Glas Javnosti

NOV NAČIN OBRAČUNA: Kako se obračunava ukradena struja?

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o energetici način obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, koji je ranije bio deo Uredbe o isporuci i snabdevanju električnom energijom, prenet je u nadležnost Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), pa je shodno tome i AERS doneo odgovarajuću Metodologiju za obračun neovlašćeno utrošene električne energije.

Ovom Metodologijom se propisuje način obračuna neovlašćeno preuzete električne energije u slučajevima kao što su: potrošnja bez odobrenja za priključenje ili pre ispunjenja uslova za priključenje, potrošnja nakon obustave električne energije, potrošnja bez mernog uređaja, mimo njega ili preko mernog uređaja koji je onemogućen da radi pravilno, potrošnja preko uređaja na kojima su oštećene plombe operatora sistema ili žig propisan Zakonom o metrologiji, uz uslov da se utvrdi nepravilnost merenja i sl.
Kao i do sada, neovlašćenu potrošnju, odnosno krađu električne energije, utvrđuje nadležan operator sistema postupkom redovne ili vanredne kontrole mernog mesta. Po utvrđenoj zloupotrebi, period za koji se obračunava neovlašćena potrošnja je od poslednjeg datuma kada je obvljena prethodna kontrola mernog mesta i ne može biti duži od šest meseci, kaže mr Željko Marković, stručnjak za energetiku i jedan od bivših direktora u EPS.

Obračun važi za aktivnu električnu energiju i snagu, pri čemu se za snagu koristi cena koja je utvrđena važećim cenovnikom za pristup sistemu, pristup za aktivnu energiju se računa po prosečnoj mesečnoj ceni pristupa u mesecu za koji se obračunava neovlašćena potrošnja, dok se cena električne energije utvrđuje kao prosečna mesečna cena balansne energije za smer regulacije "na gore", jer je to ujedno i cena koju snabdevač plaća operatoru prenosnog sistema pri odstupanju od plana, koje svakako postoji za onu potrošnju koja nije planirana i prijavljena.
– Za neovlašćenu potrošnju u niskonaponskoj mreži, snaga se izračunava na osnovu glavnog osigurača (uređaja za ograničenje snage) a ako takav nije zatečen ili nije ispravan, onda na osnovu trajno dozvoljene struje provodnika preko koga se odvijala neovlašćena potrošnja – dakle u skladu sa njegovim presekom i tipom, objašnjava Marković.
Budući da je u ovakvim slučajevima merenje utrošene električne energije neispravno ili ne postoji, procenjena neovlašćeno ukradena struja se utvrđuje prema prethodno utvrđenoj snazi i pretpostavljenog vremena korišćenja i to na sledeći način.
– Za domaćinstva, ako je neovlašćena potrošnja utvrđena od 1.10. do 31.03. dakle u grejnoj sezoni, kao 120 časova mesečno, a ako je korišćena za grejanje, kao 240 mesečno. Za domaćinstva, ako je neovlašćena potrošnja utvrđena u periodu od 01.04. do 30.09. kao 120 časova mesečno, za ostale kupce u skladu sa radnim vremenom, pa tako ako lokal koji je neovlašćeno trošio električnu energiju radi u jednoj smeni, 240 časova mesečno, ako je radio u dve smene, 400 časova mesečno, a ako je radio u sve tri smene, 500 časova mesečno - zaključuje Marković.


Glas javnosti/ P02S

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR