Glas Javnosti

Катастар ће електронски достављати решења

Ekonomija
Autor: Politika.rs/wikipedia

Грађанима који немају електронско сандуче поштар ће документа доставити на адресу, а ако их не уручи рок за преузимање је 15 дана, уместо досадашња 24 часа

Решења катастра убудуће ће бити достављана електронским путем (особама које су корисници јединственог електронског сандучића), препорученом пошиљком преко поштанског достављача (онима који немају електронско сандуче) и објављивањем на веб-презентацији Републичког геодетског завода (електронска огласна табла катастра).

Ову новину доносе Измене и допуне Закона о поступку уписа у катастру непокретности, које су посланици пре неколико дана усвојили у скупштини.

 Ако поштански достављач не буде могао лично да уручи решење странци у поступку јер у моменту доставе није доступна на назначеној адреси, странка ће моћи да решење преузме у просторијама поште у року од 15 дана од дана покушане доставе – кажу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

До сада је рок за преузимање поште био 24 часа. То значи да грађани више неће морати да одлазе у службу за катастар непокретности која је донела то решење ради његовог преузимања. Ако грађанин у року од 15 дана не преузме решење у пошти, сматраће се да је достава извршена истеком рока од 30 дана од дана јавне објаве решења на електронској огласној табли катастра.

Ако је адреса пребивалишта, односно боравишта, односно седишта странке непозната, достава тој странци сматраће се извршеном истеком рока од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Прописано је да надлежни орган пре доношења решења о озакоњењу објекта достави надлежној служби за катастар непокретности елаборат геодетских радова на преглед. Ако елаборат нема недостатака, служба ће уписати објекат у катастар, без права својине на објекту. Упис имаоца права својине на објекту извршиће се када надлежни орган достави правноснажно решење о озакоњењу објекта.

Новина је и то да се одређене забележбе, као што су забележба поступка комасације, забележба својства културног добра и забележба забране отуђења објекта који је у поступку озакоњења, уписују у катастар и бришу без доношења решења. Решење би се доносило само у случају одбацивања или одбијања захтева за упис, односно обустављања поступка.

Закон омогућује транспарентно поступање служби, јер ће сва решења бити објављена и на веб презентацији Катастра. Решења ће бити доступнија јер су прописани минимални услови у погледу претраживости преко веб-презентације Катастра (по броју решења или имену и презимену, односно називу и матичном броју лица на које се упис односи). На овај начин ће бити контролисане процедуре доставе са централног нивоа Републичког геодетског завода и спречавање злоупотреба – наводе у министарству.

Подсећају да се реформа катастра спроводи с циљем да се процедура уписа у катастар поједностави и да странке не морају да долазе у службу за катастар непокретности већ да све послове у вези са уписом права на непокретности заврше одласком код јавног бележника.

Међутим, стварале су се велике гужве у просторијама служби, јер је велики број грађана долазио ради преузимања неуручених решења. Дешавало се да поштански достављач остави обавештење странци да се решење налази у служби, а да пошта још није вратила служби неуручено решење. Такође, честе су биле и ситуације да странке са адресом пребивалишта у једном граду морају да одлазе у службу која је на територији другог града да би преузеле неуручено решење које је донела та служба – објашњавају у Министарству.

Овај закон ће, према њиховим речима, решити те проблеме, уштедети време грађанима у потрази за неурученим решењем, па и новац, у ситуацијама када су морали да путују у други град са подручја службе за катастар непокретности која је донела то решење. Неће морати да излазе с посла да би преузели решење, јер већина пошта ради пре и после подне, за разлику од служби за катастар непокретности које раде само пре подне. Решење у форми електронског документа моћи ће да преузму са веб-презентације Републичког геодетског завода, а ускоро и коришћењем јединственог електронског сандучета у складу са Законом о електронској управи.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR