Glas Javnosti

Ko je prošle godine prihodovao više od 3,7 miliona dinara mora da prijavi porez do 15. maja

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Godišnji porez na dohodak na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada, kažu u Poreskoj.

Ova izmena, kako je navedeno, omogućila je Poreskoj upravi Srbije da isprati trendove i najbolju međunarodnu praksu podnošenja poreskih prijava i da po prvi put ponudi poreskim obveznicima, unapred popunjenu poresku prijavu. 


Cilj izmene je da se poreskim obveznicima značajno olakša popunjavanje i podnošenje poreske prijave i smanje troškovi administriranja.

U praksi to znači da će Poreska uprava 3. aprila 2023. godine (imajući u vidu da je 1. april neradni dan), na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima gradjana za 2022. godinu unapred popuniti poresku prijavu za utvrdjivanje godišnjeg poreza na dohodak gradjana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status u pripremi) na portal e-Porezi.
 
Sva fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak, viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Srbiji, koji za 2022. godinu iznosi 3.719.376 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2023. godine na portalu e-Porezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da koriguju ukoliko se ne slažu sa podacima i da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu, prihvatanjem opcije "Potpiši i podnesi".
 
U radnoj verziji prijave uključeni su svi podaci od značaja za oporezivanje poreskog obveznika kojima Poreska uprava raspolaže, a obveznik može izvršiti dopunu kroz unos podataka koji prijavom nisu obuhvaćeni.
 
Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika kao ulazni element za obračun godišnjeg poreza na dohodak gradjana.
 
U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima dužni su da na istom tom mestu prijavu podnesu odabirom opcije "Potpiši i podnesi".
 
Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu Poreska uprava će to učiniti umesto njega.
 
Poreska prijava za utvrdjivanje godišnjeg poreza na dohodak gradjana za dohodak, ostvaren u 2022. godini podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave e-Porezi.

 
U onim slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu jer ne raspolaže podacima  poreski obveznici, koji su u kalendarskoj 2022. godini ostvarili dohodak viši od 3.719.376 dinara, u obavezi su da sami popune i podnesu poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja 2023. godine.
 
Za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih sertifikacionih tela u Srbiji. Sve informacije o nabavci i korišćenju Kvalifikovanog elektronskog seritifikata, mogu se dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela (Sertifikaciono telo MUP-a, Sertifikaciono telo Pošte - Javno preduzeće Pošte Srbije, Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije).

U slučaju da poreski obveznik ne poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat, za pristup portalu Poreske uprave može ovlastiti drugo lice, rezidenta Republike Srbije koje poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat, podnošenjem ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa (PEP obrazac) nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu svog prebivališta ili boravišta.
 
Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu za utvrdjivanje godišnjeg poreza na dohodak gradjana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Porez se, podsetila je Poreska uprava, plaća najkasnije do 15. maja 2023. godine.

(Glas javnosti/ beta)

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR