petak 26. jul 2013.
RSS

čedomir cvetković

Bez komentara

Na nekoj od naših televizija postoji „rubrika" "Bez komentara". Prikazuju se samo spotovi, slike, bez teksta i komentara, kao činjenice koje su same po sebi jasne i ne trebaju nikakve komentare ili objašnjenja. Inteligentna ideja da se nešto istinito pokaže ili dokaže. Ovo što se ovih dana dogodilo povodom dogovora naše pregovaračke delegacije sa kosovskim Albancima u Briselu oko spornih prelaza na severu Kosova, spada u rubriku „Bez komentara". Evo zašto.

Srećna Nova godina

Pita mladić devojku, studentkinju engleskog jezika: „ Mala, gde planiraš da dočekaš Novu godinu i u kom društvu?" „ Kakva crna Nova godina", odgovara lepuškasta Čačanka. „Kod kuće sa mojima, mama će da spremi malo bolju večeru, izljubićemo se i zurićemo u novogodišnje TV programe", odgovara studentkinja sa krupnim lepim plavim ili zelenim očima koja nikako da nađe momka, očigledno rezignirana skoro neukusnim pitanjem. Gde se denuše bučne proslave Nove godine u nedemokratskoj, bednoj bivšoj velikoj otadžbini?

Aforističko razmišljanje gladnih i bogatih

Razmišljanja gladnih i bogatih su kao reke koje se jedna u drugu ne ulivaju niti u isto more, ili kao što senka nestaje kad pada grad. Svi osvajači sveta su imali i danas imaju jedno zajedničko: silom osvojiti svet. Razlike su samo u oružju.

Kultura u fudbalu

Pitate, kakve veze imaju kultura i fudbal. Pa, nažalost nikakve. Kao ni rimske gladijatorske borbe i kultura. Srpska fudbalska javnost je danas u agoniji. Svi se pitaju šta se to dešava sa srpskim fudbalom, gde su Rajko Mitić, Šekularac, Bora Kostić i drugi. Nekada je srpski (jugoslovenski) fudbal bio svetska sila. Sada je spao na ligu sela Grabovac. Smenjuju se fudbalski stručnjaci, članovi fudbalskih klubova...

Priča o lepom i ružnom

Otkako je čovek na neki način nastao, sišavši sa grane ili voljom Svevišnjeg, svakodnevno se suočavamo sa lepim i ružnim. Lista i lepog i ružnog je skoro beskrajna. Ali se razlika može da uoči i na nekoliko jednostavnih situacija. Na primer, nije lepo od proevropskog potpredsednika naše vlade što tobože samouvereno izjavljuje da će 9. decembra Srbiji biti dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Diplomatija - enigmatična profesija

Da bi neko bio cenjen u svojoj struci, mora biti stručnjak. Nestručan inženjer, ekonomista, političar ili hirurg su najveća društvena opasnost. Most koji je izgradio nestručan inženjer će se srušiti, loš političar će naneti najveće štete svojoj zemlji, nestručan ekonomista na položaju će upropastiti ekonomiju svoje zemlje, loš hirurg je nenamerni ubica. Ima, međutim profesija za koje nije dovoljno biti samo stručan u bukvalnom smislu značenja pojma stručnosti. Na primer diplomatija.

Biblijsko vreme

Šef izdavačke kuće „Mali princ", prijatelj Asim, poslao mi dve knjige: „Pipi Dugačku Čarapu (moj prevod) i „Bibliju". Na prvi pogled dve nekompatibilne knjige. A, u stvari savršeno se idealno uklapaju u naš politički život danas. Kako? Evo dokaza. Ne znam koliko su Toma i Vučić plemeniti i duhoviti kao Pipi, niti koliko duboki vernici kao biblijski sveci, ali su talentovani da proizvode čuda, kao i pegava švedska devojčica i Stari zavet.

Šta da se radi (2)

Nacionalni interes javnih glasila danas

Ko je ko

Ako bi neko upitao građane Srbije da li znaju kakav je politički profil naših vodećih partija, verovatno bi se dobio poražavajući rezultat da jedva 1 procenat građana zna precizno stvarnu političku orijentaciju partija. I to bi bili politikolozi koji nisu spremni da to javno kažu. U svojim programima svaka partija sebe predstavlja kao zaštitnika interesa naroda, mnoge tvrde da su demokratski orijentisane pa to ugrađuju i u naziv partije, neke demokratiju i ne pominju.