petak 26. jul 2013.
RSS

lokalna samouprava

DRI: Do kraja godine revizija lokalnih budžeta

Glas javnosti, 17.09.2011.

Decentralizacija po meri gradova i opština

Glas javnosti, 09.06.2011.

Javna rasprava o predlogu budžeta opštine Obrenovac

Glas javnosti, 7.12.2010.

Obuka lokalnih vlasti u domenu zdravstva

Glas javnosti, 28.04.2010.

Kreditiranje poljoprivrede kroz lokalne fondove

Glas javnosti, 25.03.2010.

Vlast rasprodala kokoške

Glas javnosti 21.02.2010.