Glas Javnosti

DA LI ZNATE DA VAM I IME ODREĐUJE ŽIVOTNI PUT? Pronađite svoje na spisku i saznajte ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE!

Zanimljivosti
Autor: Glas javnosti / espreso

Nije na odmet da saznate nešto novo u vezi svog imena

Svako ime nosi svoje specifično značenje, a kaže se da mogu odrediti i životni put.

Pred vama je spisak imena, pronađite vaše i saznajte nešto što možda niste znali.

Pa da krenemo!

ANDREA / ANDRIJANA / ANDRIJA / ANDREJA

Ime potiče od grčkog muškog imena “Andreas”, i označava hrabrost i muževnost. Od ovog imena izvedena su imena Andra, Andreja, Andrija i Andrijana. Osobe sa ovim imenom treba da krasi odlučnost, čvrsta volja i hrabro srce.

ANA / ANJA / ANITA / ANETA / ANKA

Anja je varijacija na široko rasprostranjeno ime Ana. Potiče iz starohebrejskog jezika od reči “hanna” koja označava milost i zahvalnost. Osobe sa ovim imenom su blage prirode, ljubazne, skromne, društvene, uvek rado viđene i neretko pobožne. Još neka imena izvedena iz ovog korena su: Aneta, Anita, Anica, Anka, Ankica…ANIKA

Ime Anika je izvedeno od imena Anikita i grčkog je porekla. Nastalo je od grčke reči “aniketos” i znači neukrotiva, nesavladiva, nepobediva. Reč “nike” takođe znači pobeda.

ANĐELA / ANĐA / ANĐELIJA

Ovo ime je direktna aluzija na anđela – nadzemalljsko krilato duhovno biće koje služi Bogu i pomaže ljudima. Od ovog imena izvedena su imena Anđa, Anđel, Anđela, Anđelija, Anđelika, Anđelka, Anđelko, Gina, Đeša, Žina, Elida i Jagica. Osobe sa ovim imenom treba da poseduju mudrost i izuzetnu mentalnu snagu.

ALISA

Postoji nekoliko tumačenja o poreklu ovog imena. Pretpostavlja se da potiče iz latinskog “Eli(s)a” u značenju “Pirova kiša”. Takođe postoji mogućnost i da je nastalo iz francuskog “eglise” što znači “crkva”. Tokom istorije ovom imenu je pripisivano i značenje “istina, vernost, plemenitost”. Engleska verzija ovog imena je Alice.

ANASTASIJA / ANASTASJA / ANASTAS

Ime potiče od grčke reči “anastasia” što znači “ona koja je uskrsnula”. Anastasis je uskrsnuće, podizanje. Po narodnoj tradiciji ovo ime se daje deci rodenoj oko Uskrsa. Još neke poznate varijente imena su : Anastazija, Anastazije, Anastas, Asja, Nasta, Nastas, Nastasija, Nastasije, Nasto, Naca, Staso i Stasa.

ALEKSANDRA / ALEKSANDAR

Ime potiče od grčkog imena Aleksandros. Značenje ovog imena je “zaštitnik ljudi”. Od ovog imena su izvedena imena Aca, Aco, Ksandra, Laca, Laco, Leko, Leksa, Sanda, Sandra, Sandro, Sanja, Sanjin, Sanjica, Saša, Saška, Caja, Caka i Caca. Osobe sa ovim imenom imaju izoštren osećaj za pravdu i borci su protiv nepravde.

ALMIR / ALMIRA

Ime je arapskog porekla. Značenje imena je – zapovednik, princ, vladar. Ime je modifikovano od Emir.

ANABELA

Anabela je žensko ime nastalo spajanjem imena Ana (koje u izvornom hebrejskom, pa zatimi u grčkom jeziku glasi Hannáh i znači milost, ljupkost, zahvalnost) sa rečju “bela” što znači lepa, čista. Osobe sa ovim imenom odišu čistotom i blagošću.

BOŽANA / BOŽICA

U korenu ovog imena je reč “bog”. Ono označava duhovnu osobu. Prevod je iz grčkog “Theope” u značenju božanstvena. Od ovog imena izvedeno je ime Žana.

BISERA / BISERKA

Ime nastalo po biseru – simbolu čistote, beline, savršenstva. Reč “biser” sinonim je za nešto najlepše, najsavršenije i izuzetno. Od ovog imena izvedena su imena Bisa, Bisenija…

BOJAN / BOJANA

Ime Bojan je slovensko muško ime. Postoji nekoliko tumačenja porekla ovog imena. Prema jednom od njih, ono vodi poreklo od reči “boj” i “bojevati” i da označava borca, odnosno ratnika.

Potpuno suprotno ovome je mišljenje da je ovo ime izvedeno od “bojati se”, i da označava onog ko se boji, ko je plašljive prirode. Daje se sa ciljem da osoba u životu bude oprezna, ili da je se zle sile plaše, ako uzmemo da označava osobu koje se boje. Spada u negativna imena poput imena Jagoš, Grdna i slično koja su se nadevala deci da od njih odbiju zle duhove. Postoji i tumačenje da je ovo ime izvedeno od reči “boja” i da označava osobu vedrog i razigranog karaktera.

BRANKO / BRANKA

Ime Branko vodi poreklo od glagola “braniti”. Ostali oblici ovog imena su Brankica, Brana, Brane, Bane, Brane… Daje se osobama koje treba da postanu zaštitnici, čuvari…

BOSILJKA / BOSA

Ime je domaćeg porekla. Nastalo je po nazivu ukrasne, začinske i lekovite biljke “bosiljak”. Postoji i mišljenje da vodi poreklo porekla iz grčke reči “basileios” u značenju “carski”, što ga dovodi u vezu sa imenom Vasilija / Vasilije. Ime potiče iz novijeg vremena kada se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cveća. Od ovog imena izvedena su imena Bosa i Boska.

BRANIMIR

Branimir je muško staroslovensko ime. Predstavlja složenicu od dve reči: “braniti” i “mir”. Ženski oblik ovog imena je Branimirka. Osobe sa ovim imenom su požrtvovane i osetljive na nepravdu.

BILJANA / BILJAN

Ime Biljana je žensko srpsko i makedonsko ime. Najverovatnije vodi poreklo od reči biljka. Skraćeni oblik ovog imena je Bilja.

BARBARA

Varijanta imena izvedenog od reči “varvarin”. Ime potiče od grčkog “barbar” što znači “tuđ”. Latinski “barbarus” znači strani i divlji. Ime je postalo popularno najviše zbog Svete Barbare, a ne zbog svog izvornog značenja.

BORIS / BORISLAV / BORISAV / BORISAVKA / BORISLAVKA

Ime Boris nam je došlo od Rusa, na prelasku iz 19. u 20. vek. Ime Boris je zapravo skraćenica od Borislav. U korenu imena Borislav je “borba” i “slava”. Označava ratnika i borca.

BORKA / BORKO

U korenu ovih imena su dva pojma “bor” kao drvo i kao borba. U zavisnosti od toga u kom smislu uzimamo koren ovog imena, ono se može odnositi na želju roditelja da im dete bude visoko i stameno, dugovečno poput bora ili dobar borac, ratnik.

BEBA

Beba je ime koje domaća narodna tvorevina. Nastalo je od imenice beba koja označava slatka, mila, malena, mlada…

Poreklo i značenje imena na slovo “C, Č, Ć”

CVETAN / CVETANA / CVETKO / CVETA / CVETANKA

Značenje ovih imena dolazi od imenice “cvet”.

CECA

Kraći oblik imena Svetlana – staro slovensko ime izvedeno od pridevа svetlo i imena Anа. Predstavlja onu onu koja zrači, svetli, obasjava.

ČARNA

Čarna je žensko ime domaćeg porekla. Dva su mišljenja o tome na šta se ovo ime odnosi. Ukoliko uzmemo da potiče od reči “čar” – može značiti čarobna, očaravajuća, ona koja opčinjava. S druge strane, postoji tumačenje po kojem ovo ime nosi značenje “crna”.

ČEDOMIR / ČEDA / ČEDOMIRKA

Domaće ime složeno od slovenskih osnova. U sebi sadrži dve reči: “čedo” – što je reč kojem se majka od milošte obraća svome detetu, i “mir”- čest nastavak u slovenskim imenima. U prenesenom značenju ovo ime roditelji daruju detetu da bi bilo zdravo, mirno, zadovoljno i u miru. Može označavati i osobu mirnu kao čedo – u smislu čistote, dobrih namera, smirenog karaktera, ili onog ko čuva dečji mir.

ČUBRILO

Čubrilo je muško ime nastalo u narodu od reči “čubra” koja označava biljku čubricu, čubar – začinsku i lekovitu biljku koja poboljšava varenje i pročišćava organizam. Daje se u želji da osoba bude dopadljiva. Drugi oblici ovog imena su Čubra, Čubran i Čubro.

ČASLAV / ČASLAVKA / ČASLAVA

Imena složena od slovenskih reči “čast” i “slava”. S druge strane moguće je da se radi o spoju reči “čajati” – što znači čekati i “slava” koja se često koristi u slovenskim imenima. U tom smislu me označava nekog ko čeka slavu, ko očekuje slavu.

ČEDOLJUB

Složeno slovensko ime od reči “čedo”, što je reč kojem se roditelji od milošte obraćaju svome detetu i reči “ljubiti”. Označava osobu koja voli decu, ume sa decom, ili koja je mila, ljupka, draga, blaga.

ĆIRILO

Ćirilo je muško ime čije značenje vodi poreklo od grčke reči kiros što znači gazda, gospodin. Drugi oblici ovog imena su Ćirila, Ćile, Ćira, Ćirijana, Ćirica, Ćirka, Ćirko, Ćiro Kira, Kirilo, Kiro, Kića, Kićina, Kićo…

Reć “Kir” koja vodi poreklo od grčke reči “kiros”, pored toga što označava gazdu, velmožu, gospodara, vladara, zapovednika, upotrebljava se kao sastavni deo ličnih imena npr. Kir-Janja.

Iz antičkog vremena sačuvan je monumentalni nadgrobni spomenik-mauzolej iz doba Persijskog carstva, Kiri Velikom iz 5.v.p.n.e, čijim se oblikom inspirisao Ivan Meštrović pri izradi spomenika neznanom junaku na Avali.

Poreklo i značenje imena na slovo “D” i “Dž”

DRAGANA / DRAGAN / DRAGINJA / DRAGICA / DRAGA / DRAGUTIN

Stara slavenska imena izvedena od reči “drag” koja je od davnina veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima u značenju “milo i drago”.

DARINKA / DARA

Darinka je žensko ime nastalo od reči “dar”, “darovati”. Obično se daje detetu koje kao da je božjim čudom rođeno. Ovo ime znači “poklonjen od Boga”, “dar od Boga”.

DRINKA

Drinka je žensko ime nastalo u narodu po imenu reke Drine. Označava osobu koja je poreklom sa Drine ili je nekom anegdotom vezana za nju. Muški oblik ovog imena je Drinko. Drugi oblik ovog imena je Drina.

DRENKA

Drenka je žensko ime nastalo uzimanjem naziva za veoma cenjenu lekovitu biljku dren za lično ime. Simbol je snage i zdravlja. Daje se deci kako bi se zaštitila od bolesti i darovala im dug i srećan život. Muški oblik ovog imena je Drenko. Drugi oblici ovog imena su Dren i Drena.

DANIJELA / DANIJEL

Ime potiče iz starohebrejskog jezika i znači “Bog je moj sudijа”. Na našim prostorima se ovo ime vezivalo za reč “dan”, pa se obično davalo deci rođenoj danju. Od ovog imena izvedena su imena Dana, Dane, Danela, Daniel, Danilo, Danko…

DANICA

Žensko ime Danica je ujedno i narodni naziv za Veneru (zvezda Danica), a izvedeno je iz reči “dan”. Skraćeni oblik ovog imena je Dana, Daca. U prenesenom značenju predstavlja bistru, jasnu, svetlu, besprekornu osobu, koja živi na strani svetla – daleko od sila mraka i tame. Takođe, to je ona osoba koja razdanjuje i obasjava – zrači dobrotom i istinom, iskrenošću.

DOBRILA / DOBRILO

Dobrila je žensko ime domaćeg porekla. Značenje imena dolazi od reči “dobar, dobra”. Ostali oblici ovog imena su Dobri, Dobra, Dobrana, Dobril, Dobrin, Dobrinka, Dobrinko, Dobrica, Dobro, Dobroje i Dobrota.

DUŠICA / DUŠANKA / DUŠAN

Dušan je starosrpsko ime koje vodi poreklo od reči “duh” i “duša” ili od naziva praznika Duhovi. Sinonim je dobrote i lepote. U prošlosti je izražavalo roditeljsku želju da dete dugo živi. Jedan od prvih, a možda i prvi nosilac imena bio je car Dušan iz loze Nemanjića. Ostale verzije ovog imena su Duja, Dujo, Dula, Dule, Dulin, Duša, Dušana, Dušanka, Dušica, Duška i Duško.

DOBRIVOJE / DOBRIVOJ

Stara slavenosrpska imena. Složena su od reći “dobar” i “vojnik, borac”. Ime Dobrivoje označava dobrog ratnika, dobrog borca. Pomen imena sacuvan je u zapisima iz ranog srednjeg veka što svedoci o njegovoj starini.

DAMIR / DAMIRA

Ime Damir je nastalo od dve reči: dati i mir. Ime označava onoga koji daje mir. Ime Damir možemo naći i kao tursko ime, a znači ustrajan, uporan, žilav, tvrd, nepopustljiv. Drugi oblik ovog imena Demir, Dado te ženski Damira.

DOBROMIR

Naše domaće ime složeno ime od slovenskih rečiа “dobar” i “mir”. Osnova “mir” na kojoj je izgrađeno ovo ime, veoma je zastupljena u mnogim slovenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

DRAGOLJUB

Staro slavensko ime. Složeno je od osnova sa znacenjem “drag” i “ljubak”. Od ovog imena izvedena su imena Dragoj, Dragoje, Dragojla, Dragojlo i Dragolj.

DUNJA

Naše domaće u kojem je naziv drveta i mirisnog ploda “dunja” uzet je za lično ime. Još jedno tumačenje imena Dunja govori o tome da ono vodi poreklo od grčkog imena Eudokia, koje je izvedeno iz grčke reči eudoxia, što znači „dobar glas “ i „dobra moć rasuđivanja“. Dunja na arapskom znači “svet”.

DIJANA / DAJANA

Nastalo je od latinskog “Diana”. U rimskoj mitologiji ovo je ime boginje lova, personifikacija meseca, svetlosti, plodnosti. U grčkoj mitologiji joj odgovara Artemida. Stariji oblik imena – Divijana vezuje se uz reč “divus, diva” što znači bog, boginja i “divinus” što znači božanski, nebeski.

DEJANA / DEJAN

Staro slavensko ime. Pretpostavlja se da potiče od staroslovenske reči “dejati” što znači “činiti, raditi” ili od staroslovenske reši “des” u značenju “desiti se”. u prošlosti reč “des” bila je jednaka današnjem znacenju reši “sreća” (dobra ili zla). Takođe postoji mišljenje da vodi porijeklo iz latinskog “Dea” što znači “boginja” ili “Deus” u znacenju “Bog, božanstvo”. Od ovog imena izvedena su imena Dejana, Dejka i Deka.

DALIBOR / DALIBORKA

Staroslavensko i češko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “daleka” + “borba, rat”. Od ovog imena izvedena su imena Daliborka, Daliborko i Daša. U prenesenom značenju ono predstavlja osobu zaštićenu od ratova, sukoba, neprilika.

DAVOR / DAVORKA

Ime vodi poreklo od starog uzvika čuđenja, radosti, pretnje i žalosti. Smatra se imenom božanstva rata u staroslovenskoj mitologiji. Od ovog imena izvedeno je ime Davorin, Davorjanka, Davorka, Davorko.

DENIS / DENISA

Denis je muško ime nastalo od francuskog Denise. može biti i turskog porekla nastalo od reči “deniz” što znači more. Vezuje se i za grčkog boga vina, grožđa, plodnosti, uživanja i ekstaze – Dionisa. Ženski oblik ovog imena je Denisa. Iz ovog imena izvedna su imena Danisa, Danis.

DAMJAN / DAMIJAN / DEMJAN / DAMJANKA

Damjan je muško ime a dolazi od latinskog oblika Damianus. Potiče od grčkog imena Damjanos. Osnova mu je glagol “damazo” – krotim, prisiljavam, pobeđujem. Drugi oblici ovog imena su Damnjan, Damjanka, Damljan, Damnjanka, Damjana. Na ovim prostorima se vezuje i za biljku tamjan – aromatičnu smolu lekovite i obredne biljke koja pročišćava, ovsveštava, rasteruje zle duhove. Tamjanika je i vrsta grožđa koja se uzgaja u Srbiji i Makedoniji.

DAVID / DAVIDA

David je ime starozavetnog vladara – drugog i najvećeg kralja Izraela. Ime potiče iz starohebrejskog “Dawidh” što znači “voljen, ljubljen, prijatelj, ljubimac”.

DESANKA / DESA

Staro slavensko ime izvedeno od reči “des” što je osnova reči “desiti se”. Nekada je značenje reči “des” označavalo sreću, ali ne samo onu dobru nego i lošu.

DUBRAVKA / DUBRAVA

Ime Dubravka je žensko ime koje nastalo od imenice dubrava, sa značenjem dub dubova šuma tj. hrastova šuma. Hrast i u hrišćanstvu, kao i u pagansko doba važi za sveto drvo.

DUDA / DUDIJA

Po jednom tumačenju ovo je žensko ime persijskog porekla i znači “papagaj”. Po drugom tumačenju reč je o imenu izvedenom od reči “dubrava” što označava gaj, šumarak, hrastovu šumu. U tom smislu, nosilac ovog imena je vezan za prirodu. U prenesenom značenju on je šumska osoba.

DESIMIR / DESIMIRKA

Staro slovensko muško ime nastalo spajanjem glagola “desiti” i imenice “mir”. Ovo ime se daruje u želji da osoba koja ga nosi živi u miru, sreći i blagostanju. Od ovog imena izvedeno je ime Desimirka.

DIMITRIJE / DMITAR

Dimitrije je muško ime grčkog porekla. Potiče od imena Demetrios što znači zemljin rod. U grčkoj mitologiji, Demetra je boginja žita i plodnosti, njegovateljica mladih i zelene zemlje, čuvarka braka i svetog zakona. Dimitrije je i ime hrišcanskog mučenika Svetog Dimitrija Solunskog Mirotočivog. U srednjem veku Sveti Dimitrije je poštovan kao jedan od najvažnijih pravoslavnih vojovnika među svetiteljima. U Srbiji se sveti Dimitrije praznuje i kao krsna slava Mitrovdan. Ostali oblici ovoga imena su Dimitrij, Dimitrija, Mita, Mitar, Mitko i Mitra.

Poreklo i značenje imena na slovo “Đ”

ĐORĐE / ĐURĐA / ĐURĐICA / ĐURĐINA / ĐURO / ĐURA / ĐURAĐ / ĐURĐE / ĐURĐIJA

Ime Đorđe je nastalo od imena Georgije koje dolazi od grčke reči “georgos” što znači onaj koji obrađuje zemlju odnosno zemljoradnik. Dolazi od reči “geo” što znači zemlja, i ergo što znači raditi. Ime je sveca Georgija, tj. Sv. Đorđa. koji se slikovitio prikazuje kako ubija zmaja, odnosno aždaju. Ženski oblici ovog imena su Đurđa i Đurđica, muški Đorđo, Dorde…

ĐULIJA / ĐULIJANA / ĐULINKA / ĐULKA / ĐULA

Đulija je žensko ime persijskog porijekla. Ova imena imaju osnovu u persijskom, ali takođe i u turskom jeziku “đul” što znači ruža.

Poreklo i značenje imena na slovo “E”

ELIZABETA / ELIZABET

Elizabeta je veoma staro ime, rašireno po celome svetu. Potiče iz Biblije – tako se zvala majka Jovana Krstitelja.

Koren ovog imena je hebrejski i predstavlja spoj dve reči “Bog i sedmica”. Bog je savršenost, Bog je sedmica, Bog je zakletva. Seba (sedam) je sveta brojka. Preko grčkog (Elisábet) i latinskog (Elisabeth), dolazi do našeg oblika Elizabeta. Neki oblici ovog imena su Elizabeth, Ela, Ella, Eliza, Elisa,. Eliza, Liza, Elza, Izabela, Izabel, Isabela, Isabel, Eli i Elica.

EMILIJA / EMILIJANA

Emilija je žensko ime latinskog porijekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “aemula” što znači “takmičiti se” i latinskog prezimena “Aemilius”. Oblici ovog imena su imena Emilia, Emilio, Emilijan, Emilije, Emilia, Emilio, Emil Emilije, Milija, Milijan, Milijana i Milijanko.

EMINA

Emina je žensko ime i potiče od turskog Emine i arapskog Amina. Daje se u želji da osoba koja nosi ovo ime bude poštena, sigurna, poverljiva, časna, verna, čestita. Muški oblik imena je Emin. Drugi oblik ovog imena je Emine. Takođe se ime Amina prevodi i kao “žena mira i harmonije”.

ELEONORA

Eleonora je žensko ime, a postoje različita tumačenja njegovog porekla i značenja. Po jednima ovo ime vodi poreklo od grčkog imena Helena. Vezuje se za grčka imena Elene, Helene. Izvorno “hele” znači sjajna, blistava. Skraćeni oblik ovog imena izvedeno je ime Leonora, drugi oblik ovog imena je Elenora. Po drugima, ovo ime je izvedeno od imena Alienor. Takođe postoji mišljenje da je izvedeno od germanskog “Aldenor”, što znači “stari sever”. Takođe je moguće da dolazi od grčkog “eleos” što znači “milost, saosćanje”.

EMANUELA / EMANUEL

Ovo ime vodi poreklo iz hebrejskog jezika i znači “Bog s nama”.

ELENA

Vаrijаntа imenа Jelenа. O značenju imena Jelena: Ime potiče iz grčkog “Elene, Helene”, izvorno iz “hele” u značenju “sunčeva svetlost, sjajna, blistava”. Prema helenskoj legendi to je bilo ime najlepše žene sveta, kćerke Zevsa – Labuda i Lede, sestre Kastora i Poluksa. U Homerovoj Ilijadi, lepu Jelenu, ženu spartanskog kralja Menelaja ugrabio je trojanski princ Paris, sin trojanskog kralja Prijama i zbog toga je vođen dugi i krvavi Trojanski rat. Daruje se ženskoj deci kako bi ih krasila božanska lepota.

EMA

Po jednima je ovo ime nemačkog porekla – potiče od nemačkog Emma, što je skraćenica od Emengard, Emenhild… U osnovi ovog imena je pojam “ermanischen, ermen, ermana, irmana” koji znači “velik, sveobuhvatan”. Po drugima, ovo ime je samo skraćena verzija imena Emilija, ili Emilijana.

EGON

Egon je muško ime mađarsko – albanskog porekla. Značenje imena je: snažan mač. Ženski oblik ovog imena je Egona. Iz ovog imena izvedeno je ime Egzon.

EMIR / EMIRA

Emir je muško ime arapskog porekla, izvedeno od arapske reči “amīr” što znači zapovednik, princ, knez, vladar ili vojskovođa. Emir je i plemićka titula u dobrom delu islamskog sveta. Ženski oblik ovog imena je Emira. Iz ovog imena izvedeno je ime Emro, Emar.

ENA

Po jednom tumačenju, ime Ena je skraćenica od imena Irena – grčki Eirene. Po grčkoj mitologiji, ona je boginja mira, kći Zevsa i Temide, najmlađa Hora. Grčka reč eiréne znači mir. Muški oblik ovog imena je Eno.

Po drugom tumačenju ovo ime je samo hipokoristika (ime od milja, varijanta imena) imena Enesa. Na keltskom jeziku Enesa ima značenje “strastvena ili vatrena”. Na irskom ima značenje “zahvalna”.

EVA

Biblijsko ime. Potice iz starohebrejskog Hawwa u značenju živo biće. Po starozavetnom mitu, Eva je prva žena i žena prvog čoveka na svetu – Adama, stvorena od njegovog rebra, pramajka čovečanstva, odnosno majka svih živih. Moguće je da je ime Eva i hebrejski oblik imena hetitske boginje Hebe. Popularno je u vecini zapadnoevropskih naroda od najstarijih vremena do danas. Od ovog imena izvedeno je ime Evica.

Poreklo i značenje imena na slovo “F”

FILIP / FILIPA

Ime Filip ima latinsko i grčko poreklo. Potiče od latinskog oblika Philippus, ali i od grčke složenice Filipos: fileo znači volim, a hippos – konj. Filip je, dakle, onaj koji voli konja, ljubitelj konja, prijatelj konja. Popularno je u svim jezicima hrišcanske civilizacije, zahvaljujuci tome što se tako zvao jedan od dvanaestorice Hristovih apostola. Najranije poznati Filip bio je makedonski kralj, otac Aleksandra Velikog, a za njim još nekoliko vladara anticke Makedonije. Iz Francuske, gde se više srednjevekovnih kraljeva tako nazivalo, ime se raširilo po zapadnoj Evropi.

FRANJO

Franjo je pohrvaćeno latinsko ime Franciscus (italijanski Francesco). U osnovi ovog imena je starofrancuska reč “franc” što znači slobodan. Iz istog je izvora ime germanskog plemena Franci, koje u 5. vijeku osvaja rimsku provinciju Galiju (danas Francuska) i tu osnivaju jaku državu. Ime je u hrišćanskom svetu postalo poznato po Franji Asiškom, osnivaču franjevačkog reda.

FRIDA

Frida je žensko ime evropskog porekla, najverovatnije nemačkog. Značenje imena je mir, zaštita.

GORDAN / GORDANA / GORDANKA

Ime Gordan je varijanta od crkvenog Gordije, našeg oblika iz grckog “Gordianos – Gordias” što je bilo ime cara Frigije. Gordan je muško ime grčkog porijekla. Dolazi iz grčkog Gordianos ili latinskog Gordianus što je bio naziv glavnog grada Gordijum drevnog maloazijskog kraljevstva Frigije uz koje se vezuje legenda o Gordijevom čvoru.

Po predanju, Aleksandar Veliki je macem presekao Gordijev čvor – čvor koji je zavezao kralj Gordije na kolima kralja Mida i proprekao da ce onaj koji ga razreši zavladati svetom. U narodnoj tradiciji ovo ime dovedeno je u vezu sa pojmom “gordost”, pa se zbog toga veruje da je nastalo na domacem tlu. U narodnoj svesti oličava gordu, dostojanstvenu, ponosnu osobu. Skraćena verzija je Goca.

GVOZDEN / GVOZDENKA / GVOZDENIJA

Ovo je slovensko, zaštitno ime. Pridev “gvozden” uzet je za licno ime. U prošlosti uopšte nije bila retkost davati deci ovakva imena koja za funkciju imaju da zaplaše zle sile i oteraju zle duhove i crnu magiju. Ono je sinonim za čvrstoću, otpornost.

GORAN / GORANA / GORJANA / GORANKA / GORICA

Staro slovensko ime koje vodi poreklo od reči “gora” (šuma, planina). U prenesenom značenju predstavlja osobu rođenu, ili nastanjenu u šumi, na planini, brđanina, planinca. Sinonim je golemosti i snage.

Ovo ime Vuk Karadžic ovako objašnjava: “tako najviše prozovu onoga koji se rodi u planini kod stoke”. Smatra se da je u dalekoj prošlosti izvedeno od Gorislav. Postoji mišljenje nekih etimologa da mu se poreklo naslanja na ime Georgije. Od ovog imena izvedena su imena Gora, Gorana, Gore, Gorica i Gorjanka.

GLIGORIJE / GLIGOR / GRIGOR / GREGOR / GREGORIJE / GRIGORIJE

Muško ime grčkog porijekla. Označava onog ko je oprezan. Još neke varijante su imena Gliga, Gliša, Glišo, Grga, Grgo i Grgur.

GABRIJEL / GABRIJELA / GAVRILO

Ovo ime je kod nas došlo iz italijanskogskog jezika. Izvedeno je od hebrejskog imena Gabrijel u značenju “Bog je moja snaga”. Daje se po biblijskom arhanđelu Gavrilu koji je u Bibliji drugi od sedmorice arhanđela za saopštavanje božijih poruka smrtnicima. Varijante ovog imena su poznate i popularne u skoro svim evropskim i bliskoistocnim jezicima. Preuzeo ga je i islam u arapskoj varijatni Gabrail – Džebrail, Džibril.

GOJKO

Staro slavenosrpsko ime sa korenom u reči “goj” što znači “miran”. Smatra se da je u dalekoj prošlosti izvedeno od imena Gojomir ili Gojislav. Ženska varijanta ovog imena je Gojka. Reč “goj” u Bibliji takođe označava narod, ali i pagane, na hebrejskom označava one koji nisu jevreji (u pogrdnom smislu). Tako ovo ime može prosto značiti “narodni čovek”, “čovek iz naroda”, ili “paganin”.

U novije doba se ime vezuje i za pojam “gojiti”, “hraniti” i u tom smislu se daje detetu sa željom da živi u blagostanju – debljina, gojaznost, podgojenost se vezivala za zdravlje, lepotu i bogatstvo.

GEORGIJE / GEORGINA

Georgije je muško ime grčkog porekla i označava onog ko obrađuje zemlju, zemljoradnika. Dolazi od reči “geo” što znači zemlja, i ergo što znači raditi. Pojavljuje se u raznim narodima i jezicima, prvobitno kao Georgios i Giorgos . Na toj osnovi, nastala su i imena Georgije i Georgi. Kod Italijana je dobilo oblik Đorđo. Engleska varijanta ovog imena je Džordž, Nemačka Georg, Španska Horhe. Kod nas se veoma često javlja u oblicima imena Đorđe, Djuro, Đuro, Đole, Djole, Đurađ te ženskim oblicima Đurđija, Đurđa, Đurđica, Georgina, Georg, George i drugim. Ime je hrišćanskog sveca Sv. Georgije, tj. Sv. Đorđe.

GLORIJA / GLORIA

Ovo je ime koje vodi poreklo od latinskog imena Gloria. Značenje mu je slava, čast, lovorike, pobeda i moć. U prevodu na naš jezik ovo ime bi moglo odgovarati imenu Slavica, Slavka…

GROZDANA / GROZDAN / GROZDANKA / GROZDA

Stara slovenska imena. Vode poreklo od reči “grozda” koja označava vinograd, koren, grožđe. Još neke varijante ovih imena su Grozdanija i Grojana. Ime je simbol plodnosti, bogatstva, raskoši, divote, blagostanja, ali i opijenosti, blesavluka, slasti.

GOSPAVA

Staro žensko ime koje je domaća tvorevina. Izvedeno je od reči “gospa” i odnosi se na gospođu, ali može imati i drugačiji smiso. Za boga takođe kažemo “Gospod”, tako da se ime Gospava može tumačiti kao božja, od boga i posvećena bogu. S druge strane, imamo reči poput “gospodski, gospodar” koje označavaju moć, vlast, autoritet, bogatstvo. Drugi oblici ovog imena su Gospojina i Gospojinka.

GORČIN

Staro ime s našeg podneblja izvedeno od osnove prideva “gorko”, “gorčina”, “gorak”. Davlao se deci da ih se zaštiti od zlih duhova. Drugi oblik ovog imena je Gorčilo.

GRADIMIR / GRADIMIRKA

Staro slovensko ime složeno od pojmova “graditi” i “mir”. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i mirno i da bude mirotvorac, onaj koji miri i spaja ljude.

GRADISLAV / GRADISLAVA

Ime doslovno znači “Onaj/Ona koja/koji gradi slavu”. Daruje se onome kome se želi uspešan i bogat život, uticaj, popularnost, slava i moć. Slava je takođe reč koja se može koristiti u svrhu pozdrava, obraćanja, najčešće upućenom nekome uzvišenom. U tom smislu ova imena se mogu odnositi na onog koji spaja ljude i radi na svom uzdizanju. Slava je i slavlje, pa se tako ovo ime može odnositi na onog ko ljude zabavlja i čini ih srećnim, priređuje mnogo slavlja – što u prenesenom značenju može biti da živi u blagostanju.

GOSTANA

Ime gostana izvedeno je od reči “gost”, “gostiti”, “ugostiti”. Daje se detetu sa željom da postane dobra domaćica, ali i rado viđen gost.

GOSTIMIR / GOSTIMIRKA

Značenje imena dolazi od imperativa gosti (od gostiti) i mir. Ovo je naše domaće ime složeno od slovenskih osnovа. Sadrži u sebi osnovu “mir” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno, gostoljubivo i u miru. Da je mir i blagostanje glavni gost u njegovom domu.

GRADIŠA

Gradiša je staro ime. Sastavljeno je od dve reči koje se međusobno prepliću. S jedne strane imamo reč grad, a odnosi se na onoga koji je iz grada, ili koji nešto gradi. Drugi oblik ovog imena je Grada. S druge strane imamo reč “radi”, “radiša”, “raditi” – koja upućuje na vrednog i radnog čoveka.

Poreklo i značenje imena na slovo “H”

HANA

Hana je žensko ime a nastalo od nemačkog imena Hanne, a izvorno je hebrejskog porekla. Potiče od reči “Hanna” što znači milost. Takođe postoji tumačenje da je ovo ime tursko persijskog porekla sa značenjem: carica, vladarka, ali i razumevanje, iskusna i pametna žena. Drugi oblik ovog imena je Hena, Hanadi, Hanuša, Hanna i Hankija, Hanija, Hanka, Hanuša, Hanča. Može biti i hipokoristika (ime od milja, varijanta imena) od Hanifa, Hanuma, Ilhana, Rejhana, Umihana.

Takođe postoji i tumačenje da je ime nastalo od naziva biljke “kana”, koja se koristi za farbanje kose i ukrašavanje tela.

HELENA

Helena je izvorno grčko ime: Heléne, prema grčkoj reči heláne, heléne, znači baklja, sjaj, blistavost. U grčkoj mitologiji Helena je kći Zevsa i Lede. Homer u Ilijadi peva o njoj kao o lepoj Heleni ženi kralja Menelaja, koju otima trojanski kraljević Paris, što je bilo povod za trojanski rat. Drugi oblici ovog imena su Helen, Elena, Jelena, Jelenica, Jelenka, Jecka, Jeka, Lela, Lena, Lenka i Lenče.

Ime “Helios”, grčkog boga sunca, takođe ima iste korene i označava svetlost, bleštavilo, blistavost.

HRANISLAVA / HRANISLAVKA / HRANISAV / HRANISAVKA / HRANISLAV

Staro slovensko ime sačinjeno od dve reči: “hraniti” i “slava”. Datira verovatno još iz praslovenskog doba. Davalo se detetu sa željom da postane hvaljen, čovečan, poznat.

HRISTOSLAV / HRISTOSLAVKA

Ime je nastalo od spajanjem grčkog naziva za hrišćanina (Hristos), ili imena Isusa Hrista sa rečju “slav” koja može predstavljati slavu, pozdrav uzvišenom, ili pripadništvo slovenskom narodu, slav, sloven, slovenske krvi. U prvom smislu ime može značiti “slava Hristu”, a u drugom smislu značenje imena je “Sloven hrišćanin”, “Sloven hrišćanske vere”.

HRISTIVOJE / HRISTIVOJ

Ovo ime predstavlja spoj grčke reči “Hristos” što znači “hrišćanin” i nastavka “voj”, “voje” što može da se odnosi na vojevanje, ratovanje, bitku. U tom smislu se smatra da je nosilac ovog imena božji ratnik, borac za boga i hrišćenstvo. Razne varijante ovog imena su veoma zastupljene u celom hrišćanskom svetu.

HRANIŠA

Ime koje vodi poreklo od glagola hraniti. Daje se detetu sa željom da mu u životu ništa ne fali, da je uvek dobro nahranjeno i zbrinuto, ali i da ume da se brine o drugima.

HRASTIMIR

Slovensko ime sačinjeno od reči “hrast” – što je sveto drvo u slovenskoj mitologiji, ali i u hrišćanstvu, i reči “mir”. Označava želju roditelja da im sin bude miran, pobožan i mudar čovek, stub okupljanja porodice ( kao što su se nekada seljani okupljali oko osveštanog hrasta). Hrast je i simbol snage, opstanka, hrabrosti, junaštva i časti.

Poreklo i značenje imena na slovo “I”

IGNJAT / IGNJATIJE / IGNJATIJA

Muško ime nastalo od grčke reči “ignatios” što znači ognjeni, vatreni i latinskog “Ignatius” tj. izvorno iz “igneus” u znacenju “oganj, vatra”.

IGOR

Postoji par različitih tumačenja značenja ovog imena: Prema jednima, ime potiče iz staroskandinavskog “Ingvar”, tj. od ” Yngvi” (ime skandinavskog boga plodnosti) + “varr” u značenju “čuvati, štititi”. U prevodu dakle Igor znači- sačuvan od boga, onaj kojeg čuva bog.

Smatra se takođe da muško ime Igor potiče od švedskog imena Ingwar. Pretpostavlja se da je na teritoriju Rusije stiglo posredstvom Vikinga, a odatle nakon seobe Srba stiže i do naše teritorije.

Bukvalno prevedeno sa švedskog ime Ingwar znači “onaj koji je prijatelj mora”, ali i “borac, ratnik”. Ne treba zaboraviti činjenicu da su nekada borci smatrani vrlo važnim za opstanak čitavog naroda, a sama činjenica da je nosilac ovog imena smatran prijateljem mora značilo je da je reč o izuzetno hrabroj osobi.

IBRAHIM

Ime je arapskog porekla. Značenje imena je – otac naroda, otac mnoštva. U Bibliji je to Abraham.

IGBALA / IGBAL

Ime arapskog porekla. Izvedeno od imena Ikbala / Ikbal. Značenje imena je: sreća, uspeh.

ILIJA / ILIJANA / ILIJAS

Biblijsko ime. Potice iz starohebrejskog “Eliiahu”, izvorno iz “eliyahu” u značenju “Jehova je mog Bog”. Tako se zvao jedan od četvorice “velikih” starozavetnih proroka, kod nas Sveti Ilija Gromovnik, koji je u narodnoj tradiciji nasledio paganskog slovenskog boga – gromovnika Peruna. Prisutno je širom hrišcanskog sveta pa i kod muslimana u obliku Iljas. Kod nas je zastupljeno u svim krajevima ali nikad nije bilo u vrhu popularnosti. Od ovog imena izvedena su imena Ika, Ile i Ilinka, Ilina.

