Glas Javnosti

Fakulteti čuvaju mnogo ličnih podataka

Društvo
Autor: Glas javnosti

​Virtuelni oblak za sada nije potpuno zakonom uređeno mesto na kome se skladište i obrađuju mnogi osetljivi podaci o studentima i zaposlenima.

Lični podaci o studentima i zaposlenima u visokoškolskim ustanovama sve češće se čuvaju u virtuelnom oblaku – „klaudu”. To podrazumeva veliku odgovornost provajdera i ustanova koje su njihovi klijenti, a ova delatnost nije dovoljno uređena zakonima, rečeno je na regionalnoj konferenciji pravnika u Budvi, koja je nedavno održana u organizaciji saveza Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

– U praksi ponekad nije lako utvrditi da li je „klaud” provajder rukovalac ili obrađivač podataka. U „klaud” bazama lični podaci se brzo prenose od jednog centra za skladištenje ka drugom, pa korisnici nemaju kontrolu nad sredstvima uz pomoć kojih se podaci obrađuju – ukazali su Iva i Saša Đorđević, doktorandi Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Visokoškolske ustanove čuvaju i veoma osetljive podatke, poput onih o zdravstvenom stanju i porodičnoj situaciji. Zato je važno, istakli su, da zakonodavac detaljnije reguliše pitanje bezbednosti ličnih podataka studenata i zaposlenih, ali i trećih lica sa kojima stupaju u različite ugovorne odnose.


– Ustanove visokog obrazovanja operišu ogromnim brojem podataka o ličnosti. To nisu samo osnovni podaci o identitetu i stepenu obrazovanja već i o radnopravnom statusu, platama, stručnom usavršavanju, a prikupljaju se i podaci koji spadaju u domen privatnog života, jer u slučaju bolesti, invaliditeta, trudnoće, vantelesne oplodnje i u drugim situacijama studenti i zaposleni imaju određena prava ili povlastice – objasnila je Iva Đorđević.

Prikupljanje osetljivih podataka je u takvim situacijama opravdano, ali je izuzetno važna njihova zaštita, jer čine sastavni deo privatnog života i ne bi smeli da u utiču na prava iz radnog odnosa, ali mogu uticati na dobijanje prava na zdravstveno osiguranje, kao i na organizaciju radnog vremena i korišćenje godišnjeg odmora.

– U slučaju uvođenja prekovremenog i noćnog rada, ustanova može napraviti raspored u zavisnosti od toga da li je zaposleni samohrani roditelj ili roditelj mlađeg deteta ili deteta sa invaliditetom. Nastavniku i saradniku koji se nalazi na odsluženju vojnog roka, porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta ili druge osobe, bolovanju dužem od šest meseci, odsustvu radi angažovanja u državnim organima, izborni period i radni odnos se produžava za to vreme – kaže Iva Đorđević, koja radi na Akademiji strukovnih studija u Beogradu kao rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova.

Kada je reč o studentima, podatke o ličnosti treba prikupljati samo ukoliko su neophodni za sticanje statusa studenta i ostvarivanje prava i obaveza tokom studiranja.


– Zakon o visokom obrazovanju na specifičan način uređuje prikupljanje osetljivih podataka o ličnosti studenta koji su u konkretnom slučaju potrebni za ostvarivanje prava na mirovanje statusa, gde je regulisano da se studentu, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza, u slučaju teže bolesti, upućivanja na studentsku praksu u trajanju od najmanje šest meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, nege deteta do godinu dana života i posebne nege koja traje duže od detetove prve godine života, održavanja trudnoće i u drugim slučajevima. Na primer, studentkinji koja je u postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja na njen zahtev odobrava se mirovanje prava i obaveza u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove – objasnila je Iva Đorđević.

Osetljivi podaci uživaju poseban režim i najveći stepen zaštite. To su i podaci koji se odnose na rasu, političko uverenje, veroispovest, seksualni život i osuđivanost za krivična dela. Ustanova može da prikuplja ove podatke samo ako je za to ovlašćena zakonom i ako je obezbeđena njihova odgovarajuća zaštita, a u odsustvu toga samo uz prethodno obaveštenje i izričiti pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

Glas javnosti /P02S 

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR