Glas Javnosti

LOŠE VESTI ZA RODITELJE MALIŠANA! Privatni vrtići u Beogradu podigli cene: Besplatan boravak samo za decu u državnim

Društvo
Autor: Glas javnosti

Grad Beograd je od 1. septembra povećao subvenciju za sve vrtiće - i državne, i privatne - u jednakom iznosu, na 28.140 dinara. I dok će tom odlukom boravak dece u državnim biti besplatan, za decu u privatnim neće, jer su mnogi u međuvremnu podigli cene.

Uz subvenciju Grada Beograda, boravak u privatnim vrtićima trebalo je da bude jeftiniji do 5.600 dinara, tj. za onoliko koliko je povećana dotacija grada. Međutim, pojedini privatni vrtići su još letos najavili roditeljima podizanje cena.

U jednom privatnom vrtiću na Novom Beogradu, cena je podignuta između 6.000 i 10.000 dinara. Prema rečima jedne mame čije dete ide u taj vrtić, pored dizanja cene, vrtić je dodao i aktivnosti, koje se ranije nisu naplaćivale, a sad se naplaćuju.


Obaveštenje da ih čeka povećanje cene, tokom leta dobili su i roditelji dvoje dece koja idu u drugi privatni vrtić, takođe na Novom Beogradu.

Cena je podignuta sa 30.000 dinara na 35.000 dinara, kaže mama dvojice dečaka.

Ona kaže da su u neravnopravnom položaju u odnosu na državne vrtiće, iako, kaže, nemaju izbora jer su im deca odbijena više puta zbog nedostatka mesta.

Na cene privatnih vrtića grad ne može da utiče. Cene određuju same privatne predškolske ustanove.

Ekonomska cena vrtića u Beogradu za 2023. godinu je rešenjem gradskih vlasti još u 2022. utvrđena na nivou od 28.140 dinara. Pošto grad subvencioniše 80 odsto ekonomske cene, što je 22.512 dinara, roditelji dece koja pohađaju državne predškolske ustanove na nivou Beograda plaćaju najviše 5.628 dinara mesečno.

To funkcioniše po sledećem principu – roditelj privatnom vrtiću uplaćuje punu cenu, koja se kreće oko 31.000 dinara i više, a Grad Beograd roditelju refundira subvenciju u iznosu od 22.512 dinara. To znači da boravak deteta u privatnom vrtiću mesečno košta oko 8.500 dinara, pa naviše, već u zavisnosti od cene konkretnog vrtića.

Za razliku od državnog vrtića gde roditelj mesečno plaća maksimum pomenutih 5.628 dinara, kod privatnih se subvencija koja se roditeljima uplaćuje na račun smanjuje u situaciji kad dete ne ide u vrtić, dok istovremeno vrtić roditelju najčešće fakturiše punu cenu, kao da dete ide redovno.

Od 1. septembra, subvencije rastu na iznos od 28.140 dinara, tj. na 100 odsto ekonomske cene državnog vrtića u Beogradu.

U 551 privatni vrtić u Beogradu uz subvencije upisano je 24.355 dece.


Šta predviđa Odluka o pravu na naknadu troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama


Mesečni iznos naknade troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi iznosi mesečno po detetu 100 odsto ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd, koje donosi gradonačelnik grada Beograda do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ukoliko je cena usluga boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi niža od mesečnog iznosa naknade troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, Grad Beograd obezbeđuje naknadu troškova najviše do pune cene usluge boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi.

Uplata naknade troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, vrši se u skladu sa sredstvima u budžetu Grada Beograda na tekući račun roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, na osnovu rešenja o prenosu sredstava i mesečnog izveštaja o prisutnosti deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi potpisanog od strane ovlašćenog lica, a koji privatna predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec, sa dokazom o izvršenoj uplati roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, za troškove boravka dece.

Troškovi boravka deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi ne nadoknađuju se:

– za dane prisustva deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi, dane odsustva deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi u mesecu koji prethodi mesecu za koji se vrši naknada dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi,

– za vreme neopravdanog odsustva deteta u predškolskoj ustanovi koje je duže od 10 radnih dana u kontinuitetu u kalendarskoj godini.


Pod opravdanim odsustvom deteta smatra se: bolest deteta koje poseduje adekvatnu medicinsku dokumentaciju u privatnoj predškolskoj ustanovi i odsustvo deteta za vreme trajanja godišnjeg odmora koje se dokazuje uvidom u rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika,

Takođe, troškovi boravka deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi ne nadoknađuju se za vreme trajanja vanredne mere, vanredne situacije, vanrednog stanja, za vreme trajanja ratnog stanja i drugim slučajevima koje propiše nadležni gradski ili državni organi.


Glas javnosti/N01S

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR