Glas Javnosti

VATIKANU DOGORELA SVEĆA

Lični stav
Autor: Glas javnosti

Rimskom Papi nema sveću ko da pali.

Poštovana srpska publiko!

Ne propustite priliku da saznate nešto više o vatikanskim spletkama, krvavim žurkama na fratarski način, kao i začecima organizovanog „nevladinizma“ i LGBT- izma u drugom nastavku.

Srbija je mala zemlja da se mi kačimo sa belosvetskim džambasima, ali evo šta o njima kažu ruska braća i sestre. Njima pape ne mogu ništa.

Mržnja Vatikana prema Istočnoj crkvi postoji oduvek. Neprijateljstvo je kombinovano sa upotrebom nasilja. Svetska dominacija pape je slatki san Vatikana. Vatikan se 1054. godine otcepio od jedne svete, katoličke i apostolske Crkve i evoluirao u čisto papsku crkvu, koja je papu kolektivno obdarila izuzetnim i zaista čudnim darovima koje samo Bog može dati, nikako čovek, a papa je i sam čovek. Tako je papa proglasio svoj primat. Prvi od svih episkopa. Predstavnik Hristov na zemlji. Takođe je proglasio svoju nepogrešivost. Satanistička arogancija u najvećoj mogućoj meri! Kao što znate, papa je takođe proglašen Cezarom, poglavarom i vladarom države u svojoj državici Vatikanu. On je i papa i Cezar. Papocezarizam!


IZVOR: Agencija Gamma / Kardinal Kazirogi i ruski mitropoliti na Crvenom trgu

Don papa je crkveni i politički vođa. Tata – papa je neka vrsta čudnog monstruma.

Počevši od epohe sv. Fotija Velikog, pa do danas traje neprijateljstvo i ratobornost Vatikana u odnosu na
pravoslavlje. Dela nasilja poprimaju drugačiji oblik. To su činili i vizantijski carevi, koji su u vremenima opasnosti
za državu nastojali da ujedine pravoslavlje sa crkveno - političkom državom Vatikanom. Mnogi pravoslavni hrišćani su prebijani, bičevani, bačeni u tamnice i podvrgavani raznim kaznama u ime pape. Država Vatikan je
uspostavila široki nadzor i preovladala svetom i nije poštovala nikakve svetinje, a tako je i danas. Za papocezarizam i ostvarenje sna je sve dozvoljeno (u ruskoj verziji cilj opravdava sredstva).

Godine 1438.-1439. na saboru u Feraro - Firenci, kada se činilo da postoji razlog za uniju crkava zbog neposredne opasnosti za Carigrad od Turaka, pravoslavni predstavnici su bili podvrgnuti brojnim vidovima nasilja od strane prvog i nepogrešivog pape, kako bi ih naterao da prihvate njegove uslove. Drugim rečima, sve je urađeno da bi pravoslavci slepo potpisali svoju propast Vatikanu.

Opet ponavljamo:

Rat Vatikana protiv pravoslavlja još traje. Nikada nije bilo primirja. Vatikanska nasilja, ni sada ni tada, nikada nisu prestajala. Vatikanski rat je vođen sistematski i svakodnevno, na osnovu unijatske ideje koja je ustanovljena 1215. godine na Lateranskom saboru. Šta je unijatizam? Vuk u ovčijoj koži.


IZVOR: Agencija Gamma / Skup u Zagorsku (u pozadini Sava Šumadijski)

Neki unijati su za predstavu, a drugi za stvarnost. Oni su kao vukovi u ovčijoj koži. Pojavljuju se podjednako često u svojoj svakodnevnoj odeždi kao i u bogoslužbenoj, kao savršeno pravoslavno sveštenstvo. Postoje neke razlike, apsolutno beznačajne. Ovo je neka vrsta trojanskog konja.

Koliko je prostih pravoslavnih hrišćana palo žrtvama njihove surove propagande! Unijatski laici su ljudi dovoljno obučeni u tehnici podilaženja i time donose radost „svetom ocu” Vatikana. Oni počinju nežno da vode svoje laskave govore, spretno pokazujući mnogo ljubavi i dovode do krajnje uspešnog ostvarenja svog podmuklog cilja.

Tokom vremena, unijat je evoluirao u veoma osposobljeno telo Vatikana sa mnogim pravima i ovlašćenjima. Unijati su umeli da koriste sredstva koja su im odobrena kao zlo, da bi potčinili pravoslavce. Takvo sredstvo je bio masakr. To se dogodilo u Hrvatskoj 1941. godine. Uz dozvolu „svetog“ arhiepiskopa (kardinala) iz Vatikana Stepinca, koji je blagoslovio pokolj 700.000 pravoslavnih Srba, jer su kategorički odbili da se povinuju papi iz Vatikana

Postoje svedočanstva o određenim karakterističnim crtama vojnog pohoda protiv pravoslavne vere Slovačke.
Unijati su postali sofisticirani u upotrebi psihičkog i fizičkog nasilja nad pravoslavnim episkopom Jovanom. Odveli su ga u episkopsku crkvu. I šta je tamo bilo? Tamo je prinuđen da se preseli sa celom episkopijom u staru mehanu! Druga grupa unijatskih monaha prekinula je dovod vode i isključila gas i struju. Šta se dalje dogodilo? Uništili su sve električne uređaje koji su bili u episkopiji. Šta je sa samim episkopom? On, episkop, našavši se pod naletom ovog papskog varvarstva, doživeo je srčani udar i odveden je u bolnicu u gradu Stropkov:


IZVOR: Agencija Gamma / Ruski patrijarh Aleksij Drugi

Onda su 11. januara 1992. godine unijati i rimokatolici zajedno uništili sveštenikovu kuću, gde je u jednoj od prostorija bila crkvica u kojoj su njegovi parohijani vršili službe. Uništili su krov i na kraju proterali sveštenika. A gde je otišao? Otišao je da živi u drvenoj kući, u koju su njegovi parohijani, žrtve voljene dece „svetog oca“, preneli neke ikone. Sveštenik je čuvao ove ikone sa velikim poštovanjem, da ih unijati ne bi oteli i spalili. Kada su komunisti napustili Čehoslovačku, unijatski papisti su našli pogodan trenutak da sa velikim besom pokažu svoje neprijateljstvo prema pravoslavnim hrišćanima...

U Ukrajini

Nedavno su u Ukrajini unijati zauzeli mnoge pravoslavne crkve. Takvih zaplena je bilo toliko da je tamošnja pravoslavna crkva imala malo mogućnosti da zadovolji verske potrebe. Okrutnost i mržnja unijata prema pravoslavcima izražavana je na razne načine.

Jedan slučaj

Unijati su uhvatili pravoslavnog sveštenika baćušku Andreja Kustinuškog, koji je prvobitno bio unijat, a kasnije prešao u pravoslavlje. Njegovo prelazak u pravoslavlje završio se tragičnom smrću. Šta se desilo? Vatikanski vukovi u ovčijoj koži, unijati, ispunjeni manijom osvete, zgrabili su sveštenika, koji je već postao pravoslavac, i utopili ga u reci! Zbog „slave i veličine” vatikanske države i papocezarizma, sva sredstva su dozvoljena pa čak i smrt, čak i smrt!

Još jednom ponavljamo – sve je dozvoljeno.

Uprkos tim strahotama, papa Cezar iz Vatikana, i prethodni Jovan Pavle i sadašnji papa su zahtevali uspostavljanje papske patrijaršije u Ukrajini. Beskompromisni ruski patrijarh Aleksije Drugi je pokazao odlučni otpor ovoj nameri! I još nešto: uprkos čestim pozivima dvojice papa, patrijarh Aleksije Drugi do kraja života nije prihvatio ove predloge za susret.

Papa i Vatikan su umešani u uspostavljanje krvoločne Ukrajine. I zaista, kako je moguće da bilo ko vodi dijalog sa Vatikanom o ujedinjenju kada on uz pomoć Unije beskrajno i sistematski ratuje sa pravoslavljem? Tu nisu jasna posla.

Istovremeno je Ruska crkva zatražila 2000. godine da se obezbedi gradnja hrama u centru Rima, a Papa je odbio ovaj zahtev istog dana. Međutim, patrijarh Aleksije će, pribegavajući veštoj diplomatiji i uz podršku predsednika Putina, postaviti temelj za „crkvu ruske ambasade“ kod crkve Svetog Petra.


IZVOR: Agencija Gamma / Patrijarh Kiril i Papa Francisko

Da malo skratimo reč, nudimo tekst koji dokazuje neizlečivo neprijateljstvo ne samo unijatskog pokreta, već i samog pape Cezara prema pravoslavnoj Grčkoj. „Nemojte reći da se to dogodilo u to i to vreme. Papa je danas ispunjen ljubavlju. To je laž. To je zabluda. Ovo je zamka . Episkop Kefire Mark Margunios (1542-1602) je napisao :

„Rim nikada nije bio prijatelj Helena. I nikada ih neće voleti, ni danas ni uskoro.”

Jedan pastor po imenu „Bik“:

„Ne treba zaboraviti da Heleni nemaju veru pa se prema njima moramo ponašati kao prema divljim zverima, da bismo im zgnječili zube i kandže, da bismo ih neprestano gušili, a posebno da na njih utičemo instrumentima za mučenje. Nećemo im dati ništa drugo osim drva i hleba, hleba i drva. Humanost i saosećanje se mogu pokazati samo u izuzetnim okolnostima!"

Jedna poslovica kaže:

Vuk i kad promeni krzno, neće se predomisliti. Ovo važi i za Papu i za Vatikan. Javna diplomatija države Vatikan ima dugogodišnje iskustvo. Njihova diplomatija je slična onoj u Osmanskom carstvu. Slična je engleskoj i američkoj diplomatiji. Ona cilja u daljinu, u dalju budućnost. I pre ili kasnije, ona postiže svoj cilj.

Unija Pravoslavlja sa Vatikanom, sa stanovišta klasičnog shvatanja unije, ne može da se desi. Papa neće odbiti, kao što su i danas održani „teološki dijalozi ljubavi“. Vatikan brani svoj stav. Neće se odreći primata, nepogrešivosti ili bilo kojih drugih suštinskih pitanja. Zašto je to tako? Zato što se papa ne kaje. Papa će govoriti nepokajano. Samo ako se đavo uništi, tek tada će se papa poniziti.

Ne zaboravimo ni na tri najveća greha kako kaže Justin Popović: Adam, Juda i papa.


Samo u jednom slučaju može doći do veze. To je ako se Pravoslavlje potčini Vatikanu bez ikakvih rezervi ili čak manjih ustupaka. Ovakva unija će biti neprihvatljiva za svest o celovitosti Pravoslavne Crkve, kao što je bila neprihvatljiva unija na saboru Feraro - Firenca. Govorimo o nekoj vrsti mistične veze koja se već dogodila. Da li se ova mistična veza zaista dogodila? Uvek će ostati „mistično“.

Što se tiče darivanja svetih moštiju, relikvija i još nečega što su papski krstaši ukrali od pravoslavnih na istoku, to se nije dogodilo nenamerno: „Bojte se Danajaca i njihovih darova“. Imate čemu da se iznenadite. Zašto nam papa ne vrati odeždu trona crkve „Aja Sofije“, koja se čuva u crkvi Svetog Marka u Veneciji, a čija je vrednost neprocenjiva ?

Ako u crkvenom telu Pravoslavlja postoje unijatski znaci, onda smo odgovorni za crkveno telo pravoslavlja, koje je nikada neće prihvatiti kombinaciju sa lažima i zabludom. Budućnost pripada Pravoslavlju i ništa više.

OVO SVAKI SRBIN MORA DA ZNA

Zašto Zapad mrzi Srbe? Kada je u 15. veku Turska osvojila Balkan, Vizantija i ostale pravoslavne zemlje nisu bile u mogućnost da se Turcima odupru. Tražili su pomoć od zapadnih hrišćana, a Vatikan ih je dočekao ucenom! Obećana im je pomoć od zemalja Zapadne katoličke Evrope pod uslovom da potpišu uniju sa katoličkom crkvom, tj. da Pravoslavna crkva prizna vrhovnu vlast Vatikana. Vaseljenski patrijarh Josif Drugi iz
Carigrada je podlegao tom pritisku. Na zakazani sabor u Firenci 1439. godine su došli svi pravoslavni patrijarsi, osim srpskog (!!!), čak i ruski, mitropolit Kijevski Isidor.


Vladar Srbije, despot Đurađ Branković, rekao je srpskom Patrijarhu Nikonu (1420-1435) da će ga obesiti ukoliko ode u Firencu. Te, 1439. godine u Firenci, uniju sa Vatikanom su potpisali svi (31) pravoslavni verski poglavar, osim srpskog patrijarha Nikona. Saznavši da se Srbija suprostavila moćnom Vatikanu, ruski veliki Knez Vasilije Drugi je pogubio svog patrijarha Isidora Kijevskog, zbog sramote koju je naneo Rusiji.

Kada se i u Carigradu saznalo da Srbi nisu potpisali uniju, nastali su neredi. Na zahtev naroda, Vaseljenski patrijarh Josif Drugi morao je da se povuče tako da se od sramote nije ni vratio u Carigrad, već je iste godine umro i sahranjen u Firenci u Dominikanskom manastiru „Santa Marija Novela“. Vatikan to Srbima nikad nije oprostio te je katolicima vekovima usađivao u srce mržnju prema Srbima. Nijedna Pravoslavna Patrijaršija nije nikada ratifikovala potpise svojih patrijarha, a čak 21 ih je zvanično poništilo, neposredno nakon sabora u Firenci.

PS:

Vaseljenski Patrijarh... Nešto nam je to ime poznato. Jel` to beše onaj što je nedavno priznao nepostojeću „Ukrajinsku pravoslavnu crkvu“ i otimačinu „Kijevske Lavre“ gde je krštena država Rusija!

Taj Pravoslavni papa ima desetak sledbenika u Istanbulu, a na zidu kancelarije mu visi Bil Klinton ili nešto slično. Šta ono rekosmo za vukove?


U nastavku teme donosimo autorski tekst profesora istorije Mišine Đurića, donedavno direktora muzeja genocida. „Vatikanski zločini bez kazne“. Takav naslov su urednici odobrili.

Tekst odabrao i pripremio Vlastimir Ninin

Zahvalni smo Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi na pomoći oko odabira teksta za bogoslovske komentare na neke savremene teme i i pitanja veronauke.

Принимаются на рассмотрение совета интернет-содружества «ПРАВОСЛАВНЫЙ АПОЛОГЕТ»
востребованные статьи и материалы, замечания и предложения, от преподавателей и студентов и всех благочестивых православных христиан, способных помочь и стремящихся содействовать хранению чистоты Апостольского Кафолического Православного вероучения.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR