Glas Javnosti

PREDSEDNIK SANU ZABRANIO SKUP O KOSOVU I METOHIJI: Otvoreno pismo akademika Ocića Vladimiru Kostiću

Društvo
Autor: Glas javnosti

Redovni član SANU Časlav Ocić uputio je otvoreno pismo predsedniku SANU Vladimiru Kostiću s tvrdnjama da je on blokirao njegov rad po pitanju strateških aspekata kosovskometohijskog pitanja, a ovo pismo prenosimo u celosti.

Naučni skup 'Secesija sa stanovišta unutrašnjeg i međunarodnog prava i njene političke posledice’, jedna u nizu radnih manifestacija Akademijskog odbora za srpsko pitanje (AOSP), održan je 3. jula prošle godine.

Kao ekonomist, na sednicama AOPS-a poslednje dve godine zalagao sam se da se izuzetno važnim temama proučavanja i naučnih rasprava Akademijskog odbora za srpsko pitanje (1. Secesija i granice samo-opredeLjenja manjina u međunarodnom pravu / pravila, iskustva, presedani i potencijalni odrazi na rešavanje kosovsko-metohijskoh pitanja; 2. Afirmacija, očuvanje i zaštita umetničke i kulturne baštine srpskog naroda na Kosovu i Metohiji), pridruži i komplementarna tema: Ekonomski, socijalni, demografski, geopolitički i drugi strateški aspekti kosovskometohijskog pitanja.

Predsednik AOSP-a, akademik Vladimir S. Kostić je, međutim, na sve moguće i nemoguće načine blokirao moj rad na ovom projektu u okviru AOSP-a (tako, na primer, u AOSP, pored prvobitnih 16 članova, usmeno je 'kooptirao' još toliko članova — uglavnom iz odeLjenja prirodnih i tehničkih nauka — čiji je jedini zadatak da odbijaju moje predloge istraživačkih projekata, 'demokratskom većinom', dakako).

Želeći da otklonim preprekemom radu u AOSP-u, odlučio sam da povodom pomenutog skupa od 3. juna (a kao moje učešće u raspravi na tom skupu) uputim Predsedniku SANU i
AOSP-a Otvoreno pismo, sve u nadi da će ono doprineti da se stvari pomere s mrtve tačke. ŠaLjem Vam kopiju tog pisma:

OTVORENO PISMO AKADEMIKU VLADIMIRU S. KOSTIĆU

(prilog diskusiji na naučnom skupu „Secesija sa stanovišta unutrašnjeg i
međunarodnog prava i njene političke posledice”, svečana sala SANU, 3. jun 2020)
Akademiku Vladimiru S. Kostiću, predsedniku SANU, predsedniku Akademijskog
odbora za srpsko pitanje i uvodničaru na predmetnom naučnom skupu

Poštovani g. Predsedniče,

Na naučnom skupu „Secesija sa stanovišta unutrašnjeg i međunarodnog prava i njene političke posledice”, koji treba da dâ naučni doprinos rešavanju
kosovskometohijskog pitanja i koji u SANU počinje u petak 3. juna (gde Vi držite uvodno slovo), pruža Vam se prilika (verovatno poslednja) da povučete Vašu izjavu koju ste 18. oktobra 2015. godine, u svojstvu predsednika SANU dali Radio Beogradu:

„…u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa nekim elementima
dostojanstva napustiti Kosovo…“ i time iskažete iskreno pokajanje za jedinstven greh kakav dosad nije počinio nijedan
predsednik neke od nacionalnih, evropskih i svetskih akademija nauka i umetnosti.

Istorija akademija nauka nije dosad zabeležila takav protivpravni, protivustavni i post-istinski čin.

Povlačenjem Vaše izjave oprali biste Ljagu s Vašeg obraza i obraza većine članova SANU (iskLjučujem autošoviniste koji su u SANU beznačajna ali vrlo agresivna
manjina) i skinuli prokletstvo s ove najviše naše naučne i umetničke ustanove, pre svega, njenih društvenohumanističkih i umetničkih odeLjenja. Vašom novom izjavom Vi biste, između ostalog, poništili dejstvo puča u OdeLjenju društvenih nauka kojim je prekretno ojačalo zatiranje društvenih i humanističkih nauka (i njihova sorošizacija), poništili biste i dejstvo cenzurisanja naučnog skupa o KIM, bila bi
tako ukinuta i zabrana objavLjivanja zbornika KOSOVSKA VERTIKALA ILI NEOKOLONIJALNA HORIZONTALA, bio bi deblokiran rad Odbora za ekonomske nauke i Odbora za proučavanje stanovništva, konačno imoj rad u AOSP-u i Akademijskom pdboru za Kosovo i Metohiju...

Drugim rečima, to bi bio povratak SANU u pravni poredak, ozdravLjenje, normalizacija života i rada, što bi obezbedilo opstanak i daLji razvoj SANU na izvornim principima njenih časnih i mudrih Osnivača. Ako nemate žeLje ni voLje da se odreknete podrške secesionistima, odnosno ako Vam je ideja Velike Albanije toliko prirasla srcu, onda biste mogli da smognete snage („političke mudrosti“) da podnesete ostavku na mesto predsednika SANU.

Verujem da će Vam se otvoriti vrata palate SANU da kroz njih išetate — „s elementima dostojanstva“.

Svako dobro, pre svega, zdravLja želi Vam

Časlav Ocić, red. član SANU

Krajem 2020. godine u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti izašla je
monumentalna knjiga (457 strana): Secesija sa stanovišta unutrašnjeg i međunarodnog
prava i njene političke posledice : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 3. juna
2020. godine / glavni urednik Zoran Knežević ; urednik Kosta Čavoški . – Beograd: SANU,
2020.
Pogađate, moje pismo nije u Zborniku štampano. Ko je cenzuriso moj „prilog
diskusiji“ – glavni (!?) urednik Zbornika akademik Zoran Knežević (astronom) ili
urednik Zbornika akademik Kosta Čavoški („vodeći srpski pravnik“ i odskora
šekspirolog) ili Veliki Inkvizitor u SANU – njen predsednik Vladimir S. Kostić. Za
njega bi to bila sitnica u odnosu na cenzuru čitavog naučnog skupa „Demografski,
ekonomski, socijalni, pravni, geopolitički i ekološki aspekti kosovskometohijskog
pitanja“ koji su Odbor za ekonomske nauke i Akademijski odbor za proučavanje
stanovništva (čiji sam ja predsednik) organizovali u oktobru 2018. godine, i odbijanja
„časništva“ SANU da se zbornik radova s tog skupa (pod naslovom Kosovsko metohijska
vertikala ili neokolonijalna horizontala) štampa kao izdanje SANU. Taj Zbornik
(zajednički poduhvat pet izdavača sa Cetinja, iz Gračanice, Beograda i Zrenjanina) je za
kratko vreme doživeo dva srpska izdanja, preveden je na dva vodeća svetska jezika (na
treći je prevođenje u toku), citirali su ga portparoli ministarstava spoljnih poslova
velikih država, kao i mnogi domaći i strani naučnici, imao je velikog odjeka u
medijima, posebno na društvenim mrežama.

(Akademik Časlav Ocić)

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR