petak 26. jul 2013.
RSS

Kosovci nisu „kosovari“

Kada ćemo mi, Srbi, prestati da se prilagođavamo Albancima i njihovim svesno nametnutim terminima koji nas odvajaju od svog srpskog porekla i matice.

Za Srbe sa Kosova i Metohije, odnosno kosmetske ili kosovske Srbe često se upotrebljava nesrpski zraz „kosovari“. Ovaj izraz nije u skladu sa srpskim jezikom i gramatikom, ali ide naruku Albancima i njihovoj želji da sve što je srpsko na Kosovu i Metohiji albanizuju, a sve stanovnike Kosova i Metohije nazovu jednim imenom - „kosovari“.

Najžalosnije je što, najverovatnije iz nepoznavanja zakonitosti sopstvenog jezika, to prihvataju i pojedini Srbi i time priznaju pripadnost narodu koji ne postoji, a koji Albanci žele da stvore - „kosovarskom“.

Pre nekoliko godina duže vreme sam boravio na Kosovu i Metohiji i samo sam od Albanaca čuo izraz „kosovar“ i „kosovarja“, što je možda u skladu sa njihovim jezikom. Ali na srpskom jeziku stanovnik Kosova je Kosovac, a stanovnica Kosovka.
Albanci svesno proturaju ove izraze koji se slažu jedino sa njihovim nazivom za Kosovo i Metohiju - Kosova.