Glas Javnosti

Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara TAMIŠ ostalo bez svojih objekata, izgrađeni dobrovoljnim radom članova

Društvo
Autor: Glas javnosti

Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš" iz Pančeva postoji već punih 98 godina, osnovano je još za vreme Kraljevine Jugoslavije 15.04.1926. godine.

Svih ovih godina Udruženje se svojim radom zalaže za očuvanje ribljeg fona i razvijanje svesti o zaštiti životne sredine, zasnivajući svoj rad na edukaciji kako predškolske, tako i školske dece i omladine, vodeći brigu i o najstarijim članovima i invalidima, pružajući ima mogućst prilaska vodi, te boravak na reci u prirodi, kao i bavljenje nautikom, pružajući svu neophodnu pomoć. Svake godine se organizuju takmičenja u pecanju i regate, kao i takmičenja u kuvanju riblje čorbe, pasulja, gulaša... gde se akcenat pre svega stavlja na druženje ljudi sličnih afiniteta.

Udruženje se sve ove godine nalazi na istom mestu, objekti koje poseduje su izgrađeni isključivo dobrovoljnim radom i zalaganjem samih članova, kao i donacijama ljubitelja nautike i ribolova. Do 2018. godine sva četiri objekta na parceli 3888/1 KO Pančevo su bila u vlasništvu USRN "Tamiš", da bi pred kraj te godine, sasvim slučajno saznali da je u listu nepokretnosti kao vlasnik objekata sada upisan Grad Pančevo, a da nas niko, ni na koji način, o tome nije obavestio. Konsultovali smo se sa advokatom i shvatili da je jedini način da povratimo vlasništvo nad objektima da podnesemo tužbu protiv Grada Pančeva, što smo i uradili 14.05.2019. godine.

U sudskom postpuku dokazujemo da smo bili vlasnici objekata, da su isti izgrađeni isključivo dobrovoljnim radom, zalaganjem i donacijama samih članova, a sve za potrebe funkcionisanja Udruženja, te da Grad Pančevo, pokrajina Vojvodina, kao i Republika Srbija nisu ni finansijski, niti na bilo koji drugi način učestvovali u nastanku, razvijanju i radu Udruženja. Na osnovu svega ovoga prvostepeni sud donosi presudu u našu korist i nalaže da se Grad Pančevo izbriše kao vlasnik iz lista nepokretnosti, te da se kao nosioc prava korišćenja i vlasnik objekata na parceli 3888/1 KO Pančevo upiše Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš". 

Na ovakvu presudu Grad Pančevo ulaže žalbu durgostepenom Apelacionom sudu i to 24 dana nakon prijema presude prvostepenog suda, iako je zakonski rok za podnošenje žalbe 15 dana. Bez obzira na ozbiljno kašnjenje Apelacioni sud prihvata žalbu i po njoj 26.12.2023. godine, donosi presudu kojom preinačuje presudu prvostepenog suda i opet imovinu Udruženja dodeljuje Gradu, sa obrazloženjem da prilikom donošenja odluke prvostepeni sud je na pravilno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primenio materijalno pravo, navodno nisu navedene generalije (vrsta i klasa zemljišta, broj lista nepokretnosti, katastarska opština i sl.) iako postoji precizan tužbeni zahtev gde je sve ovo i još mnogo toga, tačno precizirano i navedeno, na osnovu čega je prvostepeni sud i doneo presudu, ali Apelacioni sud ove činjenice ne uzima u obzir.

Sledeći korak koji smo preduzeli jeste podnošenje Revizije Vrhovnom sudu, sa tačno navedenim nepravilnostima u presudi Apelacionog suda i poslednja informacija koju imamo jeste da je 08.04.2024. godine (tri meseca nakon što smo je podneli) Revizija ušla u postupak i sada čekamo...

Mnogi naši članovi su ovde još od najranijeg detinjstva, njihovi očevi i dedovi su bili članovi i osnivači Udruženja, koje zaista ima tradiciju. Za dve godine treba da proslavimo 100 godina postojanja, a ne znamo da li ćemo imati gde.

Glas javnosti

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR