Glas Javnosti

VESIĆ NASTAVLJA DA GAZI VOZAČE I ISTINU: Pobunili se u GSP za KLIME, a evo šta im je sada ZABRANIO!

Društvo
Autor: Glas javnosti

Vozači javnog gradskog prevoza u Beogradu i drugi zaposleni od sada neće smeti da daju izjave za medije ili informacije za javnost bez prethodnog odobrenja prevoznika.

GSP ili privatni prevoznici "informacije trećim licima" i izjave za medije mogu da daju samo "poštujući dobre partnerske odnose sa Gradom Beogradom". 

To bi značilo da do javnosti neće moći da dođu informacije koje ne odgovaraju gradskoj upravi, odnosno one koje nisu u skladu sa "dobrim partnerskim odnosima".

Ovo predviđa Pravilnik o obavezama prevoznika i saobraćajnog osoblja u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda, koji je usvojila gradska skupština.

U kontekstu ovog pravilnika prevoznik je svako pravno lice kome je povereno obavljanje javnog linijskog prevoza putnika, kao i javno komunalno preduzeće koje se bavi javnim prevozom.

Pravilnik se odnosi na gradski, prigradski i lokalni, noćni i minibus espres linijski prevoz na teritoriji Beograda.

Prema izveštaju DRI, komunalnom delatnošću javnog prevoza se u Beogradu bave javna komunalna preduzeća JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" (GSP Beograd) i A.D. "Srbija Voz" kao i privatni prevoznici sa kojima su sklopljeni ugovori o javno-privatnom partnerstvu.

Pravlinik određuje koje sve obaveze imaju prevoznik i saobraćajno osoblje, odnosno vozači, otpravnici i saobraćajni dispičeri prevoznika i ostalo zaposleno ili angažovano osoblje kod prevoznika "čiji je delokrug poslova u vezi sa neposrednim obavljanjem javnog linijskog prevoza putnika".

Prevoznik je dužan da obezbedi ispravnost i funkcionalnost klima uređaja i uređaja za grejanje, koji moraju da budu uključeni u skladu sa Odredom u javnom linijskom prevozu, predviđa Pravilnik.

Ova odredba propisuje da vozila u letnjem periodu moraju da budu provetrena, odnosno, kada je spoljna temperatura iznad 25 stepeni moraju biti rashlađena, ukoliko poseduju sistem za rashlađivanje. U zimskom periodu, kada je spoljna temperatura ispod 10 stepeni moraju da budu zagrejana.

 

Osim toga, prevoznik mora da obezbedi ispravnost uređaja iz sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima (validatori, štampači, vozački kompjuter i drugo), čistoću spoljašnosti i unutrašnjosti vozila, kao i ispranost i funkcionalnost displej tabli. 

Takođe, prevoznik je odgovoran za ispravnost uređaja za video nadzor i brojanje putnika, kao i wi-fi pokrivenost.

Vozač mora da bude obučen u uniformu i da bude obuven u adekvatnu obuću, a prevoznik mora da obezbedi da putnici ulaze na vrata koja su opredeljena za ulaz prema pravilima koja je odredio Sekretarijat.

Vozač ne sme da dozvoli uzlazak u vozilo građanima koji su vidljivo pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstavnci, kao ni onima koji su oboleli od zarazne bolesti, s tim što se u Pravilniku ne objašnjava na koji način vozač ovo može da utvrdi.

 

U vozilo ne može da uđe ni dete koje ima manje od šest godina ako nije u pratnji odrasle osobe, a u autobus ili voz ne možete da unesete ni prtljag, stvari i životinje, na način koji je suprotan Odluci o javnom linijskom prevozu putnika.

Prema ovoj Odluci, putnik u vozilo može da unese ručni prtljag, dečija ili invalidksa kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futrolu bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljak koji "svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika".

Putnik u vozilo može uneti i psa ili mačku visine do 40 cm u posebnom transporteru, ali samo u periodu od 9 do 13 časova i od 18 do 24 časa.

Za kontrolu primene ovog Pravilnika je zadužen Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda.

(Glas javnosti/Nova ekonomija) 

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR