Glas Javnosti

KODEKS GLASA JAVNOSTI

Borimo se za objektivno izveštavanje i realno predstavljanje svakodnevnice u Srbiji:
• Uvek smo na strani graÄ‘ana Srbije, a ne politiÄara!
• Vlast postoji da služi narodu koji je bira i plaća!
• Informacije poÄinjemo sa odgovorom na pitanje: ZaÅ¡to?
• Objektivni smo samo prema Äinjenicama – ne prema vrednostima.
• Ne pretvaramo se da postoje dve strane (advokatsko novinarstvo) i da se odgovor uvek može naći u sredini.
• Objektivni smo i ne podležemo nijednoj strani.
• Odbijamo politiÄke pritiske i bez zadrÅ¡ke kritiÄki izveÅ¡tavamo o svim dogaÄ‘ajima.
• Brojkama  i statistikama dajemo ljudski lik, krv i meso.
• SuoÄavamo se sa Äinjenicom da smo poslednjih decenija mnogo toga izgubili i  uvek tražimo naÄin kako da pobedimo poraz.
• Pronalazimo zakopano rodoljublje i dižemo ga u vrh strane.
• U priÄama uvek insistiramo viÅ¡e na biopsiji, a manje na obdukciji.