na aerodromu i "slanja na odmor, do jutra", koje se uopšte odmorom nije moglo nazvati, nešto kasnije, a sada ćemo se osvrnuti i na još neke važne detalje iz žalbe koje je sportskar rubrika "Novosti" uočila u dokumentu koji je predat sudu:


Možda najvažnija je tačka 23 žalbe, u kojoj se vrlo jasno navodi sledeća tvrdnja Novakove odbrane:

1) Ni "Akt o bio-bezbednosti Australije", niti bilo koji drugi pravni instrument koji iz njega proističe, nema kao striktno pravilo da "niko ne može da uđe u Australiju ako nije vakcinisan", ili da je uslov da ima nekakvo "izuzeće".

U tački 26. navodi se da je je Odluka o ukidanju vize koju je doneo Delegat "potkrepljena pozivanjem na član 116, stava 1, tačke e, d, i, Akta o migraciji", ali ne postoji nijedan pravno valjani razlog u tim članovima zbog kog bi se Đokoviću oduzela viza.

Advokati čak navode da je Delegat možda mogao da se pozove na 119. član pomenutog Akta, ali da ni uslovi iz njega nisu bili ispunjeni da bi došlo do oduzimanja vize, te da, kada "kako je to slučaj i sa članovima 118 a i 124-1, samo Obaveštenje (o ukidanju vize) je ništavo, pa po tome ne postoji ni osnov za njeno ukidanje, a ništavo je i Konačno rešnjenje Delegata o ukidanju Đokovićeve vize.

Advokati su se pritom pozvali na slučaj pri Federalnom sudu Australije, Guklukol protiv Ministra unutrašnjih poslova, kada je je vrlo sličnu situaciju Sud u obrazloženju prihvatanja žalbe naveo da "jedno kada se napravi greška u samom proceduralnom procesu, a time i u stanju svesti (okrivljenog), svako naredno sprovođenje sile za sobom nosi pravosudnu grešku jer ne postoje okolnosti na koje se ta sila poziva".
U tački 34 žalbe, Đokovićevi branioci navode da je Delegat istakao da se "prethodno inficiranje Kovidom ne smatra medicinskom kontraindikacijom za Kovid-vakcinaciju u Australiji", ali da takav stav nije uopšte predviđen Bio-bezbednosnim aktom. U sledećoj tački, advokati navode da je Đoković jasno ukazao delegatu šta piše u ATAGI smernicama, odnosno kako je tamo definisana "medicinska kontraindikacija", ali da to uopšte nije uzeto u obzir. Đoković je naglašavao da se, upravo prema navedenim ATAGI propisima, nedavna Kovid-infekcija smatra kontraindikacijom za vakcinisanje, ali je Delegat odbio da to uzme u obzir.

Segment treći: Maltretiranje od strane predstavnika Odseka za unutrašnje poslove

Već u tački 36 odbrana navodi da je u Obrazloženju odluke o oduzimanju vize "Delegat koristio pasivni oblik ... nije uzimano u obzir (ono što je Đoković tvrdio o nedavnom inficiranju kao razlogu za nepodvrgavanje vakcinaciji, prim. prev) ... ali nije objasnio - od strane koga to nije uzimano u obzir? To snažno ukazuje da je Delegat gradio svoj stav na informaciji ili smernicama nekog drugog izvora, ili politike.

Ovo se snažno vidi i u izjavi Odseka za unutrašnje poslove, od 5. januara 2022., dok je gospodin Đoković leteo ka Australiji. U tom saopštenju se na više mesta ukazuje na australijske striktne granične zahteve i naglašava se da nevakcinisane osobe mogu da uživaju iste putnička prava kao potpuno vakcinisane osobe samo ako pokažu prihvatljiv dokaz da ne mogu da budu vakcinisane iz medicinskih razloga. Ali, kao što smo naveli u prethodnim članovima žalbe, ne postoje striktni granični zahtevi da osoba bude vakcinisana da bi ušla u Australija. To nije predviđeno ni u Aktu, ni u Regulativi, ni uslovljavanjem u Đokovićevoj vizi, ni u Bio-bezbednosnom aktu, ni na koji način. Ipak, samo isticanje važnosti nekakvih striktnih graničnih zahteva sugeriše da postoji neka druga politika ili princip koji se koristi u ovom slučaju, navode Đokovićevi branioci.
Dalje, u tački 61 žalbe, advokati navode da je Đoković u jednom trenutku prekinuo Delegata rečima "Izvinite, ali to nije tačno", kada je ovaj istakao da se "prethodna Kovid-infekcija ne uzima u obzir", ali iako je Đoković insistirao na detaljima iz Medicinskog izuzeća, Delegat nije želeo da to uzme u obzir, što advokati nazivaju "jurisdikcijskom greškom", koju kasnije i navode kao jedan od razloga za prihvatanje ove žalbe.

Advokati ističu da je Đoković pružio dokaze u vidu nedavnog pozitivnog Kovid testa od strane Instituta za javno zdravlje Srbije, zatim da je dao nalaze najpre jednog lekara, dr Borderika, te potom još dvojice, koji su mu potvrdili da ima razloga za medicinskim izuzećem (od vakcinacije, usled nedavnog inficiranja), a upravo su ti dokumenti i razmtarni od strane dve grupe australijskih stručnjaka koja su mu, na kraju krajeva, i izdala zvaničan Sertifikat o medicinskom izuzeću. Zato branioci naglašavaju da je Delegat bespravno tražio nekakve dokaze na osnovu Bio-bezbednosnog akta, i to na osnovu nepostojećih propisa, pa kada je utvrio da "gospodin Đoković nema te dokaze", započeo je proceduru ukidanja vize.

Hronologija maltretiranja na aerodromu

Advokati navode sledeće u žabi:

Oko 00:21 i 00:52, uz kratku pauzu od nekoliko minuta, Delegat je intervjuisao Đokovića

Oko 03.55 Delegat je obavestio Đokovića da će sastaviti Obaveštenje. Ono je sastavljeno u 04.11. Delegat je tada obavestio Đokovića da mu daje 20 minuta za dodatno izjašnjavanje o Obaveštanju.

Đoković je zatražio od Delegata da sačeka do 08.00 kako bi mogao da pozove Teniski savez Australije i "proba da shvati šta se dešava", a posle nove razmene reči, Đoković je još jednom zatražio više vremena, kako bi dobio više informacija od svog agenta. Delegat je tada rekao da će i on "pričati sa svojim šefovima".

Oko 05.20 Delegat je potvrdio da je Đoković zamolio za više vremena kako bi se okrepio i "ponovo pričao sa svojim pravnim savetnikom", i da je zatražio da se nastavi sa sučeljavanjem u periodu od 08.00 - 08.30. Delgat je tada rekao da je "to apsolutno u redu, pričao sam sa svojim nadležnima i oni su više nego radosni što mogu da Vam omoguće vreme za odmor". Razgovor je stog aprekinut u 05.22, a Đoković je izveden iz aerodromske sobe za intervjuisanje.
Sledeći period koji se spominje u transkriptu je 06:07. Ali, Đoković ima dokaze da su se značajne stvari dešavale i u međuvremenu, iako ih nema u zvaničnom transkriptu, jer se nisu desile u sobi za intervjuisanje. Dok je Đoković čekao na sofi, ispred pomenute sobe, a čekao je da se pripremi krevet na kome bi bar malo mogao da predahne, prišla su mu dvojica Delegatovih Supervizora. Oni su ga pitali da da li bi želeo da se odmori do 08.30, a tom prilikom je izrečeno sledeće:

Đoković je rekao da želi da se odmori, ali, kao što je i ranije naveo, "da takođe želi pomoć i pravnu podršku i savet njegovih predstavnika koji trenutno spavaju, pa je teško nekog od njih angažovati u ovo doba".

Supervizori su rekli Đokoviću da njegovi pravni zastupnici neće moći da se žale na odluku o otkazivanju vize sve dok se ne donese sama odluka o otkazivanju. Tome je jedan od njih dodao i sledeće: "Što pre se donese odluka, bolje je za Vas (Đokoviću) i Vaše predstavnike, jer ako ne otkažu vizu, onda svakako možete da idete u Melburn ili gde ćete već odsedati, ali Vam se otkaže viza, onda Vaš pravni tim zna šta mu je činiti može da počne sa odbranom".


BONUS VIDEO: Ekskluzivno: Glas u Melburnu sa Srbima ispred Novakovog hotela

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOSKOMENTAR 


AKTUELNE VESTI S MREŽAHOROSKOP