petak 26. jul 2013.
RSS

Pisma čitalaca

Neljudski odnos prema vojnim penzionerima

Nepune tri i po godine, tačnije 40 meseci, Ministarstvo odbrane i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika vojnim penzionerima koji su otišli u penziju pre 1. avgusta 2004. godine nezakonito otimaju deo penzije svakog meseca sve do 30. novembra 2007. godine. Vojnim licima koja su penzionisana posle ovog datuma isplaćuju ceo iznos po rešenjima koja su potpuno ista, kao i kod prethodnih penzionera.

Tri godine, u tzv. upravnom postupku, sa zahtevima, žalbama, pritužbama preko direktora fonda i Ministarstva odbrane, pokušavali smo d privolimo nadležne da isprave nepravdu koju nam čine. Stalno smo nailazili na siledžijski, nehuman odnos i opstrukciju. O našim problemima davali smo informacije novinarima, a mnogi su i od nas pisali u dnevnim listovima.

U drugoj polovini 2007. godine odlučili smo da zaštitu svojih prava tražimo pred nadležnim sudom. Neodgovornim i nehumanim odnosom prema nama prisili su nas da stari i iznemogli, mnogi i sa štapovima, iz svih krajeva Srbije dolazimo u Beograd na ročišta u Trećem opštinskom sudu. U taj sud do sada je stiglo preko 30.000 tužbi. Mnoge presude u korist penzionera donete su već početkom 2008. godine i umesto da država uvidi da je poštenije, odgovornije i pravednije da prekrati mučenje ovih starih ljudi odlukom da im se nekim poravnjanjem vrati sve što im je oteto, država uporno nastavlja unapred izgubljen sudski proces, mučeći vojne penzionere i nanoseći štetu poreskim obveznicima Srbije. Direktora fonda za SOVO i ministra odbrane ne brine što će iz budžeta Srbije, za zatezne kamate i sudske troškove morati da isplate još onoliko koliko iznosi ukupan osnovni dug penzionerima. Ne brinu, jer neće iz svoga džepa platiti.
Sada je u Trećem opštinskom sudu preko 30.000 tužbi protiv države. Ukupan osnovni dug penzionerima iznosi oko 4,5 milijardi dinara, a sa proračunatim kamatama to već sada iznosi oko sedam milijardi dinara potraživanja iz budžeta Srbije.
Ovih dana u sve većem broju pristižu konačne presude Okružnog suda u Beogradu, posle žalbi FSOVO, i sve u korist penzionera.
Ako sada FSOVO i Ministarstvo odbrane ne budu razumno postupali, da presuđene iznose dobrovoljno isplate penzionerima, te ako tvrdoglavo i neodgovorno nastave da guraju proces do prinudne naplate, Srbiju (budžet) će to koštati mnogo više novca, ali i nas penzionere novih napora, maltretiranja i troškova.
Mi vojni penzioneri apelujemo na vladu i Skupštinu Srbije da ne dozvole da se mora ići do prinudne naplate i da nas makar malo poštede novih maltretiranja. Para ima u budžetu. Mora se oduzeti deo Đelićevom i Dinkićevom ministarstvu, iz sredstava za službena putovanja i izmiri dug nedužnim, obespravljenim vojnim penzionerima.
Molimo novinare dnevnih listova da se zainteresuju za ove naše probleme.

Narode, trpi dok možeš

Objavljeno je da će telefonska pretplata od 1. novembra poskupeti 11 odsto. Ubeđen sam da nema nijednog pretplatnika, izuzev onih koji imaju visoka primanja, da u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji može to da shvati, a posebno kada se ima u vidu i novo poskupljenje koje najavljuju od Nove godine.

Korisnicima nije objašnjen opravdan uzrok ovolikog poskupljenja telefonske pretplate.

Verovatno ovo poskupljenje im je potrebno, između ostalog, da bi svoje službenike sa što boljim i skupljim odelima uniformisali, a nije im važno kako drugi, a posebno penzioneri žive. Mi korisnici ne možemo da utičemo na ovo poskupljenje, a oni koji mogu, s obzirom na primanja koja imaju, ovo ih ne pogađa. Mi, dakle, imamo samo dve mogućnosti: da ćutimo i plaćamo ili da odjavimo telefon.