Glas Javnosti
posta

STARI ZAVET O ŽENAMA: 'Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda'

Zanimljivosti
Autor: Glas Javnosti

Sretan je muž dobre žene, i broj dana njegovih biće udvojen. Žena dobronamerna radovaće svoga muža i godine njegove ispuniće mirom; Dobra žena – sretna je sudbina: ona se daje bogobojaznima. Sa njom je i u bogatog i u bednog - srce zadovoljno i lice u sva vremena je veselo. 

PRIČE SOLOMUNOVE

Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj. 

Bolje je živjeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom. 

Neprestano kapanje kad je velik dažd, i žena svadljiva, jedno su;

Ko je ustavlja, ustavlja vjetar, i ona se odaje kao mirisavo ulje u desnici. 

Mudra žena zida kuću svoju, a luda svojim rukama raskopava.

Ko će naći vrsnu ženu? jer vrijedi više nego biser. Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nedostajati. Čini mu dobro, a ne zlo, svega vijeka svojega. Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim. Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju. Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao djevojkama svojim. Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd. Opasuje snagom bedra svoja i krijepi mišice svoje. Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak. Rukama svojim maša se preslice, i prstima svojima drži vreteno. Ruku svoju otvora siromahu, i pruža ruke ubogome. Ne boji se snijega za svoju čeljad, jer sva čeljad njezina ima po dvoje haljine. Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odijelo joj je. Zna se muž njezin na vratima kad sjedi sa starješinama zemaljskim. Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu. Odijelo joj je krjepost i ljepota, i osmijeva se na vrijeme koje ide. Usta svoja otvora mudro i na jeziku joj je nauka blaga. Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hljeba u lijenosti ne jede. Sinovi njezini podižu se i blagosiljaju je; muž njezin također hvali je; Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve. Ljupkost je prijevarna i ljepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu. Podajte joj od ploda ruku njezinijeh, i neka je hvale na vratima djela njezina.

Kuća i imanje nasleđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena. 

Žena mila dobija čast, a silni dobijaju bogatstvo. 

Žena lijepa a bez razuma, zlatna je brnjica u gubici svinji. 

Vrijedna je žena vijenac mužu svojemu; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima.

Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.

Da se držiš razboritosti, i usne tvoje da hrane znanje. Jer s usana tuđe žene kaplje med, i grlo joj je mekše od ulja; Ali joj je pošljedak gorak kao pelen, oštar kao mač s obje strane oštar. Noge joj slaze k smrti, do pakla dopiru koraci njezini. 

Reci mudrosti: sestra si mi; i prijateljicom zovi razboritost, Da bi te čuvala od žene tuđe, od tuđinke, koja laska riječima. 

Usta su tuđih žena jama duboka; na koga se gnjevi Gospod, onamo će pasti. 

Sine moj, daj mi srce svoje, i oči tvoje neka paze na moje pute. Jer je kurva duboka jama, a tijesan studenac tuđa žena. Ona i zasjeda kao lupež i umnožava zločince među ljudima.

Ko ljubi mudrost, veseli oca svojega; a ko se druži s kurvama, rasipa svoje dobro.

Troje mi je čudesno, i četvrtoga ne razumijem: Put orlov u nebo, put zmijin po stijeni, put lađin posred mora, i put čovječiji k djevojci. Taki je put kurvin: jede, i ubriše usta, pa veli: nijesam učinila zla. 

Od troga se potresa zemlja, i četvrtoga ne može podnijeti: Od sluge, kad postane car, od bezumnika, kad se najede hljeba. Od puštenice, kad se uda, od sluškinje kad naslijedi gospođu svoju.

Da te čuvaju od zle žene, od jezika kojim laska žena tuđa. Ne zaželi u srcu svom ljepote njezine, i nemoj da te uhvati vjeđama svojim. Jer sa žene kurve spada čovjek na komad hljeba, i žena pusta lovi dragocjenu dušu. Hoće li ko uzeti ognja u njedra a haljine da mu se ne upale? Hoće li ko hoditi po živom ugljevlju a nogu da ne ožeže? Tako biva onome koji ide k ženi bližnjega svojega; neće biti bez krivice ko je se god dotakne. Ne sramote lupeža koji ukrade da nasiti dušu svoju, budući gladan; Nego kad ga uhvate plati samosedmo, da sve imanje doma svojega. Ali ko učini preljubu sa ženom, bezuman je, dušu svoju gubi ko tako čini; Muke i ruga dopada, i sramota se njegova ne može izbrisati. Jer je ljubavna sumnja žestoka u muža i ne štedi na dan osvete; Ne mari ni za kakav otkup, i ne prima ako ćeš i mnogo darova davati. 

Knjiga Premudrosti Isusa Sina Sirahova

Moguće je podneti svaku ranu, samo ne ranu na srcu, i svaku pakost, samo ne pakost žensku. 

Žalost, stid i velika sramota je, kada žena prevlada nad svojim mužem.

Srce tužno i lice žalosno i rana na srcu – zla je žena.

Opuštene ruke i slaba kolena – žena je koja ne usrećava svoga muža.

Ne dozvoli vodi da otiče, niti zloj ženi da vlada;

Ako ona ne hodi pod rukom tvojom, odvoji je od tela tvoga.

Sretan je muž dobre žene, i broj dana njegovih biće udvojen.

Žena dobronamerna radovaće svoga muža i godine njegove ispuniće mirom;

Dobra žena – sretna je sudbina: ona se daje bogobojaznima.;

Sa njom je i u bogatog i u bednog – srce zadovoljno i lice u sva vremena je veselo. 

Ljubaznost ženina osladiće njenog muža, i razumnost njena obložiće kosti njegove.

Krotka žena – dar je Gospoda, i nema cene dobro vaspitana duša.

Blagodat nad blagodatima – žena je stidljiva, i nema pravog merila za uzdržanu dušu.

Što je sunce, izlazeće na visinama Gospodnjim,to je lepota dobre žene ukras u domu njenom;

Što je svetiljka, koja sija na svetom svećnjaku, to je lepota lica njenog u zrelom dobu;

Što su zlatni stubovi na srebrnim osnovama, to su prekrasne noge njene na tvrdim petama. 

Deca i izgradnja grada čini ime večnim, ali važnijim i od svega smatra se žena koju ne treba koriti.

Mnogi skrenuše sa puta zbog lepote ženske; od nje, kao oganj, pali se ljubav. Nikada ne sedi sa ženom udatom i ne ostaj sa njom napijen vinom, kako ne bi kod nje otišla duša tvoja, i kako ti ne bi posrnuo duhom u pogibao.

Svaka zloba je mala u poređenju sa zlobom žene, kocka grešnika da padne na nju. Kao što je uspinjanje po pesku za starca, tako je i pričljiva žena za tihog muža. Ne pogledaj na lepotu žensku i ne budi pohotan na žene.

Ne budi ljubomoran na ženu srca tvojega, i ne daji joj lošeg uroka protiv tebe samog.

Ne otkrivaj ženi duše tvoje, kako ona ne bi ustala protiv vlasti tvoje.

Ne idi u susret razvratnoj ženi, kako ne bi upao u zamku njenu.

Ne ostaj dugo sa pevačicom, kako ne bi bio uhvaćen u intrige njene.

Ne pogledaj na devicu, kako se ne bi sablaznio prelestima njenim.

Ne odaji duše tvoje bludnicama, kako ne bi izgubio nasledstvo tvoje.

Ne gledaj unaokolo na ulicama grada i ne tumaraj po pustim mestima.

Odvraćaj oko tvoje od žena lepih i ne zagledaj se u tuđu lepotu:

Mnogi skrenuše sa puta zbog lepote ženske; od nje, kao oganj, pali se ljubav.

Nikada ne sedi sa ženom udatom i ne ostaj sa njom napijen vinom,

Kako ne bi kod nje otišla duša tvoja, i kako ti ne bi posrnuo duhom u pogibao.

Ne ostavljaj starog prijatelja, jer se novi ne može meriti sa njim;

Novi prijatelj – je kao vino novo: kada ono ostari, sa zadovoljstvom ćeš ga piti.

Ne zavidi slavi grešnika, jer ne znaš, kakav će biti kraj njegov.

Ne odobravaj ono, što odobravaju nečastivi: zapamti, da se oni do samog ada neće popraviti.

Izvor: Stari Zavet, prevod Đure Daničića, odobrio Sinod SPC

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR