logo
- Glas javnosti (http://www.glas-javnosti.rs)

Od „nisam“ prave „jesam“

Prevodioci Haškog tribunala su namerno pravili greške prilikom prevođenja iskaza dr Vojislava Šešelja s ciljem da promene suštinu i misao izgovorenog, poručuje za Glas Zoran Krasić, pravni savetnik predsednika Srpske radikalne stranke dr Vojislava Šešelja, kome je u toku suđenje u Haškom tribunalu.

Kao potvrda ove konstatacije su i primeri o greškama u prevođenju do kojih je došla naša redakcija, a izdvojili smo najinteresantnije delove.    

Prema rečima našeg sagovornika na ovim primerima se jasno vidi kako prevodioci mešaju reči kao što su jesam i nisam.

- Kada se pogleda transkript sa prevođenja ispada da je dr Šešelj priznao nešto što nikada nije ni uradio ni rekao. Zbog toga oni transkript sa prevođenjem ne objavljuju na Internetu, već samo video i audio-zapis. Sudija je rekao da možemo da pratimo preko ekrana transkript, što nije tačno. Nemoguće je pratiti ga, jer ne postoji. Ne dobijamo tekstualni zapis sa suđenja, već on postoji samo u sudu. Dr Vojislav Šešelj je Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju podneo zahteve da Pretresno veće naloži sekretaru da ispravi pogrešan prevod sa srpskog jezika na engleski jezik i sa srpskog jezika na francuski jezik u transkriptima suđenja od 8. novembra 2007. godine - objašnjava Krasić.
Original: „...koju su činili neki srpski i hrvatski politički predstavnici...“.
Prevod: „...koji su činili neki hrvatski i ostali predstavnici...“
Original: „Hrvati su 1941. godine skoro listom bili za Hitlera“.
Prevod: „Hrvati, do poslednjeg čoveka, su podržavali Hitlera“.
Original: „Pa on je (Tuđman) doveo iz emigracije najokorelije ustaške emigrante u Zagrebu čim je došao na vlast“.[ antrfile ]

Prevod: „Pa, on je čak doveo emigrante, najužasnije ustaške emigrante čim je došao na vlast u Beogradu“.
Original: „Slavko Aleksić je na početku rata bio član Srpske demokratske stranke i njen funkcioner...“.

Prevod: „Slavko Aleksić, na početku rata je bio član Srpske radikalne stranke i zvaničnik...“.
Original: „...time što sam otvoreni protivnik planetarne hegemonije i dominacije Sjedinjenih Američkih Država“.
Prevod: „...time što sam otvoreni protivnik planetarne hegemonije Ujedinjenih nacija“.
Original: „...nacionalna svest“.
Prevod: „...politička svest“.

Original: „Optužnica je sklepana na brzinu“
Prevod: „Optužnica je napravljena brzo, dobro, sklepana je...“
Original: „ Jesam li ja želeo rat? Jesam li ja izazvao rat, pa se to u ratu desilo? Na koji način sam povezan sa tim ubistvom, ako je uopšte bilo takvog ubistva?“

Prevod: „Da li sam ja odgovoran za taj zločin zbog toga što ja JESAM hteo rat? Zbog toga što ja JESAM prouzrokovao rat i taj događaj se odigrao u njemu?“
Original: „...Međutim, Hrvatska se nije mogla otcepiti od Jugoslavije“
Prevod: „...Međutim, Slovenija se nije mogla otcepiti od Jugoslavije“

Original: „...smatrali da bi BiH trebalo da bude u sastavu Srbije, pa su onda pomislili - biće teritorijalno prevelika Srbija...“
Prevod: „Teritorijalno, cilj je bio da se stvori Velika Srbija, dakle bilo je bolje podeliti tu Veliku Srbiju na više teritorijalnih jedinica“.

Original: „Ja imam izjave 6 vozača autobusa koji svedoče da su oni lično odvezli dobrovoljce SRS... „
Prevod: „Ja imam izjave 6 vozača autobusa koji svedoče da su bili dobrovoljci SRS-a od oslobođenja Vukovara“

Original: „...sve do maja 1992. “
Prevod: „...sve do maja 1993. “
Original: „...mobilizacija u Srbiji svega nekoliko procenta, a u Crnoj Gori 100 odsto “

Prevod: „Reakcija na mobilizaciju u Srbiji se odrazila na svega nekoliko procenta u Crnoj Gori “
Original: „...200.000 izbeglica...“
Prevod: „malo više od 200 “
Ovim zahtevima Vojislav Šešelj pored toga što traži da se u transkriptima suđenja godine izvrše ispravke pogrešno prevedenih delova njegove izjave, istovremeno zahteva od Pretresnog veća da naredi sekretaru da odredi kvalitetne prevodioce prevodilačke službe koji rade u ovom predmetu da se ovakve i slične greške više nikada ne bi ponovile.


Pročitajte više na:
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/glas-javnosti-11-01-2008/od-nisam-prave-jesam