Glas Javnosti

TUMORI MOZGA kod dece, vrste, lečenje i prognoza

Zdravlje
Autor: Glas javnosti

Najčešće se primarni tumori mozga javljaju kod dece u prvoj deceniji života. Kod odraslih je incidenca ovih tumora mnogo manja.

Tumori nastaju najčešće kao rezultat genetske determinisanosti neoplastičnog ra­sta. Radijacija može da bude inicijalni faktor pojave tumora kod odraslih. Uloga traume i infekcija nije u potpunosti razjašnjena prenose simptomi.rs. Takođe, nejasna je korelacija intelektualnih aktivnosti i pojave tumora.
 
Primarni tumori mozga se dele u sledeće grupe:

  • gliomi (astrocitomi, oligodendrocitomi, ependimomi),
  • primitivni neuroektodermalni tumori (PNECT): tipični su medulobla- stomi, skoro identični Evving-sakrkomu kostiju, lokaizovani u cerebe- lumu, veoma maligni,
  • meningeomi,
  •  adenomi hipofize,
  •  neurinomi.

Simptomi i znaci tumora mozga nastaju kao posledica povećanog intrakranijalnog pritiska (glavobolja, povraćanje, vertigo, epi-napadi, po­remećaj srčane frekvence i brzine disanja, somnolentnost ili promena ponašanja, edem papile očnog nerva). Pored toga, prisutni su i znaci fokal- nog nadražaja ili ispada.

Dijagnoza se postavlja „neuro/mag/ng” metodama, prevashodno MR snimanjem. Prethodno, lekar opšte medicine može da uputi pacijenta na oftalmološki pregled, a po neurološkom pregledu uradi se i EEC, (iako re­alno ima marginalnu ulogu u dijagnostičkom procesu).

Lečenje se sprovodi neurohirurškim tretmanom, radioterapijom, he- moterapijom i lekovima (na primer, brokriptinom kod adenoma hipofize koji daju akromegaiju, antiepilepticima, analgeticima, itd.). Prognoza zavisi od histoloških karakteristika, veličine i lokalizacije tumora.
Najmaligniji su glioblastomi, anaplastički astrocitomi i meduloblastomi. Adenomi hipofize i meninegomi mogu se dosta efikasno lečiti hirurški.
Operacija adenoma hipofize obavlja se najčešće transnazalnim ili trans-sfenoidalnim pristu­pom, a rede kraniotomski.

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR