Glas Javnosti

U SRBIJI 40.000 KORISNIKA SEFOVA

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), u ovom trenutku u Jedinstvenom registru sefova registrovano je oko 40.000 korisnika sefova.

Inače, od 1. juna NBS vodi jedinstveni registar sefova. Registar sadrži podatke o korisnicima sefova koje vode banke. U Jedinstvenom registru sefova ne vode se podaci o sadržini sefova, piše Nova ekonomija. .

Ako je korisnik šefa fizičko lice, jedinstveni registar sefova sadrži lične podatke o korisniku, datum zaključenja i prestanka ugovora o sefu, kao i period na koji je taj ugovor zaključen. Zatim podatke o statusu sefa, da li je aktivan, da li postoji zabrana raspolaganja ili prestanka ugovora o sefu.

Slični podaci se traže i u slučaju da je korisnik sefa pravno lice. Banke su dužne da dostavljaju elektronski ove podatke Narodnoj banci Srbije.

Podaci iz Jedinstvenog registra sefova nisu javno dostupni i na njih se primenjuju propisi kojima se uređuju bankarska tajna i zaštita podataka o ličnosti.

Organima i licima koji su ovlašćeni da vrše uvid u podatke iz Jedinstvenog registra sefova, NBS obezbeđuje taj uvid isključivo putem posebnog aplikativnog rešenja, na osnovu primljenog zahteva potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Sudovima i drugim nadležnim organima ovi podaci mogu se, osim putem posebnog aplikativnog rešenja, davati i na osnovu pismenog zahteva, u skladu sa zakonom.  

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR