Glas Javnosti

ИНСПЕКТОРА 6.500, А НИЧЕМУ НЕ ВРЕДЕ: Држава газдама верује и на реч, проблем су шверцери по аутобусима и продавци лубеница

Društvo
Autor: Глас јавности / НОВОСТИ / од 05.10.2018.

НАЈМАЊЕ четири године инспекције неће посећивати привреднике у редовним контролама, али ће они бити дужни да раде самопровере и инспекцијама достављају извештаје о резултатима. Такву привилегију имаће предузећа која су се раније доказала високим стандардима пословања и поштовањем прописа.

Увођење института "Субјект од поверења" једна је од најзначајнијих новина, која помера фокус инспекција са кажњавања на подршку пословању, а предвиђена је новим Законом о инспекцијском надзору.

Како наглашавају у Министарству државне управе и локалне самоуправе, примена овог института би требало да почне две године након усвајања прописа, јер је потребно време да се примене методе и инструменти за процену ризика у оквиру платформе е-инспектор и да се на основу процене ризика створи база података о "доброј" и "лошој" привреди.

 

- Статус, међутим, може бити одузет и то трајно - кажу у Министарству. - Он престаје ако се утврди повреда прописа, ако у остављеном року не отклони недостатке на које му је указала инспекција или ако не достави периодични извештај о самопровери и самопроцени ризика, као и у случајевима затварања фирме.

Међу изменама закона је и институт споразума о признању прекршаја, који је већ почео да се примењује код саобраћајних прекршаја. Уводи се, такође, и могућност самопроцене. То значи да инспекција може да достави контролну листу надзираном привреднику и затражи од њега да сачини и достави извештај о самопровери испуњености захтева из листе и самопроцени ризика.

- У случају основане сумње да је делатност нерегистрована или да привредник не издаје рачун, може се користити ради доказивања и прикривена куповина, ако се на други начин не могу обезбедити потребни докази или се процени да би то било значајно отежано - кажу надлежни. - Овај вид куповине се претходно не најављује, нити се показује службена легитимација и налог за инспекцијски надзор.

У циљу ефикасности рада инспекција нацртом измена и допуна закона предвиђен је и мешовити инспекцијски надзор који подразумева истовремени рад више различитих инспекцијских служби.

ИНСПЕКТОРА 6.500

У СРБИЈИ има 40 републичких инспекција са око 6.500 инспектора. Они контролишу примену прописа у областима као што су безбедност објеката, хране, окружења, производа, саобраћаја, као и оне које контролишу рад државних органа, јавних служби, привредних субјеката.

Глас јавности / НОВОСТИ / од 05.10.2018.

 

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR