Glas Javnosti

ZA UJED PSA GRAD DAJE ODŠTETU ČAK DO 500.000 DINARA

Društvo
Autor: Glas javnosti

Za nadoknadu nematerijalne štete, zbog povreda od ujeda nevlasničkih pasa, iz gradske kase je prošle godine isplaćeno 20,4 miliona dinara, a do 15. avgusta ove, "minus" je bio 13,4 miliona dinara, podaci su Sekreterijata za komunalne i stambene poslove.

Odštete su isplaćene na osnovu ugovora o vansudskim poravnjanjima, a većina zahteva koji su Beograđani podneli za naplatu štete su opravdani, pišu "Novosti". 

 Prema podacima nadležnog Sekreterijata, na adresu Grada su prošle godine stigla 704 zahteva građana za naknadu nematerijalne i materijalne štete zbog ujeda nevlasničkih pasa i mačaka, od kojih je 681 bio opravdan. Do polovine avgusta se komunalcima obratilo 417 građana, a 385 prijava je pozitivno rešeno. Pre nekoliko godina su zabeleženi pokušaji zloupotrebe ovog prava, zbog čega su preduzete preventivne mere.

- Grad je formirao Komisiju za procenu osnovanosti zahteva građana za naknadu nematerijalne štete, zbog povreda koje su izazvali nevlasnički psi, koja osnovane zahteve građana razmatra u postupku vansudskog poravnjanja na sednicama Komisije. Pojedinačni iznosi vansudskog poravnjanja zavise od težine zadobijene povrede. Prosečan isplaćen iznos je oko 25.000 din - navode u Sekreterijatu. 

 Kako kažu u Sekreterijatu, i u proteklom periodu je bilo pokušaja prevara, ali ne u velikom broju. Reč je o građanima koji su želeli da naplate odštetu za povrede koje su im naneli psi koji imaju vlasnike.

Pravo da traže nadoknadu imaju samo sugrađani koje su povredili psi lutalice. Ukoliko ih ujede pas koji ima gazgu, postupak se vodi protiv vlasnika. 

Da bi ostvarili oko pravo, prilikom podnošenja zahteva za nadoknadu štete od povreda nanetih ujedom pasa, neophodno je priložiti i adekvatnu medicinsku dokumentaciju. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti da se radi o ujednim ranama koje je naneo pas. Takođe su značajni i anamnestički podaci, navedeni u medicinskoj dokumentaciji.

Pet milijardi za tri godine

Od 2017. do 2020. godine iz budžeta lokalnih samouprava isplaćeno je čak pet milijardi dinara na ime odštete građanima zbog ujeda pasa, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije. Evidentirano je oko 68.000 odštetnih zahteva, ali ne postoji statistika o tome da li je reč o ujedima pasa koji imaju vlasnike ili lutalicama.

Advokatica Katarina Božović kaže za Radio Beograd 1 da su u poslednjih godinu i po dana u Beogradu vrlo česti slučajevi ujeda pasa, kao i slučajevi povreda zbog pada u šaht. 


Odštete do pola miliona dinara

Visina odštete kreće se od 130 do čak 500.000 dinara, u zavisnosti od težine povrede.

Za lakše povrede naknada najčešće iznosi od 130.000 do 220.000 dinara. O težini povrede veštače ortopedi, traumatolozi i psihijatri, koji pregledaju oštećene. Oni daju mišljenje o intenzitetu bola, straha i eventualno narušenosti i umanjenja opšte životne aktivnosti. Nakon toga se donosi odluka o konačnoj sumi koja se isplaćuje.

Pravosnažna presuda posle tri ili više godina

Sudski sporovi u Beogradu proseku traju najmanje dve godine, i to tek u prvom stepenu. Posle ove presude Pravobranilaštvo se po pravilu žali pa onda o tome odlučuje viša instanca i pravnosnažna bude doneta tek posle tri godine ili više, ističe Božović.

Važno je naglasiti i to da nadoknadu od lokalne samouprave mogu dobiti samo oni građani koje ujedu psi lutalice. Ako je reč o vlasničkom psu, šteta se nadoknađuje od vlasnika. Međutim, ima i situacija kada oštećeni građani odustaju od sudskog gonjenja jer vlasnici prosto nemaju od čega da isplate odštetu jer imaju suviše male ili nikakve prihode.

Fotografišite ranu i uzmite kontak svedoka

Advokatica Katarina Božović savetuje svim građanima kojma se desi da ih ujede pas da odmah fotogorafišu ranu i da uzmu kontakt od nekog svedoka, ako ih je bilo. Potom odmah treba otići kod lekara i zbrinuti povredu, a zatim i obavestiti Veterinu Beograd.

Na njima je da probaju da identifikuju psa koji je naneo ujed i da ga uhvate. Čak i ako ne izađu na teren, važno je da oštećeni građanin ima dokaz da im se obratio.

Na sajtu avokatske kancelarije Veljko Veličković navodi se da je, osim ovoga, poželjno i pozvati policiju i prijaviti napad. Policija iako nije zadužena za ovakve slučajeve može u slučaju da izađe na lice mesta napraviti službenu belešku koja se kasnije može koristiti kao dokaz.

"Nakon ujeda potrebno je što pre zatražiti neophodnu medicinsku pomoć i zatražiti od doktora da na svom medicinskom nalazu konstatuje da je reč o povredi koja je izazvana ujedom psa. Potrebno je primiti tetanus i to konstatovati na medicinskom nalazu. Potebno je ,,Veterini Beograd“ ili drugom nadležnom javnom preduzeću zavisno od teritorije na kojoj se ujed dogodio prijaviti napad radi eventualnog izlaska na teren identifikacije i hvatanja psa lutalice", navodi ova kancelarija.

Nakon procesa pribavljanja dokaza, pokreće se postupak za naplatu štete. Ovaj postupak se može voditi kao vansudski ili sudski. Ljudi koji se zadobili ujednu ranu od psa lutalice mogu od Grada Beograda ili druge nadležne opštine (ako ujed nije u Beogradu) u odštetnom zahtevu potraživati naknadu štete.

Vansudski postupak

U slučaju pokretanja vansudskog postupka trenutno je praksa da se na rešavanje ovih zahteva čeka od godinu do godinu i po dana. Naknade koje se oštećenima nude su između 10.000,00 dinara i 30.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. Ovaj novac se isplaćuje iz gradskog buždeta. Odmah se vidi da su iznosi koji se oštećenima isplaćuju veoma niski što je uslovljeno trenutnom ekonomskom situacijom i politikom. Za vansudski postupak oštećenima uglavnom nije neophodan advokat.

Sudski postupak naplate štete

"Značajno se veći iznosi koje sudovi dosuđuju u slučaju podnošenja tužbe. Primera radi često se dešava da za povrede za koje npr. grad ponudi 10.000,00 dinara (lake telesne) na sudu može da se dobije 80.000,00 dinara do 100.000,00 dinara. Povrede koje se dešavaju prilikom ujeda imaju najčešće prirodu lakih telesnih povreda mada u slučajevima ozbiljnijih napada ili strane od strane više pasa lutalica mogu imati i prirodu teških pa čak i fatalnih po život. Kod teških telesnih povreda naknada koja se može dobiti na sudu ide od 200.000,00 dinara pa do više stotina hiljada zavisno od težine i posledica. Za sudski postupak je oštećenima svakako neophodan advokat", navodi se na sajtu advokatske kancelarije Veljko Veličković.

Naravno treba biti iskren pa reći da kod vansudskog postupka oštećeni nemaju nikakva ulaganja i da samo podnose opštini ili gradu odštetni zahtev uz neophodnu dokumentaciju. Kod sudskog postupka postoje izvesni troškovi koje oštećeni trebaju predujmiti u smislu sudskih taksi i troškova veštačenja.

Što se tiče dužine trajanja postupka naknade štete zbog ujeda psa lutalice u većini slučajeva kada je u pitanju sudski postupak on se završi između jedne i dve godine. Osim pripremnog ročišta uglavnom se zakaže najčešće dva do tri ročišta za saslušanje oštećenog, svedoka i veštaka kojima prisustvuje advokat i na svom saslušanju i sam oštećeni. Vansudski postupak najčešće traje između godinu i godinu i po dana.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR