Glas Javnosti

KAKO JE SRBIMA NAMETNUT KOMUNIZAM? Zašto je ugušen RAVNOGORSKI PORKET i šta se desilo sa preostalim saborci Draže Mihailovića? (FOTO)

Društvo
Autor: Glas javnosti

Nakon poraza u bici na Zelengori, maja 1945. godine, Ravnogorski  pokret  je prestao da postoji kao organizovana vojska i razbila se na neorganizovane i slabo povezane grupe.

Te grupe, sačinjene uglavnom od nekoliko boraca, pružale su otpor novim, komunističkim, vlastima zadržavajući se na svom terenu do poslednjeg metka ili pokušavajući proboj prema Italiji, Austriji ili Grčkoj.

Pripadnici grupa koje su se zadržale na teritoriji Jugoslavije su likvidirani u borbi, deo njih je izvršio samoubistvo a neki su izdati od strane svojih jataka. Tek mali dio njih je uspio da se probije i domogne se slobode van granica Jugoslavije.

Mnogi od njih su nestali i do dana današnjeg njihova sudbina i grobno mjesto su ostali nepoznati. Poslednja grupa je likvidirana 1957. godine.

Ovo je nepotpun spisak pripadnikai posleratnih odmetničkih grupa 1945 – 1957, a i pedesetak fotografija ljudi sa spiska:

- Ajdarević Ljubomir ,,Povrzača,, borac Šumad. korpusa, ubijen novembra 1947. – Ajdačić Filip, por., kom. brig. u Požeškom korp, ubio se 18.11.1945 u Siječoj Rijeci - Aleksić Bogoljub, jatak iz Guberevca kod Kragujevca, robijao - Aleksić M. Đojo, borac Majevičkog korpusa, iz Mezgraje kod Ugljevika, ubijen 1947. - Anastasijević Rade ,,Guro,, šef policije u Beogradu, krio se do 1947. robijao - Amidžić I. Mirko, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1947. - Andrić Anđelko, bio na Veletovu 1946 - Andrić Dragoljub, jatak iz Vinjišta kod Kragujevca, robijao - Andrić Krsto, bio na Veletovu 1946 - Andrić Rajko, borac Motajičke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Aničić Dobrosav, borac Novovaroške brig. 2. Mileševskog korpusa, ubijen 1947. - Aničić Radoš, borac Novovaroške brig. 2. Mileševskog korpusa, ubijen 1947. - Anđelić Nedeljko, borac 2. Ravnogorskog korpusa, iz sela Ostra, likvidiran 1947. - Antić M. Dušan, borac Majevičkog korpusa, iz Peljave kod Ugljevika, ubijen 1947. - Anđelković Ljubomir, kapetan iz 2. Ravnogorskog korpusa, ubio se na Jelici 1945. - Ančić J.Drago, borac Majevičkog korpusa, iz Čađavice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Arsenić Dušan, borac u Trebavskom korpusu, ubijen 1946.

- Arsenović D. Ljubo, borac Majevičkog korpusa, iz Čađavice kod Bijeljine, ubijen 1949 - Arsenović Cviko, borac Majevičkog korpusa, iz Čađavice kod Bijeljine, ubijen 1949. - Aćimović Đorđe, jatak iz Guberevca kod Kragujevca, robijao - Babić P. Blagan, borac Majevičkog korpusa, iz Rastošnice, ubijen 1948. - Babić Nedeljko, borac Trebinjskog korpusa, iz Bileće, poginuo 1947. - Bajat Milan, bio aktivan oko Višegrada, ubijen novenbra 1945. - Bajčetić Đorđe iz Komina kod Pljevalja, bio u grupi Bože Bjelice , ubio se 1947. - Banjičić C.Drago, kom.čete. u Majevičkom korpusu, ubijen 18.2.1947. - Baošić Mitar, profesor, šef propagande Rudničkog korpusa, ubijen 19.12.1947. - Baranac Veljko, iz Veletova , bio aktivan 1946. - Baranac Milenko , iz Veletova, bio aktivan 1946. - Barać Stevan, redov, iz sela Brezovica, borac Rasinskog korpusa, ubijen 1947. - Batrićević Ljubomir ,,Ćaća,, krio se na Bukulji kod Aranđelovca, streljan 28.1.1948. - Bekanović Jovan, jatak iz sela Striježevica, Ozren - Berić Boža, borac Srenjebosanskog korpusa, krio sa na Čemernici 1946.

- Berber Ljubomir, bio aktivan u Tamnavskom srezu krajem 1945. - Betulić Miodrag, jatak iz Grivca kod Kragujevca, robijao - Bijelić Špiro, borac Bokokotorskog korpusa, predao se Ozni 1947. i odmah ubijen - Bjelić Mirko, jatak iz sela Čelice kod Nove Varoši, robijao - Blagojević B. Ljubo, redov Drinskog korpusa, iz okoline Foče, ubijen 1946. u s.Hodžići - Blagojević Stojan, bio aktivan u Valjevskom srezu krajem 1945. - Bjelica Božo ,kapetan iz Pljevalja,bio u partizanima do 1943, ubijen 1951. - Bjelović Dragomir, jatak Bože Bjelice, iz sela Lunci kod Rudog, robijao - Bogavac Novo, iz Komskog korpusa, ubijen kod man. Morača (Kaludarske šume) 1947. - Bogićević Sveta, borac Smedrevskog korpusa, ubijen septembra 1949.

- Božanović Bogoljub, narednik, borac Ozrenskog korpusa, ubijen jula 1947. - Božanović Svele, borac Kopaoničke brigade, predao se 1947, robijao - Božić Miljen, borac Majevičkog korpusa, iz Pirkovca kod Lopara, ubijen 1946. - Božović Miladin, borac 1. Ravnogorskog korpusa, iz Dragačeva, ubijen krajem 1948. - Bošković Milić, poručnik iz Valjevskog korpusa, ubijen krajem 1945. - Bošković N. Mitar, borac Bokokotorskog korpusa,ubijen u Zagori (Grbalj) 1947. - Bošković P. Niko, borac Bokokotorskog korpusa,ubijen u Zagori (Grbalj) 1947. - Bralović Milutin, borac Zlatiborskog korpusa, predao se juna 1947. - Bratić Vukašin, borac Nevesinjskog korpusa,iz Fojnice, ubijen kod Nevesinja 1947. - Brašanac J. Dragomir Drago iz Babina kod Pljevalja, bio u grupi Bože Bjelice poručnik, kom. Mileševske brigade, ubijen 1950.

- Brašanac J. Luka, v.pitomac iz Pljevaljske brigade, ubijen 10.7.1947. kod Pljevalja - Bubić Dane, borac Srenjebosanskog korpusa, krio sa na Čemernici 1946. - Bujošević Radič, borac Dragačevske brig. 1. Ravnog. korpusa, ubijen krajem 1946. - Bulatović P. Vukota (Vuksan), narednik u Komskom korpusu, poginuo 1946. - Buha Vojin, borac Trebinjskog korpusa,poginuo na Trusini 1947. - Vasilić Kosta, borac iz okoline Čačka, ubijen 1951. - Vasilić Andrija, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1946. - Vasiljević D. Dragiša, kapetan, major kom. Višegradske brigade, poginuo 1946. prilikom zarobljavanja đenerala Draže - Vasić Milorad ,,Tanasko,, , vazd. kapetan iz Drugog Ravnogorskog korpusa ubio se na kraljevačkom groblju 1946. - Vasić Đ. Ostoja, borac Teslićke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Veličković M. Dikan, narednik, kom.bat. u 2. Ravnogorskom korpusu, ubijen 1947. - Veselinović Branko, borac Motajičke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Veselinović Markica Mlađi, poginuo juna 1952.

- Veselinović Mirko, borac Romanijskog korpusa, ubijen 1952. - Veselinović Mihajlo, borac Srednjebosanskog korpusa - Vesković Dušan, jatak iz Pečenoga kod Kragujevca, robijao - Vesković Slavko, borac Šumadijskog korpusa, iz Pečenoga, ubijen 1947. - Vidaković Jovo, poručnik u Trebavskom korpusu, ubijen 1947. - Vidaković Petronije, jatak iz sela Budimlija kod Kotromana - Vidanović Aleksandar, pukovnik, komandant Nišavskog korpusa, zarobljen 3.2.1947. streljan u Nišu - Vidić Lazar, krio se u Vojvodini oko Odžaka, ubijen 1947.

- Vinčić Vlado, kapetan, kom.Motajičke brig.Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1947. - Vinčić Miloš, kom.bat. u Motajičkoj brig. Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Vićić Sava ,,Kuštra,, iz sela Balotić, borac Cerskog korpusa, ubijen 31.8.1946. - Vlahović Radojica, jatak iz sela Tulari, Jablanički korpus, robijao - Vojinović Anica, jatak, ubijena sa svojim momkom Vladom Šipčićem 29. jula 1958. - Vojinović Milija, iz sela Varina kod Pljevalja, bio u grupi Bože Bjelice, ubijen 51. - Vojinović Milosav, borac Smederevskog korpusa, ubijen 10.4.1946. - Vortić Stojan, kom.čete u Motajičkog brigadi Srenjdebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Vračarić Budimir ,,Žarkovac,, iz Badovinaca, Mačvanski korp, ubijen 23.10.1948. - Vujanović Bogoljub, borac Srednjebosanskog korpusa, izvršio samoubistvo 18.12.1949.

- Vujatović Gojko, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen na Manjači 1958. - Vujačić Bogdan, komandant Drugog srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Vujačić Duško, poručnik Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20. januara 1946. - Vujičić Radovan, jatak iz sela Kotraža u Dragačevu, robijao - Vujić Stojan, borac Motajičke brigade Srednjebosanskog korousa, ubijen 1946. - Vukadinović Vitomir, borac Topličkog korpusa, ubijen 1947. - Vukasović J. Nikola, kapetan 2. klase, komandant Sarajevske i Bokokotorske brigade poginuo u sukobu sa Oznom 1947. - Vuković Marko, načelnik štaba bataljona iz Trebinjskog korpusa, ubijen 1951. - Vuković G. Miroslav, borac 2. Ravnog. korpusa, iz Mrčajevca, ubijen 21.4.1950. u Bosni - Vukomanović Petar, starešina u 2. Ravnogorskom korpusu, ubijen marta 1945.

- Vučetić Mića, borac 2. Ravnogorskog korpusa, iz s.Sirča, ubijen 1946. - Vučić Marjan, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 6. maja 1946. - Vučićević Milan, borac iz sela Oparić, Šumadija, Levač, ubijen na Juhoru 1947. - Vučković Bora, kapetan , komandant Rudničke Jurišne brigade, poginuo 1947. - Vučković Vidak, bio u Trebinjskom korpusu, ubijen 1947. - Vučković Dragomir, borac Šumadijskog korpusa, iz Čukojevca, ubijen 1947. - Vučković S. Jovan, potporučnik, zamenik komandanta Višegradske brigade ubijen u akciji zarobljavanja đenerala Draže - Gavrilović Naum, sveštenik iz Guče, Dragačevo, ubio se otkiven krajem 1948. - Gavrić T. Neđo, borac Majevičkog korpusa, iz Pukiša kod Brčkog, ubijen 1946. - Gavrić G. Trišo, borac Majevičkog korpusa, iz Čađavice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Gagović Đ. Milan, borac Majevičkog korpusa, iz Pukiša kod Brčkog, ubijen 1946. - Gagović Đ. Miko, borac Majevičkog korpusa, iz Pukiša kod Brčkog, ubijen 1946. - Gajić M. Budimir, poručnik, komandant Višegradske brigade, bio u grupi Medenice,poginuo decembra 1947. - Gajić Gajo, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20. janurara 1946. - Gajić Lazar, poginuo 19. marta 1947.

- Gajić N. Mlađen, borac Teslićke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 5.maja1946. - Gajić Pavle, kapetan, komandant Posavskih brigada Trebaskog korpusa, poginuo 1946. - Gajić Sava, iz sela Rekovac na Ozrenu, bio jatak kaptana Cvijetina Todića - Gardašević P. Ilija, borac iz okoline Cetinja, ubijen oktobra 1947. kod Nikšića

- Gačić Pavlović Boško, kom. bataljona ,,Tankosić,, Teslićke brigade, ubijen 22.2.1947 - Gigić K. Ranko, borac Majevičkog korpusa, iz Pukiša kod Brčkog, ubijen 1946. - Glamočanin Mile, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Glogovac S. Nikola, komandir čete u Trebinjskom korpusu, stradao 1951. - Govedracica Tomo, borac iz Hercegovine, bio u šumi 1948. - Gogić Todor, vazd. pukovnik, bio u Vrhovnoj Komandi, ubijen krajem 1946. na Limu - Gočanin Drago, narednik, kom,bataljona u Rasniskom korpusu, ubijen 1946. na Goču

- Grahovac Vlado, komandant bataljona Trebinjskog korpusa, poginuo 27.1.1948. - Grbić Ranko, borac 2 Mileševskog korpusa, likvidiran 1946. - Grujić Radivoje iz okoline Oplenca krio se kod Višegrada, bio u grupi Bože Bjelice - Grujičić Boško, poručnik sa Ozrena, ubijen 1946. - Dakić Spasoje, komanndant bataljona Fočanske brigade, poginuo na Zelengori 1947 - Damjanović Stevo ,,Leko,, komandant Majevičkog korpusa, ubijen krajem 1945. - Dangubić Milena, jatak iz Bileće, ubijena posle mučenja u zatvoru 1947.

- Dangubić Đoko, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1947. - Dangubić Rajko, komandir čete u Trebinjskom korpusu, poginuo 1947. kod Bileće - Danilović Ivko, borac Kopaoničke brigade Rasinskog korp. uhvaćen 6.5.1952, robijao - Danilović Mihajlo, bogoslov, borac Kopaoničke brigade, uhvaćen 6.5.1952, robijao - Danilović Risto, iz sela Srečanje kod Pljevalja, ubijen 1951 - Debeljak Jakov, jatak iz Pečenoga kod Kragujevca, robijao - Delević Rajko. borac Limskog korpusa, ubijen kod Čajniča 1947 - Delić Đ. Savo, borac Majevičkog korpusa, iz Peljave kod Ugljevika, ubijen 1947. - Deljanin Momir Moša, narednik iz Toličkog korpusa, poginuo na Kopaoniku 1946. po drugima ubijen 31.januara 1947. na planini Pilatovica

- Derikonja Risto, ubijen septembra 1952. - Derikonja Savo, potporučnik, komandant 1. Sarajevske brigade, poginuo 1948. (1952?) - Despotović Tomo, borac Majevičkog korpusa, iz Slijepčevića kod Brčkog, ubijen 1946. - Didić Ljubomir, pripadnik JURAO iz Sokobanje, ubijen krajem 1944. - Dimitrijević Boro, zamenik kom. Oplenačke brigade Gorske Garde, ubijen 1947. - Dimitrijević Dragoslav, poručnik iz Smedrevskog korpusa, ubijen marta 1946. - Dobrić Radivoje, Krio se u Vojvodini oko Stare Pazove, ubijen 1947. - Dosković Miloš, jatak iz sela Barice kod Prijepolja - Dragišić Dane, borac Prvog Ličkog korpusa, ubijen 1946 - Dragović Slobodan, borac iz Čačka, ubijen 27. januara 1946. - Dragojević Jovan, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 15. februara 1947.

- Drapić Nikola, borac Trebinjskog korpusa, stradao kod Ljubinja 1947. - Drapić Radojka, ubijena u skrivanju sa verenikom Jolom Savovićem 1949. na Bjelasici - Drobnjak Milan, član Oblasnog Nac. komiteta iz Pljevalja, poginuo ujesen 1948. - Drobnjak Ratomir, borac iz okoline N. Varoši, krio se nekoliko godina i bio ubijen - Dujović T. Aleksa, poručnik, oficir Ljevorečkog bataljona, ubijen od Ozne 1946. - Dujović M. Vojin, kapetan, oficir Ljevorečkog bataljona, ubijen od Ozne 1946. - Dunjić Dragić, redov iz okoline Trstenika, ubijen 1947. - Dunjić S. Milenko, borac iz Kosjerića, ubijen 9.9.1947. od Ozne - Dunjić Mihajlo, redov iz okoline Trstenika, ubijen 1947. - Đokanović Lazar, borac iz Dragačeva, selo Viča, ubijen 1946. - Ćokić K. Branko, borac Majevičkog korpusa, iz Rastošnice, ubijen 1946.

- Đokić V. Dušan, borac Majevičkog korpusa, rodom iz okoline Brčkog, ubijen 1948. - Đokić R. Đoka, borac Majevičkog korpusa, rodom iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Đokić N. Marko, borac Majevičkog korpusa, iz Potočara kod Brčkog, ubijen 1946. - Đokić T.Slavko, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Đokić V. Momčilo, borac Majevičkog korpusa, rodom iz okoline Brčkog, ubijen 1948. - Đoković Slavoljub, iz Koceljeve, bio u Cerskom korpusu, ubijen 1946. - Đorđević Drago, borac Topličkog korpusa, ubijen 31.januara 1947. - Đorđević Novica, borac Topličkog korpusa, ubijen 27.aprila 1947. - Đorđević Tihomir, borac Topličkog korpusa, ubijen 12.juna 1947. na Gajtanu - Đorović Veljko, borac Topličkog korpusa, predao se 1946. robijao

- Đukanović Milutin ,,Ministar,, iz s. Dvorske, borac Cerskog kor., zarobljen 1946 - Đukić Ivko, potporučnik iz Trebavskog korpusa, ubijen 1946. - Đukić Slobodan Dane, poručnik u Javorskom korpusu, ubijen kod Valjeva 1946. - Đurić Ljubiša ,,Šnajdovac,, kaplar, Šumadijski korpus, ubijen 1947. - Đurić R. Mlaćen, borac Majevičkog korpusa, iz Milina Sela, ubijen 1946. - Đurić Cvijetin, kapetan, načelnik štaba Ozrenskog korpusa, ubijen 1946. - Erić Sreten, vodio grupu na Romaniji, ubijen septembra 1952. - Erkić L. Miloš, kom. Tuzlanske brigade, iz Požarnice kod Tuzle, ubijen 13.2.1946. - Ždrnja Mirko, borac odreda ,,Kočić,, ubio se otkriven od Ozne, decembra 1947. - Živković Dragomir, kom. bataljona, bio u grupi Vuka Kalaitovića, ubijen 1946.

- Živković Jovan, borac Topličkog korpusa, ubijen početkom 1947 - Žigić Bogdan, komandir čete u Trebavskom korpusu, ubijen u Posavini u Kornici 1947 - Žmigić Ratko, komandir čete u Topličkom korpusu, predao se 1946. i robijao - Zakić Vasilije, poručnik u 1. Kosovskom korpusu, poginuo na Kopaoniku 1946. - Zarić Velimir, kap. iz VK, krio se u šumi do 1961 pa uspeo da emigrira u Ameriku - Zdravković Nikola, borac Topličkog korpusa, iz D.Rečice, ubijen 1948. - Zečević Velimir ,,Zeka,, borac Cerskog korpusa, iz Jevremovca, ubijen krajem 1945. - Zorić Budimir, jatak iz sela Božetići kod Nove Varoši, robijao - Zoćević Milan, rodom iz Rogače, ubijen u Dragačevu krajem 1945. - Ivanović Drago, borac Trebavskog korpusa, ubijen 1946. - Ivanović Kika, narednik iz Smederevskog korpusa, ubijen marta 1946. - Ivanović Marinko, borac Srenjebosanskog korpusa, krio sa na Čemernici 1946. - Ivanović Milan ,,Grubelja,, por., komanadnt Moravičke brigade Javorskog korpusa zarobljen 1948. i osuđen na 10 godina robije - Ivanović Ostoja iz sela Gaočići, višegradski srez, poginuo ujesen 1948. - Ivanović Pavle, iz Orahova kod Foče, bivši kom. čete, ubijen 1955. - Ilinčić M.Dragutin, ubijen u pećini Vrtalo kod Kolašina 1947.

- Ilinčić M.Janko, ubijen u pećini Vrtalo kod Kolašina 1947. - Ilinčić M. Milivoje, ubijen u pećini Vrtalo kod Kolašina 1947. - Ilinčić B.Mijojka, ubijena u pećini Vrtalo kod Kolašina 1947. - Ilić J. Cviko, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1946. - Jakšić T. Milan, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Janičić M. Marko, iz Vučedolske brigade, ubijen u Skorča Gori 1946. - Janković L. Blagoje, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Janković Jordan, sveštenik iz Vrnjačke Banje, borac Rasinskog korpusa, ubijen 1948. - Janković Milan, bio u okolini Foče i Višegrada 1947. - Janković Mićo, jatak sa Trebave, robijao - Janković Radoje, borac Topličkog korpusa, ubijen u skrivanju krajem 1945.

- Janković Stojan iz okolina Vranja krio se kod Višegrada, poginuo januara 1948. - Janjić M. Neđo, borac Majevičkog korpusa, iz Pukiša kod Brčkog, ubijen 1946. - Jevremović M. Žarko, borac Šumadijskog korpusa, iz Guberevca,Gruža, ubijen 1947. - Jevremović Milisav, jatak iz sela Guberevac kod Kragujevca, ubijen - Jevtić Ž.Mikajlo, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1948. - Jevtić Miljo, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1947. - Jevtić Ž. Ranđel, redov Rasniskog korpusa, iz s.Braljina, streljan 1947. u Nišu - Jegdić Blaško, iz sela Gapić kod Foče, bio u Matovićevoj grupi, poginuo 1955. - Jevtić J. Vlado, borac Majevičkog korpusa, iz Mezgraje kod Ugljevika, ubijen 1946. - Jekić T. Milomir, jatak iz Grbice kod Kragujevca, robijao - Jelić Lazar, jatak iz sela Božetići kod Nove Varoši, robijao - Jelić Ljubinka, jatak iz sela Božetići kod Nove Varoši, robijala - Jelić Rada, jatak iz sela Debelje kod Nove Varoši, robijala - Jelić Ratomir, borac Novovaroške brigade 2. Mileševskog korpusa, ubijen 1947. - Jerinić Spasoje, iz Šutaca, krio se u Kačerskom srezu, ubio se u Šopiću 25.11.1948. - Ješić M.Neđo, borac Majevičkog korpusa, iz Tutnjevca kod Brčkog, ubijen 1946.

- Jovanović P. Milan, iz okoline Trstenika, poginuo sa ocem Predragom 1955. - Jovanović Milorad, borac Tuzlanske brig. Majevičkog korpusa, ubijen fenruara 1946. - Jovanović Momir, učitelj, član prosvetnog saveta VK, zarobljen 1946 i robijao 14 god. - Jovanović Predrag, iz okoline Trstenika, borac Rasinskog korpusa, ubijen 1955. - Jovanović Radmila, iz s.Stubla kod Kraljeva, robijala kao jatak - Jovanović Ž. Rodoljub, borac iz Takovskog sreza, ubijen 1947. - Jović M. Živan, borac Majevičkog krpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Jović Marko, poručnik, bio u oklini Višegrada - Jović S. Milutin, redov iz okoline Sokobanje, borac Deligradskog korp, ubio se 1946. - Jović P. Obren, borac Majevičkog korp. iz okoline Brčkog (Dubravice) ubijen 1946.

- Jović P. Stanko, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Jović P. Stojan, borac Majevičkog korp. iz okoline Brčkog (Dubravice) ubijen 1946. - Jovletić J. Milisav, jatak iz Grbice kod Kragujevca, robijao - Jokanović Šćepo, oficir Trebinjskog korpusa, ubijen 1947. - Jokanović Stana, jatak iz s. Trebijovo kod Trebinja, ubijena 1947. - Joknić Milanko, iz Jugova kod Pljevalja, bio u grupi Bože Bjelice, poginuo 1948. - Jorović Milojko, iz Ivanjice,izvršio samuobistvo sa puk. Branom Petrovićem 1948. - Josipović Vojin, kom. bataljona Majevičkog korpusa, ubijen 1946. - Josić Petar, skrivao se u oklini Višegrada i Foče 1947. - Kalaitović Vuk, kapetan, komandant 2. Mileševskog korpusa, stradao 1948.

- Kalinić P. Dušan, borac Motajičke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1947. - Kalezić J. Vojin, borac Ostroškog korpusa, iz okoline Danilovgrada, ubijen 1948. - Karapandžić Milosav, komandir čete u Topličkom korpusu, ubijen 1946. - Kašiković Milan, iz Medveđe, borac Rasinskog korpusa, ubijen 1947. - Kević Stanko, borac Majevičkog korpusa, ubijen 18. februara 1947. - Kerović (Tešić) Dejan, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20.1.1946.

- Kerović S. Drago, borac Majevičkog korp., poginuo sa vojvodom Kerovićem 20.1.1946. - Kerović Mitar, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa vojvodom Kerovićem 20.1.1946. - Kerović Radivoje, komandant Majevičkog korpusa, poginuo na Majevici 20.1.1946. - Kešelj N. Janko, poručnik iz Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kisić F. Aleksa, narednik iz Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kisić Krsto, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1947 - Kisić M. Lazar, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1950. - Kićić P. Nikola, borac Majevičkog korpusa, iz Ljeljenče, ubijen 1947. - Kljajić B. Jovan, ubijen 1948 kao poslednji borac u okolini Kolašina - Knežević Veljo iz Trpinja kod Goražda, bio u grupi Bože Bjelice, poginuo 1949.

- Knežević Đuro, iz Trebinjskog korp, krio se do 1947. pa uspeo da emigrira u Ameriku - Knežević Ivo, borac Bokokotorskog korpusa, iz Grblja, ubijen 1948. u Grblju - Knežević Miladin, ubijen u pećini Vrtalo kod Kolašina 1947. - Knežević Milan, iz Repoševića kod Višegrada, među poslednjim Dražinim jatacima - Knežević I. Mirko, borac Bokokotorskog korpusa, iz Grblja, ubijen 1948. u Grblju - Kovač Blagoje, narednik, Dražin pratilac, pogino prilikom Dražinog hapšenja 1946.

- Kovač T. Veselin, sa Krivošija, Bokokotorski korpus, ubijen 1947. - Kovač S. Vojislav ,Gojko, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kovač T. Grujo, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kovač J. Dušan, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kovač S. Komnen, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kovač T. Mladen, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kovač Savo, iz Trebinjskog korpusa, ubijen u Ljubomiru 1946.

- Kovač S. Stojan, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946. - Kovačević Branimir, iz Koceljeve, borac Cerskog korpusa, uhvaćen 1947. robijao - Kovačević Vidak, pravnik, bio u Trebinjskom korpusu, bio u šumi 1948, uspeo da preko Grčke emigrira u Ausatraliju - Kovačević Gligorije, iz Koceljeve, borac Cerskog korpusa, uhvaćen 1947. robijao - Kovačević Žarko, borac Trebavskog korpusa, ubijen 1947. - Kovačević Živan, narednik iz 2. Ravnogorskog korpusa, ubijen 1947. - Kovačević Miloje, iz Koceljeve, borac Cerskog korpusa, ranjen i uhvaćen 1947.

- Kovačević Mirko iz Ponikava, poručnik iz Trebinjskog korpusa, ubijen 1948. - Kovačević Mirko, iz Koceljeve, borac Cerskog korpusa, ubijen 2.februara 1947. - Kovačević Mirko, iz Čečave, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Kovačević Ratko, borac Topličkog korpusa, zarobljen i likvidiran 1947.

- Kovačević Sreten, borac 1. Ravnogorskog korpusa, iz Dragačeva, ubijen 1947. - Kovačević Toma, borac Toličkog korpusa, uhvaćen 1947. robijao - Kojadinović Andrija, rez.kap., kom,brigade u Smederevskom korp., ubijen 28.12.1948 - Koljajić Velibor, komandir čete u 1. Ravnogorskom korpusu, ubijen 11.10.1946. - Koljivrat Radivoje, poručnik, skrivao se do 1947. pa uspeo da emigrira u Kanadu - Kojić S. Stokan, borac Majevičkog korpusa, iz Sandića kod Brčkog, ubijen 1946. - Kordić Nikola, žand. poručnik, bio u Dražinoj pratnji, uhvaćen u Beogradu 18.2.1946. - Kondić Miloš, likvidiran 1947. u Bosni - Koprivica Jovan, potporučnik u Topličkom korpusu, ubijen 1946. - Koprivica Milivoje, borac Topličkog korpusa, ubijen 18.decembra 1946. - Kostadinović Budimko, borac Majevičkog korpusa, ubio ga brat, janurara 1946. - Kostadinović Živan, borac Majevičkog korpusa, ubio brata i sebe januara 1946. - Kosorić Radivoje, poručnik, komandant Rogatičke brigade, ubijen januara 1947.

- Kostović Veljko, borac Kopaoničke brigade, ubijen 1947. - Kostović N. Jovo, borac Bokokotorskog korpusa,ubijen u Zagori (Grbalj) 1947. - Kotarac Marko, potporučnik, vodio grupu u Valjevskom srezu 1945. - Kravić Milan, komandir čete u Trebinjskom korpusu, bio u šumi 1947. - Kraković Rosa, jatak iz sela Močioci kod Arilja, robijala 1947. - Krstić Dragutin, borac Topličkog korpusa, trgovac iz Dankovića, ubijen 1947. - Krstić Jovan, borac Majevičkog korpusa, ubijen maja 1947. - Kuveljić V. Dragomir, borac 1. Ravnorskog korpusa, iz Dragačeva, ubijen 9.12.1948. - Krunić Predrag, kapetan iz Ozrenskog korpusa, ubijen 1946. - Kuljić Branko, borac iz Trebinjskog korpusa, ubijen 1949. - Kuzeljević Đorđe , žand.narednik, Garda iz Dobroselice. Čajetina, ubijen 1947

- Kurćubić Branko, borac 2. Mileševskog korpusa, ubijen 1947. - Lazarević Boško, borac iz sela Dragaljevac kod Bijeljine, ubijen 1946. - Lazarević T. Mira, jatak iz Petropolja kod Kragujevca, robijala - Lazarević Ž.Srećko, borac Majevičkog korpusa, iz Tobuta kod Brčkog, ubijen 1947. - Lazić Jovo, borac Trebavskog korpusa, ubijen 1946. (1947.) - Lazić Luka, šumar iz Rekovca na Ozrenu, bio jatak kapetana Cvijetina Todića - Lazić B. Momčilo, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Lazić P. Nikola, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Lejić V. Božo, borac Majevičkog korpusa, iz Ljeljenče, ubijen 1946. - Lečić Radenko, jatak iz sela Amzići kod Nove Varoši, robijao

 

- Lečić Radosav, jatak iz sela Amzići kod Nove Varoši, robijao - Lukić P. Diko, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Lukić Zorka, jatak iz sela Borač kod Kragujevca, robijala - Lukić Ilija, borac Cerskog korpusa, ubijen 1946. - Lukić L. Milan, borac Majevičkog korpusa, iz Potočara kod Brčkog, ubijen 1947. - Lukić Natalija, jatak iz sela Borač kod Kragujevca, robijala - Lukić Svetislav Svele, jatak iz sela Bortač kod Kragijevca, robijao - Lukić V. Stevo, borac Majevičkog korpusa, iz Lječenče, ubijen 1946.

- Lukovac Milovan, borac Topličkog korpusa, ubijen u skrivanju krajem 1945. - Luković Bojana, jatak iz sela Trudovo kod Arilja, osuđena na robiju 1947. - Luković Ranko, borac, bio u grupi Bože Bjelice, ubijen juna 1948. - Lučić Branko, bio u Bokokotorskom korpusu, krio se do 1946, predao se i robijao - Ljumović J. Dragić, borac Zetskog Letećeg odreda, iz Pipera, ubijen 1947. - Majstorović M. Nikola, kapetan iz VK., poginuo prilikom zarobljavanja Draže 1946.

- Majstorović Uroš, poručnik, bio u Dražinoj pratnji, poginuo novembra 1945. - Maksimović Vojislav ,,Ćesin,, narednik u Cerkom korpusu, ubijen uproleće 1946. - Maksimović Dragutin, borac Topličkog korpusa, ubijen početkom 1947 - Maksimović Milosav, borac Topličkog korpusa, ubijen u skrivanju krajem 1945. - Maksimović Miloš ,, Tromotorac,, borac Šum. korpusa, iz Vučkovca, ubijen 1946. - Maksimović Mladen Šuljaga, ubijen u skrivanju 1950. u Rekovcu kod Kragujevca

- Maksimović B.Pero, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1947. - Malešević Mirko ,,Sremac,, i ,,Vuk,, vazd. poručnik, iz Mačve , zarobljen jula 1946. - Malić Ilija, rodom iz Srpca, komandant brigade, ubijen 1946. - Mandić Gina, jatak iz sela Amzići kod Nove Varoši, osuđena na robiju - Mandić Miljan, kap., kom.Kolašinske brig., ubijen u pećini Vratlo 47. kod Kolašina - Manojlović Miloš, borac Trtebinjskog korpusa, poginuo juna 1947. - Marinković M. Veselin, narednik, Šumadijski korpus, iz Grbice, ubijen 1946. - Marić J. Jovo, borac Majevičkog korpusa, iz Mirosavca, ubijen 1946. - Marić Živko Šarga, borac Cerskog korpusa, ubijen 17.10.1946. - Marić Risto, iz Trebinjskog korp., bio u šumi do 1947. a potom emigrirao u Ameriku

- Marić P. Momčilo, komandant bataljona u Prvom Ličkom korpusu, ubijen 1946. - Marić Ostoja, jatak iz sela Borač kod Kragujevca, osuđen na robiju - Marić Stojan, borac Kopaoničke brigade Rasinskog korpusa, ubijen 1947. - Marjanović Jeremija, kapetan, kom. Aleksinačke brig. Deligradskog korp, ubijen 1947 - Marković Velo, borac Smederevskog korpusa, ubijen uleto 1950. - Marković J. Vukašin, borac Majevičkog korpusa, iz Ljeljenče, ubijen 1946. - Marković Jovan, borac Majevičkog korpusa, ubijen januara 1946.

- Marković Milovan, borac Topličkog korpusa, ubijen početkom 1947 - Marković Milovan, borac Smedrevskog korpusa, ubijen juna 1946. - Marković Panto, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20.1.1946. - Marković P. Eisto, borac Majevičkog korpusa, iz Milina Sela, ubijen 1947. - Marković Slobodan , borac Drinskog korpusa, ubio se bombom 1946. - Martać Vojimir, borac iz Trnavskog sreza, selo Slatina, ubijen 1947. - Martinović Vlada, poručnik, kom. Čačanske brigade, ubijen u okolini Čačka 1947.

- Mastilo Veljko, skrivao se u Istočnoj Bosni, ubijen 1951. - Matković Jefta, narednik, stradao u skrivanju na Kotleniku - Matković T. Joko, narednik u Ostroškom korp.iz okoline Danilovgrada ubijen 1947. - Matković S. Lazo, borac Majevičkog korpusa, iz sela Ljeljenče, ubijen 1946. - Matović Milan, kap. bivši komandant brigade, iz Dragojevića kod Foče, stradao 1955 - Mačić Diko, jatak iz sela Trudovo kod Nove Varoši, osuđen na robiju 1947. - Mačić Dragoje, jatak iz sela Trudovo kod Nove Varoši, streljan 1947. - Mačić Milunka, jatak iz s. Trudovo kod N. Varoši, osuđena na robiju, umrla u zatvoru - Mačužić Zorka, jatak iz sela Grivac kod Kragujevca, osuđena na robiju - Medenica Srpko, poručnik iz Višegradske brigade Drinskog korpusa, ubijen 1951.

- Merđep M. Đuka, iz Đedića kod Trebinja, osuđivana kao jatak - Merđep M. Ljeposava, iz Đedića kod Trebinja, osuđivana kao jatak - Merđep M. Risto, vodnik u Trebinjskom korpusu, ubijen 1946. - Merđep J. Soka, iz Vlasače kod Trebinja, osuđivana kao jatak - Mijatović G. Milo, borac Majevičkog korpusa, iz Mezgraja kod Ugljevika, ubijen 1947. - Mijačić Dušan, borac Topličkog korpusa, ubijen 1947. - Mijić Svetozar, poručnik, Šumad. korpus, ubio se kad je otkriven 1947. u Oplanićima

- Mikanović Svetislav Ćećo, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 8. 9.1946. - Mikić Luka, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Miladinović Đuro, iz Trebinjskog korp., bio u šumi do 1947. pa emigrirao u Kanadu - Miladinović Spira, borac Topličkog korpusa, ubijen početkom 1947. - Milanović Relja, bio u skrivanju u Istočnoj Bosni, ubijen 1952. - Milatić Pero, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20. januara 1946. - Milašinović Dragoslav, jatak iz sela Gornja Sabanta kod Kragujevca, robijao

- Milekić Dušanka, jatak iz okoline Višegrada, osuđivana na robiju - Milenković Maksim, Nevesinjski korpus, ubijen na Somini 1947. - Milenković Miladin, rez.poručnik, učitelj, iz 1. Ravnog. korpusa, ubijen krajem 1946. - Milijanović Nikola, žand.narednik, Toplički korpus, ubijen oktobra 1947. - Milinković Drago, Nevesinjski korpus, ubijen 1946. kod Gacka - Milinković Draga, iz Prnjavora, Mačva, bila jatak, otkrivena 1948. - Milinković Živan, iz Prnjavora, Mačva, bio jatak, otkriven 1948. - Milićević Dušan Marić, borac Smederevskog korpusa, ubijen septembra 1949.

- Milićević Dušan, potpor.bio u Kolubarskom korpusu, krio se u Tamnavskom srezu - Milićević Đ. Mato, kom. bataljona u Trebinjskom korpusu, ubijen 1949. kod Bileće - Milovanović Veljko, borac Topličkog korpusa, predao se 1946. robijao - Milovanović Previslav,,Crni,, iz Dragačevske brig. 1. Ravnog. korpusa, ubijen 1950. - Milovanović Relja, bio u oblasti Romanije, ubijen septembra 1952. - Milovanović Sveta, kapetan , kom. bataljona u 1. Šumadijskom korpusu, ubijen 1947.

- Milović Vidak, bio u Gatačkoj brigadi Nevesinjskog korpusa, poginuo 1946. - Milović Milorad, borac Nevesinjskog korpusa, bio u šumi 1948. - Milojković Jovan, borac Smederevskog korpusa, ubijen avgusta 1946. - Milosavljević Ljubiša Ljusa, potpor, bio u Gardi i 1. Šumad. korpusu, ubijen 1947. - Milošević Aleksandar, major, kom. 2. Šumadijskog korpusa, krio se do 1946 . uspeo da emigrira preko Grčke u Ameriku - Milošević Dragoslav, borac Topličkog korpusa, ubijen 18.decembra 1946.

- Milošević Dragoje, kom. bataljona u Nevesinjskom bataljonu, ubijen 1948. - Milošević Janko, poručnik, bio u oklini Višegrada 1947. - Miljenović Dušan, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20.1.1946. - Miljković Miodrag ,,Mile Pupa,, Ravnogorac iz Kruševca, ubio se u skrivanju 1950. - Milutinović V. Bogdan, borac iz Takovskog sreza, Pranjani, ubijen 1947. - Milutinović Milutin, kapetan iz 2. Šumad. korpusa, krio se do 1952, emigrirao - Milutinović B. Mikailo, borac Šumadijskog korpusa iz Gledića, ubijen 1947.

- Miljević Zdravko, redov Srednjebosanskog korpusa, ubio se 16.10.1946. - Minić Drinka, jatak iz sela Trudovo kod Arilja, osuđena na robiju 1947. - Minić Miroslav, borac Kopaoničke brigade, poginuo 1947. - Minić Radosav ,, Gorska aždaja,, borac Novovaroške brig. poginuo 1951. - Mirković Radonja, jatak iz sela Rogojevac kod Kragujevca, robijao - Mirković Tihomir, borac Topličkog korpusa, apotekar,predao se 1946. robijao - Miskin Uroš, kom. čete u Nevesinjskom korpusu, skrivao se do 1947. uspeo da emigrira u Ameriku - Mitrović Dragutin, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen 22.2.1947. - Mitrović N. Đojo, borac Majevičkog korpusa, iz Sandića kod Brčkog, ubijen 1946. - Mitrović P.Đorđan, borac Majevičkog korpusa, iz Požarnice kod Tuzle, ubijen 1949

- Mitrović Živojin, borac Topličkog korpusa, ubijen početkom 1947. - Mitrović Mitar, komandant Brčanske brigade Trebaskog korpusa, ubijen januara 1946. - Mitrović Nenad, borac Jablinčkog korpusa, iz sela Tulari, zarobljen 1946, robijao - Mitrović R. Cvjetko, borac Majevičkog korp., iz Mezgraje kod Ugeljvika, ubijen 1946. - Mićanović J. Mićo, borac Majevičkog korpusa, iz Piraka kod Brčkog, ubijen 1947. - Mićić Dušan iz Vlasenice, bio u Cersko Majevičkoj grupi, ubijen 1946.

- Mićić R.Jovan, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1946. - Mihić Mitar, jatak iz okiline Gacka. ubijen 1950. - Mladenović Mika, jatak iz sela Trudovo kod Arilja, osuđen na robiju 1947. - Mladenović Petar, borac 2. Ravnogorskog korpusa, ubijen 22.12.1956. u Brđanima - Mladenović Spira, borac Topličkog korpusa, ubijen avgusta 1947. - Mladenović Todor, jatak iz Trudova kod Arilja, streljan 1947. - Mokić L. Budimir, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1946.

- Munitlak Stanika, jatak iz sela Močioci kod Arilja, osuđen na robiju 1947. - Murić Predrag, borac Topličkog korpusa, ubijen 1946 - Mustur Miroslav Mišo, borac Bokokotorskog korpusa, ubijen 1. aprila 1948. - Negovanović Radoslav, poručnik iz 2. Ravnogorskog korpusa, ubijen 1951. u Gruži - Nestorović Tihomir, borac Topličkog korpusa, iz Kuršumlije, ubijen 1947. - Nešković Petar, borac Majevičkog korpusa, ubijen 18. februara 1947. - Nešovanović Jovan, jatak iz sela Svileuva, Pocerina, uhapšen 1947.

- Nešović Vukosav, kom. bataljona u Topličkom korpusu, ubijen ujesen 1946. - Nikitović Ratko, kovač, jatak iz okoline Višegrada 1948. - Nikić K.Slavko, rodom iz Ljutovnice, Rudnički korpus, ubijen 1947. u s.Šilopaj - Nikolić T. Miloš, borac iz Trnave, selo Pakovraće, ubijen na pl. Čemerno dec.1947. - Nikolić Srećko, borac iz Dragačeva, selo Luke, ubijen 1956 u Moravičkom srezu - Nikolić Stojan iz Uvca, poginuo januara 1948. - Nikolić T. Danko, borac Majevičkog korpusa, iz Mezgraje kod Ugljevika, ubijen 1946.

- Nikšić K. Slavko, borac iz Takovskog sreza, iz sela Ljutovnica, ubijen 1947. - Ninković K. Boriša, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1951. - Ninković Đuro, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1950. - Ninković Milan, kom. bataljona u Trebinjskom korpusa, ubijen 1947. - Novaković Vladan, iz Gradca, borac Valjevskog korpusa, predao se 8. marta 1948. - Novaković Dragan, iz Gradca, borac Valjevskog korpusa, predao se 8. marta 1948. - Novaković Sveto, borac Bosansko Krajiškog korpusa, ubijen 1947.

- Novović Jagoš, iz sela Dragočave kod Foče, stradao 1953. - Obradović Aleksandar ,,Leko,, borac 1.Šumadijsklog korpusa, iuz Žunja, ubijen 1947 - Obradović Živko, borac Šumad. korpusa iz Čukojevaca, ubijen krajem 1945. - Obradović Jovo, jatak iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje, ubijen 1947. - Obradović Smilja, jatak iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje, ubijena 1947. - Obrenović V. Avram, borac iz Dragačeva, selo Markovica, ubijen 1947. - Obrenović M. Drago, borac Majevičkog korpusa, iz Peljave kod Ugljevika, ubijen 1947

- Obrenović M. Jovan, borac Majevičkog korpusa, iz Peljave kod Ugljevika, ubijen 1947. - Opačić Jovo, skrivao se u Istočnoj Bosni, ubijen septembra 1952. - Ostojić Nadežda, zam. šefa bolnice Požeškog korpusa, krila se do 1947, robijala - Paveljović Isajilo, bio u grupi boraca u Kolubarskom srezu krajem 1945. - Pavićević J. Krsto, podoficir iz Ostroškog korpusa, iz Danilovgrada, ubijen 1946. - Pavlović Vasilije, iz sela Mazovče kod Foče, ubijen 1953. na Miljevini - Pavlović Vojin, iz sela Mazovče kod Foče, predao se 1954.

- Pavlović Milivoje, jatak iz sela Rogojevac kod Kragujevca, osuđen na robiju - Pavlović Miljko, narednik iz Topličkog korpusa, ubijen 1946. kod Brusa - Pavlović Mihajlo, poručnik Valjevskog korpusa, ubijen decembra 1945, u Stublinici - Pavlović Radovan, borac iz sela Mazovče kod Foče, uhvaćen u Metohiji 1955. streljan - Pajić M. Žarko, borac Majevičkog korpusa, ubijen 1946. na Vučjaku - Pajić N. Neđo, borac Majevičkog korpusa, iz Koretaša, ubijen 1946. - Pajović Stanko, starešina iz 1. Ravnogor. korpusa, iz Dragačeva,ubijen krajem 1945.

- Palikuća Jovanče, borac Motajičke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946 - Panić N. Živan, borac Majevičkog korpusa, iz sela Priboj , ubijen 1946. - Panić Mićo, borac Majevičkog korpusa, ubijen 18.2.1947. - Panović Rade iz Petropolja, Gruža, krio se oko Višegrada, poginuo januara 1948. - Pantelić Lazo, poručnik iz Trebavskog korpusa, ubijen 1946. - Papović Gospava, jatak iz sela Čokotin, Jablanički korpus, bila na robiji - Paranos Risto, iz sela Staro Slano kod Trebinja ubijen posle mučenja 1948. kao jatak

- Paranos Stana, streljana 1948. kao jatak u okolini Trebinja - Parezanović Žika, potporučnik iz okoline Užica, poginuo januara 1948. - Pejić R. Stojan, borac Teslićke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Pejović Vasilije, bio u grupi kap. Matovića 1947. u istočnoj Bosni - Pelivanović Dragiša ,,Pelivan,, poručnik, kom Dragačevske brig. 1.Ravnog. korpusa izvršio samoubistvo sa svojim saborcima u Kotraži 1948. - Pendić Drago, borac Topličkog korpusa, ubijen februara 1946 - Pendić Dušan, borac Topličkog korpusa, ubijen 8.februara 1946.

- Penezić Gvozden iz Priboja, ubijen ujesen 1949. - Perić M. Risto, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Perić P. Mika, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Perišić Ranko iz sela Gojave kod Rudog, ubijen krajem leta 1948. - Perendija Boško, jatak Bože Bjelice iz okoline Čajniča, ubijen 1950. - Perović Jevrem, jatak, iz Donje Bejašnice, Toplički srez, otkriven i streljan - Petrušić Đorđe, činovnik izVrnjačke Banje, borac Rasinskog korpusa, ubijen 1948. - Petković Vasilije, iz okoline Višegrada, bio u grupi Bože Bjelice, poginuo 1948. - Petrović Branivoje, potpukovnik, kom. Javorskog i Deligradskog korpusa izvršio samoubistvo kada je otkriven 1946. sa svojim saborcima - Petrović Velimir, likvidiran u Bosni 1947.

- Petrović Vita, jatak iz Kloke kod Smederevske Palanke, ubijen septembra 1949. - Petrović Dušan ,,Boroš,,, kapetan, kom. Nišavskog korpusa, predao se, robijao - Petrović Milanče, poručnik, kom. brigade Ivankovačkog korpusa, krio se do 1954. - Petrović Miladin, vojni sveštenik Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Petrović M. Miloš, borac Majevičkog korpusa, iz Rastošnice, ubijen 1946. - Petrović V. Milin, kapetan, kom. Trnavskog sreza, uhvaćen i streljan 1946. - Petrović M. Petar, borac Majevičkog korpusa, iz Trnjaka kod Brčkog, ubijen 1947. - Petrušić Arsen, vodio grupu oko Rogatice, ubijen 3. jula 1952. - Pijović Milivoje, narednik iz Jablaničkog korp., iz Tulara, predao se 1946, robijao

- Pjanović Boško, jatak iz sela Božetići kod Nove Varoši, osuđen na robiju - Ponjavić Ivan, krio se u Kačreskom srezu 1945/46. - Popović B. Božidar, iz Višegrada, bio u Dražinoj pratnji, zarobljen 1945, robijao - Popović Dane, iz sela Trpinje kod Goražda, ubijen jula 1950. - Popović Dobrivoje, krio se u Kačerskom srezu 1945/46. - Popović L. Drago, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1946. - Popović Živojin, jatak iz sela Borač kod Kragujevca, osuđena na robiju - Popović J. Ivo, borac Bokokotorskog korpusa,ubijen u Zagori (Grbalj) 1947.

- Popović Marko, iz sela Brezovica, borac Cerskog korpusa, ubijen 1946. - Popović Milovan, iz sela Trpinje kod Goražda - Popović Milosav, pripadao čajničkoj grupi Bože Bjelice, ubijen polovinom 1950. - Popović Milunka, jatak iz sela Borač kod Kragujevca. osuđene na robiju - Popović Milutin, borac Topličkog korpusa, ubijen 12.juna 1947. na Gajtanu - Popović B. Momčilo, borac Majevičkog korpusa, iz Krbeta, ubijen 1946. - Popović Radisav, bio u Kalabićevoj pratnji, ubijen 1946. - Popović Radovan, borac iz Progorovaca kod Aranđelovca, otkriven i ubijen 6.11.1948 - Popović Ratomir Rale, bio obaveštajac - Popović Slobodan Dano, iz sela Krajčinovića kod Pljevalja, poginuo 1949. - Popović Stanimirka, jatak iz sela Komarani kod Nove Varoši, robijala

- Popović Tadija, jatak iz sela Borač kod Kragujevca, osuđivan na robiju - Prodanović P.Boro, borac Majevičkog korpusa, iz Tobuta kod Brčkog, ubijen 1949. - Prodanović S. Mirko, borac Srednjebosanskog korpusa, poginuo 1948. - Prodić Novak, kom. Teslićke brigade Srtedenjebosanskog Korpusa, ubijen 8.9.1946. - Prokić Vukoman, vodio grupu u Valjevskom srezu krajem 1945. - Puketa D.Nikola, redov Drinskog korpusa, iz okoline Foče, ubijen 1946. - Putica T.Danilo, žandarm, borac Trebinjskog korpusa, streljan 1946. - Putica T. Kosa, krila brata Danila i zbog toga je ubijena 1946. - Radević Milorad, por. kom. Kosaničke brigade Topličkog korp, ubijen februara 1946. - Radivojević Bojan, poručnik, kom. Brigade u 1. Ravnogorskom korpusu, ubijen 1946. - Radivojević Branislav, borac Šumad. korpusa, iz Grivca, ubijen 1947. u Grošnici - Radisavljević Milosav, borac Garde, iz Guriševca kod Topole, ubijen 13. jula 1950.

- Radisavljević Moša, borac Topličkog korpusa, ubijen 30.oktobra 1947. - Radišić Miša, borac 2 Mileševskog korpusa, ubijen 1947. - Radišić Proko, jatak iz sela Debelja kod Nove Varoši, robijao - Radišić Toma, jatak iz sela Debelja kod Nove Varoši, osuđen na robiju - Radmilović Novka, rodom iz okolina Gacka, jatak, stradala sa grupom avgusta 1948. - Radovanović Đurđe Đuka, borac Šumadijskog korpusa iz Grbice, ubijen 1948. - Radovanović Jordan, borac iz okoline Valjeva, zarobljen sproleća 1946, robijao - Radović Mile, kom.bat. u Fočanskoj brig.Drinski korp, otrovan od jataka krajem 1945.

- Radović Mića, borac Topličkog korpusa, ubijen 1946 - Radović Simo, narednik iz Jablaničkog korpusa, iz Tulara, ubijen u Leskovcu 1946. - Radojković M.Života,,Džine,, borac, Deligradskog korpusa, predap se 1947. robijao - Radonjić Budimir, borac Javorskog korpusa, ubijen u selu Sveštice, 1949. - Radonjić L. Radosav, borac 2. Ravnog. korp., iz Jezdine, Trnavski srez, ubijen 5.11.1945. - Radosavljević Raša, komandant Čačka i Ljubićkog sreza, zarobljen 1947, robijao - Radulović Jaćim, iz okoline Sjenice, većnik Zetske banovine, ubijen 1946. u skrivanju - Rađen (ović) Dušan iz Štrbaca, bio u grupi Srpka Medenice, ubijen januara 1951. - Rajaković Krsto, jatak iz Donje Karaklije kod Višegrada

- Rajić Đurko, vodio grupu na Romaniji, ubijen 12. septembra 1952. - Rajić Miodrag, kapetan, iz Deligradskog korpusa, krio se 1946. - Rakić Vladimir, borac Valjevskog korpusa, zarobljen u selu Suvodanj, 11.12.1945. - Rakić R.Rajko, borac iz sela Gredice kod Brčkog, ubijen 1947. - Raković Staniša iz Pribojske banje, ubijen ujesen 1949. - Radonjić Milivoje, učitelj, pripadnik Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1950 - Rafailović Branislav Brana, poručnik iz Valjevskog kraja, ubijen 1946 . - Racić Samuilo, oficir iz sela Deretin, kod Ivanjice, ubio se u okruženju 15.1.1950. - Rašović Radisav, podoficir, iz Fundine, bio u Zetskom odredu, ubijen 1947. - Rikanović B. Marko, borac Majevičkog korpusa, iz Milina Sela, ubijen 1947.

- Ristelić N. Veselin, sa Krivošija, Bokokotorski korpus, ubijen 1946. - Ristić Vasilije, jatak iz Petropolja kod Kragujevca, osuđivan na robiju - Rosić M. Dobrivoje, borac Šum. korpusa, iz Čukojevca, poginuo krajem 1945. - Savić N. Gojko, borac Majevičkog korpusa, iz Tobuta kod Brčkog, ubijen 1947. - Savić S. Diko, borac Majevičkog korpusa, iz Pirkovca kod Lopara, ubijen 20.1.1946. - Savić Milivoje, borac Majevičkog korpusa, iz Pirkovca,ubio se u okruženju 20.1. 1946 - Savić Neđo iz sela Gaočići, višegradski srez, krio se 1946. - Savić M. Tomo, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Savić V. Cvijan, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20. januara 1946. - Savkić Vojislav, borac Čegarskog korpusa, ubijen krajem 1945. u selu Lalinci - Savović Jole, borac Trebinjskog korpusa, iz Ljubomira, poginuo 1949. na Bjelasici

- Samardžić M. Mileva, jatak iz Dola kod Bileće, streljana 1946. - Samardžić Petar, potporučnik u Komandi Hercegovine, poginuo 14. januara 1948. - Sedlarević R. Đorđe, borac Majevičkog korpusa, iz Maleševca, ubijen 1946. - Sedlarević I. Marko, borac Majevičkog korpusa, iz Mirosavca, ubijen 1946. - Sedlarević I. Mićo, borac Majevičkog korpusa, iz Mirosavca, ubijen 1946. - Sekulić M. Vojin, borac Majevičkog korpusa, iz Ljeljenče, ubijen 1946. - Sekulić M. Jefto, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Sekulović Gojko, borac Topličkog korpusa, ubijen početkom 1947 - Seničanin Milo, borac Dragačevske brig. 1. Ravnog. korpusa, ubijen krajem 1946 - Seničić Dobrivoje, jatak iz sela Pečenog kod Kragujevca, osuđen na robiju

- Seničić Mijailo, jatak iz sela Pečenog kod Kragujevca, osuđen na robiju - Seničić Milosav, jatak iz sela Pečenog kod Kragujevca, osuđen na robiju - Seničić Stanoje, narednik u 2. Ravnogorskom korpusu, ubijen 1947. - Simeunović A.Vojo, borac Majevičkog korpusa, iz Požarnice kod Tuzle, ubijen 1949. - Simikić Ž. Dušan, borac Majevičkog korp, iz Pirkovca kod Lopara, ubijen 18.1.1946 - Simikić S. Joco, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1947. - Simić Đ.Vidak, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Simić Vojislav, borac Topličkog korpusa, ubijen 1947. - Simić Dobriša, borac Topličkog korpusa, ubijen 14.aprila 1946. kod Statovca - Simić P. Đojo, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1946.

- Simić T. Jovo, borac Majevičkog korpusa, iz Kolimera, ubijen jula 1949. - Simić Milivoje, šumar iz Tronoše, bio jatak Voji Tufegdžiću - Simić Ostoja, iz sela Rakovac na Ozrenu, jatak kapetana Cvijetina Todića - Simić Đ. Pajo, borac Majevičkog korpusa, iz Sandića kod Brčkog, ubijen 1946. - Simić Petar, poručnik iz Mlavskog korpusa, krio se 1946. - Simić Radovan Raca, iz sela Krčmare kod Valjeva, bio u skrivanju krajem 1945. - Simić Simo, borac Trebavskog korpusa, zarobljen 1946, osuđen na robiju - Simić Slavko, borac Majevičkog korpusa, iz Tobuta kod Brčkog, ubijen 1954. - Simović R. Dragomir, jatak iz Lađevca, 2. Ravnogorski korpus, osuđen na robiju - Simović Janika, jatak i Lađevca, 2. Ravnogorski korpus, osuđen na robiju

- Simović Kosta, jatak iz sela Zabojnica kod Kragujevca, robijao - Simović Radovan, jatak iz Lađevca, 2. Ravnogorski korpus, streljan - Simonović Dragić, jatak iz sela Grivac kod Kragujevca, osuđen na robiju - Simonović Dragomir, iz Ražanjske brig. Deligradskog korp.predao se 1946, robijao - Sluganović Niko, borac Ozrenskog korpusa, Hrvat po narodnosti, ubijen 1946. - Sofrenić Gojko. jatak sa Trebave, osuđen na robiju - Sofrenić Đurđija, jatak iz sela Boljanići na Ozrenu 1946. - Sredanović Uroš, komandant bataljona u Trebinjskom korpusu bio u skrivanju do 1947. pa uspeo da emigrira u Ameriku - Sremčević Bogić, poručnik iz 1. Šumadisjkog korpusa, ubijen 1951. - Sretenović Veliša, borac iz Dragačeva, ubijen krajem 1945.

- Sretenović Milojko, borac iz Dragačeva, selo Negrišori, ubijen 1947. - Stajić I. Milan, borac Majevičkog korpusa, iz Čađevice kod Bijeljine, ubijen 1946 - Stakić Sveto ,,Srbijanac,, borac Trebavskog korpusa, ubijen 1947. - Stanišić D. Dragiša, borac Šumad. korpusa, iz Čukojevca, ubijen krajem 1945. - Stanišić R. Vasilije, borac Ostroškog korpusa, ubijen 1946. - Stanišić R. Radoman, borac Ostroškog korpusa, ubijen 1946. - Stanković Milenko, borac Topličkog korpusa, ubijen 27.aprila 1947. - Stanojević Milivoje ,,Purko,, borac Toličkog korpusa, ubijen 1947. - Stančić Jovo, jatak iz sela Pečenog kod Kragujevca, osuđen na robiju - Stevanović Jovan, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1946.

- Stevanović Obren ,,Lejovac,, borac 2. Ravnogorskog korpusa, iz Cvetke (Kotlenik) - Stevanović Rajo, borac Majevičkog korpusa iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Stefanović Božo, borac Dragačevske brig. 1 Ravnog. korpusa, ubijen krajem 1946. - Stefanović M. Života, poručnik, kom.bat. u 2 Ravnogorskom korpusu, ubijen 1946. - Stefanović Milan, rodom iz Ljubiškog sreza, Mrčajevci, ubijen 1948. - Stefanović Nedeljko, kap. iz Javorskog korpusa, zarobljen 1948. i ubijen u Kragujevcu - Stefanović Rajko, borac 1. Ravnogorskog korpusa, ubijen 1948. u Ivanjici - Stijaković Luka, borac Motajičke brigade Srednjebosanskog korpusa, ubijen 1946. - Stjepić Ivko, bio u Dražinoj pratnji 1946. - Stojanović Vojko, borac Trebavskog korpusa, ubijen 1946.

- Stojanović Neđo,,Krvavi,, borac Majevičkog korpusa, ubijen jula 1949. - Stojić Bogdan, borac Novovaroške brigade 2. Mileš. korpusa, ubijen 11.9.1945. - Stojić Božidar, borac Novovaroške brigade 2. Mileš. korpusa, ubijen 11.9.1945. - Stojić Đorđe, borac Novovaroške brigade 2.Mileš. korpusa, ubijen 11.9.1945. - Stojić Milisav, redov Trsteničke brigade, predao se 1946. i streljan u Nišu 1947. - Stojić (Stolić) Mitar, borac Srenjebosanskog korpusa, krio sa na Čemernici 1946. - Stojković Bogoljub, borac Srednjebosanskog korpusa, ubijen janurara 1950. - Stojković Boško, kapetan, kom. bataljona Srednje Bosanskog korpusa, ubijen 1947. - Stojković S.Milorad, jatak iz Glibovca kod Smedereva, ubijen septembra 1949. - Stojković Radisav, borac iz Dragačeva, selo Viča, ubijen 29. januara 1946.

- Stojnić Savo, jatak iz sela Lađevci, 2 .Ravnogorski korpus, osuđen na robiju - Strugarević Dragiša, borac Dragačevske brig. 1. Ravnog. korpusa, ubijen krajem 1946 - Strugarević Radosav, borac iz Dragačeva, selo Lisa, ubijen 1956 u Moravičkom srezu - Subotić Spasoje, bio u Nevesinjskom korpusu, ubijen na Zelengori 1947 - Supić Đorđe Đoko, major, bio u VK i Komandi Istočne BiH, ubijen na Zelengori1947 - Supić Milivoje, borac Trebinjskog korpusa, poginuo na Zelengori 1947. - Tadić Vojin, borac Cerskog korpusa, iz s. Caparić, ubijen 9. oktobra 1949. - Tadić Neđo, borac Tuzlanske brig.Majevičkog korpusa, ubijen februara 1946. - Tanasijević Bogoljub ,,Boca,, vodio grupu u Kolubarskom srezu karjem 1945.

- Tanasković Dragoslav, borac Smederevskog korpusa, ubijen jula 1946. - Tasić Borivoje, narednik, bio na tromeđi (Bosne, Srbije i Crne Gore), ubijen 1955. - Tasić Vlastimir, odmetnuo se 1947, iz sela Ribnica kod Višegrada, - Tasić Stanimir iz Ribnice kod Višegrada, bio u grupi Srpka Medenice, ubijen 1950. - Tedodorović Aleksandar Saša, poručnik, radiotelegrafista, zarobljen 46 i robijao - Tejić Vajo, borac Majevičkog korpusa, iz Trnjaka kod Brčkog, ubijen 1947. - Tekić K. Drago, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1948. - Tekić M. Dušan, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1946. - Tepavčević J. Aleksa, borac Trebinjskog korp, bi u šumi do 1950, prebacio se u Grčku

- Tepavčević M. Aleksa, borac Vučedolske brigade, poginuo juna 1947. na Somini - Tepavčević Vojin, borac Trebinjskog korpusa, bio u šumi 1947. - Tepavčević J. Stevan, borac Trebinjskog korpusa, poginuo na Somini 1947. - Tešanović Lazar, major, kom. Srednje Bosanskog korpusa, ubijen na Manjači 1947. - Tešanović Mašan, komandant bataljona Trebinjskog korpusa, poginuo 27.1.1948. - Tešević Milomir iz sela Stražbenica, - Timotijević Koja, jatak iz sela Trnavce kod Višegrada, osuđivan na robiju - Todić Cvijetin, kapetan,komandant Ozrenskog korpusa, ubijen jula 1947. - Todorović Branislav, borac Smederevskog korp, ubijen marta 1948. u Glibovcu - Todorović Života ,,Kekera,, vodnik u 2.Ravnogorskom korpusu, ubijen 19.11.1946. - Todorović Tode ,,Noktaš,, kom.bataljona u odredu ,,Kočić,, ubio se decembra 1947. - Todosijević Milorad, narednik Šumad. korpusa, iz Male Pčelice, krio se do 1954. - Tojić T. Danilo, borac Majevičkog korpusa, iz Lipovice, ubijen 27. januara 1946.

- Tomić D. Velimir, borac Majevičkog korpusa, iz Ražljeva kod Brčkog, ubijen 1946. - Tomić Miodrag Dragi, bio kurir u Požeškom korpusu, zarobljen 1947, robijao - Tomić I. Đoko, borac Majevičkog korpusa, iz Korenite, ubijen 1946. - Tomić D. Petar, borac Majevičkog korpusa, iz Ražljeva kod Brčkog, ubijen 1946. - Tomić Radiša, potporučnik u Gorskoj Gardi, otkriven 1947. i ubijen u Aranđelovcu - Topalović Mika, jatak iz sela Trudovo kod Arilja, osuđen na robiju 1947. - Tripković Živan, iz Miloševca (Pocerina), bio u Cerskom korpusu, ubijen 1946. - Trifković Dušan, ubijen septembra 1952. - Trifunović Milorad Mikonja, borac Limskih odreda, predao se 1947, robijao - Trišić V. Petar, borac Majevičkog korpusa, iz okoline Brčkog, ubijen 1946.

- Tuba Jovan , jatak iz sela Rupavci kod Višegrada, osuđivan na robiju - Tuševljaković Radomir, kapetan, komandant Vlaseničke brigade Romanijskog korp. zarobljen 1946. i streljan 1947. u Sarajevu - Ćevriz Krsto, borac Čajničke brigade, poginuo 1947. na Kloku - Ćevriz Miloš, borac Čajničke brigade Drinskog korpusa, bio glavni jatak u kraju - Ćetković S. Petar, borac Majevičkog korpusa, iz s. Dubnica (Kalesija), ubijen 1947. - Ćirković M.Vaso, borac Majevičkog korpusa, iz Sandića kod Brčkog, ubijen 1946. - Ćirković M. Dušan, borac Majevičkog korpusa, iz Sandića kod Brčkog, ubijen 1946 - Ćirović Darinka, jatak iz sela Debelje kod Nove Varoši, osuđivana na robiju - Ćosić Dojčilo, poručnik, kom. samost. odreda na Tari, zarobljen 1947, robijao 20 god. - Ćurčić Petar, borac Novovaroške brigade 2. Mileševskog korpusa, ubijen 1947 - Uljarević Đ. Veljko, borac Bilećke brigade Trebinjskog korpusa, ubijen 1946

 

- Uljarević Todor, zam.kom. bataljona u Trebinjskom korpusu, bio u šumi 1947 - Urošević Boško, borac 1. Ravnogorskog korpusa, iz Dragačeva, Lučani, ubijen 1947. - Ušćumlić Mirko, jatak iz sela Brijeg, Šćepan polje, robijao - Dr. Hans, nemački lekar, za vreme rata bio u Guči, krio se u grupi Vlade Martinovića ubijen 1947. - Herin Ostoja, nalazio se na terenu između Kalinovika i Romanije, ubijen 1953. - Filipović M. Srećko, borac Majevičkog korpusa, iz Lukavice, ubijen 1946. - Filipović Staniša, borac Smederevskog korpusa, avgusta 1946.

- Filipović T. Stevo, borac iz Bukovice kod Brčkog, ubijen 1948. - Carević Jovica, kapetan iz 2. Ravnogorskog korpusa, komandos, zarobljen krajem 1945. streljan 1946. - Cvetić Milisav, borac Šumadijskog korpusa, iz sela Guncate, ubijen 1947. - Cvijić Milan, Borac Teslićke brigade Srednjebosankog korpusa, ubijen 1947. - Cogoljević Novica, potpručnik iz Prvog Ravnogorskog korpusa, stradao krajem 1946. - Conić Mihailo, borac Zlatiborskog korpusa, krio se na Zlatiboru 1945.

- Crnogorac Mitar (Dimitrije) , borac Trebinjskog korpusa, bio u šumi 1947. - Čavić Jordan, borac Topličkog korpusa, ubijen 11.marta 1947. - Čavić Radivoje, borac Topličkog korpusa, ubijen 27.aprila 1947. - Čaprić Mile, borac Topličkog korpusa, ubijen 13.maja 1948. - Čarapić Vito, borac Topličkog korpusa, ubijen 1946. - Čelonja Rajko, komandant Srebreničke brigade Drinskom korpusu, ubijen 1947. - Čembić C. Slavko, borac Majevičkog korpusa, iz Ljeljenče, ubijen 1948.

 

- Čkonjević Blagoje, stradao zajedno sa Vukom Kalaitovićem, 1948. - Čolaković Nikola, jatak sa Trebave, osuđen na robiju - Čordić P. Miko, borac Majevičkog korpusa iz Čađavice kod Bijeljine, ubijen 1947. - Džokić Slobodan, potporučnik iz Rudničkog korpusa, iz sela Liplje, ubio se 1946. - Džombić Mirko, bio borac u Srednjebosanskom korpusu, ubijen 1948. - Šakotić Neđo, borac Majevičkog korpusa, poginuo sa Kerovićem 20. januara 1946. - Šaraba Nikola, borac Trebinjskog korpusa, krio se do 16.11.1947. i prebegao u Italiju - Šarović Boriša, na službi u Gatačkoj brig, poginuo pri prelasku grčke granice 1950 - Šarović Jovan , na službi u Gatačkoj brig. poginuo pri prelasku grčke granice 1950. - Šarčević R. izvršio samuobistvo sa pukovnikom Branom Petrovićem 1948.

- Šekularac Milan, kapetan, 2. Mileševski korpus, ubio se u Čedovu kod Sjenice 1946. - Šešum M. Ljubinko, redov, sa Kupresa, borac korpusa Gavrilo Princip, ubijen 1948. - Šijaković Ignjat, iz Veletova, bio aktivan oko Višegrada 1946. - Šipčić Vladimir Vlade, iz sela Mala Crna Gora ,Durmitorski srez, ubijen 29.7.1957? - Škoro Risto,,Rindi,, borac Trebinjskog korpusa, krio se na Bjelašnici , poginuo maja 1948. - Šljukić Ivan , iz Jabuke, ubijen sa Srpkom Medenicom 1951. - Šmigić A.Đorđe, narednik u Topličkom korpusu, streljan 25.10.1947. u Nišu - Šunjevarić Ilija, borac Zlatiborskog korpusa, krio se na Zlatiboru 1945. - Šumonja Ćuro ,,Ćuđa,, starešina Ličko Kordunaškog korpusa, ubijen 1948.

Ostatak fotografija poslednjih Ravnogoraca pogledajte ovde.

(Glas javnosti)

 

 

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR