Glas Javnosti

MULJAČINE U SKUPŠTINI SRBIJE?! Poslanici nam ODUZIMAJU PRAVA, a daju NEPOSTOJEĆE DUGOVE kod banaka! (FOTO)

Društvo
Autor:

Žele da nas pretvore u robove i da bankama daju veliku moć.

Sve je počelo nacrtom Zakona o parničnom postupku koji je predvideo izuzetno visoke takse za pokretanje parnice. 

Advokati su odmah upozorili da zbog toga obični građani neće moći da nađu pravdu na sudu jer neće imati novca da pokrenu parnicu kako bi zaštitili svoja prava. 

Odmah su upozorili kako je sve to posledica delovanja bankarskog i sličnih lobija. Krajnji cilj je, po advokatima, da obesmisle svaku parnicu protiv njih i tužbu zbog pljačke, zelenašenja, nepoštovanja prava iz radnog odnosa i svih drugih kršenja zakona kojem su banke i velike kompanije sklone. 

Narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević, Dejan Kesar i Veroljub Arsić, svi iz redova SNS izabrani na listi "Za našu decu" , su podneli zahtev da se na 49. sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo koja će se održati u ponedeljak 5. jula zatraži autentično tumačenje pojedinih odredbi  Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, prema kojima bi se utvrdilo da banke imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita, . Vrhovni sud je već odlučivao po tom pitanju i doneo odluku u korist građana, ali ako bi autentično tumačenje bilo drugačije od odluke Vrhovnog suda si sudovi bi bili dužni da sude na osnovu tog tumačenja a ne na osnovu presude Vrhovnog suda. 

Jelena Žarić Kovačević je podnela zahtev da donese autentično tumačenje odredbe člana 1066. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima. Ovaj član glasi:

  • Ugovorom o kreditu utvrđuje se iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja kredita

Dejan Kesar je podneo zahtev da donese autentično tumačenje odredbe člana 41. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača koji glase:

  1. Ugovorna odredba obavezuje potrošača ako je izražena jednostavnim, jasnim i razumljivim jezikom i kako bi je shvatio razuman čovek potrošačevog znanja i iskustva.
  2. Trgovac je dužan da sa sadržajem ugovorne odredbe upozna potrošača pre zaključenja ugovora, na način koji s obzirom na upotrebljeno sredstvo komunikacije potrošaču pruža stvarnu mogućnost da se upozna sa sadržinom odredbe.

i člana 43. stava 2. i 3. Zakona o zaštiti potrošača, koji glase:

  1. Nepravična ugovorna odredba je svaka odredba koja, protivno načelu savesnosti i poštenja, ima za posledicu značajnu nesrazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača.
  2. Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje da li je određena odredba ugovora nepravična su:  1) priroda robe ili usluga na koje se ugovor odnosi; 2) okolnosti pod kojima je ugovor zaključen; 3) ostale odredbe istog ugovora ili drugog ugovora sa kojim je ugovor u vezi; 4) način na koji je postignuta saglasnost o sadržini ugovora i način na koji je potrošač obavešten o sadržini ugovora.

 

Veroljub Arsić je podneo zahtev da donese autentično tumačenje odredbe člana 17. stav . Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ovaj član glasi:

Banka i davalac lizinga su dužni da korisniku pruže informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o depozitu, kreditu ili lizingu, ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa, odnosno ugovor o izdavanju i korišćenju kreditne kartice za koje je pokazao interesovanje (u daljem tekstu: ponuda), na način koji će korisniku omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca istih usluga i proceni da li ovi uslovi odgovaraju njegovim potrebama i finansijskoj situaciji, ali koji korisnika nijednog trenutka neće dovesti u zabludu.

Svakome je jasno da ako bi se donelo autentično tumačenje koje je u suprotnosti sa presudama Vrhovnog suda, a koje su sve u korist građana, to će ostaviti građane na milost i nemilost raznim lihvarima, zelenašima i nepoštenim trgovcima i pružaocima drugih usluga. 

Tim povodom se oglasilo i Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva" koje je na Fejsbuk stranici upozorilo građane šta ih čeka. 

"Ako ovo prođe, KRAJ JE za sve sporove protiv banaka. Sutra će autentičnim tumačenjima poništiti stav Vrhovnog suda o valutnoj klauzuli kredita u švajcarskim francima, raskidu ugovora, stav o jednostranom povećavanju kamate, i SVI KOJI SU DO SADA DOBILI SPOROVE MORAĆE DA VRATE NOVAC BANKAMA!", kaže se u saopštenju ovog udruženja koje možete pročitati u celosti ispod teksta.

Troje poslanika koji su, po zvaničnim biografijama, advokat, dipllomirani pravnik i ekonomista, mora da su svesni posledica ovog njihovog delovanja. Postavlja se pitanje za budućnost čije dece oni rade, jer za budućnost dece građana koji su ih birali sigurno ne rade.

(Glas javnosti)

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOSKOMENTAR