petak 26. jul 2013.
RSS

Pisma čitalaca

VELIKA ZABLUDA

Povodom mitinga naprednjaka u Beogradu

Uverenje vladajuće koalicije i predsednika Republike da nam je spas u statusu kandidata za Evropsku uniju jer će strani investitori pohrliti u Srbiju je, duboko sam uveren, velika i opasna zabluda. Treba se samo pogledati preko granice na severu i istoku, na Rumuniju i Bugarsku pa shvatiti da samo priključenje Evropskoj uniji ne doprinosi automatski obnovi zemlje. To je toliko jasno da izaziva čuđenje da vlast to ne vidi ili neće da vidi. Zašto?

Po svemu sudeći zato što iz raznih razloga nije spremna ili nije u mogućnosti da izvrši temeljne promene u oblastima upravljanja državom u kojima već dugo godina nema uspeha. I deca su već razumela, na primer, da nam je poljoprivreda zlatna koka za oporavak i stabilan napredak. Čak i zemlje koje nemaju tako plodne oranice kao naše vojvođanske i u drugim delovima Srbije, stvorile su uslove da poljoprivreda doprinosi napretku zemlje. Šta je to što sprečava vladajuću koaliciju da izvrši neophodne promene u svojoj politici rukovođenja zemljom?

Razloga ima više i različite su veličine. Sigurno je na vrhu piramide odnos prema našim tajkunima i uglavnom neuspela privatizacija društvenih preduzeća. Predsednik Republike to dobro zna, pa je čak i blago nagoveštavao da tu nešto treba promeniti. Ali, ostalo je samo u nagoveštaju. Zašto? Pa, najpre zato što tajkuni obilato finansiraju političke partije na jedan ili drugi način. Zatim, konfikacija nepravedno steknutog velikog bogatstva ne bi bilo da tajkuni isu imali direktne ili indirektne podrške pojedinaca u vlasti. To svi znaju. Rešavanje problema tajkuna izazvalo bi otkrića koja bi diskreditovala pojedine funkcionere na vlasti, sadašnje i bivše.

Posebna prepreka za rešenje tajkunskog problema, veoma velika, je reakcija Zapada, pre svega Evropske unije i Amerike koji bi takvu reformu ocenili kao gušenje demokratije, ljudskih prava i prepreku za saradnju sa Srbijom u svim domenima. Najpre bi zapretili zaustavljanjem procesa približavanja Srbije Evropskom uniji. Može li se ta opasnost prevazići? Iskustva u drugim zemljama govore da je to moguće.

Poznato je da za sve partije u vlasti rukovođenje zemljom znači, ako ne pre svega, ono kao velika privilegija, da mogu da na značajna mesta u državnom aparatu, bez ikakvih teškoća da zapošljavaju svoje kadrove, najčešće bez neophodnih stručnih kvalifikacija za dobijeno radno mesto. Problem je tu još veći što ti partijski „kadrovi“, vode politiku svoje partije a ne politiku vlade. Tako se i došlo do čuvene sfere uticaja koja se pokazala kao veoma štetna. Ali, činjenica da su neodgovarajući ljudi na čelu institucija umesto stručnjaka kojih imamo i na pretek, onemogućava reformu države.

Opšte je uverenje da položaj u vlasti donosi mogućnost ličnog bogaćenja, dobijanja neverovatno velike plate, posebno u upravnim odborima i u, većim delom, nepotrebnim brojnim vladinim agencijama.
Na ovim činjenicama koje su dovele do velikog siromaštva građana, mizernih plata u privatnim preduzećima, ali i u delu državne uprave, velike nezaposlenost i mrtvila u privredi - počiva i značajna podrška naprednjacima, bivšim Šešeljevim perjanicama. Toga je i vladajuća koalicija svesna. Ali...

Nije potrebno da bilo ko sa strane sugeriše vladajućoj koaliciji šta treba da uradi da ne bi Šeljivi učenici došli na vlast. Stanje u zemlji će joj uputiti šta treba da radi. I to odmah, danas da ne kažem juče.