petak 26. jul 2013.
RSS

Pisma čitalaca

Licemerjem protiv Srbije

Aleksandra Jerkov smatra da je Rusija licemerna, jer priznaje nezavisnost Abhazije i Osetije, a ne priznaje nezavisnost Kosova i Metohije. Očigledno je da je Aleksandra površna i da ne prati dobro našu štampu jer je tog isto dana, 22. septembra a i kasnijih dana, list Glas davao objašnjenja zašto to Rusija čini.

Naime, slučaj kavkaskih država je specifičan, dok je KiM uvek bilo sastavni deo Srbije. Aleksandra bi trebala da zna da je Rusija spasila Srbiju propasti, jer da nije njihovog zalaganja za očuvanje KiM u sastavu Srbije, Srbija bi već ostala bez svoje južne pokrajine. S druge strane Rusija i sada podržava Srbiju, čak postaju veći Srbi i od Srba, posebno od autonomaša, separatista, kolaboracionista i drugih izroda srpskog naroda koji se prosto utrkuju u svojoj delatnosti protiv Srbije i srpskog naroda.

Srpski narod mora stati uz Rusiju, a ne uz EU pošto nam EU i SAD otimaju deo teritorije, a Rusija to ne čini, nego nas štiti. Kakvo je to zlo ušlo u srpski narod kad više vole one koji ih pljačkaju i otimaju deo teritorije, od onih koji nas štite, teško je objasniti.

Zakon o vojsci Srbije treba popraviti

Vojnik po ugovoru kao „profesionalni vojnik“ Zakonom o VS je stavljen u veoma nepovoljan položaj i kao čovek i kao građanin Srbije i oštećen.
U članu 9. Zakona priznat je kao profesionalni pripadnik VS, tačka 3. sa obrazloženjem u poslednjem stavu: „Profesionalni vojnik je lice koje ima najmanje osnovno obrazovanje, koje je odslužilo vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučeno i koje je u radnom odnosu na određeno vreme radi obavljanja vojnih dužnosti“.

Vojska bi htela da taj čovek u momentu prijema u službu bude što mlađi i da svoju životnu karijeru započne tu, a kad stigne u 40. godinu života da ga najuri jer više nije mlad. U članu 42. stav treći stoji: „Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski rok do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik, navršava 40 godina života, a oficir, odnosno podoficir navršava 45 godina života“.

Šta taj čovek da radi posle 40. godine života. Za 20 godina vojnikovanja taj je onesposobljen za bilo koji rad u civilu. Možda je „stekao“ i neko oštećenje zdravlja, a sa 40 godina života koji će poslodavac da ga zaposli bez radnog iskustva na bilo koje radno mesto.
Ako mladom čoveku u vojsci ne možemo obezbediti da zaradi penziju i da reši svoje životne probleme, zato ga pozivamo i obmanjujemo.

Najveći broj poslova, koje u VS obavljaju vojnici po ugovoru, mogu obavljati i ljudi sa 50 i više godina.
Zakonom je to trebalo tako i regulisati. Ko se opredeli za službu u VS da tamo može ostati do kraja svog radnog veka i da obezbedi sebi i porodici mir u poznim godinama života.

Očigledno je da zakonodavac nije vodio računa o životnim problemima tih ljudi!. Zato bi bilo potrebno što pre pokrenuti postupak za izmenu ovih članova u Zakonu o VS i dozvoliti da profesionalni vojnik VS može u tom svojstvu i penziju zaraditi.

Ne želim da verujem

Gospodine predsedniče, nadam se da niste zaboravili svoja obećanja iz predizborne kampanje i ne mogu da verujem da su bila za jednokratnu upotrebu.
Obećali ste borbu protiv svih vrsta kriminala, naročito onog organizovanog, samo niste rekli kada ćete da počnete, a ja vam naivno verovao - odmah.
Verujem da ste pretrpani velikim državnim poslovima, ali zar vi mislite da je išta moguće ostvariti u ovako i ovoliko kriminalizovanom društvu?! Ili ćete borbu protiv kriminala i mafije otpočeti kada sve budu opljačkali veliki, a onda početi da jurite male (koji ukradu veknu hleba) glumeći demokratiju i pravnu državu.
Ja u to ne želim da verujem.
Gospodine predsedniče, sa ovako kriminalizovanim društvom nećemo nigde, a najmanje u Evropu. Kosovo zbog pocepanog nacionalnog bića i duboko kriminalizovanog društva (u kome se svako okreće sebi) ćemo neminovno izgubiti.
Pa zar Bugari zbog istog nemaju problem u EU. Šta će EU nova Bugarska!?
Zato vas (nas) i drže na dugom štapu. Zato i traže još, još, još... I zato vode politiku štapa i šargarepe. Jer.... Mi smo slabo društvo, pre svega razdirano organizovanim kriminalom, okrenuto sebi a ne Evropi.