Glas Javnosti

Eparhija budimljansko- nikšićka: Policija proganja sveštenika iz Berana; žele da ga proteraju iz Crne Gore NAOSNOVANO

Crna Gora
Autor: Glas javnosti

Povodom novih, upornih, nezakonitih i diskriminatornih „poduhvata“ crnogorske policije i tužilaštva, koji sebe drže za predstavnike „građanske Crne Gore“, dužni smo da javnost upoznamo sa nastavkom njihovog anticrkvenog delovanja, saopšteno je iz Eparhije budimljansko-nikšićke.

 Naime, jereju Stefanu Milovanoviću, koji je uredno, u Zakonom predviđenom roku, podneo zahtev za produženje dozvole za privremeni boravak (koji mu je do sada odobravan po osnovu braka sa crnogorskom državljankom (!)), upućen je poziv za saslušanje, odnosno od njega je zahtevana posebna izjava povodom podnetog zahteva , iako do sada, s obzirom da zahtev za izdavanje dozvole za privremeni boravak podnosi peti put, nikada nije bio dužan da to čini. 

Razlozi za saslušanje ovim povodom saopšteni su mu u Direktoratu za građanska stanja i lične isprave u Bijelom Polju, kada je upoznat da je granična policija Regionalnog centra Sjever u njegovom slučaju dala negativno mišljenje za produženje privremenog boravka, pozivajući se na Zakon o strancima, tačnije na član 8 tog Zakona.

Međutim, granična policija Regionalnog centra Sjever očito da pokušava da preko jereja Stefana Milovanovića zastraši celokupno sveštenstvo naše Eparhije, jer negativno mišljenje ne temelje na Zakonu, već na sopstvenim namerama.

Naime, negativno mišljenje (koje, zapravo, znači želju „građanskih vlasti“ Crne Gore da proteruju nevine ljude i njene uzorne žitelje) dato je s obrazloženjem da je „protiv sveštenika od strane CB Berane podnijeta krivična prijava zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima“, te time on „ne ispunjava uslove za produženje dozvole za privremeni boravak“.

S obzirom na ovakve konstatacije crnogorske policije dužni smo da reagujemo upoznajući javnost sa nezakonitošću postupanja ovog državnog organa, u ovom slučaju. Zakonom o strancima jasno su propisani razlozi zbog kojih se nekome može uskratiti privremeni boravak u zemlji, kao i razlozi zbog kojih se neko lice proteruje iz zemlje.

Ako se uzme u obzir činjenica da jerej Stefan Milovanović za sve vreme svog višegodišnjeg boravka u Crnoj Gori nije ni za šta niti prekršajno niti krivično pravosnažno osuđivan, to je i negativno mišljenje koje policija u ovom slučaju daje potpuno neosnovano, i predstavlja otvoreno iskazanu želju da sveštenika koji legalno boravi u Crnoj Gori protjeruje proizvoljno.

Njihovu samovolju i nepoznavanje crnogorskog Ustava i Zakona, kao i potvrđenih međunarodnih ugovora, koje su dužni da čuvaju, pokazuju i zbog činjenice da podnesenu krivičnu prijavu tretiraju kao pravosnažnu presudu, što je skandalozno, i protivno Zakoniku o krivičnom postupku.

Protiv jereja Milovanovića se, čak, i ne vodi krivični postupak, jer shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku jasno je da krivični postupak pred sudom otpočinje tek podizanjem optužnice (čl. 288 i 291 Zakonika o krivičnom postupku), što ovdje nije slučaj (a lako je provjerljiva činjenica).

Drugo, crnogorska policija pokazuje nepoštovanje Ustava Crne Gore, u čijem čl. 35 je normirana pretpostavka nevinosti po kojoj je svako nevin dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom nadležnog suda.

Takođe, policija ne zna da okrivljeni (dakle neko protiv koga je podnijeta krivična prijava) nije dužan, shodno istom članu Ustava Crne Gore, da dokazuje svoju nevinost, a podjednako neznanje policija pokazuje i u odnosu na član 25 stav 3 Ustava kojim je propisano da se „ne može ograničiti pravo na pretpostavku nevinosti“.

Dakle, postupanje i ponašanje crnogorske policije u slučaju jereja Milovanovića je, ne samo nezakonito, već i eklatantno neustavno.

I tu nije kraj, jer policija demonstrira vrlo otvorenu želju da krši elementarna ljudska prava. Da bi našoj javnosti bilo do kraja jasno o kakvoj proizvoljnosti policije u ponašanju i postupanju se radi, obaveštavamo javnost da je u slučaju jereja Stefana Milovanovića, a proglašavajući ga krivim pre pokretanja postupka pred sudom, crnogorska policija, svojim negativnim mišljenjem o produženju dozvole za njegov privremeni boravak prekršila četiri člana Evropske konvencije o ljudskim pravima: član 6 – pretpostavku nevinosti, član 8 – pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, član 14 – pravo da sva prava iz Evropske konvencije uživa bez diskriminacije, i član 53 – obavezu države da ne ugrožava ljudska prava i osnovne slobode.

To, shodno navedenim postupanjima, policija pokazuje da ne zna ili ne želi da poštuje.

I, da zaključimo, crnogorska policija, krijući se samo deklarativno iza obaveze zaštite pravnog poretka pokazuje neznanje da krši najgrublje i Opštu deklaraciju o pravima čoveka(koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija): 1. pravo na jednaku zaštitu pred Zakonom (čl. 7), 2. pravo da ne bude proizvoljno proteran iz zemlje (čl. 9), 3. pravo da se pred nezavisnim i nepristrasnim sudom dokazuje osnovanost krivične optužbe (čl. 10), 4. prepostavka nevinosti (čl 11), 5. pravo da mu se niko proizvoljno ne meša u privatni život i porodicu (čl. 12), 6. pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanjau granicama pojedine države (čl. 13), 7. pravo na rad i slobodan izbor zaposlenja (čl. 23), 8. pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem može potpuno ostvariti prava objavljena u Evropskoj konvenciji (čl. 28).

Izvor: Borba.me

 

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR