logo
- Glas javnosti (http://www.glas-javnosti.rs)

Srbija zadržala poslovni rejting

BEOGRAD - Međunarodna agencija za utvrđivanje rejtinga "Dan i Bredstrit" procenila je da je moguće povećanje stranih investicija u Srbiji i pored prisutnih problema u njenoj privredi.
U aprilskom izveštaju objavljenom juče, Srbiji je zadržan rejting od DB4d za zemalje sa umerenim rizikom poslovanja, koji joj je prvi put dodeljen prošlog meseca.

Analitičari "Dan i Bredstrita" su ocenili da su, iako se privreda u Srbiji polako oporavlja, zarade kompanija i dalje niske i da je njihov pristup novim kreditima kod banaka ograničen.
- Zajedno sa neizvesnim poslovnim okruženjem, savetuje se oprez prilikom produženja kredita kompanijama - navodi se u saopštenju bonitetne kuće "Rating", zastupnika "Dan i Bredstrita" za Srbiju.

Kao negativno navodi se i to da su kompanije sa Kosova pokrenule žalbu Centralnoevropskom udruženju slobodne trgovine zbog odbijanja Srbije da tim firmama dozvoli bescarinski pristup robi.
Analitičari su ocenili da će pozitivna ocena Međunarodnog monetarnog fonda o trećoj reviziji kreditnog aranžmana vrednog četiri milijarde dolara omogućiti Srbiji povlačenje rate od 350 miliona dolara.

To će obezbediti veću podršku vladi u ispunjavanju ciljeva dogovorenih sa Fondom i stabilizovati privredu.

"Dan i Bredstrit" je ocenio i da Srbija neće imati problema u servisiranju obaveza javnog sektora, što će povećati poverenje investitora i potencijalnu stopu ekonomskog rasta.

Srpska privreda se još suočava sa nekim unutrašnjim problemima, naročito sa nezaposlenošću, koja će verovatno rasti od već visoko procenjenih 17 odsto u 2009. na preko 20 procenata u 2010. i 2011. godini, navodi se u izveštaju.

"Dan i Bredstrit" očekuje i povećanje broja stečajeva sa daljim padom industrijske proizvodnje, gde je zabeležen pad od 12,1 odsto u 2009. godini i prodaje na malo, koja je pala za 5,4 odsto u prošloj godini.

U izveštaju se ocenjuje da čvrsta fiskalna politika, rast nezaposlenosti i veći broj stečaja povećavaju mogućnost javnih ispoljavanja nezadovoljsva u Srbiji, ali da se i pored toga očekuje se da će vlada završiti mandat, koji ističe 2012. godine.

Slabljenje dinara u prva tri meseca 2010. godine će povećati troškove servisiranja duga za veliki broj potrošačkih i poslovnih kredita vezanih za evro, ali će podržati izvoz i smanjiti deficit tekućeg računa.

Rejting ovog meseca nije povećan nijednoj državi, dok je smanjen Grčkoj, Holandiji, Islandu, Argentini, Čileu i Gvatemali.


Pročitajte više na:
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/ekonomija/glas-javnosti-02-04-2010/srbija-zadrzala-poslovni-rejting