Glas Javnosti

СРПСКО ПРАВОСУЂЕ: Високи савет судства тражио већу независност и поделу власти

Društvo
Autor: Глас јавности / Н1 / од 23.07.2018.

Високи савет судства после разматрања тренутне ситуације у правосуђу Србије, а посебно нацрта амандмана на Устав Србије о којем се изјаснила и Венецијанска комисија, захтева већу заштиту судске независности и доследну примену принципа поделе власти, као и да у потпуности буде укључен у израду коначног текста амандмана.

Високи савет поновио је да сматра да је било неопходно да се оформи радна група за израду Уставних амандмана, у чијем саставу би били представници правосуђа, науке и струковних удружења, која би размотрила све примедбе и сугестије из Мишљења Венецијанске комисије.

Високи савет судства предложио је после седница одржаних 19. и 20. јула, да се уреди питање односа три гране власти (извршне, парламентарне и судске) и одреди садржина судске власти која припада судовима.

Високи савет тражи да се гарантује материјална независност судова (судски буџет) и судија (плате, пензије), слобода изражавања и удруживања судија, а да се институција за обуку у правосуђу системски и детаљно уреди законом, као независна државна институција доступна, под законом одређеним условима, свима без дискриминације, уз транзиционе одредбе које се тичу садашњих судијских помоћника.

Такође, тражи се и да се пропишу разлози за разрешење судија који ће искључити сваки неодређени појам, задржи гаранција непреместивости судија из важећег Устава, задржи дефиниција Високог савета судстваиз важећег Устава по којој је Високи савет независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија и задржи непаран број од 11 чланова савета.

Тражи се и да се пропишу одговарајући критеријуми за члана Високог савета судства и начин избора чланова које не бирају судије, тако да буде избегнута могућност да ти чланови буду повезана група истомишљеника под утицајем владајуће већине и да се одустане од решења "распуштању" Високог савета у случају да то тело не одлучи у законом одређеним питањима из своје надлежности, у року од 30 дана од дана када је о томе први пут одлучивао.

У саопштењу се тражи да се изостави уставна формулација из 5. амандмана да у суђењу могу учествовати и судијски помоћници и да се брише трећи став амандмана В о независности судија којим је прописано да се законом уређује начин на који се обезбеђује да судови јединствено примењују закон.

Како како је у препорукама навео Високи савет судства, трећи став амандмана X Врховни суд Србије треба да допуни тако да гласи: "Врховни суд Србије обезбеђује јединствену примену закона од стране судова".

Високи савет судства тражи да се његове надлежности регулишу тако да законодавац може да их прошири и по врсти и по броју задужења/овлашћења, како то омогућује важећи Устав и уређује Закон о Високом савету судства.

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOSKOMENTAR