Glas Javnosti

СТАТИСТИКА НАША ДИКА: Реални раст БДП-а у 2017. години, у односу на претходну годину, износио је два одсто., САДА ЈЕ ПЕТ

Ekonomija
Autor: Глас јавности / ДАНАС / од 02.10.2018.

Републички завод за статистику објавио је претходне резултате ревизије бруто домаћег производа по европској методологији ЕСА 2010 за период 2015-2017. године, према којима је БДП у 2017. години износио у текућим ценама 4.754.368,4 милиона динара, што је номинално 5,2 процента више него годину дана раније.

У 2017. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имају прерађивачка индустрија – 15,1 одсто, трговина на велико и мало и поправке моторних возила – 11,4 одсто, пословање некретнинама – 7,3 одсто, пољопривреда, шумарство и рибарство – 6 одсто и информисање и комуникације – 5 одсто. С друге стране, у употреби БДП-а учешће издатака за личну потрошњу домаћинстава је 69,6 одсто, издатака за финалну потрошњу државе 16,2 одсто, бруто инвестиција у основна средства 17,7 одсто, извоза добара и услуга 50,5 одсто и увоза добара и услуга 57,1 одсто.

Реални раст БДП-а у 2017. години, у односу на претходну годину, износио је два одсто.

По делатностима, у 2017. години највећи раст бруто додате вредности остварен је у сектору у сектору услуга смештаја и исхране – 10,8 одсто. Највећи реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства – 11,2 одсто, као и у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, 4,2 одсто.

Глас јавности / ДАНАС / од 02.10.2018.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOSKOMENTAR