petak 26. jul 2013.
RSS

čedomir cvetković

Čemu tolika radost?

Srbija je dobila preporuku Evropske komisije za kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Državno rukovodstvo Srbije je tu odluku sa oduševljenjem pozdravilo, između ostalog i zato što „nisu postavljeni nikakvi novi uslovi jer je „nepostojeći" dobro poznat kao stari i danas važeći, a zahtev za nastavak pregovora sa Prištinom (o tehničkim pitanjima) je „ono što smo želeli".

Sitnice koje zagorčavaju život

Paradoksalno je da velike ekonomske, društvene i političke probleme „lakše" podnosimo od tzv. sitnica. Razlog je jednostavan: građani su apatični na društvene i državne probleme jer na njihovo rešenje ne mogu da utiču. „Sitnice" teže podnosimo jer njih sami stvaramo a sebe ne možemo lako da promenimo. U „sitnice" spadaja: neklasično čikaško nasilje, čudno oporezivanje, maniri ponšanja i zagađivanje prirode i govornog jezika.

Dvostrani uslovi za priključenje Srbije Evropskoj uniji

U Srbiji se sve vreme i sve češće govori o uslovima koje Evropska unija postavlja Srbiji za prijem u Uniju. Malo ko od srpskih zvaničnika kaže otvoreno i jasno kaže da je neprihvatljivo jednostrano uslovljavanje. Ima mnogo ozbiljnih razloga zašto bi i Srbija Uniji trebalo da postavlja uslove za priključenje Uniji. Politički je neracionalno da stalno ponavljamo da članstvo u Uniji nema alternativu. Takav stav otvara Sjedinjenim Američkim Državama i članicama Unije prostor za beskrajna uslovljavanja i omalovažavanja Srbije.

Rešavanje problema štapom i kanapom

 

Često se iznenadimo kad uočimo da postoji neka (tajna) veza ili sličnost između pojava koje nemaju nikakve ni veze ni sličnosti. Na primer, ispadne vam mali šraf iz ruke i vi ga satima tražite i najzad ga nađete ili dignete ruku od šrafa. Nekuda se otkotrljao gde ga nikada ne bi tražili.

Moć i čari tišine i ćutanja

Tišina je neobičan fenomen svojstven podjednako čoveku i prirodi koji su isto "biće" sa različitim načinom izražavanja.

Pitanja koja traže odgovor

 

Gorka je istina da je narodu Srbije već dve decenije gore nego u vreme vladavine Tita i Miloševića. Upropašćena privreda, velika nezaposlenost, nizak životni standard, kriminal visokog napona u usponu, instaliranje najgoreg tipa liberalnog kapitalizma. Spoljna politika koja se od vekovne borbe za nezavisnost pretvorila i poslušnost moćnicima. Da li je tako moralo da bude i da li Srbija može da se ponovo uzdigne kao feniks iz pepela? Ovo je napis sa pitanjima koja traže odgovor.

Popularna filozofija na Trećem programu Radio Beograda

 

Često pokušavam da slušam Treći program radija RTS, posebno napise o filozofiji. Imam akademsko obrazovanje (u oblasti stranih jezika), ali nikada nisam ništa razumeo na Trećem programu na temu filozofije. Pojedinačne reči uglavnom razumem, ali kad se povežu u rečenicu - kao da slušam kineski ili mongolski jezik koje ne znam.

Ljubav kao lek

Ljubav je reč sa bezbroj značenja: ljubav prema čoveku, ženi, deci prirodi, lepoti, prema svojoj zemlji i narodu, ljubav prema sportu, muzici, književnom delu, ljubav prema životinjama... Ma ko da je stvorio čoveka, Bog, Darvinova teorija ili svemirska energija, u čoveku je ugradio ljubav da bi ga održao. Bez ljubavi ne bi bilo čovečanstva.

Zloslutna apatija

Narod u Srbiji je danas u najvećoj meri apatičan. Fenomen koji nikada nije bio svojstven srpskom narodu. Znaci apatije se uočavaju svugde: Građanin Srbije ne veruje u skoro prevazilaženje ekonomske i duhovne stagnacije. Ako se izuzme manji deo ostrašćenog partijskog članstva, čiji se optimizam svodi na materijalne pogodnosti, narod nema poverenja u partije, političare, pa ni u predstavnike vlasti.

Otimačina i bezobrazluk - po zakonu

Nedavno sam u ovoj rubrici pisao o odluci obrenovačkog komunalnog preduzeća da naplaćuje usluge koje ne pruža. U vikend naselju u Zabranu kod Obrenovca, ima stotinak kuća. Samo desetak tu stanuju, (uglavnom izbeglice) ogromna većina su vlasnici vikendica gde dolaze uglavnom samo preko leta na par meseci.