Glas Javnosti

JUNSKI DATUMI ZA NAPLATU POREZA: Precizan raspored plaćanja svih obaveza!

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Poreska uprava je na svom sajtu objavila datume u junu koje se tiču plaćanja poreza.

Poreska uprava je objavila spisak važnih datuma koje se tiču plaćanja poreskih obaveza, piše Mondo.

              6.6.2022.
 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.
 • Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.
 • Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.


         10.6.2022.
  • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.
  • Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
  • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
  • Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.


   15.6.2022.
   • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
   • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O- Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
   • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.
   • Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
   • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
   • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
   • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
   • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR 


AKTUELNE VESTI S MREŽAHOROSKOP