Glas Javnosti

POREZ NA IMOVINU RASTE I DO 5% : Poreski ceh za celu godinu može da se prepolovi, ušteda ide i do 20.000 dinara!

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

U proteklih godinu dana cene nekretnina u Srbiji su skočile od 10 do čak 35 odsto, u zavisnosti od opštine, a to će uticati i na poreske obveznike koji će od 1. januara 2023. godine morati da izdvoje više novca za porez na imovinu.

Do kraja novembra sve opštine u Srbiji bi trebalo da objave svoje odluke o tome da li i za koliko povećavaju porez na imovinu, gradska vlast u Beogradu u utorak je odlučila da poveća ovaj porez do pet odsto.

Odbornici Skupštine grada usvojili su dopune Odluke o visini stope poreza na imovinu, kojima je propisano da porez fizičkih lica za sledeću godinu može biti uvećan najviše pet odsto u odnosu na obavezu iz ove godine.


Visina poreza zavisi od više faktora, a pre svega od vrste nepokretnosti koju poseduje obveznik i zone u kojoj se nalazi. Naime, porez na imovinu utvrđuje se na osnovu prosečne cene po kvadratnom metru odgovarajućih nekretnina u zoni, koju određuje grad. Ona se formira na osnovu cena nepokretnosti ostvarenih u prometu, a sama visina obaveze zavisi i od korisne površine nekretnine, starosti objekta i poreske stope piše Biznis.rs

PLAĆANJE NA ČETIRI RATE

Kazne za neplatiše 5.000 plus zatezna kamata

Prema Zakonu o porezima na imovinu, ovaj porez se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 9,25 odsto. Za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Poreski advokat dr Minja Đokić smatra da bi država, imajući u vidu eksponencijalni rast cena nepokretnosti, trebalo da zauzme proaktivnu poresku politiku kako bi smirila stambeno tržište.

Raspodela bogatstva

Kako ističe, upravljanje javnim finansijama ne znači samo ubiranje poreza, već i razumnu preraspodelu "bogatstva" od svih tih nameta.

- Bilo bi socijalno odgovorno da se ozbiljno razmisli o uvođenju potpunog poreskog oslobođenja na jedini dom, uz istovremeno progresivno oporezivanje svakog narednog kvadratnog metra koji građanin ima u svom vlasništvu. Primera radi, potpuno poresko oslobođenje od poreza na imovinu na 25 kvadratnih metara po članu domaćinstva. Tako bi tročlana porodica (mladi bračni par sa detetom) koja živi u stanu od 80 kvadrata bila oslobođena poreza na imovinu na 75 kvadratnih metara, porez bi plaćala na pet kvadratnih metara, a ukoliko bi kupili drugi stan stopa poreza na tu nepokretnost bi bila veća - objašnjava on za Biznis.rs.


Kredit i amortizacija

Kada je reč o smanjenju poreza na imovinu za fizička lica, građani na raspolaganju imaju dve opcije - umanjenje amortizacijom i takozvani poreski kredit.

- Za građane kao poreske obveznike postoji zakonska amortizacija (otpis vrednosti) koja se priznaje po stopi od jedan odsto godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40 odsto - objašnjava poreski advokat Minja Đokić.

Prema njegovim rečima, na visinu osnovice utiče i to da li je reč o građevinskom, poljoprivrednom ili šumskom zemljištu, stanu, kući za stanovanje, poslovnoj zgradi, garaži ili pomoćnim objektima kao što su bunari, bazeni, kotlarnice, podrumi...

- Možda najveći benefit za građane koji su vlasnici nepokretnosti je takozvani poreski kredit - iznos za koji se umanjuje poreska obaveza. Naime, utvrđeni porez na kuću za stanovanje ili stan u kojem stanuje obveznik i gde je prijavljeno njegovo prebivalište umanjuje se za 50 odsto, a najviše 20.000 dinara. Drugim rečima, ako dva lica, na primer mladi par, stanuje u jednom stanu, ali svako ima po jedan stan u svom vlasništvu, može se pokazati poreski optimalnim da imaju prijavljeno prebivalište svaki u svom stanu - ističe Đokić.

PORESKA POLITIKA EU

Problem povraćaj PDV-a za kupce prvog stana

Iako je porez na imovinu poseban fiskalitet, on se ne može posmatrati izolovano, ocenjuje poreski advokat Đokić i dodaje da je vrlo izvesno da će Srbija svoju poresku politiku morati da uskladi sa evropskim pravilima:

- Treba računati i sa vrlo realnom mogućnošću da će, približavanjem Srbije Evropskoj uniji i usaglašavanjem sa komunitarnim pravom te zajednice, u bliskoj budućnosti morati da se "izgube" pojedine poreske pogodnosti koje su rezervisane za državljane Srbije, kao što je, na primer, povraćaj PDV-a za kupca prvog stana. Evropska poreska pravila ne dopuštaju diskriminaciju na osnovu državljanstva, pa će Srbija morati ili da to pravilo proširi na sve kupce prvog stana, i to kako na njene državljane, tako i na strance, što je teško zamislivo i krajnje nerealno, ili da ga potpuno ukine. Imajući i to u vidu, potreba za neodložnim socijalno odgovornim koracima u javnim finansijama koje se tiču oporezivanja imovine samo je dodatno naglašena.

Ona dodaje da se u praksi često prave greške kada je reč o tome šta građani smatraju da je momenat nastanka poreske obaveze, a šta je poreski relevantan trenutak.

- Osnovno pravilo je da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava na koje se porez na imovinu plaća, danom uspostavljanja državine kad se porez plaća na državinu, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način - objašnjava advokat.

Tako se, primera radi, kada je osnov sticanja ugovor o doživotnom izdržavanju danom sticanja smatra dan smrti primaoca izdržavanja. U slučaju pravnog posla, recimo ugovora o kupoprodaji, danom sticanja smatra se dan zaključenja bez obzira na to kada se vrši upis novog vlasnika u katastar nepokretnosti. Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR