Glas Javnosti

KAKO ĆE SE TESTIRATI BUDUĆI PRVACI? Ovih 6 kritetrijuma spremnosti su PRESUDNI

Društvo
Autor: Glas javnosti

Kazna za kršenje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kreće se od 5.000 do 100.000 dinara

Vreme u koje škole vrše upis dece u prvi razred nije utvrđeno propisima, ali je period od početka aprila do kraja maja svake godine u školskoj praksi tradicionalno namenjen upisu dece u narednu školsku godinu, a upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina prenosi espreso.

Od školske 2020/2021. godine roditeljima je omogućen upis dece u prvi razred osnovne škole putem Portala eUprava, omogućena je i usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje. Na ovaj način roditelji jednim odlaskom u školu završavaju sve aktivnosti vezane za upis deteta u školu.

 

Putem aplikacije eUpis pribavlja se sva potrebna dokumentacija (matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu), te roditelji ne moraju da pribavljaju i donose mnoštvo papira, već umesto njih to čini škola.

Kako navode iz Ministarstva prosvete, škole su dužne da upišu svako dete sa njihovog područja, a mogu upisati i decu sa područja druge škole.

- Roditelj može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis. Škola je dužna da obavesti roditelja o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole - rečeno je u Ministarstvu.

Kako se testiraju budući prvaci?

Školski psiholog Biljana Mihailović navodi da pre svega ni roditelji ni deca ne treba da osećaju pritisak ili stres kada je u pitanju testiranje pred polazak đaka u prvi razred. Ona dodaje da često roditelji stvaraju paniku, ali da nje ne bi trebalo da bude jer su testovi u potpunosti prilagođeni deci ovog uzrasta, zamiljivi su im i bliski, a još jedna olakšavajuća okolnost je to što kriterijuma za upis dece u školu nema, te će svako dete "proći" u prvi razred jer tako nalaže Zakon.

- To su testovi koji pomažu da vidimo da li deca umeju da prepoznaju oblike, takođe proverava se pamćenje figura. Dete gleda u neki oblik oko 10 sekundi to se onda skloni, pa se od deteta traži da nacrta isti taj oblik. Pokazuju im se razni oblici, životinje, na primer zeke i kuce, pa oni opisuju šta vide na slikama, broje žetone... Svi testovi uključuju logičke operacije i prilagođeni su uzrastu dece koja polaze u prvi razred. Napravljeni su da im budu zabavni i interesantni. Smenjuje se materijal, pa pitanja i deca ovaj psihološki test rade bez problema - objašnjava Mihailovićeva.

Iz prethodnog iskustva Biljana je naučila da su deca najčešće verbalno slaba, te rečenice započinju bez određenog smisla, pa se u tom slučaju roditeljima savetuje da sa njima vežbaju komunikaciju.

- Recimo deca započinju rečenicu sa "Znaš ono kad je bilo", pa im mi objasnimo da ne može tako, već da ih teraju da sklapaju potpune rečenice i sami pričaju kako bi vežbali - napominje ona.

Ipak, bez obzira na to da li deca znaju da čitaju, pišu, računaju i broje, to neće uticati na njihov upis u prvi razred. Sva deca koja imaju dovoljan broj godina za upis u školu zadovoljavaju kriterijume, a psihološki testovi služe da se otkriju potencijalne poteškoće.

- Može da se desi da imaju teškoće, ali se i ta deca upisuju redovno u školu, pa se sa njima radi poseban program. Kasnije se određuje individualni plan ako za tim ima potrebe kako bi im se pružila podrška u daljem obrazovanju - navodi sagovornica za Telegraf.

Šest aspekata ključno za testiranje spremnosti budućih prvaka

Motivacija za učenje

Na ovom uzrastu ona podrazumeva interesovanje i radoznalost za školsko učenje, radost kada se saznaje nešto novo, čime se formira unutrašnja potreba za saznavanjem.


Intelektualna zrelost

Ona podrazumeva zadovoljavajući stepen razvijenosti pažnje, pamćenja i mišljenja (upoređivanje i opisivanje predmeta i pojava iz okoline, sposobnost da reprodukuje opaženo zahvaljujući namernoj pažnji, sposobnost da se voljno usredsredi i koncentriše, uočava sličnosti i razlike po različitim kriterijumima, poseduje elementarne matematičke pojmove, navodi razloge)

Govorna razvijenost

Podrazumeva da je dete ovladalo govornom strukturom, pravilnim govorom (dete je ovladalo glasovima i glasovnim sklopovima, ima dovoljno bogat rečnik – da koristi između 2.500 i 3.000 različitih reči, da razume rečenice do 6-8 reči, razlikuje pre-posle, voli da postavlja pitanja, sluša i prepričava priče)

Socijalna zrelost

To je relativna samostalnost pri zadovoljavanju svojih potreba, osposobljenost za život u društvu dece i odraslih (razvijena svest i poverenje u sebe i svoju okolinu, dete bira omiljenog druga, ima zaštitničko ponašanje prema mlađima, poštuje pravila igre sa vršnjacima, spremno je na saradnju, može da sagleda situaciju iz ugla drugih, ispoljava empatiju, ima povećanu sposobnost voljnog upravljanja svojim ponašanjem).

Emocionalna zrelost

Govori o emocionalnoj stabilnosti i kontroli emocija (ima samopouzdanje i sigurnost, ume da reaguje na adekvatan način na raspoloženje i ponašanje drugih, može da odloži zadovoljavanje potreba, može da kontroliše svoje emocije, ima veću kontrolu sopstvenih impulsa, razvijeniju volju i emocionalnu nezavisnost nego u ranijem uzrastu).

Razvijena grafomotorika

Najjednostavnije rečeno – to je sposobnost držanja olovke i pisanja i trebalo bi da je dete naučilo pravilan hvat olovke, da ima fleksibilnost šake i prstiju, povučena linija bi trebalo da bude jasna, adekvatnog pritiska i da vodi željenoj formi.

Ko ne upiše dete u školu plaća paprenu kaznu

Kako nalaže Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, svaki roditelj je dužan da upiše dete u predškolski pripremi program i u školu, a ko prekrši član 84. ovog Zakona biće kažnjen novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara.

 

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR