logo
- Glas javnosti (http://www.glas-javnosti.rs)

Novi saziv parlamenta u narednih 30 dana

BEOGRAD - Republička izborna komisija (RIK) u narednih 10 dana treba da dodeli mandate novim poslanicima, a novi saziv republičkog parlamenta treba da bude konstituisan u narednih 30 dana.

Rokovi za dodeljivanje mandata i konstituisanje parlamenta počinju da teku od danas, budući da je RIK proglasila konačne rezultate predsedničkih i parlamentarnih izbora.

Ustavom Srbije predviđeno je da prva sednica novog saziva parlamenta mora da bude održana najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata.
To znači da bi prva sednica novog saziva parlamenta trebalo da bude održana najkasnije do 9. juna.

Prvu sednicu novog saziva parlamenta treba da sazove predsednik starog saziva, a na njoj se potvrđuju mandati poslanika. Skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika, čime i formalno prestaje mandat starom sazivu.

Mandati se, shodno Zakonu o izboru narodnih poslanika, dodeljuju po redosledu sa liste, počev od prvog na listi, a novina je i da će svaki treći poslanik u parlamentu biti žena.

Novi poslanici u republičkom parlamentu biće poznati najkasnije do 20. maja, budući da RIK u roku od deset dana od proglašenja konačnih rezultata izbora mora da dodeli mandate kandidatima sa izbornih lista.

Skupština Srbije buduću vladu mora da izabere najkasnije u roku od tri meseca, inače će, kako propisuje Ustav, biti raspuštena i biće održani novi izbori, koji moraju biti okončani najkasnije za 60 dana.
Kandidata za predsednika vlade predlaže predsednik Republike, a kandidat za predsednika vlade predlaže program i sastav vlade. Vlada je izglasana ako za njen izbor glasa većina od ukupnog broja poslanika, a njen mandat počinje da teče od momenta polaganja zakletve.


Pročitajte više na:
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-11-05-2012/novi-saziv-parlamenta-u-narednih-30-dana