petak 26. jul 2013.
RSS

Dokle može ići rusko „njet“

U retkim srpskim medijima, stidljivo i davno, pojavio se napis tajne operacije rasturanja SFRJ „Balkanski gavran“. Suština te operacije, gde je osovina SAD - Vatikan - Nemačka, posle 10 godina Broza, pošto su stvoreni uslovi u avnojevskoj Jugoslaviji, da se ista rasparča po nemačko-hitlerovskom scenariju, već je bila završena 1997. godine, gde su se čekali samo povoljni uslovi da se ista operacionalizuje, a prošlost nam kaže kako je to urađeno.

Zanimljivo je da su unapred definisani „razbijači“ Srbija - sa dve pokrajine, kao konstitutivni element Brozove federacije, gde će se posle brzog priznavanja novih balkanskih i istočnih država pozabaviti i razbijanjem Srbije. To je uzeto iz poznate „Trilaterale“, gde doslovno u tom dokumentu piše: „Demokratijom u zemljama socrealizma možeš dokazati sve! Svaka laž može biti istina, svaki ustav neustav, svaki zakon nezakon. Haos pogoduje našim korporacijama, a osiromašenje tih novih zemalja omogućiće jeftinu kupovinu svega onoga što korporacije zapada požele. Ali, da bi se to ostvarilo, u svakoj balkanskoj državici moramo imati svoje ljude na vlasti. Sve će teći stihijom, mržnja i ratovi će biti kraj socijalizma, a stvorićemo takav sud, gde se zna kome se tamo i koliko dugo mora suditi. On mora biti kao italijanska hobotnica, ali njen drugi centar, posle Haga, treba biti Beograd. Staromodne povelje u UN promeniti, gde sila mora biti iznad prava. Tako će se ostvariti strateški interesi globalističkog poretka, gde će ići sve dozirano do granice mogućeg, ne zatezati toliko uže da ne bi puklo, jer „istorija“ nas uči da na ruskom dvoru lude postanu ponekad vuci... Evropa mora posle svega odigrati ulogu EU, i dati svima nadu i šansu, onoliko koliko su interesi država stare Evrope. Nova Evropa mora biti garant ruskom pokušaju izlaska na topla mora i na svetsku globalističku scenu, gde se neće birati nikakva sredstva da se ista spreči...“

Ovaj citat sam dao da se vidi da SAD - Vatikan - Nemačka nisu pregovarale o statusu Kosmeta kao teritorijalnog dela Srbije, da bi se taj problem rešio. Iza maske diplomatije išlo se da se vidi koliko će i kako Rusi zatezati konopac, pošto ova osovina ima veliku moć u SB UN, gde će se stvoriti status kvo, onoliko koliko strateški to odgovara osovini. SAD smatraju i procenjuju da svaki regionalni nemir ili sukob mogu kontrolisati kao super sila, bez nuklearnog rata sa „ruskim partnerom za mir“, ali koliko su u pravu pokazaće budućnost.

Najveći gubitnici su balkanski narodi, posebno Srbija i kosovski Albanci, jer su ostali u ratnom bubnju, gde Nemačka ne isključuje da slično pitanje otvori i u Vojvodini, a Saudijska Arabija, čak i Sandžak.