ILONKA

Ilonka je ženkso ime modifikovano od imena Elena, Helena. Potiče od grčkih reči Elene, Helene, izvorno hele u značenju sjajna, blistava. Drugi oblici ovog imena su Ilona, Jelena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lenka i Lenče.

IVAN / IVANA / IVANKA / IVA / IVO / IVKA / IVKO / IVONA / IVICA

Ime Ivan je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv. Ostali oblici ovog imena su: Ivanko, Itan, Itana, Ivano, Ivkica…

Od starina je prisutno u hrišćanskom svetu. Ivan je isto što i Jovan. Počevši od Jovana Krstitelja, jevrejskog proroka i Jovana, pisca četvrtog jevanđelja i Apokalipse, bilo je često ime vizanstijskih, nikejskih careva, vrhovnih poglavara Rimokatoličke crkve, značajnih teologa, kraljeva i drugih. Biblijsko je i kalendarsko ime. Među poznatim iz prošlosti su nekoliko velikih moskovskih knezova koji su ostavili značajan trag u istoriji ruskog naroda.

Prvi krunisani ruski car od 1547. godine poznat po nadimku “Grozni” nazivao se punim imenom Ivan IV Vasiljevič. Od ovih imena izvedena su mnoga druga i to Vanja, Žaneta, Iva, Ivana, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko, Ivna, Ivo, Ivona, Jan, Jane, Janča, Jova, Jovana… U raznim varijantama ime je veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Kod Poljaka, Slovaka i Čeha Ivan je javlja u formi Jan a kod Mađara u “nacionalnoj varijanti” Janoš.

IMAN

Ime je arapskog porekla i značenje imena je “verovanje”, “vera”. U francuskom govornom području se koristi varijanta Imen.

IMRAN

Ime je arapskog porekla i znači dug život, dug životni vek, dugovečnost. U Turskoj se ovo ime koristi i kao muško i kao žensko.

INA

Postoji više tumačenja značenja ovog imena. Ono može biti stara skraćenica od Inokentije (Inocentije) ili od imena koja se završavaju na “ina” tipa Agripina, Katarina itd. Postoji mišljenje da je preuzeto ime morskog božanstva iz helenske mitologije. Takođe može biti: 1. Latinskog porekla i izvedenica od Divine, sa značenjem “božanska, božanstvena”, 2. Persijskog porekla i izvedenica od Jasmina, po cvetu. 3. Grčkog porekla i izvedenica od Ekaterina, sa značenjem „ona je čista i mudra“.

INES

Žensko ime Ines je latinski oblik grčkog imena Hagne, izvedenog iz grčke reči Hagnos, što odgovara današnjem imenu Agnes sa značenjem kreposna, sveta, nedužna, nevina, čista, vrla. Na latinskom je “Agnus” jagnje, božje jagnje je sinonim za vernika, pokornog slugu božjeg, jer se hrišćani nazivaju stadom božjim. Iz ovog imena izvedeno je ime Inesa.

IRENA

U grčkoj mitologiji Irena je boginja mira, a grčka reč “eirene” znači mir. U prevodu ime znači – mirna, spokojna. Skraćeni oblici ovog imena su Eni, Ena, Eni, Irna.

INOSAVA / INOSAV / INOĆENTIJE

Ova imena su nastala od grčke reči “innokentios” što znači bezgrešan. U prenesenom značenju to je onaj koji je čedan.

IRMA

Ime je nemačkog porekla. Nastalo je skraćivanjem imena koja počinju sa “Irm”, npr. od Irmgard, Irmhild… U osnovi mu je staronemačka reč “irmin”, što znači “velika, sveobuhvatna, kompletna”. Na sanskritu Irma ima sasvim drugo značenje. Ona tada označava “konstantno kretanje”, “vetar”.

IZABELA

Po jednom tumačenju, ovo je varijacija na ime Elizabeta (Bog je savršen). Po drugom, ovo ime u sebi sadrži reč “iza”, koje je isto što i “isa”. Isa je naziv za Isusa u Islamu, a reč “bella” na italijanskom i latinskom jeziku znači lepa. Isabella, Izabela, Izabel… je ime koje se daje devojčicama sa željom da budu lepe i čiste, tj. lepe kao Isus.

ISAK

Isak je muško, Biblijsko ime starohebrejskog porekla. Značenje imena dolazi od “yishaq” u značenju “On (bog) se zasmejao”. Prema Bibliji, Isak je sin Avrama koga je bog stavio na iskušenje njegove vernosti i vere da prinese svog sina kao žrtvu. Drugi oblik ovog imena je Izak, Isko.

Nagoveštaj Isakovog rođenja starcu Avramu izaziva smešak na usnama i majka Sara, kad čuje vest o rođenju, ne može a da se ne nasmeši. Otuda i značenje imena. Ovo ime je zastupljeno u raznim varijantama i kao hrišćansko, jevrejsko i islamsko od najstarijih vremena do danas.

ISMET

Ime arapskog porekla. Značenje imena je – negrešenje, nepogrešivost, očuvanost, neporočnost, nevinost, čistota.

ISKRA

Ime je novijeg datuma i nastalo je od imenice “iskra”, što predstavlja varnicu, žar. U prenesenom značenju ovo ime se daje sa željom da detetov život bude blistav poput srca svetlosti. Iskra takože označava početak, osvetljenje, moć svetlosti, nešto dobro što se iznenada dogodi, pa može biti ime i za neočekivano dete ili se misli na to da je detetovo rođenje donelo iskru u dom – svetlost, ognjište, sreću.

ISIDOR / ISIDORA

Ime Isidor je izvedeno od grcke reči “Isidoros” koja znači “poklon za Isis” (Isis, Isida, Izida je bila egipatska boginja – zaštitnica zemljoradnje, a “doron” znači “dar, poklon”). Ova imena su popularna širom hrišcanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Od ovih imena izvedena su imena Isa, Isica i Iso.

ISTOK

Po jednom tumačenju ovo ime je vezano za stranu sveta – onu na kojoj se rađa Sunce. Po tom tumačenju se ime daje u želji da osoba živi u svetlosti, donosi svetlost gde god da dođe, da razdanjuje, pobeđuje mrak, i greje blagošću. Po drugom tumačenju u osnovi ovog imena je “tok”, “istakati”, “izvor”. Ime je vezano za vodu i označava početak (može biti ime za prvo dete), izvor života, čistotu (kao što je voda najčistija na izvoru), začetnika. Ime tako u sebi nosi nekoliko moćnih simbola: Sunce, blagost, rađanje, vodu…

IŠTVAN

Za ovo ime kažu da je samo drugačija varijanta imena Stefan, što znači kruna, krunisan, ovenčan, krunisan cvećem. Takođe se navodi i mađarsko porekl imena u značenju cvetni danak. U oba slučaja reč je o cveću.

Ime Stefan nosili su mnogi kraljevi: engleski, mađarski, srpski i poljski. Po Stefanu Nemanji, svi kraljevi dinastije Nemanjić su svom imenu dodavali ime Stefan. Neke od varijacija imena su: Steva, Stevica, Stevo, Stepa, Stipe, Pišta, Stiven, Stiv, Esteban.

ISUS

Isus je muško ime hebrejskog porekla i znači “Bog spašava”. Ime hrišćanskog otelovljenog boga Hrista.

IZVORINKA

Izvorinka je žensko ime koje je nastalo od imenice izvor. Drugi oblik ovog imena je Izvorka. Označava početak, čistotu, izvor života, pa u prenesenom značenju još i plodnost. i bistrinu, istovremeno tananost i veliku snagu.

IRIS

Ovo ime se može davati i muškoj i ženskoj deci. U grčkoj mitologiji Iris je glasnica bogova i njen simbol je duga – ona je ta koja prelazi iz jednog u drugi svet, iz sveta bogova u svet ljudi, koja povezuje, premošćuje. Iris je takođe ime cveta.

U svakom slučaju ime se vezuje za lepotu, mirisnost, raskoš boja, božanstvenost, a ne smemo zaboraviti ni magijsko svojstvo duge da menja pol bića koja ispod nje prođu. Možda otud potiče i uniseksualnost ovog imena. Ime tako još simboliše preobražaj, transformaciju, ali i pojavljivanje sunca, oglašavanje boga.

IDA

Ime Ida je nordijskog porijekla. Značenje imena dolazi od nemačkog imena Ida koje je nastalo od staronordijskog “id” što znači rad. Po drugom tumačenju, ovo ime je samo skraćenica od imena poput Simonida. U trećem tumačenju se ime Ida posmatra kao tvorevina nastala od latinske reči “Idus” koja označava datum svetkovine boga Marsa – boga rata, vojske. U ovom smislu se daje ženskoj deci kako bi bila čvrsta poput ratnika. Označava ratnicu, ženu izuzetne snage i izdržljivosti, mušku ženu…

IRINEJ

Ime je grčkog porijekla i znači “mirаn”. Ovo je ime hrišćаnskog svetiteljа.

IKONIJA

Ovo ime vodi poreklo iz grckog “eikon” što znači ikona, slika sveca. U prenesenom značenju prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena.

Poreklo i značenje imena na slovo “J”

JOVAN / JOVANKA / JOVANA / JOVICA / JANOŠ

Ime Jovan je proizašlo iz latinskog imena Johanes (Johannes), koje je došlo od grčkog imena: Johanes, a ono od hebrejskog imena Johanan. U prenesenom značenju predstavlja onoga kome se Bog smilovao, “u milosti Jehovinoj”. Od starina je ovo ime sveprisutno među hrišćanskim svetom. Počevši od Jovana Krstitelja, jevrejskog proroka i Jovana, pisca četvrtog jevanđelja i Apokalipse, bilo je često ime vizanstijskih, nikejskih careva, vrhovnih poglavara Rimokatoličke crkve, značajnih teologa, kraljeva i drugih. Biblijsko je i kalendarsko ime.

Jovan je isto što i Ivan (pogledati poreklo imena Ivan). Prvi krunisani ruski car od 1547. godine poznat po nadimku “Grozni” nazivao se punim imenom Ivan IV Vasiljevič. Od ovih imena izvedena su mnoga druga i to Vanja, Žaneta, Iva, Ivana, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko, Ivna, Ivo, Ivona, Jan, Jane, Janča, Jova, Jovana… U raznim varijantama ime je veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Kod Poljaka, Slovaka i Čeha Ivan je javlja u formi Jan a kod Mađara u “nacionalnoj varijanti” Janoš.

JOSIP / JOSIPA / JOSIF / JOZEFINA

Ime Josip je među najpopularnijim imenima u hrišćanskim narodima. Njegov oblik nam dolazi preko grčkog i latinskog jezika. Koren mu je u hebrejskom imenu Johosef, složenom od dve hebrejske reči: “Jo”, što je skraćenica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika “jasaf” (dodati, umnožiti). Ime zapravo znači: Bog neka doda (umnoži)! Drugi oblici ovog imena su Jozefina, Josif, Jozica, Joša, Joso, Joža, Jozo i Joško. Daje se detetu sa željom da živi u izobilju.

JADRANKA / JADRANKO

Ime se odnosi na Jadran, Jadransko more. Daruje se detetu rođenom na moru, ili onome ko na Jadranu i od Jadrana živi. Značenje mu je: “biti širokog srca, pogleda”.

JUGOSLAV / JUGOSLAVA

Jugoslav je muško ime novijeg datuma nastalo u narodu, prema nazivu bivše države Jugoslavije. Pretpostavlja se da se pojavljuje negde u 18. veku sa stvaranjem države Jugoslavije. Osim toga, predstavlja složenicu dve reči “jug” i “slav” koje označavaju Južnog Slovena, tj. odnosi se na poreklo i pripadništvo južnoslovenskim plemenu. Drugi oblici ovog imena su Jugosav, Jugosava i Jugosavka.

JASNA

U ovom imenu nema nikakvog skrivenog značenja. Sve je jesno kao dan. Ime je nastalo od prideva “jasan” i daruje se detetu da bude svetlo, sjajno, bistro, na strani svetlosti…

JELENA

Jelena je isto što i Helena (pogledati značenje imena Helena) – izvorno iz grčke reči “hele” što znači “sunčeva svetlost, sjajna, blistava”. To je bilo ime najlepše žene na svetu, Jelene Trojanske.

U novije vreme se ovo ime vezuje i za životinju jelen i u tom smislu je takođe simbol lepote, gracioznosti, raskoši…

Od ovog imena izvedena su imena Ela, Elena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lena, Lenka, Lenče…

JORDANKA

Ime je nastalo po svetoj reci Jordan. Biblijsko je ime i ima hebrejsko “nehar hayarden” i arapsko “nahr al-urdun” poreklo. Prema Bibliji, u reci Jordan je kršten Isus. Rasprostranjeno je širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Istoimeno prezime je poznato u Evropi i svetu – Jordan, Džordan…

JORGOVANKA

Jorgovanka je žensko ime nastalo u narodu gde je ime divljeg cveća uzeto za lično ime, smatra se da će osobe koje nose ovo ime biti lepe, nežne i mile.

JAGODA / JAGODINKA

Još jedno ime nastalo uzimanjem naziva za biljku, tj. njenog sočnog i mirisnog ploda, za lično ime. Postojanje ovog imena posvedočeno je u 13. veku.

JULIJA / JUCA / JULKA / JULA / JULIJANA / JULIJAN

Julija je žensko ime grčkoga porekla. Značenje potiče iz grčkog Ioulianos, latinskog Julianus u značenju blistav. Porodično je ime poznate rimske patricijske kuće iz koje je bio i slavni Gaj Julije Cezar. Ovo prezime je poznata rimska porodica dobila po legendarnom praocu Julu, koji je prema legendi sin trojanskog junaka Eneje. Po Cezaru je i mesec Jul dobio ime, pošto je to mesec njegovog rođenja. Po njemu je nazvan stari kalendar (Julijanski) koji je 46. godine p.n.e. izveo reformu dotadašnjih kalendara. U raznim varijantama ovo ime je rasprostranjena širom hrišćanskog sveta.

Ime se takođe vezuje za Šekspira i njegovu dramu “Romeo i Julija”.

JELISAVETA

Jelisaveta je žensko, biblijsko ime nastalo od starohebrejske reči “eliseba” – “el” i “seeba” u prevodu znači “Bog je moja zakletva”, “Bogu se klanjam”. Od starine je zastupljeno u gotovo svim jezicima hrišćanske civilizacije. Drugi oblici ovog imena su Jelisavka, Saveta i Cajka.

JAKOV / JAKOB

Ime je hebrejskog porekla izvedeno od starohebrejskog imena Ja aqo koje vodi značenje od starohebrejske reči koja znači “peta”. Po biblijskoj legendi Jakov je rađajući se uhvatio svoga prvorođenog brata blizanca Isava (Ezava) za petu kako bi se rodio. Jakov je biblijsko ime – u Novom zavetu se više osoba zvalo ovako, od toga dva apostola. Ime je u raznim varijantama rasprostranjeno kao hrišćansko, jevrejsko i muslimansko ime. U srednjem veku nosilo ga je u obliku James (Džejms) više škotskih kraljeva i dva engleska iz dinastije Stjuart. Među Slovenima na Balkanu ime se javlja u 13. veku. Od ovog imena izvedena su imena Jaketa, Jakota, Jakša i Jaša.

JELICA

Jelica je domaće žensko ime nastalo od naziva zimzelenog drveta jele, koji je uzet za lično ime. Daje se u želji da dete bude visoko, vitko i stameno poput vite jele. Ostali oblici ovog imena su Jelika, Jela i Jelka.

JABLAN / JABLANA / JABLANKA

Starosrpsko ime. Naziv visokog drveta, koje je simbol stasitosti, uzet je za lično ime.

JAGOŠ

Ovo je starocrnogorsko ime. Njegovo tačno poreklo nije izvesno. Značenje koje mu se pripisuje je “jadan, žalostan, nesrećan”. Obično se nadevalo detetu rođenom posle očeve smrti ili kome je majka umrla pri porođaju.

JAMEZDIN

Postoji urbani mit po kome je ovo ime nastalo po imenu poznatog glumca Džejms Din -a (James Dean). Tako se pretpostavlja da je ime novija tvorevina i spada u pomodna imena. Tako se zvao pevac folk muzike koji se pominje u filmu “Kako je propao rock ‘n’ roll”.

JAROSLAV / JAROSLAVA

Jaroslav je muško ime nastalo spajanjem reči “jar” – bes, jarost, ili “jara” što znači sunčano, vrelina i reči “slava”, “slav” koja se može odnositi na slavu, slavlje, ali i slovene i pipadništvo slovenskim narodima.

U tom smislu može se tumačiti dvojako: kao “bes, jarost slovena” – odnosi se na srčanost u borbi, ili kao “onaj koji slavi Sunce”, ili “osunčan slavom”. U osnovi imena se i nalazi koren naziva za životinju jarac, jare, kojoj se pripisuje tvrdoglavost, svojeglavost, borbenost. Jarac je i deseti znak Zodijaka. Simbol jarca je takođe i magijski i okultni simbol – danas se vezuje za Bafometa, a najverovatnije potiče iz paganskog doba kao rogato božanstvo. Mitologija mnogih prastarih civilizacija uključuje neku vrstu rogatog božanstva. Prema Jungovoj teoriji, Bafomet je nastavak arhetipa boga sa rogovima. Uz kult Boginje Majke, od pamtiveka se razvijao i kult Rogatog Boga. Zato ih pagani smatraju prvim i arhetipskim božanskim parom. U paganizmu, on je temeljni arhetip Boga. Pagani ga zamišljaju kao savršenog muškarca – najsnažnijeg, najzgodnijeg, najhrabrijeg, najmoćnijeg i najslavnijeg, golim do pojasa, s izraženom muskulaturom i velikim jelenskim rogovima. On je potentni otac koji seje svoje seme i donosi novi život u jedinstvu s Boginjom. U tom smislu ovo ime može imati i paganske korene iz vremena obožavanja kulta rogatog boga i bukvalno značiti “Slava rogatom bogu”, ili “slovenski rogati bog”. Jarilo, Jarovit, Gerovit je takođe slovensko božanstvo vezano za plodnost, rađanje, žetvu, životne cikluse, ali i rat, bes i Sunce… Nadimak i ime izvedeno od ovih imena je Jara – može biti i muško i žensko.

JANIĆIJE

Janićije je muško ime jevrejskog porjekla znači “nosilac božije blagodeti”. Drugi oblik ovog imena je Janiđije.

JASMIN / JASMINA / JASMINKO / JASMINKA

Imena nastala po cvetu jasminu. Ime je persijskog porekla izvedeno od reči “Yasaman”, što je naziv belog mirišljavog ukrasnog cveta, a sama reč ima značenje “čulnost ljubavi”. Ime je iz persijskog jezika preko Španije preneseno u Evropu. Po narodnom običaju izbor cvetnog imena predstavlja izraz roditeljske želje da dete bude lepo, nežno, milo, ljupko i prefinjeno. Ime je u raznim varijantama zastupljeno kod gotovo svih evropskih naroda. U Engleskoj i Nemačkoj je Jasmin veoma često žensko ime. Od ovih imena su na našem podneblju izvedena imena Jasko, Jaca, Minesa, Minica i Minka.

JASEN / JASENKA

Ime nastalo po Jasenu – drvetu koje je poznato kao “Stablo starog sveta”. Ono je ispunjeno drevnom mudrošću i čarolijama. Ono je simbol moći koja se dobija kroz odricanje i borbu. Kroz vekove jasen je materijal od koga je sačinjen čarobni štap ili štap mudraca. Kad vas jasen doziva, on želi da vas podseti da vaš život ne treba biti ograničen samo na nužne stvari i materijalne stvari. Vaš bi život trebalo da je ispunjen smislom, maštanjem i srećom.

JAVOR / JAVORKA

Ime nastalo po imenu drveta javor i označava snagu i otpornost. Povezuje se još sa dostojanstvom i dobrotom. Javor je i simbol praktične magije i misterije, pa se nosiocu ovog imena želi da postane čudotvorac, mag, stvaralac, iscelitelj.

JEREMIJA

Jeremija je muško ime nastalo od starohebrejske riječi “yirmayahu” što znači uzdizati se i “Jehova” (Bog). Značenje imena je “Bog uzdiže”, ili “onaj koji uzdiže boga”, “onaj koga bog uzdiže”, “onaj koji se uzdiže do boga”. Skraćeni oblik ovog imena je Jerko. Biblijsko je ime i u raznim varijantama je zastupljeno širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Kalendarsko je ime.

JEVROSIM / JEVROSIMA

Ime je nastalo od grčke reči “euphrosynos” što znači radost i u prenesenom značenju predstavlja onoga koji je veseo, radostan, srećan. Kalendarsko je ime u formi Efrosin. Jevrosima je ime jedne od tri Gracije – niža božanstva u helenskoj mitologiji, milostive dobročiniteljke, kćeri Zevsa i Eurinome.

JEZDIMIR / JEZDIMIRKA

Ime nastalo u narodu spajanjem reči “jezditi” i reči “mir” i predstavlja želju roditelja da njihovo dete bude donosilac mira, glasnik mira, ili dobar putnik, onaj kome je životni put miran.

JUGOMIR

Jugomir je muško ime nastalo u narodu spajanjem reči “jug” i reči “mir”. Predestavlja onog koji donosi mir sa juga, ili na jug.

JEFIMIJA

Ime je grčkog porekla, nastalo od imena “Euphemia”, što znači “pristojna, blagoprijatna, uzvišena”, “koja lepo peva molitvene pesme”, “ona koja govori dobro”. Iz prošlosti je ostala poznata Jefimija, žena despota Uglješe. Posle pogibije muža na Marici 1371. godine živela je kod svoje rođake, kneginje Milice, a posle Kosovske bitke 1389. godine zakaluđerila se i živela u manastiru Ljubostinja. Godine 1402. izvezla je zlatom na svili “Pohvalu knezu Lazaru”.

Od ovog imena nastala su imena Eufinija, Fema i Femka.

JEREMIJA

Jeremija je muško ime nastalo od starohebrejske reči “yirmayahu” što znači uzdizati se i Jehova (Bog). Predstavlja onog ko uzdiže boga, ili koga bog uzdiže, ili ko se do boga uzdiže (vrlinom). Ime je biblijskog proroka autora Jerimijade i u raznim varijantama je zastupljeno širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Kalendarsko je ime.

Poreklo i značenje imena na slovo “K”

KATARINA / KATERINA

Katarina je žensko ime koje je skraćenica grčkog imena Aikatheríne. Latinska forma imena je Catharina. Samo značenje imena nije potpuno razjašnjeno. Po jednom tumačenju izvedeno je od grčke reči “hekateros” što znači “svaki od oboje”. Po drugoj teoriji ime vodi poreklo iz grčkog “katharos” (katarza) u značenju “čistoća, čistoća emocije”. Starogrčki (eolski) “ai” znači uvek, a katharaa – čist, dakle, uvek čista. Takođe se pominje izvedenica od imena boginje Hekate — koja je na nebu boginja Meseca, na Zemlji boginja porođaja i omladine, a u podzemnom svetu vladarka podzemnih sila, magije i smrti.

Ovom imenu su srodna imena Tina, Rina, Tia, Kaja, Katja i Kaća, Kata, Kate, Ekatarina, Katrin, Kat.

KASANDRA

Kod nas je ovo ime naročito postalo popularno nakon prikazivanja istoimene serije. Iako je do nas stigno sa španskog govornog područja, ime je grčko (Kassandros, Kassandra) i sastoji se od dve reči: “kazomai”, što znači “blistav, sjajan” i “aner, andros” u značenju “muževa, hrabar”.

U helenskoj mitologiji naziv je jedne od kćeri trojanskog kralja Prijama u koju se zaljubio Apolon i kojoj je dao moć proricanja. Kad mu nije odgovorila na ljubav, kaznio je da u njena proricanja niko ne veruje. Uzalud je proricala propast Troje. Po njoj se neprihvaćena opomena naziva Kasandrin krik.

KARMEN

Karmen je žensko ime najzastupljenije u Španiji. Ima više mogućih značenja od kojih se dva ističu. Po prvom, ime vodi poreklo je od hebrejskog “karmel” u značenju voćnjak, Božji vinograd, a po drugom, ime potiče od latinske reči “carmen” što znači pesma, melodija. Ovo je naziv i starorimske boginje proricanja i rođenja.

KAROLINA / KARLA / KARLO

Ime dolazi od najverovatnije nemačkog imena “Carolina” što je ženski oblik od “Carlo”, tj. umanjenica imena “Carla”. Vodi poreklo iz latinskog “Carolus” koje izvodi poreklo iz starogermanskog “Carimann”, “carl” u značenju “muževan” i “man” u značenju “čovek”. Carl je izvorište za reč kralj (vladarska titula). Dakle, ovo ime se daje deci kojoj se želi da vladaju, da budu iznad drugih.

KLAUDIJA / KLAUDIJE

Klaudija je žensko ime latinskog porekla. Značenje dolazi od latinskog “claudus” sa značenjem: hroma, šepava, nepotpuna. Ime potiče od rimske vladarske porodice. U današnje vreme ovo ime se daje deci misleći na njegovo francusko i englesko značenje po reči “claud” koja označava “oblak” – u smislu onog “ko vedri i oblači”, ko donosi kišu, promenu (vremena), ko je iznad. Oblak je takođe sinonim za mekoću.

KLARA

Klara je žensko ime latinskog porekla. Dolazi od latinsko – italijanskog imena Clara što znači svetla, sjajna, čuvena. Iz ovog imena izvedeno je ime Kjara.

KLEMENTINA / KLIMENT

Ova imena nastala su od latinske reči “clemens” što znači milostiv, blag, smiren.

KORNELIJE / KORNELIJA

Ime potiče od latinskih imena “Cornelius” i “Cornelia”. Po rimskoj legendi, Kornelija je oličenje čestite supruge i uzorne majke. Ime do nas dolazi iz više izvora: preko grčkog “Kornelios” u značenju “drenov plod”, iz latinskog “Cornelius” što je bilo rimsko porodično ime, i od reči “cornu” što znači “rog”. Kalendarsko je ime.

KOSANA / KOSAN / KOSANKA / KOSARA

Ova imena su nastala u narodu po reči “kosa”. Može se shvatiti dvojako – kao osoba bujne, lepe kose, ili po glagolu “kositi”, ona / onaj koja / koji kosi. Kosa je takođe simbol zdravlja i mladosti, a u mitu o Samsonu i Delajli, kosa je izvor snage. U mnogim narodima kosa ima mistično značenje i sposobnosti. U našem narodu dugu kosu obavezno imaju vile – bića koja se poigravaju sa smrtnicima, ili im pomažu, ali nisu u potpunosti ni zla, ni dobra bića, već se vode sopstvenim interesima, neznanim ljudima. Od davnina je kod slovenskih naroda prisutna opčinjenost lepom, dugom kosom i kod muškaraca i kod žena.

KOSOVKA

Kosovka je starosrpsko ime. Nastalo je od naziva oblasti Kosovo i označava osobu koja je sa Kosova ili je vezana za Kosovo. Ovo je i idealizovani tip srpske devojke – Kosovka devojka (iz kosovskog ciklusa narodnih pesama), uzet za lično ime. Simbol je vernosti i humanosti.

KONSTANTIN / KOSTA / KOSTADIN / KOSTADINKA / KOŠTANA

Kosta je hipokristika (ime od milja) imena Konstantin i znači “postojan”, “konstantan”. Došlo nam je iz grčkog “Konstantinos”, oblika iz latinskog “Constantinus”, izvornog porekla iz “constans” u značenju “postojan, stalan, čvrst”. Ime je poznatog rimskog imperatora s početka 4. veka koji je prvi primio hrišćanstvo i dozvolio slobodu hrišćanskoj veroispovesti, zbog čega je proglašen za sveca. Otud reč “konstanta” u značenju “postojana veličina”. Kalendarsko je ime. Koštana je verovatno samo varijacija ovog imena i pojavljuje se u istoimenon delu Bore Stankovića.

Po drugom tumačenju, u osnovi mena kao što su Koštana, Kosta…, nalazi se reč “kost”, pa su tako ova imena sinonimi za “onog ko ima jake kosti”, simbol stasitosti i snage.

KOVILJKA

Još jedno biljno i cvetno ime. U našem narodu su ovakva imena veoma česta i daju se deci u želji da budu lepa, nežna, ljupka, prefinjena. Ime vodi poreklo od naziva za bilje “kovilje”. Ono pripada istoj familiji u kojoj su najbitnije biljake za prehranu poput pšenice, kukuruza, pirinča.

KREŠIMIR / KRASIMIR

Ime izvedeno od osnova kresiti (tj. krasiti, krasota) i mir. Značenje imena je “onaj koga krasi mir”. Ime Krešimir je domaće ime složeno od slovenskih osnovа. Ime sadrži u sebi osnovu “mir” koja je veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

KRSTA / KRSTIVOJE

Ime predstavlja hrišćansko nasleđe i nastalo je po reči “krst”. Krst je glavni simbol hrišćanstva. Kod imena Krstivoje imamo dodatak “voj” koji se odnosi na vojsku, ratovanje, boj – veoma čest nastavak u domaćim imenima. U tom smislu Krstivoje znači “ratnika vere”, ili “onog ko pod simbolom krsta vojuje”.

KRISTIJAN / KRISTINA

Ime je grčkog porekla i izvedeno je iz osnove “Hristos”, “Christos”, što znači hrišćanin.

KRSMAN / KRSMANIJA

Staro slovensko ime. Stari pridev “krsman” u starom značenju “koji krsma, okleva, čeka” a u savremenom značenju “staložen, rasudan, razborit”, uzet je za lično ime.

KRUNA / KRUNICA / KRUNOSLAV / KRUNOSLAVA

Ova imena vode poreklo iz latinskog “coronatus” u značenju “krunisanje”, izvorno iz “corono” u značenju “venac, kruna, krug”. Kod starih Grka i rimljana to je bilo najviše odlikovanje koje se davalo pobednicima na takmičenjima, vojskovođama i zaslužnim građanima.

U imenima Krunoslav i Krunoslava imamo i nastavak “slava”, kojim se samo pojačava značenje prvog dela imena. Može značiti još krunisan slavom, ovenčan slavom i slično.

KUZMAN

Ime potiče od grčke reči “Kosmas”,”kosmos” u značenju ” (svetski) poredak, nakit, čast, ukras”. Postoji mišljenje da smo ovo ime primili posredno iz starobugarskog u značenju “onaj koji je pristojan”. Od ovog imena izvedena su imena Kuzma, Kuzman i Kuzmana.

KARLO

Ime Karlo je staro nemačko ime izvedeno od reči „karal“ što znači „čovek“, „suprug“. Takođe ima i značenje „slobodan“.

KSENIJA

Ime potiče iz grčkog i latinskog “Xenia”, izvornog je porekla iz “euxene” u značenju “gostoljubiva, gostoprimljiva, gostinjski dar”. Kalendarsko je ime.

Poreklo i značenje imena na slovo “L” i “Lj”

LARA / LARISA

Ovo ime može biti skraćena verzija više različitih imena, pa tako ima i nekoliko mogućih značenja. Po jednoj teoriji ovo su varijante imena Laris, sa značenjem “zaštita”. U stvari to je naziv rimskih kućnih bogova koji su bili zaštitnici kuće i kućnog praga.

Po drugom tumačenju, ono potiče od grčke reči “laros” što znači “slatko”.

Po trećem tumačenju ovo su varijante imena Laura, sa značenjem “lovorov list, venac, lovor, lovorike” ili čovek iz Laurentumaa. Po četvrtima, ova imena su skraćenice od imena Klara i Klarisa i po reči koja im je u osnovi “clara” znače “jasna, čista, sjajna”.

LORENA / LORA / LAURA

Ime dolazi od latinskog “Laurentius” što znači “čoveka iz Laurentuma” (mesto u blizini Rima). Takođe postoje tumačenja da ime dolazi od latinskog “aurus”, što znači “lovor, lovorike, venac”, “s lovorovim vencem” kao simbol pobede. Ime je zastupljeno u brojnim varijantama u Evropi i široko se koristi i kao ime i kao prezime. Glavni razlog je poštovanje Svetog Lovre u Rimu u ranijim vremenima.

LEA / LEONA / LEO / LAV / LEON / LEONARDO

Svim ovim imenima je zajednička osnova “leo (leonis)”, što znači lav. Poreklo imena je latinsko, ali je preuzeto iz grčkog jezika. U suštini sva ova imena se odnose na životinju lav i daju se u želji da dete bude zaštićeno od zlih sila i dobije osobine lava / lavice kao što su moć, srčanost i snaga, ali i raskošna lepota.

LEONTINA

Ženski oblik latinskog naziva “Leontinus”. Ime potiče iz grčkog “Leontios” a izvorno iz “leonteios” u značenju “lavlji”. U raznim varijantama rasprostranjeno je u svim evropskim narodima. Kalendarsko je ime.

LAJLA / LEJLA

Na arapskom “layla” znači ” noć, veče “. Ime je najverovatnije preuzeto iz popularne arapske pesničke legende o Medžnunu (značenje: bezuman, lud), tj. o mladiću koji se do ludila zaljubio u Lejlu, kćerku starešine susednog plemena. Priča ” Medžnun i Lejla” je nastala u 7. veku i u arapskim zemljama ima značenje kao i “Romeo i Julija” na evropskim prostorima.

LELA

Pretpostavlja se da je ovo varijacija na ime Jelena, tj. Helena.

LENKA / LENA

Lenka je srpska i češka forma imena Magdalena ili Helena, tj Jelena. U Češkoj je Lenka jedno od najzastupljenijih ženskih imena uopšte. (Pogledati poreklo i značenje imena Jelena i Magdalena).

LUCIJA

Ime je izvedeno od latinske imenice “lux, lucis”, a znači svetlost. Ime se često davalo deci rođenoj u svitaj zore. Lucija bi u prevodu na naš jezik mogla biti isto što i Jasna i Svetlana.

LOLA / LOLITA

Lola je u Engleskoj postalo popularno kao skraćena verzija španskog imena “Dolores”. Dolores je nastalo od latinske riječi “dolor”, što znači “bol”. Pod tim se mislilo na bol koji je Marija, majka Isusova, podnela zbog raspeća Isusa. Ime je popularno prvenstveno u Španiji, ali i u drugim zemljama u oblicima Dolly, Lola i Lolita. Dakle, duboko religiozno ime, uprkos njegovom nestašnom prizvuku u našem jeziku – jer “lola” kod nas označava šaljivdžiju, obešenjaka, komedijaša, šašavka, bećara, vragolana, đavolana…

LIDIJA

Lidija je žensko biblijsko ime grčko-hebrejskog porekla, i ima značenje: rođena od boga i rođena u Lidiji (pokrajini u Maloj Aziji). Pored toga, na asirskom “luddi” znači ljudi, tako da ovo ime može jednostavno označavati ljudsko biće, od ljudskog roda.

LEONORA

Po jednom tumačenju, ovo ime je varijanta imena Leon, koje u osnovi ima reč “leo”, što znači lav. U tom smislu označava ženu – lavicu, borbenu, srčanu, zaštitnički nastrojenu prema deci…

Tekst se nastavlja ispod oglasa/Sponsored ads:

Po drugom tumačenju, ovo je samo skraćeni oblik imena Eleonora, koje je opet ili varijanta imena Helena i Jelena i tom smislu označava svetlost, ili Alienor, pa u tom smislu označava “stari sever”. Takođe je moguće da dolazi od grčkog “eleos” što znači “milost, saosćanje”. Po trećem tumačenju, ovo ime je španskog porekla i znači “šteta”.

LUKA

Luka je muško ime grčkog porekla izvedeno od grčke reči “luks”, što znači “svetlost, svetleći, sjaj, oganj, život”. Ovim imenom se u početku označavao žitelj Lucanije, oblasti u Italiji. Neki ga povezuju i sa latinskom rečju “lucus” u značenju šumica, gaj, lug. U Srbiji se ovo ime najčešće daje po Svetom Luki, koji je mnogima krsna slava. Apostol Luka i autor trećeg Jevanđelja u Svetom pismu, bio je poznat kao lekar koji je putovao u pratnji Svetog Pavla.

LAZAR

Ime potiče iz starohebrejskog “el azar”, izvorno iz aramejskog “azarya” u značenju “Bog je pomoć”, “Bog pomaže”. Ovo ime ušlo je u hrišćanski kalendar iako ga nisu nosili ni mučenik ni svetitelj, već dva čoveka iz perioda ranog hrišćanstva, jedan iz Hristove priče o ubogom Lazaru, a drugi Lazar je bio brat mirosnice Marte i Marije. U našem narodu je postalo veoma popularno zbog kulta proslavljenog srpskog cara Lazara Hrebeljanovića, koji se sukobio s Turcima na Kosovu 28. juna 1389. godine i poginuo s većim delom srpskih plemića i vojske. Od ovog imena izvedena su imena Laza, Lazica, Lazo, Laka i Lale.

LEPOSAVA / LEPAVA / LEPOSAV / LEPOSLAVA / LEPOSLAV / LJEPOSAVA / LEPOMIR / LEPANA

Sva ova imena imaju zajednički koren u reči “lepota”, a u zavisnosti od nastavka “sav, slav, sava, slava”, ili “mir” označavaju lepu slovenku, lepog slovena, lepu i mirnu osobu, ili onu koja živi u lepoti i miru, lepoti i slavi, slavlju, poznat / poznata po svojoj lepoti…

LADISAV / LADISLAV

Ladislav je muško ime nastalo od imena Vladisav / Vladislav – spajanjem reči vladati i reči slava.

LINA

Predstavlja nezavisno ime koje je skraćeni oblik imena koja se završavaju sa “-lina”, kao što je Karolina.

Po drugom tumačenju, Lina je žensko ime arapskog porekla. Značenje imena je: nežna, blaga, popustljiva, mekana.

LUNA

Žensko ime latinskog porekla i znači Mesec. Luna je naziv za Zemljin satelit, a u mitologiji predstavlja veoma moćan simbol. Kod mnogih paganskih naroda postojao je kult Meseca, vezan za lov, upravljanje zemaljskim vodama, ali i plodnost, majčinstvo, rat, magiju i onostrano…

LAJOŠ

Lajoš je muško ime, koje najčešće nalazimo među Mađarima. Pretpostavlja se da vodi poreklo od nemačkog imena Ludvig i znači “onaj koji je glasan u boju”.

LISA / LIZA

Značenje ovih imena nije sasvim izvesno. Prema jednom tumačenju, ovo je žensko ime nemačog porekla koje znači “Bog je moja zakletva”. Neki kažu da je skraćeni oblik imena Alisa ili imena Elizabeta, Eliza, Jelisaveta, Jelizaveta.

LJUDEVIT

Po jednom tumačenju, ovo ime je izvedeno od korena “ljudi” i praslovenskog “vit” – gospodin. Postoji i tumačenje po kome ovo ime znači moćan, moćnik.

LJILJANA / LJILJAN / LJILJA / LILIJANA

Ime nastalo po cvetu ljiljanu. Cvetna imena su kod nas veoma česta i daju se deci u želji da budu lepa, ljupka, prefinjena nežna.

Osim toga, ljiljan nosi veoma jaku simboliku. Ova biljka je poreklom iz Egipta i prvenstveno predstavlja čistotu i nevinost, poniznost, posvećenost, vrlinu. Pojavljuje se u grbovima kraljevskih porodica širom sveta. Grci su verovali da je ljiljan nastao od mleka boginje Here, Zevsove žene. Majsko je cveće, pa se daje i deci rođenoj u Maju.

LJUDMILA

Ime bukvalno znači “ona koja je mila ljudima”. Daje se detetu da bude milo i drago.

LJUBODRAG / LJUBINKO / LJUBA / LJUBINKA / LJUBO / LJUBISAV / LJUBISLAV / LJUBISAVA / LJUBISLAVA / LJUBOSAVA / LJUBOSLAVA / LJUPKA / LJUBICA / LJUBOMIR / LJUBOMIRKA

Imena nastala od glagola “ljubiti”, koji može značiti “celivati” i “voleti”. Daje se deci da budu ljubljena i voljena, ljupka i obožavana.

LJUTICA

Ljutica je muško ime nastalo od osnove ljut. Drugi oblik ovog imena je Ljutiša.

Poreklo i značenje imena na slovo “M”

MARIJA / MARIJO / MARIJAN / MARJAN / MARA / MARICA

Marija je biblijsko ime. Isusova Majka je bila Marija. Upravo s obzirom na nju, Marija je vekovima najraširenije ime u hrišćanskim zemljama, s vrlo mnogo verzija, a često i u sklopu s drugim imenima.

Naš je oblik ovog imena potiče od latinskog izgovora: Maria. U izvornom hebrejskom jeziku je Mirjam. U aramejskom jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od reči “mar(a)” – gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj reči “mry(t)” – ona koju Bog ljubi, koja je voljena.

Drugi tumače da hebrejska reč Mirjam dolazi od hetitske reči (imena) Maria u značenju koja je kao koplje (reč mari, naime, znači koplje). Reč “mare, maris” na latinskom znači more. Na hebrejskom “mir” znači gorko, a “jam” more, tako da ime Mirjam bukvalno znači “gorko more”.

Drugi oblici ovog imena su Marijela, Marijeta, Marizela, Marijojla, Marijola, Marika, Mariola, Marislav, Marula, Maruša, Maša, Mašan, Mašinka, Marie, Meri, Mia, Ria, Mija i Molka…

MARIO

Ovo je ime stare rimske porodice, a poreklo mu nije sasvim jasno. Jedni ga povezuju s imenom rata boga “Mars” ili “mas” / “Maris” “muški”.

Drugi ga vezuju za biblijsko ime Marija, pa tvrde da su i Marijo i Mario samo muške varijante tog imena. Pogledajte tumačenje za ime Marija. Imena koja počinju sa “mar-” često se daju deci u primorskim mestima, zbog toga što na latinskom “mare” znači more.

MARIN / MARINA / MARINKO

Imena koja u osnovi imaju reč “mar” (mare, maris) što na latinskom znači more.

MARKO

Poreklo ovog imena nije sasvim izvesno. Postoji teorija po kojoj se ime Marko vezuje za latinsko prezime i ime Marcus. Otud se smatra da je izveteno od reči “mart” i “kos”, što ima značenje “posvećeno Marsu, rimskom bogu rata”. Takođe je moguće da vodi poreklo od imena Martius – što znači jednostavno “rođen u martu”. Otud je ime je često davano osobama koje su bile rođene u mesecu martu. Moguće je i da ima nekakve veze sa morem, pošto je “mare” na latinskom naziv za more. Jedno je od najpopularnijih hrišćanskih muških imena, duboko ukorenjenim u svim hrišćanskim narodima.

MARTA

Marta (Martha) je ime hebrejskog porijekla i znači “gospođa” ili “vladarka”. U Bibliji je Marta iz Betanije sestra Lazara.

MARTIN / MARTINA

Ime je izvedeno od rimskog prezimena “Martinus”, ili “Martius”, koje vodi poreklo od rimskog Boga rata – Marsa, po kojem je i mesec mart dobio ime.

MAŠA

Ovo je takođe varijanta imena Marija, tj. njegova skraćena verzija. U Rusiji je zastupljeno više od dvadeset različitih formi imena Marije, a Maša je jedno od najčešćih, ali se u ovoj formi retko daje devočicama danas. Pre se ovako zovu ruske bake od milja, kojima je pravo lično ime u stvari Marija.

MILA

Ovo je varijanta imena Milicа, Milosаvа, Rаdmilа, Ljudmila i slično. Ime je izvedeno od prideva “mio, mili” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima u značenju “mila i draga”. Iz ovog pridjeva izvedena u mnoga imena Milica, Milka, Miloš, Milutin, Milan, Milana, Milanija, Milanko, Milanče, Mile, Milen, Milenka, Milenko, Milentije, Mileta, Milika, Milinko, Milkan, Milkica, Milo, Miloica, Miloje, Milojica, Milojka, Milojko, Milonja, Milun, Miluna, Milunka, Miluinka, Milutinka, Milča, Milša, Milja, Miljan, Miljana, Miljenko, Miljko, Miljojka i Minja.

MILIJANA

Ime je izvedeno iz latinskog “Aemilius”, što je bilo prezime jedne veoma ugledne rimske porodice u izvornom znacenju “takmičiti se”. Ime je posle antike skoro potpuno isčezlo, i postalo je opet naglo popularno posle Rusoovog romana „Emil, ili o vaspitanju“ koji je izdat 1762.. Kalendarsko je ime. razne varijante ovog imena su rasprostranjena kod svih evropskih naroda od najstarijih vremena do danas. Po drugom tumačenju, ovo je samo još jedna varijanta imena Mila, tj. ime nastalo od prideva “mila” i znači draga.

MILKA /MILAN / MILENA / MILANA / MILANKA / MILENKO / MILENA / MILENKA / MILOSAV / MILOSAVA / MILOSAVKA / MILISAV / MILISAVA / MILISAVKA / MILIVOJ / MILIVOJE / MILOJKO / MILOJKA / MIODRAG / MILIDRAG / MILORAD / MILEVA / MILUN / MILUNKA

Sve su ovo imena koja u osnovi imaju pridev “mio” u značenju mio i drag. Neka od njih imaju nastavke “-sav” u značenju slav, kao kod imena Milosav u značenju “onaj kome je slava mila”, ili “ko je drag i slavljen”; neka opet nastavak “-voj”, kao kod imena Milivoj u značenju “onaj koji voli da ratuje”, “onaj ko rado ide u rat”; neka imaju za nastavak reč “rad”, poput imena Milorad, u značenju “onaj ko voli da radi”. “Mir”, “rad”, “voj”, “slav” i “dar” su najčešći nastavci u domaćim imenima, jer su, pored čistote i lepote, rat i mir, vojna, slava i darovi bili najznačajniji pojmovi i vrednosti u ratničkoj prošlosti ovdašnjih naroda.

MIROSLAV / MIROSLAVA

Prastara slovenska imena sastavljena od reči “mir” i “slava”. Značenje imena je bukvalno “onaj ko slavi mir”.

MIOMIR / MIOMIRA / MIOMIRKA

Imena sastavljena od reči “mir” i “mio”. Značenje imena je ” Onaj kome je mir mio”

MOMIR

Ovo je varijacija na arhaično ime Mojmir i daje se detetu u želji da živi u miru.

MILOVAN / MILOVANKA

Trpni pridev od glаgolа “milovаti” uzet zа lično ime koje ima značenje: “onaj koga miluju, koji je milovan”. Daje se u želji da dete život mazi i da bude voljeno.

MILENTIJE

Postoje dve pretpostavke u vezi ovog imena. Po jednima, ovo je ime samo varijanta imena Meletije – što je ime hrišćanskog svetitelja i znači “brižljiv i radan”. Drugi, pak, smatraju da ime Milentije spada u grupu imena izvedenih iz prideva “mio” i odnosi se na milu i dragu osobu.

MILJAN / MILJEN / MILJKO

Jedni tvrde da se “milj” na početku ovih imena odnosi na pridev “mio” i jednostavno označava dragu i milu osobu. Po drugima ovo ima više veze sa rečju “omiljen, miljenik, milje”. U svakom slučaju nema velike razlike u tumačenju značenja. U oba slučaja, ova imena predstavljaju voljenu i dragu osobu, milu ili čak omiljenu drugima. Moguće je i da su ovo samo varijacije na imena poput Smiljan, Smiljana i odnose se na cveće smilje, za koje se u narodu verovalo da nikada ne vene, pa u prenesenom značenju ova imena izražavaju želju roditelja da im potomak bude dugovečan, a da glas o njemu bude večan.

MAKARIJE

Ime je grčkog porekla, nastalo od grčke reči “makarios” što znači blažen, srećan.

MANOJLO / MANE / MANOJLE

Manojlo je muško ime nastalo je od grčkog imena Manouel koje je varijanta od Ennanouel, poreklom od starohebrejske reči “immanuel” što znači “Bog je sa nama”.

MINJA

Ime koje se može davati i sinovima i kćerkama, mada na portugalskom “minja” znači “mala devojčica”. Poreklo imena nije sasvim poznato. Neki pretpostavljaju da je samo varijacija na ostala imena koja u osnovi imaju reč “mio”, u značenju mio i drag. Drugi opet kažu da je ovo varijacija na ime Mina – koje opet najverovatnije predstavlja skraćenicu od Emina, Jasmina ili Milena (pogledajte tumačenja ovih imena).

MATEJA / MATIJA / MATIJAŠ / MATEA

Ovo su sve varijacije na starohebrejsko ime “Mattitjah” što u prevodu znači “dаr Božji”.

MAKSIM

Ime je latinskog porekla nastalo od prezimena Maximinianus koje je izvedeno od reči “maximus” što znači “nаjveći”. Kаlendаrsko je ime. Drugi oblici ovog imena su Maksa i Makso.

MONA

Mona je žensko ime. Ovo ime ima više značenja u zavisnosti od porekla. Ime Mona na arapskog znači želja, na engleskom znači mala plemenita osoba, na sanskritskom znači sama, na irskom znači aristokratska osoba, dok na španskom jednostavno znači “lepa”. Ime takođe može biti skrećenica raznih imena kao što su Simona, Monika , Ramona… Takođe je moguće da proizlazi iz latinskog “monachus” što znači “monah”, “redovnik”, “sveštenik”.

MIONA

Postoje dva uverljiva tumačenja porekla ovog imena. Po jednome, Miona je žensko ime domaćeg porekla od glagola “milovati”, koji je uzet za lično ime, pa znači “ona koja je milovana, mažena”. Po drugima je moguće da ovo ime dolazi od glagola “miti, umiti, umivati”, pa u prenesenom značenju ovo ime predstavlja umivenu, čistu, svežu osobu.

MAGDALENA / MAGDA

Ime je starogrčkog porekla i znači “ona koja potiče iz Magdale” (mesto na Galilejskom jezeru), ali i znači osobu koja je čvrsta kao kula. Ime je poznato zbog Marije Magdalene, koja je bila bliska učenica i pratilja Isusa. Prvobitno je bilo Marija iz Magdale da bi se vremenom osamostalilo u lično ime.

MELITA

Ime je grčkog porekla i znači “pčela”. (od grčkog mélitta, mélissa), ili “slatka kao med”, “medena”. U grčkoj mitologiji, Melisa je nimfa koja se brinula o Zevsu kad je bio dete. Za ovo ime je na žalost povezana po internetu rasprostranjena priča, da ime potice iz doba ranog komunizma koja glasi ovako: “Tada je nastalo ime Melisa i to od početnih slova u prezimenima Marx, Engels, Lenjin i Staljin”. Priča je iskonstruisana i potpuno netačna. Ime Melisa je u raznim varijantama rasprostranjeno širom sveta.

MIRKO

Kao mnoga slovenska imena, ime je izvedeno je od reči “mir”. Ime je nastalo kao skraćenica imena koje sadrže u sebi ovu osnovu, kao što su Miroslav, Dragomir itd.

MITAR

Ovo je varijanta imena Dimitrije. Ime potiče iz grckog “Demetrios” u znacenju “zemljin rod”. U Srbiji se sveti Dimitrije praznuje i kao krsna slava Mitrovdan. U grčkoj mitologiji, Demetra je boginja žita i plodnosti, negovateljica mladih i zelene zemlje, čuvarka braka i svetog zakona. Od ovog imena su na našem podneblju izvedena su imena Gmitra, Dimitar, Dimitrij, Dimitrija, Dimšo, Dmitar, Dmitra, Mita, Mitar, Mitko i Mitra. U raznim varijantama ime je popularno širom hrišćanskog sveta.

MIJAT / MIHAJLO

Muška imena hebrejskog porekla. Potiču iz starohebrejskog “Micha el” (mi-ka-el) u značenju “jednak Bogu”, “ko je kao Bog”. Po jevrejskom i hrišćanskom predanju tako se zove prvi od sedmorice arhanđela, starešina svih anđela, pobednik nad Luciferom, otelovljenim u obliku aždaje. Drugi oblici ovog imena su Mihael,Mihaela, Mijailo, Mijalko, Mihailo, Mijo, Mijuško, Mika, Mikailo, Mikan, Miki, Mikica, Miko, Miha i Mihana.

MLADEN / MLADENKO /MLAĐEN / MLAĐAN / MLAĐA / MLADENA / MLADENKA

Naše domaće, slovensko ime izvedeno od reči “mlad” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima u značenju “zauvek mlad, mladolik, čio i vitalan”.

MOMČILO / MOMA / MOMO

Staro srpsko ime. Vodi poreklo od slovenske osnove “momak (momče)” prenosno “mladić, đetić, slobodan, vetropir”. U bukvalnom smislu znači momčina.

MRĐAN / MRĐEN

Mrđan je muško ime nastalo od glagola mrditi se, mrgoditi se. Značenje ovog imena je “mrgud”. Drugi oblik ovog imena je Mrđen, Mrgud, Mrdelja.

MERIMA

Po jednom tumačenju, ovo je varijacija na ime Merjema, Mirjam, što je opet varijacija na ime Marija (pogledati tumačenje imena Marija). Po drugom tumačenju, ovo ime je arapskog porekla, a značenje mu je “gorka”, “uporna”, ali i “majka Isa (Isusa)”. Drugi oblici ovoga imena su Merim, Mejrema i Merjema.

MILOŠ

Naše domaće, slavensko ime zastupljeno uglavnom među Srbima ali i među Česima, Poljacima i Slovacima a izvedeno je od reči “mil, mio, mili” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima u značenju “mio i drag”. Nastavak “-loš” u ovom imenu se verovatno odnosi na reč “milost”, “od milošte” – što znači “od milja, od dragosti”. Tako od milošte za Svetlanu lažemo Ceca, za Gordanu Goca, za Radmilu Rada, od milošte štipamo decu za obraze i slično… Miloš bi u tom smislu bio draga osoba, milostiva, milosrdna osoba.

Poreklo i značenje imena na slovo “N” i “Nj”

NATAŠA / NATALIJA

Oba imena su nastala od latinskog “dies natalis” što znači – “dаn rođenja”, “rođenje”, “natalni”, “rodni”. Imena Nataša, Natalija i Natalia davana su deci rođenoj na Božić, na Isusov rođendan. Tako su imena Nataša i Natalija srodna imenimaz Božana, Božica.

NADA / NADEŽDA / NADICA / NADIJA / NAĐA / NADJA

Dva su tumačenja ovih imena. Po jednom je ovo ime slovenskog porekla. Kod Rusa imamo ime Nadežda, što znači “nada”, “nadanje”, a ostala imena su izvedenice. Jedno je od najstarijih ruskih imena, koje je u raznim varijantama preuzeto i u mnoge druge evropske jezike.

Postoji i tumačenje po kome su ova imena arapskog porekla. Arapi imaju ime Nadiyya što znači širokogruda, plemenita, velikodušna.

NAJDA / NAJDAN / NAJDANA

Ova imena sežu duboko u korene i tradiciju slovenskih naroda. Predstavlja starosrpsko zaštitno ime nastalo od korena reči “nađena” tj. starog glagola “najdena”. Nekada je bio običaj da se dete ostavi na putu, obično na raskrsnici, da bi se dete i porodica spasili od uroka. Dete onda kao bude tu nađeno, i tako se prekida sa bolestima i umiranjem u porodici. Slučajni prolaznik koji bi dete našao bio onda postao kum i krstio ga, a detetu se davalo ime Najdena (Najda). Muškom detetu se davalo ime Najden ili Vuk.

NARCISA / NARCIS

Imena nastala po cvetu narcis. U grčkoj mitologiji, Narcis je mladić koji se zaljubio u svoj odraz u ogledalu. Ime označava ljubav prema samome sebi, zaljubljenost u sebe, lepotu, ljupkost, gracioznost, ali i taštinu i sunovrat. Narcissus na latinskom i Narkissos na grčkom jeziku znače sunovrat.

NASTASIJA / NASTASJA / NASTAS / NASTA

VаrijаntE imenа Anаstаsijа, Anastas. Grčkog su porekla izvedena od reči “anastasia” što znači “ona koja je uskrsnula” (anastasis = uskrsnuće, podizanje). Po narodnoj tradiciji ovo ime se davalo deci rodenoj oko Uskrsa.

NAUM

Ime je hebrejskog porijekla. Izvorno potiče od grčkog imena Naoum, ali koren i značenje ovog imena potiče od starohebrejske reči “nahum” što znači utešitelj. Biblijsko ime.

NEBOJŠA

Ime Nebojša je domaća tvorevina. Ime je nastalo od negacije glagola “bojati se”, pa mu je značenje “onaj koji se ne boji”, “neustrašivi”. Dokumentovano je u mitskoj pesmi Nebojša i Mladen iz Vukove zbirke. Ime se pominje još u srednjem veku, što svedoči i o njegovoj starini. U beogradskom Donjem gradu, na obali Dunava stoji kula po imenu Nebojša. Naziv joj datira u daleku prošlost što potvrđuju narodne pesme u kojima se pominje.

NENAD

Naše domaće ime nastalo od glаgolа “nаdаti se”, sа negаcijom, tj. “iznenaditi se”. Ime se najčešće daje deci koja su došla na ovaj svet “nenadano”, “iznenada”, kome se roditelji nisu nadali, mada ovo nije pravilo za davanje imena.

NEDA

Na našem podneblju ovo ime je varijanta imena Nedeljkа i obično se davalo deci rođenoj u nedelju – značenje imena je: rođena u nedelju. U Engleskoj ime nalazimo u ženskom obliku kao “neda, nedda, neddy” su sa značenjem “svetost”. Neda je i skraćenica veoma popularnog aboridžinskog imena Nerida što znači “cvet”. Ime je popularno u Australiji upravo zbog ovog značenja.

NEDELJKO / NEDELJKA

Imena davana deci rođenoj u nedelju.

NEGOMIR / NEGOSAV / NEGOSAVA / NEGOSLAV / NEGOSLAVA / NJEGOSAV / NJEGOSAVA /NJEGOSLAV / NJEGOSLAVA / NEGOVAN / NJEGOVAN

Sva ova imena su nastala od reči “nega” i “negovati”. Označavaju osobu koja je zdrava, negovana, mažena i pažena. U zavisnosti od nastavka “-mir”, ili “-sav”, “-slav” značenje se malo menja i može biti “onaj koji neguje slovenstvo”, “ko je negovan i slavan”, “ko živi u miru i blagostanju, zbrinut, bezbedan…

NJEGOŠ / NJEGUŠ

Muško ime crnogorskog porekla nastalo od crnogorskog plemena Njeguši, a pripisano mu je značenje onaj koji potiče, pripada ovom plemenu. Osim toga u korenu ovog imena je reč “nega”, tj. “njega”, pa pripada i grupi imena čije je značenje “onaj ko je negovan.

NORA

Ovo je skraćeni oblik imena Eleonora. Tumačenja ovog imena je više, ali je napopularnije ono koje kaže da ime znači “sjajna, blistava”.

NEVENA / NEVEN / NEVENKA / NEVENKO

Imena nastala po cvetu neven. Daju se u želji da osoba bude mladalačkog duha, da ima dug život i da dobar glas o njoj bude večan.

U Egiptu su cvetove nevena, između ostalih biljaka, koristili u procesu balsamovanja, a zbog njegovih lekovitih karakteristika, svakodnevno se koristio u nezi i lečenju kože. Svi magijski rituali u starom Egiptu, a kasnije i antičkoj Grčkoj i Rimu, započinjali su paljenjem nevena i udisanjem pare koju ispuštaju njegove latice. Verovalo se da ritual sa nevenom čoveka puni energijom Sunca.

NIĆIFOR / NIKIFOR

Imena grčkog porijekla, nastala od grčke reči “nikephoros” u prevodu pobeda i “horos” što znači nositi. Značenje imena je onaj koji donosi pobedu. Ime je hrišćаnskog svetiteljа, a kod Grka je Nike (Nika) takođe boginja pobede.

NIKITA

Nikita je žensko ime koje potiče iz grčke mitologije. Nike je bilo ime boginje, u prenesenom značenju pobednici, grčki niketas što znači pobednik. Drugi oblici ovog imena su Nike, Nika, Nikosav, Nikosava i Nikoslav. U svetu može biti i muško i žensko ime, a kod nas se daje devočicama.

NIKODIJE / NIKODIM / NIKODIN / NIKODINKA

Nikodije je muško ime nastalo od grčke reči “nikodemos”, što znači pobeda i “demos” što znači narod. u prenesenom značenju, narod pobeđuje, pobeda naroda.

NIKOLA / NIKOLAJ / NIKOLETA / NIKOLIJA / NIKODINKA / NIKOSAV / NIKOSAVA / NIKOSLAV / NIKOSLAVA / NIKOLINA / NIKŠA

Imena grčkog porekla izvedena od reči “nike” što znači “pobeda” i “laos” (kod nekih imena “demos”) – obe reči označavaju narod. Značenje imena je nаrod pobeđuje, pobeda raroda. Ime je hrišćаnskog svetiteljа. U raznim varijantama je veoma zastupljeno širom hrišćanskog sveta. U slučaju imena sa nastavkom “sava” i “slava” značenje imena je “slavljenje pobede, “onaj koji slavi pobedu”, ili “pobeda slovena”.

NINA

Po jednima, ovo je varijanta imena Angelinа, Ninoslаvа… U Evropi je Nina skraćenica imena koja se završavaju na „-ina“ kao npr. Katharina, Alina, Antonina… Na Kečua jeziku „Nina“ znači “vatra”, “žar”. U grčkom jeziku Nina je skraćenica od “Ioannina” – što je ime najvećeg grada Epira i umanjenica od “Ioanna”. Grci su još imali ime Ninos kojie je bilo naziv asirskoga grada. Na italijanskom jeziku, Nina je skraćenica od Annina i Giovannina.

NINO / NINOSLAV / NINOSLAVA

Imena nastala nastalaod prideva “nino” što znači nov, mlad i reči “slava”. U prenesenom značenju da bude mlad, svež, poznat, slavan. Na španskom njinjo znači dete. U ovom smislu, ime je srodno imenu Beba.

NIVES

Na našem podneblju ime je najzastupljenije u Dalmaciji. Došlo iz Italije a potiče od latinske reči “nivalis” (snežan, beo kao sneg), “niveus” (snežan). Ovom imenu u potpunosti odgovara ime Snežana.

NOVAK / NOVICA / NOVKO

Novak je domaće ime izvedeno od reči “nov”. U prenesenom značenju “da nam krene sve na novo” sa novorođenčetom. Ime se nalazi u manastirskim zapisima iz 14. veka što svedoči o njegovoj starini. Novak je takođe zastupljeno i kao prezime nastalo od ” novi doseljenik, novonaseljen, došljak”. To je najčešće prezime u Češkoj i Slovačkoj. Na prostorima bivše Jugoslavije prezime Novak nose Hrvati , Slovenci i Srbi.

NEMANJA

Postoji više tumačenja ovog imena, kako njegovog značenja tako i porekla. Nemanja je, po jednom od tumačenja, izvedeno od nekoliko grčkih reči koje se mogu rastaviti na: ne – ma – nya, ili izvedeno iz grčkog imena Nehemiah sa značenjem “mogući”.

Prema drugom tumačenju, ime je staroslovenskog porekla i možda nastalo od glagola „nemati“ i znači „bez poseda“.

Treća teorija je da je ime nastalo od imena grčkog boga osvete Nemesisa, kojega su još nazivali i božanstvom osvete i odmazde, jer se osvećivao za nepravedno osuđene. Po nekima je ime hipokoristika (ime od milja, varijanta imena) od Nenаd. Ime Nemanja je prvi put zabeleženo u 12. veku kada je Stefan Nemanja (1113-1199), rodonačelnik dinastije Nemanjića, postao raški župan. Zbog toga je tradicionalno prihvaćeno kao ime koje se davalo samo vladarima, pa nije bilo zastupljeno među narodom.

NESTOR

Nestor je muško ime koje vodi poreklo od Grka. Nestor je bilo ime čestitog i umnog starca koji je postao sinonim za onoga koji se vraća kući, koji čezne za domom.

Poreklo i značenje imena na slovo “O”

OBRAD

Astrološke prognoze za proleće 2017: Od 29. aprila kreću ozbiljne životne promene u narednih godinu i po, ali šta vas čeka od marta do juna?

Obrad je muško ime slovenosrpskog porekla vezano za radost. Značenje imena dolazi od glagola radovati, tj. obradovati i glasi: “onaj koji nas je obradovao”. Ženski oblik ovog imena je Obrada. Drugi oblici ovog imena su Obradin i Obradinka.

OBREN / OBRENIJA

Obren je muško ime nastalo od starog trpnog glagola “obresti” što znači dobiti, pronaći, naći. Ženski oblik ovog imena je Obrenija. U prenesenom smislu ime znači: onaj ko pronalazi, pronalazač, ali i onaj koji je nađen – dugo očekivano dete na primer ili pronađeno dete (usvojeno).

OZREN / OZRENKA

Ime nastalo u narodu od reči “zreti” što znači gledati. Ozreti se znači pogledati se. U prenesenom smislu ovo ime znači “onaj koji ima oštar pogled”, ili “onaj ko je podozriv, obazriv”. Nostradamusov krug tačno otkriva budućnost: Zamisli pitanje i odgovor će odabrati tebe!

OFELIJA

Ofelija je žensko ime latinskog porekla. Postoje dva tumačenja ovog imena. Jedno kaže da je ovo ime nastalo od grčke reči “ophello” što znači uzdizati, uvećati, a drugo da ovo ime vodi poreklo od grčke reči “ophelia” što znači pomoć. U prenesenom smislu ovo ime označava besmrtnost.

OGNJAN / OGNJEN / OGNJENKA / OGNJANKA / OGNJANA

Sve su ovo vatrena slovenska imena nastala od reči “oganj” u značenju plameni, vatreni. Vatra je jedan od osnovnih elemenata prirode i kao takav predstavlja izvor života. Ognjište je u stara vremena bilo centar kuće i okupljanja porodice. Vatra pročišćava. Moćno ime koje u sebi sadrži simbol i kult vatre – jedan od najjačih u svim narodima.

OLGA / OLGICA / OLJA

Olga je ime koje je kod nas dospelo od Rusa i od Nemaca. Među Ruse je došlo u 9. veku sa švedskim Vikinzima, i to kao Helga. U staroskandinavskom Helga znači zdrava, srećna, sveta. U Nemačku je dospelo po ženidbi Karla Wurtembergškog sa Ruskinjom Olgom, te se uskoro proširilo. Kod nas su česte verzije ovoga imena kao Olja i Olgica.

OLIVER / OLIVERA / OLIVA / OLIVIJA / OLIVIJE

Imena koja u osnovi imaju reč “oliva”, tj. “Olivarius, Oliverus” što znači maslina. Drvo masline je poznato po svojoj dugovečnosti, a grana masline je simbol mira.

OSKAR

Oskar je muško ime verovatno keltskog porekla. Na staroirskom jeziku je Oscur, a odgovara mu staroislandski Asgeirr, staroengleski Osgar pa starovisokonemački Ansger, odnosno Ansgar. Sastavljeno je od “Os” – Bog i “gar” – koplje. Ime znači “božje koplje”. U prenesenom smislu može značiti slugu boga, božju desnu ruku i pomagača, ali i božju kaznu, tj. onog ko sprovodi božju kaznu.

Takođe, sa hrišćanstvom dolazi još jedan moćan simbol koplja. Božje koplje može biti koplje kojim je proboden raspeti isus, za koje se veruje da predstavlja koplje sudbine. Onaj ko ga bude posedovao vladaće svetom, kaže se u predanju.

ORHAN

Ime je turskog porekla. Značenje imena je – car i utvrdjenje.

OSTOJA

Ostoja je muško staro slovensko ime. Nastalo je od osnove reči “ostati”. U poršlosti kada je smrtnost dece bila velika ovo ime se davalo muškoj deci da prežive, tj. da ostanu živa i zdrava. Još može označavati i onog ko je postojan, čvrst, rešen i onog ko ostaje na zemlji svojih predaka.

Poreklo i značenje imena na slovo “P”

PETAR / PETRA / PETRANA / PETRAN / PETRAŠIN / PETRIJA / PETRUŠA / PECA / PERA / PERO / PERICA / PETKO / PETKANA / PERONIJE

Ime vodi poreklo od reči “petra”, koja i na grčkom i na latinskom znači stena, kamen, hrid. Značenje imena je “nepokolebljiv, odlučan i postojan kao stena”. Ime je jednog od dvanaestorice Hristovih apostola.Ime Petar je u raznim varijantama popularno širom hrišćanskog sveta od davnina do danas. Iz osnovnog imena Petar i Petra izvedena su imena Peja, Peko, Pera, Peran, Perislav, Periša, Perka, Perko, Pero, Perovan, Peruta, Petrija, Petro, Petruša, Peca…

PARASKEVA

Paraskeva je žensko ime nastalo do grčke reči “paraskeu” što znači pripravna, spremna. Prevod je grčkog imena Paraskevi. Ime je i hrišćanske svetitelje, zaštitnice ženskog roda.

PAVLE / PAVLA / PAJA / PAULINA / PAVA / PAVO

Smatra se da, iako ima stargogrčko poreklo, zapravo potiče od latinskog “Paulus”, koje je korišćeno za porodično ime rimskog, patricijskog doma. Latinska reč od koje se smatra da potiče muško ime Pavle znači bukvalno “mali”, odnosno “sitan”, pa se ovo ime slobodno može prevesti kao “onaj koji je sitan”.

PAJSIJE

Smatra se da je Pajsije je muško ime nastalo od grčke reči “paisios”, što znači dete. Osim toga, ovo ime možemo možda povezati i sa rečju “pasija” što znači patnja, mučenje, trpljenje, telesni bol; naročito se misli na Hristove muke. A reč “pasijans” na francuskom jeziku znači strpljenje. Otud ovo ime može označavatai mučenika, ili strpljivog čoveka.

PANTELIJA / PANTELEJMON / PANTA

Ime je grčkog porekla, a znači svemilostivi. Grčka reč “panteleimon” znači savršenstvo, uzvišenost. U prenesenom smislu označava milosrdnu osobu.

POLEKSIJA

Poleksija je žensko ime nastalo do grčke reči “polyxene” što znači gostoljubiva. Drugi oblici ovog imena su Poliksenija, Polka, Poliksena i Leksa.

PREDRAG

Superlаtiv pridevа “drаg” uzet je zа lično ime.

PORFIRIJE

Ime grčkog porekla i značenje nosi po crvenoj, purpurnoj boji. Kаlendаrsko ime.

PAŠAN

Pašan je muško ime turskog porekla. Ovo je naša kovanica izvedena od reči “paša” u značenju visoki dostojanstvenik i reči “aga”. Iz ovo gimena izvedena su imena Pašana, Paša, Pašo, Pašukan.

PATRICIJA

Patricija je je žensko ime staroirskog porekla. Nastalo je od staroirskog oblika ovog imena Patricc, ili latinski Patricius. Latinska reč “patricius” znači patricijski, plemeniti. Drugi oblik ovog imena je Patricia.

PAHOMIJE

Ime je grčkog porekla a znači “plećat čovek”.

PROKOPIJE / PROKA

Prokopije je muško ime nastalo od grčke reči “prokopios”, “prokope” što znači uspeh, napredovanje. Skraćeni oblik ovog imena je Proka.

PERSIDA / PERSA

Persida je žensko ime nastalo od grčke reči “persis”, “persidos” što znači Persijnka, žiteljka Persije. Drugi oblik ovog imena je Persa.

PRIBISLAV

Pribislav je muško ime nastalo spajanjem reči “pribiti” (dobiti) i “reči” slava. Roditelji su davali deci takva imena kada su želeli da ona u životu steknu slavu. Drugi oblici ovog imena su Priboje, Pribisav, Pribin, Pribina i Pribinka.

PLAMENKA

Vatreno ime izvedeno od reči “plamen”. Znači plamena, ognjena, vatrena žena.

PROHOR

Prohor je muško ime nastalo od grčke riječi prochoreuo što znači horovođa, onaj koji peva.

PUNIŠA

Puniša je muško ime nastalo u narodu, nastalo od reči “pun”. Značenje imena: bucmast.

PURIŠA

Na španskom jeziku reč “pura” znači čista, nevina. Ukoliko po ovome gledamo, značenje imena je čovek čiste duše. Dovode ga u vezu i sa našom rečju za pegavog čoveka “pirgav”, “purav”. Može se odnositi i na pegavog i na riđeg čoveka.

PRVOSLAV / PRVOSAV / PRVOSLAVKA / PRVOSAVKA / PRVOSAVA

U osnovi ovih imena je reč “prvi” i reč “slav”. Značenje imena: “najbolji među svima”, “bolji od svih”.

Može biti i ime za prvo dete, u smislu onog koji se prvi slavi, čije se rođenje prvo slavi.

Poreklo i značenje imena na slovo “R”

RUŽA / RUŽICA / RUŠKA / ROSA / ROZA

Imena nastala od imenice ruža. Ruža je nastalo od latinske reči “rosa” što znači cvet, ruža. Cvetna imena se daju kako bi dete bilo lepo, milo, nežno…

Ime Rosa, osim što na latinskom znači cvet, ruža, ima i domaće značenje – od imenice “rosa”, koja označava jutarnju padavinu i simboliše svežinu i mladost. Postoji i tumačenje po kome su Rosa i Roza samo skraćeni oblici imena Roksanda, Rosaura i slično…

ROKSANDA

Roksanda je žensko ime nastalo od latinske reči “roxane”, grčke “rhoxane”, persiske “roushani” što znači svetlost, zora. Drugi oblici ovog imena su Roksana, Rosanda, Rozana, Roksandra i Rosana.

ROMANA / ROMAN

Poreklo ovog imena je latinsko i znači Rimljanka / Rimljanin.

RADE / RADOVAN / RADOJE / RADIVOJE / RADIVOJ / RADIVOJKA / RADOMIR / RADIŠA / RADA / RADOJKO / RADOJKA / RADAN / RADOJICA / RADUN / RADUNKA / RADOSAV / RADOSAVA / RADOSLAV / RADOSLAVA / RADISLAV / RADISAV / RADISAVA / RADISLAVA / RADMILO / RADMILA / RADICA / RADOŠ…

Sva ova imena imaju zajednički koren u reči “rad”. Ovu reč možemo tumačiti dvojako – kao radost, biti rad, biti raspoložen, oran, srećan… ili kao rad, posao. Tako ova imena označavaju istovremeno radnu, vrednu, ali i srećnu, radosnu osobu. U zavisnosti od nastavka “-voj”, “-mir”, “-sav”, -“slav” značenje još može biti i onaj ko živi u sreći i miru, onaj ko rado ide u boj, onaj ko slavi mir, ili živi u miru i slavi…

REA

Rea je žensko ime grčkoga porekla. Tako se zvala majka Romula i Rema – legendarnih osnivača Rima. U grčkj mitologiji Rea je bila žena Kronosa i majka Zevsa, Posejdona, Hada, Here, Demetre i Hestije. Značenje imena dolazi od grčkog Rhea, u značenju: ona koja teče, od rheo: teći, plivati.

RELJA

Postoji više tumačenja ovog imena. Po jednima, ono je varijacija na ime Hrebljan u čijem je osnovu reč “hrliti”, pa je značenje imena Relja “onaj ko je brz, koji grabi napred”. Postoji i tumačenje da je ime moglo biti izvedeno od imena Aurelio, Aurelije. U tom slučaju ime bi bilo latinskog porekla, nastalo od prezimena Aurelius sa značenjem “zlato, zlatan”.

RAJNA / RAJKO / RAJKA / RAJO / RAJKICA…

Imena nastala od reči “raj”, što je sinonim za blaženstvo, besmrtnost duše, savršenstvo, mir.

RENATA

Renata je žensko ime latinskog porekla. Ime je nastalo od latinskog “renatus” što znači ponovo rođena, preporođena (najčešće u smislu – kroz krštenje novorođena).

ROBERT

Ime Robert dolazi s nemačkim stanovništvom u naše krajeve. Skraćenica je imena Rodebert i još starijeg oblika Hroudperaht. Sama reč je sastavljena od starovisokonemačkih reči “hrod, hroud, hroth” – što znači “slava” i “beraht” – “sjajan, slavan”. Ime ima i gornjonemački oblik Ruprecht; takođe Rupert.

RASTKO / RASTISLAV

Staro srpsko ime koje odi poreklo od osnove “rasti”. Pretpostavlja se da je u dalekoj prošlosti izvedeno od Rastislav. Iz prošlosti najpoznatiji nosilac je Sveti Sava, najmlađi Nemanjim sin, kome je ovo bilo lično ime pre nego što se zakaluđerio. Tokom kasnijih vekova bilo je veoma skromno zastupljeno u narodu. Postoji mišljenje nekih etimologa da je izvedeno od imena Gerasim.

Postoji i tumačenje po kojem ovo ime vodi poreklo od drveta hrast – koje je bilo sveto drvo i u paganizmu i u hrišćansko doba. Hrast je od davnina simbol snage, moći, dugovečnosti, čvrstoće, duhovnog i materijalnog bogatstva.

RANKO / RANKA

Narodno ime koje označava onog ko je poranio, rano se rodio. Može se odnositi na onog ko je rođen prevremeno, ili na onog ko se rodio rano izjutra. Takođe može značiti i onaj ko rano rani, rano ustaje.

RODOLJUB

Ime Rodoljub je domaćeg porekla i složeno je od reči “rod” (porodica, srodstvo) i ljubiti. Značenje ovog imena je rodoljub, patriota, onaj ko voli svoj narod.

Poreklo i značenje imena na slovo “S” i “Š”

STEVAN / STEVKA / STEVICA / STEFAN / STEFANKA / STEFANIJA / STEVANA / ŠĆEPAN…

Ime je grčkog porekla i varijanta je grčkog imenа Stefаnos, što znači “venаc” ili “kruna”. U prenesenom značenju ime znači “onaj koji je krunisan, koji je ovenčan”. Ime je hrišćаnskog svetiteljа. Veoma rasprostranjeno na mnogim jezicima. Neke od varijacija imena su : kod Srba: Steva, Stevica, Stevo, Stepa kod Hrvata: Stipe kod Mađara: Pišta (Pista) kod Engleza: Stiven, Stiv (Steven, Steve) kod Španaca: Esteban (Estebán) Ime Stefan nosili su mnogi kraljevi: engleski, mađarski, srpski i poljski. Po Stefanu Nemanji, svi kraljevi dinastije Nemanjić su svom imenu dodavali ime Stefan: Stefan Prvovenčani, srpski veliki župan i vladar Stefan Radoslav, Stefan Vladislav, Stefan Uroš I, Stefan Uroš II, Stefan Uroš III, Stefan Uroš IV Dušan, i Stefan Uroš V. Desetorica katoličkih papa je nosilo ovo ime.

SELENA

Žensko ime grčkog porekla izvedeno od imena grče boginje “Selene” – boginje i personifikacije Meseca. U rimskoj mitologiji odgovara joj boginja Luna, tako da ova dva imena imaju isto značenje. Na indijskom jeziku ovo ime takođe znači i “zvezda na nebu”, ili “zvezdano nebo”.

STELA

Stela je žensko ime latinskog porekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “stella” što znači zvezda. Među domaćim imenima, ovom imenu najviše odgovara Zvezdana / Zvezdan.

SANJIN / SANJA

Imena izvedena od glagola “sanjati” i znače “sanjar”. Po nekim tumačenjima Sanjin bi moglo biti varijanta sljedećih imena: Sanjiv – poreklo indijsko, značenje “dugovečan”. Sanjiv – poreklo indijsko (jezik hindu), značenje “ljubitelj života”. Sani – poreklo američkih indijanskih plemena (Navajo), značenje “starac”.

SOFIJA / SONJA / SOFKA

Imena grčkog porekla izvedena od reči “sophia” u značenju “mudrost”. Otuda je i reč filosofija koja znači “ljubav prema mudrosti”. Imena su u raznim varijantama zastupljena širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Bugarski glavni grad dobio je ime po tamošnjoj crkvi svete Sofije iz 6. vijeka. U ruskom ima umanjenicu Sonja, koja se i u nas udomaćila. Drugi oblici ovog imena su Sofia, Soja, Sojka i Soka.

SAŠA / SAŠKA / SANDRA

Varijanta imena Aleksandar / Aleksаndrа. Potiče od grčkog imena Aleksandros sa značenjem “zaštitnik ljudi” (alexo = zaštita; andros = muževan, muškarac, čovek). Ime je čuvenog makedoskog vojskovođe i vladara Aleksandra Velikog, utemenitelja grada Aleksandrije na obali Egipta, čuvenog zbog kolosalnog svetionika i najveće biblioteke tadašnje epohe i ime je prvenstveno zahvaljujući njemu dostiglo veliku popularnost.

SANDA

Sanda je žensko ime koje, po jednima vodi porekloo od iimena Rosanda, koje je nastalo od latinske reči “roxane”, grčke “rhoxane”, persijske “roushani” izvorno “rusani” što znači svetlost, zora. Po drugima je ovo ime samo modifikovana verzija imena Sandra izvedenog od imena Aleksandar. Ime je stvoreno od glagola “aléxo” – branim i imenice “anér” (u genitivu andrós) – čovek, junak.

SUZANA

Suzana je žensko biblijsko ime (Šošana) i ima značenje lotosov cvet. Prvi put je zabeleženo 2000. godina pre nove ere. Persijsko ime za ljiljan je Sausan (Sausan), a i na hibru jeziku je veoma slično, ali ih ne treba mešati. Skraećni oblik ovog imena je Suzan. Iz ovog imena izvedena su imena Zuana, Zuzana, Suzi.

SUADA

Ime je arapskog porekla. Značenje imena je – srećna, ona koja ima sreće.

SARA

Sara je žensko hebrejskog porekla od imena Sarah, što znači kneginja, princeza, vladarka, žena visokog ranga. U Bibliji je Sarah žena Avramova, a pominje se i u Kuranu. Na arapskom ime znači “ona koja donosi sreću gledaocima, vesela i radosna.”

SNEŽANA

Slovensko ime koje je u ovoj varijanti popularno u Srbiji , ali je poznato i među drugim slovenskim narodima u drugačijoj pisanoj formi, ali sa istim značenjem. Ime je izvedeno od “sneg”- “snežna”- “snežiti” i znači ona koja je bela, čista i nežna kao sneg. Ime Snežana je korišćeno je za prevod nemačkog imena Schneewittchen (u značenju “snežnobela”) iz poznate bajke braće Grim “Snežana i sedam patuljaka”, što je povećalo njegovu popularnost.

SAVA

Sava je i muško i žensko srpsko ime. Hebrejskog je porekla nastalo od reči “Saba” , što znači – preobražen, pravedan. Kod nas je vekovima jedno od najčešćih imena zahvaljujući kultu Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa. Drugi oblici ovog imena su Savo, Savina, Savinka, Savić, Savka i Savko.

SANELA

Značenje imena dolazi od latinskog “sana” sto znaci “zdrava”, “razborita”. Po nekim tvrdnjama koren imena se nalazi u našem jeziku i znači “san”. Muški oblik ovog imena je Sanel.

SERGEJ

Ime vodi poreklo od rimskog prezimena Sergius, po etrurskoj reči kojoj se ne zna tačno značenje. Tako ovo ime jednostavno označava onog ko pripada plemenu Sergiusa (poznato rimsko pleme). Sergius se najčešće prevodi kao sluga, iako bi verovatnije značenje imena bilo uslužnik, jer Sergius može istovremeno značiti: čuvar, spremač, pratilac.

U istočnoj Evropi ime je postalo rasprostranjeno po monarhu Sergeju Radonješkom, svetitelju Ruske pravoslavne crkve. U Španiji poznato kao Sergio, u Rusiji kao Сергей, a u Srbiji često kao Srđan.

SRĐAN / SRĐANA / SRĐANKA

Po mnogima su ovo samo varijante imena Sergej. Svetog Sergija su još nazivali i Sveti Srđ, što je prilagođeni oblik crkvenog oblika na prostoru Balkana. Upravo iz tog, prilagođenog oblika je i nastalo ime Srđan. Ipak, postoje i oni koji pronalaze slovensko poreklo ovog imena u reči “srdžba”, “srditi se”, U tom smislu ovo ime označava srditog čoveka. Ali je moguće da ima veze i sa pridevom “srdačan” i da označava onog koji je milosrdan, usrdan, predusretljiv. Ime je izvedeno od prastarog iščezlog dobrosrd, potvrđenog još u nemanjićko doba.

SELMA

Ime arapskog porekla koje po jednima znači “zdrava”, a po drugima “sigurnost i mir”. U svakom slučaju, daje se detetu da bude zdravo i da živi u miru i sigurnosti.

STRAHINJA

Staro slavensko zaštitno ime izvedeno od reči “strah”. U prošlosti kad se još verovalo da reč ima dejstvo magije davalo se detetu u funkciji zastrašivanja zlih duhova koji se klone onog koji uliva strah, ili je naprosto izražavalo “strah od Boga”. Ime je postalo popularno kroz Banović Strahinju (Strahinjića Bana), jednog od najpoznatijih junaka narodnih epskih pesama.

SENKA

Senka je žensko ime domaćeg porekla, nastalo od imenice senka. Može biti i tepanje, ili kraći oblik imena Ksenija. U prenesenom smislu, ovo ime može značiti “ona koja je zaštićena, zaklonjena”.

SLAĐANA / SLAĐAN

Relativno novija imena, izvedena od reči “slatko”.

SINIŠA

Ime Siniša je starо slovenosrpskо ime. Koren ovog imena je u reči ”sin” (muško čedo u roditelja). Označava muškog potomka.

SIMEON / SIMEUN / SIMONA / SIMON / SIMONID / SIMONIDA

Imena grčkog porekla. Potiču od grčkog imena Symeon, a ono iz starohebrejskog korena “šim on” sa značenjem: Bog sluša, sluh, slušanje, uslišan. Označava onog ko sluša boga i kome bog uslišuje molitve, onog čije su molitve uslišene. Za imena Smonid i Simonida se još veruje da potiču od grčke reči “simonides”, što znači žitelj ostrva Samos, osoba sa Samosa.

SUNČICA

Domaće ime nastalo po Suncu. Sunce je izvor života i svetlosti. Tako se ovo ime daje da osoba koja ga nosi bude poput personifikacije Sunca, blistava, sjajna, uzvišena, da daruje život i bori se protiv tame.

Sunce je jedan od najmoćnijih simbola svih drevnih religija. Kult Sunca prvi put se pominje u drevnim egipatskim spisima, gde se nebesko telo “koje obasjava i greje” proglašava vrhovnim božanstvom Ra. Kod nas se još danas zadržao običaj zaklinjanja suncem ili proklinjanja nečijeg sunca… Osobi koja je voljena takođe se kaže “sunce moje”.

SLAVICA / SLAVKA / SLAVKO / SLAVIŠA / SLAVOLJUB

Imena slovenskog porekla nastala od reči “slava”. Daju se deci da bi bila slavna, uspešna. Značenje imena Slavica je isto kao Glorija. Slavoljub bi bio onaj ko voli slavu, ili koji je slavljen i ljubljen (voljen).

SRNA

Ime nastalo po životinji srna. Simbol je nežnosti i elegancije.

SLOBODAN / SLOBODANKA / SLOBODA

Imena nastala od reči “sloboda”.

STRIBOR

Ovo je ime slovenskog boga Striboga (Stribora) – božanstva vetra, neba, vazduha.

SABINA

Sabina je ime latinskog porekla, a označava onog ko iz roda Sabinjana, Sabinjanka.

SVETLANA

Svetlana je staro slovensko ime sa koren u reči “svetlost”. U prenesenom smislu označava onu koja zrači, svetli, obasjava.

SREĆKO

Ime domaćeg porekla od imenice “sreća”. U prenesenom smislu onaj koga sreća prati, ko je srećan, ko ima sreće u životu, ko donosi sreću drugima…

SVETOZAR

Svetozar je muško ime domaćeg porekla. Značenje imena dolazi od reči “svet” ili “svetlost” i reči “zariti”,”ozariti”. U prenesenom smislu označava onog ko je ozaren svetlošću, ko ozaruje druge, ko živi u svetlosti (i svetosti).

SMILJA / SMILJANA / SMILJAN / SMILJANKA

Domaća imena izvedena po nazivu biljke. Cveće smilje je u narodu veoma popularno i pripisuju mu se brojne sposobnosti. Za značenje ovog imena je veoma bitno osmotriti osobine ovog cveća – ono raste na sunčanim kamenjarima i padinama, u pukotinama stena. Kod francuza ovo bilje nosi ime “besmrtnik”, pošto ne vene čak ni kada je ubrano. Zato se često koristi i kao suvo dekorativno cveće. Zbog žutih cvetova, u nekim jezicima ime ovog cveta označava svetlost, sunce. Uzevši sve ovo i lekovitost ove biljke u obzir, značenja imena može biti nekoliko.

Prvo i osnovno – činjenica je da je ovo cvetno ime, te se daje detetu da bude nežno, milo, ljupko… kao cvet. Zbog samih osobina ovoog cveta, može se reći da se daje detetu da bude dugovečno i otporno (poput cveta koji raste iz kamena i nikad ne vene), da živi u svetlosti, sjaju… Pošto ovo bilje cveta od maja do juna, ovo može biti ime osobe rođene na prelasku iz proleća u leto.

Pošto se smilje koristilo u lečenju rana, još jedno značenje ovog imena može biti vidarka. U srpskom narodu smilje je prevashodno devojačko, devičansko bilje. Postoji verovanje da ako žena ne može da rodi, treba joj staviti venac od smilja na glavu pa će roditi. Zbog lepote i mirisa cveta ženskoj deci su davana imena Smilja, Smiljana, a muškoj Smiljan i Smiljko.

SILVIJA / SILVIA

Silvija je žensko ime latinskog porekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “silvus” što znači dubrava, gaj, gora, šuma. Po značenju mu odgovara ime Dubravka.

SRETEN / SRETENKA / SRETENIJA

Po jednom tumačenju, ovo su staroslovenska imena. Njihovo značenje dolazi od reči “sreća” i prideva “sretan”, “srećan”. Drugi oblici ovog imena su Sretoje, Sreta, Sretenka, Sretko i Sreto.

Po drugima, ova imena imaju veze sa verskim praznikom Sretenje – koji se slavi 40 dana od Božića, kada je Devica Marija odnela Isusa, sina božjeg u jerusalimski manastir, gde u njemu poznadoše mesiju starac Simeon i Ana. Može biti ime za osobu rođenu tog dana. Sretenje je u našem narodu veoma bitan praznik, s obzirom da se u prošlosti poklapalo i sa Danom državnosti Srbije, koji se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

SPOMENKA

Još jedno cvetno ime, nastalo po nazivu za cvet spomenak. Postoji mišljanje da je ime nastalo iz reči “spomen”, u značenju uspomena, sećanje. U tom smislu ovo ime može označavati onog koga pamte, koga se sećaju, ali i onog koji pamti. Spomen i pamćenje često se vezuje za dugovečnost, jer onaj ko je svet prošao uzduž i popreko i proživeo mnogo godina, priča o starim vremenima i pamti štošta… Tako se ovim imenom detetu želi i dugovečnost i dobar glas.

Cvet spomenak je još i simbol besmrtne ljubavi, ljubavi koja nikada ne umire, a za njega je vezana i legenda koja kaže da su u srednjem veku vitez i izabranica njegovog srca šetali pored reke. Devojka je ugledala prelepo plavo cveće koje je raslo blizu obale, i zamolila je viteza da joj ga ubere. Kada se vitez ispružio ka cveću da bi ga ubrao, okliznuo se i pao u reku. Težak oklop ga je sprečio da pliva, i počeo je da tone. Pošto je ubrao željeno cveće za devojku potonuo je uz uzvik: “Ne zaboravi me”! Otada je ovaj cvet postao poznat i kao nezaboravak, i svojim imenom asocira na pravu ljubav, ljubav koja nikada ne umire.

STANISLAVA / STANISLAV

Imena nastala iz osnove “stajati” – u prenesenom smislu ostati, opstati… i reči “slava”. Označava onog ko istrajava u slavi.

STANIMIR / STANIMIRKA

Imena nastala u narodu spajanjem reči “stajati, ostati” i reči mir u prenesenom značenju da živi u miru.

STANIŠA / STANICA / STANA / STANKA/ STANKO / STANOJE / STANOJKA / STANOJLO / STANIJASTOJAN / STOJANKA / STOJANA / STOJA…

Imena nastala iz osnove “stajati”, “stati”… u značenju siguran, čvrst, postojan, koji se ne krši, ne lomi. U prošlosti se verovalo da se nadevanjem ovakvog imena deci može zaustaviti pomor dece u nekoj porodici ili obrnuto, zaustaviti dalje rađanje dece tamo gde ih je već suviše. Takođe može biti i da je ime za priželjkivano dete i da izražava roditeljsku želju da dete ostane u životu, ili ostane na zemlji svojih predaka, ostane kraj porodičnog ognjišta i slično.

SOFRONIJE

Muško ime koje vodi poreklo od grčke reči “sophronios” što znači onaj koji je mudar, trezven, razborit. Kalendarsko je ime. Takođe, u našem jeziku se koristi turcizam “sofra” za trpezu, ručak. U tom smislu ime može još simbolizovati obilje, bogatstvo, okupljanje…

SPASOJE / SPASENIJA

Imena nastala od reči “spas” i u prenesenom smislu znače “onaj koji spašava, izbavlja”, “izbavitelj”, “spasilac”. Grčka reč “soter”, za koju se smatra da je ovoj u korenu, takođe znači spasitelj.

ŠABAN

Ime je arapskog porijekla. Značenje imena je – osmi mesec (arapski “Ša΄bān”). Može biti ime za prerano rođenog sina, sina rođenog u osmom mesecu, ali i za dete rođeno u osmom mesecu lunarne godine. Lunarni kalendar se koristi u islamu i judaizmu i meri cikluse prema mesečevim menama, za razliku od solarnih kalendara poput gregorijanskog.

Poreklo i značenje imena na slovo “T”

TADEJ / TADIJA

Značenje imena izvedeno je od latinskog imena Thaddaeus ili od grčkog Thaddaios, što znači – onaj koji je velikodušan. U aramenijskom jeziku “teadhayya” znači i duša, savest. U tom smislu ime označava savesnog, brižnog čoveka, “dušu od čoveka”.

TAMARA

Ime je hebrejskog porekla i potiče od reči “tamar” što znači – pаlmа. Biblijsko, starozavetno ime.

TANASIJE / TANASKO / TAŠKO

Muška imena nastala skraćivanjem imena Atanasije. Grčkog su porekla i znače besmrtan.

TATJANA / TANJA

Po jednima, ovo je žensko ime slovenskog porekla. Dolazi od ruskog imena Tatjana (Татьяна) što znači Vatrena kraljica. Po drugima, ono vodi poreklo od grčke reči Titania, što znači div, džin, ili romanskih reči Titiania i Tatius, što znači veliki, ogroman.

TARA

Lično ime domaćeg porekla, nastalo po imenu reke i planine. Reka tara poznata je kao “Suza Evrope” zbog svoje bistre i čiste vode. Ime tara daje se detetu u želji da bude lepo i čisto poput reke i visoko i stameno poput planine. Na Hindu jeziku, Tara još znači i zvezda, a na keltskom označava kulu, toranj – u svakom slučaju nešto uzvišeno, visoko…

TANKOSAV / TANKOSAVA

Složena imena domaćeg porekla. Potiču od reči “tanak” i “slava”. Značenje imena je onaj ko je čuven po vitkoj liniji, ko je vitkog, jedrog tela. U stara vremena vitkost nije posmatrana toliko sa estetske strane, koliko sa funkcionalne – vitkost i jedrost je označavala zdravlje i sposobnost, snagu.

TATOMIR

Po jednima, ovo ime je domaća tvorevina od reči “tata”, “otac” i reči “mir”. Daje se u želji da sin jednog dana postane dobar i uzoran otac svojoj deci.

Takođe je moguće da označava i onog ko živi u harmoniji, miru sa svojim ocem, jer su u prošlosti bile česte svađe, pa čak i oceubistva i bratoubistva u borbi za vlašću. Još jedno tumačenje otkriva da se ovo ime možda odnosi na staroslovensko božanstvo – boga Meseca i svih radnji koje se odvijaju pod njegovim slabašnim svetlom – zaštitnika skitnica, lopova, probisveta, ali i telesne i duševe okretnosti, putnika, pastira, pronalazača, trgovaca, glasnika. U tom smislu ime bi označavalo večitog putnika, ali i ljubavnika koji se u sumrak zavlači devojkama kroz prozor u postelju.

TEODOR / TEODORA / TEA / TEO / TODOR / TEODOSIJA / TEODOSIJE

Ime potiče od grčkog imena “Theodoros”, koje je izvedeno od reči “theos” (teos), što znači Bog i reči “doron”, što znači dar. Značenje imena je “dar božiji”. Po narodnoj tradiciji davalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali, pa ima ga je napokon Bog dao.

TEOFIL

Ime grčkog porekla sastavljeno od reči “teos” što znači bog i reči “filo” što znači ljubav. Značenje imena je ljubav prema Bogu, tj. onaj koji voli Boga. Na latinskom jeziku “filius” označava sina, potomka. U ovom smislu ime se može tumačiti kao “božji sin”, potomak boga, onaj koji voli boga kao svog roditelja…

TEREZA / TEREZIJA

Ime je grčkog porekla, ali postoji više tumačenja njegovog značenja: 1. izvedeno je od imena grčkog grada “Thera” sa ostrva Santorini – u tom smislu ime znači “žiteljka grada Thera” 2. izvedeno je od grčkog “therizo ” u značenju “kositi”, ona koja vrši žetvu, koja ubire plodove. 3. izvedeno je od grčkog “theros” što znači leto, sedenje na suncu. 4. izvedeno je od grčkog “ther” što znači “ona koja ide u lov”.

TOMISLAV / TOMISLAVA

Po jednima, ova imena imaju aramejsko poreklo. Koren im je u reči “Teomo”, što znači blizanac. U tom smislu ime može značiti “blizanac slave” – onaj kome je slava u krvi, ko je rođen da bude slavan.

Po drugima, ovo ime je nastalo spajanjem narodnog imena Toma i dodatka “-slav”. U tom smislu ono jednostavno znači slavni Toma.

Po trećima je u osnovi ovih imena crkvenoslovenski izraz “tomiti”, što znači miriti, krotiti – preneseno gospodariti. Tako je značenje imena onaj ko gospodari slavom. Česti oblici ovog imena su Tomana, Tomanija, Tomaš, Tomislavka, Tomo, Tomica, Tomko, Tomka.

TIHOMIR / TIHANA / TIHOSLAV / TIHOSLAVA / TIHOSAVA / TIOSAV / TIOSAVA / TIJANA …

Stara slovenska imena sa korenom u reči “tih”, “tiha”. Daruju se deci u želji da ne plaču, da budu mirna.

TIMOTIJE / TIMOTEJ

Ime predstavlja prevod grčkog imena Timoteos i označava onog ko voli i poštuje Boga.

TINA

Iako se ovo ime smatra samo varijacijom, tj. skraćenim oblikom imena kao što su Tijana, Kristina, Leontina… veoma dugo je u upotrebi kao samostalno ime. U zavisnosti od toga koje se ime uzima za njegov osnov, izvodi se i značenje.

TRAJKO

Trajko je muško ime domaćeg porekla. Nastalo je od glaloga trajati u značenju: da traje, da živi dugo, da bude dugovečan.

TRIFUN

Ime grčkog porekla izvedeno od reči “truphe”, što znači raskož, uživanje, bezbrižnost i “Tryphonos” što znači onaj koji živi u raskoši, onаj koji voli zаdovoljstvo i veselje. Ime je hrišćanskog svetitelja. U pravoslavnoj crkvi praznuje se 14. februara po novom, odnosno 1. februara po starom kalendaru.

TUGOMIR

Tugomir je muško ime nastalo u narodu spajanjem reči “tuga” i reči “mir” – u prenesenom značenju onaj koji čezne za mirom, koji teži miru.

TVRTKO

Tvrtko je muško ime nastalo od korena “tvrd” i daje se detetu da bude čvrsto, hrabro, otporno…

Poreklo i značenje imena na slovo “U” i “V”

UGLJEŠA

Uglješa je staro slovenosrpsko muško zaštitno ime. Vodi poreklo od reči “ugalj”, pa bi značenje imena bilo crn, mrk, taman, garav (da ga ne vide mračne sile). Postoji mišljenje da je ime nastalo iz prevoda grčkog Mauros u značenju taman, crn, garav. Može biti ime za dete crne kose i očiju.

Iako je nastalo u dalekoj prošlosti u narodu je postalo popularno tek u prošlom veku zahvaljujući narodnim junačkim pesmama u kojima se pominje despot Uglješa, vojskovođa cara Uroša koji je uživao glas najboljeg srpskog vojskovođe svih vremena, vladalac u delu Makedonije, poginuo u bici na Marici 1371. godine.

URSULA

Ursula je žensko ime latinskog porekla. Nastalo je od latinske reči “ursa” što znači medved, dok je “ursula” umanjenica istog oblika. Može označavati izuzetno veliko dete, ili želju roditelja da im kćer bude snažna i borbena kao medvedica, ali takođe i sazvežđe (Veliki i Mali Medved).

UNA

Ime nastalo po nazivu reke. Prema legendi reka Una je dobila ime od starih Rimljana. Kad su prvi put ugledali njenu živopisnu lepotu, okruženje, čuli žubor i buku njenih slapova, uzviknuli su “una!” što na latinskom znači “jedna”, “jedina”, “jedinstvena”.

UROŠ

Uroš je muško ime mađarskog porekla. Značenje imena dolazi od mađarske reči “ur” što znači gospodar, gospodin i deminutivnog nastavka. Ime Uroš su nosili mnogi srpski srednjovekovni vladari. Ono je među Srbima dugo važilo za isključivo vladarsko ime, zbog čega se u prošlosti izbjegavalo njegovo davanje običnim ljudima.

USNIJA

Usnija je žensko ime arapskog porekla. Značenje imena je lepotica.

VALENTIN / VALENTINA

Imena potiču iz latinskog jezika. Koren im je u reči “valens, valentinus” što znači zdrav, jak.

VALERIJA

Ime potiče iz latinskog jezika od reči “valere” što znači jaka.

VANA / VANESA

Vana je žensko ime latinskog porekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “vana” što znači lagana.

Vanesa je takođe i vrsta leptira, pa tako ovo ime može simbolisati preobražaj.

VANJA

Ovo je istovremeno i muško i žensko ime. Nastalo je od imena Ivan i Ivana, pa ima isto značenje: “Bog je milostiv”.

VARVARA

Žensko ime grčkog porekla, a znači strankinja, koja nije grkinja…

VASA / VASILIJA / VASILIJE / VASILISA / VASKA / VASKO …

Imena grčkoga porekla. Značenje imena dolazi od reči “basilios”, “basileios” u značenju carski, kraljevski, kralj, kraljica. Prema novogrčkom izgovoru “b” se čita kao “v”.

VEDRAN / VEDRANA

Imena domaćeg porekla nastala od reči “vedro”, “vedriti”. Daju se deci da budu vedra, nasmejana, srećna, da im sunce obasjava pute, da im u životu sve ide lako.

VEKOSLAV / VEKOSLAVA / VJEKOSLAV / VJEKOSLAVA

Domaća imena nastala od slovenskih osnova “vek” i “slava”. Daju se u želji da deca dugo žive i da njihova slava bude večna.

VELIKA

Žensko ime nastalo od prideva “velika” uzetog za lično ime. U stara vremena krupnija deca imala su veće šanse za preživljavanje, pa je ovo ime želja roditelja da im dete bude jako, izdržljivo…

VELIMIR / VELIMIRKA

Ovo su imena domaćeg porekla, ali postoje dva tumačenja njihovog značenja. Po jednom tumačenju, imena potiču od korena “veliki” i reči “mir”. Otud ova imena izražavaju želju roditelja da im dete živi u velikom miru. Po drugom tumačenju, ovim imenima je koren u glagolu “govoriti”. U narodu se kaže “veli” kada neko govori. Tako ova imena mogu izražavati želju roditelja da dete bude zagovornik mira, donosilac mira.

VELIZAR / VELIZARKA

Po jednom tumačenju, ovo ime je grčkog porekla. Nastalo je od grčkog “Belisarios”, što znači strela, koplje, grom. Po drugom tumačenju, ovo ime je slovenskih korena. Nastalo je od reči “veliki” i reči “zar”, tj. “car”.

VELJKO

Ime nastalo od imena Velizar, Velimir…

VERA / VERAN / VERICA / VJERA

Imena nastala od imenice “vera”. Postoji i tumačenje da su imena nastalo od latinske reči “vera” što znači ozbiljna, istinita.

VESNA

Ime staroslovenskog porekla i znači proleće. Vesna je i boginja proleća u staroslovenskoj religiji. Proleće je narodu značilo radost, buđenje života, mladost.

VIKTOR / VIKTORIJA

Imena latinskog porekla nastala od reči “viktor” što znači pobednik / pobednica.

VIDA / VIDAN / VIDAK / VIDANA / VIDOJE / VIDOSAV / VIDOSAVA / VIDOSLAV / VIDOSLAVA

Slovenska imena kojima je u korenu reč “vid”. Otud i dva tumačenja značenja, pošto reč “vid” može da se odnosi na gledanje, očni vid, ali i na vidanje, tj. lečenje. Tako ova imena mogu označavati onog ko dobro vidi, kome je vid izuzetno oštar. Takođe mogu izražavati želju roditelja da dete postane lekar, vidar.

VILIMON

Muško ime grčkog porekla i znači ljubljeni, voljeni. Drugi oblik ovog imena je Filemon (Philemon). Filema na grčkom znači poljubac, iskaz nežnosti…

VIŠNJA

Visnja je žensko ime domaćeg porekla. Naziv biljke višnja je uzet za lično ime. Pretpostavlja se da reč višnja potiče sa Kavkaza, a simboliše rumenilo.

VINKO / VINKA

Ime je latinskog porekla. Dolazi od latinskog oblika “Vincentius”. Latinski “vincens” (u genitivu vincentis) znači onaj koji pobeđuje.

VIOLETA

Ime Violeta je latinskog porekla. Značenje imena možemo tražiti u latinskoj reči “viola” koja označava ljubičicu, ali i ljubičastu boju. Ljubičice su takođe kod nas jedni od vesnika proleća, a proleće je našim starima simbolizovalo buđenje, život, mladost.

VIŠESLAV / VIŠESLAVA

Domaća imena nastala kombinacijom reči “visoko” i “slava”. Izražavaju želju roditelja da njihova deca budu veća čak i od sopstvene slave, da budu izuzetni i slavni junaci.

VITOMIR / VITOMIRKA

Vitomir je muško ime staroslovenskog porekla. Ime je složeno od reči “vit”, što u starom značenju znači gospodar i čestog slovenskog nastavka “mir”. Značenje imena je onaj ko gospodari u miru.

VLADA / VLADAN / VLADICA / VLADANKA / VLADETA / VLADIMIR / VLADIMIRKA / VLADISLAV / VLADISLAVKA / VLADISLAVA / VLADISAV / VLADISAVKA / VLADISAVA

Domaća imena kojima je koren u reči “vladati”. Daju se u želji da dete postane princ ili princeza, onaj ko dostojanstveno, mirno vlada…

VOJIN / VOJISLAV / VOJISLAVA/ VOJISAV/ VOJISAVA/ VOJKAN

Domaća imena kojima je u osnovi reč “boj”, “vojna”, “vojevati”. Imena namenjena budućim ratnicima i ratnicama.

VUK / VUKAJLO / VUKOSAV / VUKOSAVA / VUKICA / VUKA / VUKAN / VUKOJE / VUKOMIR / VUKOBRAT / VUKOTA / VUKAŠIN…

Zaštitna domaća imena kojima je u osnovi “vuk”. U prošlosti kada se još verovalo da reč ima dejstvo magije, nadevala se deci u funkciji zastrašivanja zlih duhova koji se klone opasnih zveri.

Poreklo i značenje imena na slovo “Z” i “Ž”

ZAGORKA / ZAGORAC

Imena domaćeg porekla koja označavaju osobu rođenu u Zagorju, žitelje Zagorja. Skraćeni oblik ovog imena je Zaga.

ZAHAR / ZAHARIJE / ZARIJA

Biblijska imena nastala od starohebrejske reči “zakarya” što znači “Bog se pominje”.

ŽAKLINA

Žensko ime francuskog porekla. Francusko ime Jacqueline je ženski oblik francuske varijante biblijskog imena Jacob (u našoj varijanti Jakov). Poreklo vodi iz starohebrejskog “ya aqob” i u prenesenom smislu znači pratilac. Po biblijskoj legendi Jakov je rađajući se uhvatio svoga prvorođenog brata blizanca Isava (Ezava) za petu i tako se rodio odmah za njim.

ZANA / ŽANA

Zana je žensko ime italijansko-venencijanskog porekla. Nastalo je od imena Zuana, u Bibliji Šošana i ima značenje lotosov cvet. Po nekim tumačenjima, žana ne nosi isto značenje kao i žana, već predstavlja skraćenicu imena poput Snežana, Božana… koje se završavaju na “-žana”.

ŽANKA

Smatra se da je ovo ime nastalo skraćivanjem imena Božana. Tako se pretpostavlja da ime znači ona koja je posvećena bogu, božija, od Boga i slično.

ŽARKA / ŽARKO

Domaća imena čiji je koren u reči “žar, žariti”. Vatrena i sunčana imena, jer i vatra i Sunce žare, i jedno i drugo daruju život i toplotu. Ime se daje u želji da osoba bude topla, vatrena, moćna, sjajna poput vatre, poput Sunca.

ZDENKA / ZDENKO

Imena domaćeg porekla, a ima dva tumačenja od koje reči su nastala. Po jednima, koren ovih imena je u reči “zden”, “zdeti” što znači sačiniti, zdelati, uraditi, napraviti. Po tom tumačenju, ime bi značilo “stvaralac”, “onaj koji nešto pravi, stvara”.

Po drugom tumačenju, ovo ime se dovodi u vezu sa pojmom “zdenac”, što znači bunar. Bunar je sinonim za duboku, tihu vodu, izvor života, ali i svežinu, okrepljenje.

Bunar je, po verovanjima mnogih naroda, ulaz u podzemni svet. Kod nas je, međutim, uvreženo mišljenje da u njemu prebivaju duše predaka, od kojih zavisi sreća (ili nesreća); zato se u bunar baca novčić – kako bismo ih umilostivili da nam pomognu u ostvarenju naših želja.

Tako u prenesenom značenju ovo ime može predstavljati osobu koja svojim prisustvom krepi dušu, koja donosi sreću…

ZDRAVKA / ZDRAVKO / ZDRAVOLJUB

Domaća imena nastala od reči “zdrav, zdravlje”. Slovenska imena potiču često još od predhrišćanskog ili srednjevjekovnog razdoblja. Za razliku od drugih kultura, slovenska imena se nisu odnosila na bogove i oružja nego su po pravilu opisivala osobine povezane sa željom za srećan život nosioca imena pa otuda i imena kao što je i ime Zdravko.

ŽELIMIR / ŽELIMIRKA / ŽELJANA / ŽELJAN / ŽELJKA / ŽELJKO

Imena koja u osnovi imaju reč “želja”. U zavisnosti od nastavka, predstavljaju dugo željeno dete, ili želju roditelja da im dete živi u miru, ili da želi mir.

ŽIKA / ŽIKICA / ŽIVADIN / ŽIVADINKA / ŽIVANA / ŽIVAN / ŽIVANKA / ŽIVKA / ŽIVKICA / ŽIVKO / ŽIVODAR / ŽIVODARKA / ŽIVOJIN / ŽIVOJINKA / ŽIVOMIR / ŽIVOMIRKA / ŽIVORAD / ŽIVOTA…

Domaća imena koja u osnovi imaju reč “život”. U zavisnosti od nastavka predstavljaju želju roditelja da im dete preživi, da slavi život, da daruje život, da živi u miru, da preživi u ratu i slično.

ŽITOMIR

Domaće ime nastalo spajanjem reči “žito” i “mir.”Mir” je veoma zastupljen nastavak u mnogim slovenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

Žito u našem narodu predstavlja simbol života, rađanja, plodnosti. Sa dolaskom Hrišćanstva, Žito postaje simbol smrtnog tela i besmrtne duše u svetlosti Carstva nebeskog.

ZLATA / ZLATKO / ZLATAN / ZLATANA / ZLATA / ZLATICA / ZLATANKA / ZLATOMIR / ZLATOMIRKA / ZLATISLAV / ZLATISLAVKA / ZLATOSAVA / ZLATOSAV…

Domaća imena skovana od reči “zlato”. Daruju se deci da budu vredna kao zlato, blistava, sjajna, jaka i otporna, ali i bogata…

ZONA

Smatra se da ovo ime potiče od grčkog imena Zoe, Zoja i da mu je značenje “život”.

ZORAN / ZORANA / ZORICA /ZORJANA / ZORKA / ZORA

Domaća imena skovana od reči “zora”. Uglavnom se daju deci rođenoj u zoru, u osvit dana. U prenesenom smislu daruju se deci da budu vredna – ranoranioci.

ZRINKA / ZRINKO

Imena domaćeg porekla. Značenje im dolazi od osnove “zreti” u značenju postati zrela, sazreti.

ZVEZDAN / ZVEZDANA

Domaća imena nastala od reči “zvezda”. Daju se deci u želji da budu uzvišena, blistava, sjajna poput zvezda, ili da budu rođena pod srećnom zvezdom. Mogu se davati i deci rođenoj noću ili na otvorenom, pod zvezdama.

ZVONKO / ZVONIMIR

Zvonimir je staro slevensko muško ime. Značenje imena dolazi od imperativa “zvoni, zvoniti”. U prenesenom značenju onaj ko objavljuje mir.

Zvono se uvek vezivalo za nešto uzvišeno, čak i pre dolaska hrišćanstva. Zvona su u službi zajednice i čoveka. Prate nas od prvoga do poslednjeg dana života. Zvone za slavlja, svetkovine ali i za poslednja putovanja, s nama se raduju kad ukazuju na važne istorijske trenutke.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR