Glas Javnosti

STATUS 'OSETLJIV SVEDOK': Maloletna žrtva Malčanskog berberina izlazi kao 'KRUNSKI' DOKAZ, nema više prostora za odlaganje suđenja i izgovore

Hronika
Autor: Glas javnosti

Vanpretresno veće Višeg suda u Nišu održaće nastavak suđenja Ninoslavu Jovanoviću (37) iz sela Malča, protiv kojeg se vodi postupak zbog otmice i zlostavljanja Monike K. (12) iz Suvog dola i to svedočenjem dvanaestogodišnje devojčice

Prošlo ročište koje je bilo zakazano za 16. septembar odloženo je "zbog bolesti optuženog", zbog čega je deo javnosti odmah posumnjao da Jovanović time želi da izbegne pojavljivanje na sudu pred kojim bi trebalo prvi put da svedoči njegova maloletna žrtva.

No, Višem sudu u Nišu, Jovanović do sada nije prijavljivao zdravstvene tegobe kao razlog zbog koga traži odlaganje glavnog pretresa pa "za sada nema nikakve sumnje da se radi o zloupotrebi od strane optuženog". 

Odlaganje i izgovori optuženog

- Optuženi Ninoslav Jovanović je zdravstvene tegobe predočio svom braniocu kada ga je posetio u pritvoru 14. septembra 2020. godine, a zatim i sudu podneskom koji je sud primio 15. septembra, kao i zavodskom lekaru koji je izvršio njegov zdravstveni pregled i prepisao mu terapiju, o čemu su sudu dostavljeni dokazi. Optuženi kao i bilo koji drugi učesnik u postupku treba da bude urednog zdravstvenog stanja, da bi u postupku mogao da učestvuje. Sud neće saopštavati koje zdravstvene tegobe je optuženi imao jer bi to bilo suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Tim zakonom, a posebno Zakonom o pravima pacijenata, izričito je utvrđeno da podaci o zdravstvenom stanju spadaju u kategoriju takozvanih naročito osetljivih podataka. Zakon o pravima pacijenata nalaže obavezu postupanja sa tim podacima kao sa poverljivim i izričito zabranjuje saopštavanje drugim licima a objavljivanje tih podataka predstavlja povredu prava na privatnost građana - objašnjavaju u Višem sudu u Nišu.

U Višem sudu nisu mogli da odgovore da li je moguće da Jovanović ponovo prijavi da ima zdravstvene tegobe zbog kojih ne može da prisustvuje suđenju, uz objašnjenje da je u svakom slučaju isključivo odluka suda da li će se bilo koji glavni pretres pred sudom održati ili ne te da to zavisi od ocene suda da li su za održavanje pretresa ispunjene pretpostavke predviđene zakonom.

- Samo prijava zdravstvenih tegoba, kao ni svaka zdravstvena tegoba, nisu okolnosti na osnovu kojih sud automatski odlučuje da će se glavni pretres odložiti, već sud vrši određene provere takve prijave i odgovarajuće procene pre nego što donese odluku da se glavni pretres odloži. Optuženi Jovanović nikada ranije nije prijavljivao zdravstvene tegobe kao razlog zbog koga traži odlaganje glavnog pretresa i za sada nema nikakve sumnje da se radi o zloupotrebi od strane optuženog, ali svako ponovno isticanje takvih razloga bi bilo predmet ponovnih provera, a sa tim u vezi sud može angažovati i lica sa odgovarajućim stručnim znanjem, to jest veštake, ukoliko bi se za tim pojavila potreba i sud svakako ima mehanizme propisane zakonom da svaku zloupotrebu, ukoliko proceni da je ima, efikasno spreči - ističu u Višem sudu u Nišu.

Ispitivanje maloletne žrtve ili uvid u iskaz dat tužilaštvu

Na današnjem nastavku suđenja sud bi na trebalo da donese odluku da na koji način će svedočiti zlostvljana devojčica.

- Svedočenje maloletne oštećene sud je prihvatio da bude izvedeno kao dokaz na glavnom pretresu još na pripremnom ročištu, a da li će se oštećena neposredno ispitivati ili će se vršiti uvid u njen raniji iskaz dat u tužilaštvu odluka je suda koja zavisi od toga da li su za to ispunjene odgovarajući zakonom propisani uslovi i procene suda o neophodnosti njenog neposrednog ispitivanja. Svoju odluku o tome sud u svakom slučaju neće unapred saopštavati javnosti, imajući u vidu da se ceo postupak sporovodi bez javnosti upravo radi zaštite inetresa maloletne oštećene - pojašnjavaju u Višem sudu u Nišu.

"Ona je posebno osetljiv svedok"

Ukoliko bi se pak devojčica ispitivala kao svedok na glavnom pretresu, ona bi imala status "posebno osetljivog svedoka", objašnjavaju u Višem sudu, te u skladu sa tim ona bi bila ispitivana po pravilima o ispitivanju svakog posebno osetljivog svedoka, koja je zakon izričito predvideo.

To znači da ona u tom slučaju ne bi svedočila iz sudnice, već iz posebne prostorije u niškoj Palati pravde, putem video linka.

- Maloletnom svedoku uzrasta kao što je maloletna oštećena u ovom slučaju - radi se o detetu - pitanja se mogu postavljati samo preko organa starateljstva koji ima obavezu da nastoji da se izbegnu moguće štetne posledice krivičnog postupka po ličnost, telesno i duševno stanje svedoka, a ispitivanje se može obaviti uz pomoć psihologa, socijlnog radnika ili drugog stručnog lica i ta lica borave u prostoriji zajedno sa svedokom tokom ispitivanja. Sud u takvim slučajevima, skoro bez izuzetka, odlučuje da se posebno osetljivi svedok ispita upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka između sudnice i prostorije u kojoj se svedok nalazi tokom davanja iskaza. Dakle, ispitivanje se obavlja na način da u prostoriji u kojoj se svedok nalazi nema prisustva stranaka i drugih učesnika u postupku i njima se tehničkim sredstvima obezbeđuje da iz sudnice prate ispitivanje. Viši sud u Nišu ima posebnu prostoriju za takozvane osetljive svedoke i tehničku opremu koja omogućava ispitivanje na navedeni način - ističu u Višem sudu u Nišu.

(Glas javnosti/Blic)

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR