Glas Javnosti

Šta donese promene Zakona o referendumu i da li su one UVOD u promenu Ustava Srbije?

Društvo
Autor: Glas javnosti

Promena Zakona o referendumu predviđa ukidanje cenzusa koji je do sada značio da je uslov za uspešnost referenduma izlaznost većine građana sa biračkim pravom.

To znači da bi se neki referendum smatrao punovažnim, nephodno je bilo da 3,5 milona Srba glasa. 
Profesor Ustavnog prava Slobodan Orlović kaže da novi zakon usklađuje sa Ustavom srbije.
Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je usvojila Vlada Srbije trebalo bi da prekine dosadašnju praksu u kojoj je zbog čl. 24. st. 1. koji glasi:

"Referendum je punovažan ako je na njemu glasala većina građana koji imaju biračko pravo i koji su upisani u birački spisak u skladu s ovim zakonom“ ovakav izraz neposredne demokratije bio potpuno nesprovodiv.
To što je kao uslov za punovažnost referenduma bila neophodna natpolovična većina izašlih građana rezultiralo je činjenicom da je poslednji uspešan bio referendum uoči usvajanja Ustava 2006. na koji je zbog atmosfere stvorene oko pitanja preambule, narod pozivao sam patrijarh Pavle.
Šta donose izmene zakona o referendumu te da li su opravdane sumnje onih koji u ovom zakonu vide uslov za menjanje Ustava?

Profesor Ustavnog prava Slobodan Orlović kaže da je Zakon o referendumu donet 1994, a Ustavom iz 2006. razlikuju se odredbe o referendumu od zakonskih odredbi, između ostalog kada se razmatra pitanje ko, recimo, može da predloži pokretanja postupka raspisivanja referenduma, i to ne kada je reč samo o ustavnom nego i o referendumu o nekom pitanju poput toga da li će se nešto uvoziti ili izvoziti.
„Dosadašnji Zakon prosto nije bio usklađen sa Ustavom. Svi zakoni su morali biti usklađeni dve godine nakon donošenja Ustava, dakle do 31. decembra 2008. godine što se nije desilo, pa je ovo najstariji zakon koji je ostao neusklađen“.

Orlović dodaje da niti su napisani amandmani za Kosovo, odnosno za preambulu, niti Odbor ili Radna grupa koja je to pisala zajedno sa Venecijanskom komisijom, može da izađe iz predloga ovlašćenog predlagača za promenu Ustava a to je Vlada.
- Vlada nije navela nikakvo menjanje statusa Kosova i Metohije već samo povećanja nezavinosti sudstva i samostalnosti Tužilaštva.
Venecijanska komisija koja je naš Ustav okategorisala kao previše čvrst zbog činjenice da se mnogo teže menja nego što je to slučaj u drugim zemljama, pozdravila je inicijativu srpskih vlasti za donošenje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi "kako bi se zakonodavstvo uskladilo sa međunarodnim standardima".
Na sajtu sajtu Komisije, u hitnom mišljenju stoji da "promene treba da budu istinski primenjive pre nego što bude održan referendum".
Podsetimo da se rešenja predviđena Predlogom zakona zasnivaju se na preporukama Saveta Evrope iz "Revidranog kodeksa dobre prakse u oblasti referenduma" iz oktobra 2020. godine, piše Sputnjik.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOSKOMENTAR