petak 26. jul 2013.
RSS

otplata

Povećana docnja u otplati minusa na tekućim računima

Glas javnosti, 12.07.2012.

Ceca otplatila još pola miliona evra kazne

Glas javnosti, 17.12.2011.

Otplata duga za komunalije na 12 rata

Glas javnosti, 19.11.2011.

Smanjeno kašnjenje građana u otplati lizing ugovora

Glas javnosti, 15.11.2011.

Građani kasne sa otplatom duga na tekućim računima

Glas javnosti, 22.05.2011.

Smanjenjen broja lizing ugovora

Glas javnosti, 27.02.2011.

Građani kasne sa plaćanjem na odloženo

Glas javnosti, 21.01.2011.

NBS: Banke da olakšaju otplatu kredita

Glas javnosti, 14.12.2010.

Kamatica: Sve teže otplaćujemo kredite

Glas javnosti, 30.11.2010.

Privrednici neuredno otplaćuju kredite

Glas javnosti 14.04.2010.