logo
- Glas javnosti (http://www.glas-javnosti.rs)

Akcije pre privatizacije

BEOGRAD - Vlada Srbije usvojila je predlog za izmenu Zakona o besplatnim akcijama i Zakona o Agenciji za privatizaciju, što će omogućiti da građani dobiju akcije državnih preduzeća pre privatizacije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva ekonomije Srbije, građani će ove godine dobiti besplatne akcije "Telekoma" i Aerodroma "Nikola Tesla", a akcije Elektroprivrede Srbije 2011. godine.

Izmenama zakona uvodi se zakonska obaveza da se veliki državni sistemi organizuju kao otvorena akcionarska društva, a predviđene su novčane kazne za nepoštovanje te obaveze. Formiraće se Akcionarski fond u kojem će biti objedinjene akcije i udeli iz Privatizacionog registra, iz sadašnjeg Akcijskog fonda i iz drugih javnih preduzeća i privrednih društava sa državnim kapitalom za koje Vlada donese odluku o tome. Navodi se da će tako objedinjene akcije Akcionarskog fonda biti podeljene građanima ove godine i njima će moći da se trguje. Akcionarski fond neće imati organe upravljanja, niti zaposlene, a njegovim portfeljom akcija i udela u firmama upravljaće Agencija za privatizaciju, piše u saopštenju.
[ antrfile ]
Izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju predviđeno je pripajanje Akcijskog fonda Agenciji, što će doprineti smanjenju broja zaposlenih i rashoda.


Pročitajte više na:
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/ekonomija/glas-javnosti-05-02-2010/akcije-pre-privatizacije