petak 10. avgust 2007.
RSS
• republika srpska •
  • ŠAMAC - Na osnovu projekta popravki magistralne i regionalne putne mreže u Republici Srpskoj koji je pripremio Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ od septembra 2007. do 2011. godine biće obnovljeno 1104,83 kilometra na 55 deonica u Srpskoj. Ovaj projekat se finansira kreditnim sredstvima Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj od oko 80 miliona evra.
    Kompletan tekst