Glas Javnosti

KOJE SVE USLUGE VRŠE SUDSKI TUMAČI?

Društvo
Autor: Glas javnosti/prva.rs

Prevođenje sa jednog na drugi jezik svih vrsta dokumenata, isprava i kompletne dokumentacije i njihova overa, ako je potrebno, suština je delatnosti koju obavljaju sudski tumači ili sudski prevodioci, što je drugi naziv za njih. Oni svojim potpisom i pečatom garantuju da je prevod veran originalu i da mu terminološki, sadržajno i stilski odgovara, i za to snose odgovornost.

S obzirom na sve razvijenije poslovne i privatne veze sa inostranstvom, vrste i broj usluga koje obavljaju sudski tumači ubrzano raste. Ovde ćemo navesti nekoliko vrsta dokumenata koji su najčešći predmet obrade.

To su najpre lični dokumenti: izvodi iz matične rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, radna, vozačka, saobraćajna i dozvola za boravak.

Zatim sve vrste izjava, razne saglasnosti (na primer o zastupanju), uverenja (najčešće o državljanstvu, nekažnjavanju i neosuđivanju) i potvrde (o stanju na bankovnom računu na primer).

O obimnijih dokumenata tu su medicinska dokumentacija, sudska rešenja, kupoprodajni ugovori, razne deklaracije, naučni patenti, uputstva, a najčešća i najobimnija je poslovna dokumentacija u koju spadaju projektna dokumenta, bilansi, sertifikati, izveštaji, fakture, tenderi, javne nabavke i slično.

Iz ovoga je jasno da sudski tumači moraju poznavati pravnu terminologiju i odlično vladati jezikom na koji ili sa koga prevode. Potrebne uslove propisuje i ovlašćenje za obavljanje delatnosti daje nadležno ministarstvo.

Najviše posla imaju sudski tumači za engleski, nemački i kineski jezik, što je razumljivo imajući u vidu upotrebu engleskog u nizu država, razvijene poslovne i privatne veze sa Nemačkom, ali sve više i sa Kinom i otuda tako visoko na listi i kineski jezik.

Sudski tumač za bugarski jezik

Izabrali smo za primer onoga šta sve sudski tumači za bugarski jezik rade kada je u pitanju manje raširen jezik. Opšti podatak je da bugarski pripada grupi slovenskih jezika, južnoslovenskoj podgrupi, a deo je indoevropske jezičke zajednice. Njime se kao svojim maternjim jezikom danas služi više od devet miliona ljudi.

Bugarska je nama susedna država i potreba za prevođenjem je prilično izražena kada su u pitanju lična dokumenta, uputstva za lekove i specifikacije farmaceutskih proizvoda, medicinska dokumentacija i uputstva za korišćenje proizvoda.

Zanimljivo je da pojedine prevodilačke agencije nude usluge sudskih tumača za više desetina jezika kojima ljudi govore u svetu, a svakako da je najveći broj sa i na srpski. Kada je reč o ovde izabranom primeru bugarskog jezika, u ponudi su prevodi sa i na sve najprisutnije svetske jezike, ali i na finski, japanski, danski, švedski, estonski, korejski, romski, znakovni, persijski, latinski, pakistanski jezik i druge.

Slično je i sa drugim manje raširenim jezicima, što govori o kvalitetu usluge i mogućnostima da se zadovolje i krajnje retki prevodilački zahtevi.

Šta je Apostil pečat?

Apostil pečat je dodatna overa originalnog dokumenta kojim se legalizuje međunarodna upotreba javnih dokumenata u pravne svrhe, ali samo među državama koje su potpisale Hašku konvenciju. A takvih je oko 100 i one mogu zatražiti da dokumenta, osim prevoda i pečata sudskog tumača, budu overena i Haškim apostilom.

Ovaj pečat je ustvari uverenje na oko pola strane kojim se potvrđuje, overava originalnost pečata i potpisa na originalnom dokumentu. Njime se ne overava sadržaj dokumenta već samo njegova verodostojnost.

Ako imate ovakav zahtev najbolje je da se najpre obavestite u nadležnom sudu, u mestu gde je izdat originalni dokument, gde ćete biti upućeni u odgovarajuću proceduru pred odlazak kod sudskog tumača. Proverite da li se zahtev odnosi na stavljanje Apostila samo na originalni dokument, ili i na njega i na prevod.

Ovde ćemo dodati i pojašnjenje jedne situacije koja teško pada svima koje zadesi, ali se događa i treba da znate više o tome šta preduzeti ako se desi iznenadna smrt drage osobe u inostranstvu.

Međunarodni prevoz pokojnika zahteva posebnu proceduru

Smrt drage osobe, posebno iznenadna, pa još tokom boravka u inostranstvu, zaista je pravi šok. Tada prosto niste u situaciji da realno i racionalno procenite šta vam je činiti, a mora se delovati. Zato je najbolje da u takvoj situaciji angažujete agenciju registrovanu za međunarodni prevoz pokojnika i da njima prepustite sprovođenje posebne i dosta zahtevne procedure.

Oni bolje znaju koja vam je dokumentacija potrebna, šta mora biti prevedeno i overeno, šta treba od pogrebne opreme, imaju posebna vozila za takvu uslugu. Dovoljno je da vi smognete snage i obavite ono što je potrebno za obezbeđenje mesta sahrane.

Agencije specijalizovane za međunarodni prevoz pokojnika obavljaju ovu uslugu profesionalno, veoma organizovano, imaju iskustva, a njihova predusretljivost mnogo će vam značiti u olakšanju teškog trenutka koji vas je iznenada zadesio.

Događa se da draga osoba premine tokom posete ili boravka kod vas, ali već duže vreme živi u inostranstvu i porodica želi sahranu tamo. I u tom slučaju najbolje je angažovati profesionalce, jer i ta procedura ima svoje specifičnosti, poznavanje domaćih propisa i propise zemlje u koje treba izvršiti prevoženje.

Ako ovde samo kratko navedemo da je tada potrebno pribaviti sprovodnicu za međunarodni prevoz pokojnika, njegov pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, izveštaj lekara o uzroku smrti, potvrdu sanitarne inspekcije o bezbednosti sanduka, potvrdu o grobnom mestu gde će se izvršiti sahrana, da ne nabrajamo dalje, onda je jasno zašto je to posebna i zahtevna procedura.

Puno je obaveza oko pripreme sahrane tako da i to možete prepustiti pogrebnoj agenciji. Uz svu žalost treba puno prisebnosti za dostojanstven ispraćaj drage osobe, a ona to svakako zaslužuje.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR